• สนต้นที่เก้า
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • วันที่สร้าง : 2007-12-26
 • จำนวนเรื่อง : 96
 • จำนวนผู้ชม : 190291
 • ส่ง msg :
 • โหวต 60 คน
สนต้นที่เก้า
ต้นสนต้นที่เก้า มาบอกเล่าประสบการณ์ อันเรื่องราวที่ผันผ่าน มาเปิดม่านให้ท่านชม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/9th-pinetree
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2551
Posted by สนต้นที่เก้า , ผู้อ่าน : 4685 , 23:56:06 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คนสยามในมาเลเซีย

 

ผมเองมีเพื่อนๆที่เป็นชาวสยามมาเลย์หลายท่าน ทุกท่านล้วนมีนิสัยดีกันทั้งนั้นครับ  ถึงแม้จะคุยภาษาเดียวกัน(ใต้) แต่ท่านเล่นคำโบราณจนผมแอบอมยิ้มอยู่เสมอ  วันนี้ก็เลยขอนำเรื่องราวที่น่าสนใจของคนสยามในมาเลเซียมาเล่าให้เพื่อนผองชาวบลอกได้อ่านประดับความรู้กันนะครับ

 

เรื่องราวความเป็นมาของชาวสยามในอาณาจักรมาลายูซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  มีที่มาที่ไปอย่างไร และเขาอยู่กันอย่างไรนั้น ขอเชิญทุกท่านอ่านกันตามอัธยาศัยครับ

 

ว่ากันว่าชาวสยามในมาเลเซียเป็นคนเชื้อสายเดียวกับคนในประเทศไทย  ่ซึ่งได้อพยพมาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัย (Srivijaya)  และจากบันทึกตำราของคุณธำรงศักดิ์  อายุวัฒนะ (ฉบับปรับปรุงปีค.ศ. 2004)  ได้กล่าวไว้ว่ามีชาวพุทธเชื้อสายสยามอพยพเข้าไปอยู่ในดินแดนมลายูเมื่อประมาณ 300-500 ปีมาก่อนแล้ว  ซึ่งตรงกับช่วงที่สยามยาตราทัพเข้าไปยึดเมืองปาหัง  โดยที่ผู้ที่ติดตามพร้อมกับกองทัพสยามได้เข้าไปอยู่อย่างกระจัดกระจายไปทั่ว  ท่านได้บันทึกไว้ว่าชาวพุทธเชื้อสายสยามอพยพเข้าไปในรัฐกลันตันหรือทางตะวันออกตอนเหนือของคาบสมุทธมลายูประมาณ 300 ปีแล้ว  และอพยพเข้าไปอยู่ในรัฐเคดาห์หรือไทรบุรีซึ่งตั้งอยู่ตะวันตกตอนเหนือของคาบสมุทธมลายูเมื่อประมาณ  500  ปีมาก่อนแล้ว

 

จากประวัติศาสตร์พบว่าเมือง ไทรบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาช้านานแล้ว  (หาอ่านเพิ่มเติมได้ใน wikipedia) ดังมีปรากฏหลักฐานว่าเป็นหนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตร เมืองไทรบุรีใช้ตรานักษัตรงูใหญ่ ต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยาตั้งเมืองชัยนครขึ้นใหม่ เมื่อไทยยกไปตี เมืองมะละการะหว่าง พ.ศ. 1998-2003 จึงขนานนามเมืองนี้ว่าเมืองไชยบุรี และมีราษฎรทางหัวเมืองเหนืออพยพมาอยู่กันมาก จึงออกเสียงแบบสำเนียงเหนือเป็นไซบุรี ต่อมาปี พ.ศ. 2067 เมืองไชยบุรีได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาเจะห์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประชากรจึงได้หันไปนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีคนที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากเช่นเดียวกัน ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ราว พ.ศ. 2173 จึงได้เมืองไชยบุรีกลับมาตามเดิม ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังเขียนชื่อเป็นไซบุรีอยู่ ต่อมาภายหลังจึงเขียนเป็น ไทรบุรี

 

ต่อมารัฐไทรบุรีได้ทำการแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ เมืองสตูล ปะลิส ไทรบุรีหรือรัฐเกดะห์ในปัจจุบัน และกุบังปาสู

ในสมัยยุคล่าอาณานิคม ไทยถูกบังคับให้เซ็นสนธิสัญญายกไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานู เประตอนบนให้อังกฤษ ในวันที่ 10 มีนาคม 2451

 

ยังมีชาวสยามที่อาศัยอยู่ในเมืองตุมปัด ในรัฐกลันตันเนื่องจากการแบ่งเขตดินแดนกับอังกฤษ ในการยึดครองมลายู โดยใช้แม่น้ำโก-ลกเป็นเขตแดน โดยใช้สิ่งแสดงว่ามีชาวไทยอพยพอาศัยมาช้านานแล้วคือ วัดชลธาราสิงเหซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนาราธิวาส นอกจากนี้ยังมีชาวสยามกระจัดกระจาดอยู่ที่อื่นๆอีก แต่ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะอยู่ในรัฐและเมืองที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในมาเลเซียมาช้านานคนสยามเหล่านี้ก็ยังคงธำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรม และภาษาของตนเองไว้ได้ตราบจนถึงทุกวันนี้  และเขายังเรียกตัวเองว่าเซียมหรือสยาม ภาษาไทยไทรบุรีกับปะลิสคล้ายกับภาษาไทยถิ่นใต้ของจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ส่วนของกลันตันจะคล้ายกับของภาษาไทยถิ่นใต้แถบตากใบ 

คาดว่าชาวสยามในมาเลย์เซียมีอยู่ประมาณ 50,000 คน

 

ชาวสยามในมาเลเซียมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างที่พึงจะได้รับจากทางการ (หาอ่านเพิ่มเติมได้จาก The Politics of ERthnic Representation: Malay-Muslim in Southern Thailand and Thai Buddhists in Northern Malaysia by Dr. Suria Saniwa) ในปี 1960s (พ.ศ. 2503) เริ่มมีสมาคมสยามเคดาห์-เปอร์ลิสที่เพื่อคงไว้ซึ่งภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในมาเลเซีย  มีการเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยและมีการสอนให้รักชาติไทย  รักศาสนาพุทธเทิดทูลพระมหากษัตริย์ไทยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยาเดช  มีการยกธงชาติไทยควบคู่กับธงชาติมาเลเซีย

 

ในช่วงนี้ขอนำเสนอข้อเรียกร้องที่เป็นประเด็นสำคัญๆที่สมาคมไทยกลันตันและสมาคาสยามมาเลเซียเสนอมายังรัฐบาลก็คือ

 1. การขอมีสิทธิเป็นภูมิบุตรา

 2. การขอมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธจากทั่วโลก

 3. การขอแก้ไขให้มีการระบุชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยในแบบฟอร์มการขอเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ 

 4. การขอประกาศวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งชาติและขอประกาศวันสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการ

 5. การขอมีสิทธิในกองทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาและด้านการประกอบทางธุรกิจ

 6. ตลอดจนการขอมีสิทธิเป็นสมาชิกของพรรค UMNO

 

จากข้อเรียกร้องดังกล่าวรัฐบาลได้ตอบสนองดังต่อไปนี้

 1. ถึงแม้ชาวสยามจะไม่ได้สถานภาพเป็นภูมิบุตร  แต่สิทธิต่างๆ  ในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม  จะเหมือนกับภูมิบุตรที่เป็นชาวมลายูทุกประการ  ปัจจุบันนี้  ชาวพุทธเชื้อสายไทยจึงมีสถานภาพพิเศษซึ่งถือว่าเป็นสถานภาพที่สูงกว่าชาวจีนและชาวอินเดียในมาเลเซีย

 2. ปัจจุบันนี้ประเทศมามาเลเซียมีพระพุทธรูปทรงนั่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากพระพุทธรูปทรงนั่งของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งพระพุทธรูปทรงนั่งในประเทศมาเลเซียจะประดิษฐานอยู่ที่วัดมัชชิมาราม  หมู่บ้าน Tereboh  อำเภอ Tumpat รัฐ Kelantan  ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียจากฝั่งอำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ก็จะพบเห็น  พระพุทธรูปดังกล่าวทางด้านซ้ายมือห่างจาก Pengkalan Kubor ริมฝั่งแม่น้ำตรงกันข้ามอำเภอตากใบประมาณ 5-8 กิโลเมตร

 3. รัฐจัดการให้มีการแก้ไขให้มีการระบุกลุ่มชาติพันธ์สยามในแบบฤอร์มการเข้ามหาวิทยาลัย (หากไม่มีการระบุกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชัดเจน  จะทำให้ลูกหลานชาวพุทธเชื้อสายไทยหมดสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันของรัฐ  เพราะการเข้าสถาบันการศึกษาของรัฐในมาเลเซียนั้นมีการจัดการเข้าศึกษาตามระบบ  PR ซึ่งเป็นอัตราส่วนตามจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์)

 4. รัฐบาลมาเลเซียจึงประกาศให้วัฒนธรรมการละเล่นกลองยาว  การฟ้อนรำไทย  และประเพณีวันสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมแห่งชาติ

 5. รัฐจัดให้มีกองทุนต่างๆแก่ชาวพุทธเชื้อสายสยามเท่ากับชาวมาเลเซียทุกประการ

 6. นับตั้งแต่มีการต่อสู้การเรียกร้องสิทธิทางการเมือง  มี คุณเจริญ  อินทร์ชาติ  คุณซิวชุน  เอมอัมไพซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติล้วนแต่เป็นสมาชิกของพรรค UMNO ทั้งสิ้น

 

จะเห็นว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่เพิกเฉยต่อการเป็นชนกลุ่มน้อยชาวสยามที่อยู่ในแระเทศของตน  นับตั้งแต่การให้มีการจัดตั้งองค์กรกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้ปกป้องสิทธิของพวกเขาเอง  และรัฐบาลยังได้สัญยากับชาวสยามมาเลย์ว่าจะสงวนสิทธิในตำแหน่งสภานิติบัญญัติไว้สำหรับชาวสยามหนึ่งที่นั่งต่อประชากร 60,000 คน  และชาวสยามมาเลย์คนแรกที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวในปี 2002 คือ นายเจริญ  อิทรชาติ

ทุกวันนี้ชาวสยามมาเลย์ได้ดำเนินวิธีชีวิติตามวิธีแห่งตนท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายในมาเลเซียและจากการต่อสู้เรียกร้องตามวิถีครรลองแห่งประชาธิปไตยด้วยความสันติ รวมถึงการเปิดโอกาศที่เป็นธรรมและยุติธรรมและไม่ทอดทิ้งของรัฐบาลยังทำให้พวกเขายังเป็นชาวสยามในมาเลเซียที่ดำเนินวิถีแห่งชาวสยามต่อไป

 

หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับ

 

สนต้นที่เก้า
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
After-PostModern วันที่ : 03/02/2008 เวลา : 18.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lightcircle

+1ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
After-PostModern วันที่ : 03/02/2008 เวลา : 18.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lightcircle

ตลอดจนการขอมีสิทธิเป็นสมาชิกของพรรค UMNO

เป็นการเมืองแห่งการเมืองที่ไม่เสมอภาคจริงๆ

ข้อมูลให้ความรู้ดีมาก ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สนต้นที่เก้า วันที่ : 05/01/2008 เวลา : 00.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/9th-pinetree
ขอเชิญมาเยี่ยมที่บลอกบ้างนะครับ  ยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็น

ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สุวิริโย วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/19
 พระภูธรกับบทกลอน, หลักธรรม, การเมือง, และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย...


ขอเชิญชวนสมาชิกชาว oknation ร่วมโหวด Blogger of the Year 2007 @ OK Nation ได้ที่ http://www.oknation.net/blog/mindhand/2007/12/30/entry-1
ใครคือหนึ่งในดวงใจของคุณ ?
หนึ่งบล็อกของคุณช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ คุณคือหนึ่งในบุคคลที่สามารถเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้ สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ฟางเยี่ยหวี วันที่ : 04/01/2008 เวลา : 01.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fangyaivee
" ไม่มีที่อยู่ สำหรับคนอ่อนแอ "

คลิปวิดีโอ แอบถ่าย เนวิน(อิอิ) ในบล๊อคผม มีครับ ตอนแรกไม่ขึ้นครับ ตอนนี้แก้ไข ดูได้ปกติ แล้ว ครับ

มาเลเชีย ผมยอมรับเขามาก ในเรื่องการปกครอง กฏหมาย ที่สามารถ สร้างความปึกแผ่นในประเทศได้ หลายอย่างก้าวหน้าไปกว่าไทย มาก เมืองก็สวย ทันสมัย ผมเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่ง ตอนทำงานบริษัท พาไปเที่ยว เกนติ้ง ครับแต่นานแล้วครับ ปี 2537 ครับ ประเทศเขา สวยครับ เป็นระเบียบร้อยดีครับ เจริญกว่า บ้านเรานะครับ ผมว่า ที่เป็นธรรมชาติ ก็อนุรักษ์ไว้ เป็นสัดส่วน สวยงาม ทั้งที่ประเทศเขา มีหลาย เชื่อชาติ หลายชนชาติ มากครับ ทั้ง ไทยสยาม จีนมาลายู คนเผ่าดั้งเดิม ผมว่าที่ประเทศเขาปกครองกันอยู่อย่างสงบ นั้นในบ้านเมืองนั้นส่วนใหญ่ เขาปกครอง ด้วยระบบ กฏหมายที่เข้มแข็ง ด้วยครับ ไม่ลูบหน้าปะจมูก หรือต้องตีความกัน เลี่ยงไปเลี่ยงมา เหมือน กฏหมายไทย ครับ

นักท่องเที่ยวมาเลฯ ตอนผมทำงาน หาดใหญ่ อยู่ 3-4 ปี ก็ส่วนใหญ่ ดีๆครับ เป็นกันเอง ภาษาที่เขาพูดกันเราก็ภาษาใต้ เป็นภาษากลางแทน เพราะพูดภาษากลางไทย ไม่เป็น บางคนพูดได้ ภาษาสำเนียง ก็เหมือน คนนครฯ คนสงขลา นั่นแหละครับ แต่บางคน ก็พูดภาษา ยาวี ซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องแต่คนในถิ่นหรือคนอิสลาม หลายๆ ที่อยู่ในไทย ก็รู้เรื้องแปลได้ กันครับ การท่องเที่ยว ธุรกิจ หาดใหญ่ หรือแดนใต้ จะมี นักท่องเที่ยวชาวมาเลฯ ช่วยอยู่มาก เพราะเขามาบ่อยๆ เป็นคณะใหญ่ ทำให้ธุรกิจหมุนเวียนดี เดียวนีพอเกิด เหตุรุนแรงก็หายไป โดยคุณภาพนักท่องเที่ยวแล้ว ผมว่าคนมาเลฯ มาเที่ยวดีกว่า ฝรั่ง หรือ คนเกาหลี จีน เยอะ เพราะพวกนี้ บางที ก็ชอบเดินแก้ผ้า โชว์ นุ่งน้อย ห่มน้อยเป็นปัญหา สังคมตามมาครับ หรือกินเหล้า เมายำเป เลย บางคน (ฝรั่งขี้นก เยอะครับ)

นักท่องเที่ยวมาเลฯ ส่วนใหญ่ เป็นอิสลาม เขาเคร่งครัด การแต่งกาย ที่รัดกุม มิดชิด ดูสวยงามเป็นระเบียบดีครับ ส่วนผุ้ชาย นั้นปกติ เขาไม่กินเหล้า กันอยู่แล้ว อาจมีบ้าง คนที่แอบๆ กินแต่น้อยมากๆ และไม่ค่อยเห็นปัญหา ที่เกี่ยว เมามาย ครับ เพราะส่วนใหญ่ เคร่งศาสนา เขามา ท่องเที่ยว บางคนนำสินค้า พวกผ้า ของใช้ไฟ้ฟ้า ขนม สินค้าที่ผลิต ในเขตเขานะครับมาขาย เป็นส่วนใหญ่ และราคาถูก ด้วยครับ เหมือน กางเกงยีนส์ ลีวาย รองเท้าไนกี้ อาดิแอส เครื่องไฟฟ้า ยีห้อดังๆ ราคาถูกมากๆ ครับ ปกติ เขาขาย 3-4 พันไปซื้อหาดใหญ่ หรือที่นั้น ก็ 3-4 ร้อยเอง ครับ เขาว่าเป็นสินค้าไม่เสียภาษี ผ่านด่านปาดังส์ สะเดา มาครับ เลย ราคาถูก แต่ช่วงนี้ คงซบเซา ครับวันก่อนไปหาดใหญ่ เงียบเหงา ผิดปกติ ครับ ถนน สาย 1 สาย 2 สาย 3 เมื่อก่อนรถแน่น เดียวนี้ ถนน โล่ง เลย ครับ

เพราะเหตุการณ์ไม่สงบ ทำให้นักท่องเที่ยว มาเลฯ หรืออื่นๆ เงียบหายไปหมดเลย ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กิต วันที่ : 03/01/2008 เวลา : 23.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

เป็นบทความที่มีประโยชน์ครับ

ขอบคุณมากครับ

แล้วจะติดตามงานเขียนเรื่อยๆ

นะครับ


สวัสดีครับ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]