• AllYouShouldKnow
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2021-09-29
 • จำนวนเรื่อง : 30
 • จำนวนผู้ชม : 13026
 • ส่ง msg :
 • โหวต 0 คน
AllYouShouldKnow
รวมหลากเรื่องสุขภาพที่ทุกคนควรรู้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/AllYouShouldKnow
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565
Posted by AllYouShouldKnow , ผู้อ่าน : 289 , 23:44:58 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา

ในปัจจุบันที่เหล่าผู้คนต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการเรียนภาษานั้น ควรเริ่มที่จะเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งประเทศแคนาดา เป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นในบทความนี้จะเป็นบทความแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อมัธยมแคนาดาสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ 

ระบบการศึกษาในประเทศแคนาดา

 

ประเทศแคนาดานับว่าเป็นประเทศที่ได้การยอมรับว่ามีระบบการสอนที่มีคุณภาพมากแห่งหนึ่งในโลก อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันสูง จึงทำให้มีนักเรียนที่สนใจเรียนต่อมัธยมแคนาดาเป็นจำนวนมาก โดยในประเทศแคนาดามีการแบ่งระดับการศึกษาเป็น 4 ช่วง ดังนี้

 1. ระดับประถมศึกษา(Primary School) จะเปิดรับนักเรียนอายุ 5-12 ปี (K.1-G.6)

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(Middle School) จะเปิดรับนักเรียนอายุ 13-14 ปี (Grade 7 - 8)

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(High School) จะเปิดรับนักเรียนอายุ 15-18 ปี (Grade 9 - 12)

 4. ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 

*หมายเหตุ ในแคนาดามีการศึกษาในระดับอนุปริญญา ซึ่งสามารถเลือกเรียนในวิทยาลัยเป็นเวลา 2 ปี และทำการโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ โดยการเรียนอนุปริญญาจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกกว่าการเรียนมหาวิทยาลัย

หลักสูตรการเรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดา

ในการเรียนต่อมัธยมแคนาดา มีการแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอน 3 ประเภท ดังนี้

หลักสูตร Secondary School

ในการเรียนมัธยมแคนาดา Secondary School เป็นหลักสูตรทที่ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละรัฐ โดยแต่ละรัฐจะมีการกำหนดเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาแตกต่างกันในบางรายวิชา แม้ว่าจะมีเกณฑ์การจบมัธยมที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ไม่แตกต่างกัน

หลักสูตร AP (Advance Placement)

เป็นหลักสูตรที่เหมือนกับประเทศอเมริกาโดยมีการมุ่งเน้นไปทางด้านวิชาการเป็นหลัก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการเรียน เมื่อเลือกเรียน AP ของวิชาหนึ่งก็จะทำให้มีความรู้ในวิชานั้นลึกซึ้งมากขึ้นอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่สูตรปกติ ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถนำผลคะแนนยื่นเพื่อขอลดจำนวนวิชาเรียนได้

หลักสูตร IB (International Baccalaureate) 

เป็นหลักสูตรการศึกษา 3 ระดับที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยเนื้อหาหลักสูตรจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับพื้นฐานของทุก ๆ วิชา รวมถึงยังมีการเรียนรู้เนื้อหานอกเหนือจากวิชาการ ทำให้มีความรู้ในรอบด้าน 

การเลือกโรงเรียนมัธยมที่แคนาดา

ในการเลือกเรียนต่อมัธยมแคนาดา ควรคำนึกถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมของตนเอง โดยมีเกณฑ์แนะนำ ดังนี้

 • ประเภทของโรงเรียน (โรงเรียนรัฐบาล/โรงเรียนเอกชน)

 • สถานที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่/หอพัก)

 • เมืองและสภาพแวดล้อมที่ชอบ (ในตัวเมือง/ชานเมือง/นอกเมือง)

 • วิชาที่เปิดสอนรวมถึงกิจกรรมเสริมของทางโรงเรียน

 • งบประมาณ

โรงเรียนในประเทศแคนาดามีแบบไหนบ้าง

โรงเรียนในประเทศแคนาดา จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนรัฐบาล(State School) 

โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดาจะมีรูปแบบการดูแลการศึกษาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรัฐ โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนสห และเป็นนักเรียนแบบไปกลับ(Day School) ผู้ที่เลือกศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลจึงมีที่อยู่อาศัยไม่ห่างจากโรงเรียนมาก ซึ่งกรณีนักเรียนต่างชาติที่เรียนต่อมัธยมแคนาดาส่วนใหญ่ก็จะเลือกพักกับทางโฮสต์แฟมิลี่ที่มีที่พักที่ไม่ไกลจากโรงเรียน

โรงเรียนเอกชน(Private School)

โรงเรียนเอกชนในแคนาดาจะมีอัตราคุณครูมากกว่าโรงเรียนแบบรัฐบาลรวมถึงขนาดโรงเรียนไม่ใหญ่มาก จึงทำให้มีการดูแลนักเรียนที่ทั่วถึง อีกทั้งยังมีการทำกิจกรรมที่หลากหลาย จึงทำให้ค่าเรียนสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล โดยนักเรียนส่วนมากจะเป็นนักเรียนต่างชาติ และสามารถเลือกโรงเรียนทั้งแบบไปกลับ(Day School) ที่พักกับโฮสต์แฟมิลี่และแบบโรงเรียนประจำ(Boarding School) ที่พักในหอพักบริเวณโรงเรียน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน

เลือกโรงเรียนในแคนาดาที่เมืองไหนดี

ประเทศแคนาดา มีการแบ่งออกเป็น 10 รัฐ และ 3 ดินแดน โดยในแต่ละรัฐก็จะมีการดูแลรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป ซึ่งการเลือกเมืองที่ต้องการเรียนต่อมัธยมแคนาดาควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • สภาพแวดล้อม (ในตัวเมือง/ชานเมือง/นอกเมือง)

 • ขนาดประชากร (มีผู้คนมาก ครึกครื้น/มีผู้คนน้อย เงียบสงบ)

 • ค่าครองชีพในแต่ละเมือง

เรียนต่อแคนาดามัธยมต้องรู้อะไรบ้าง

สำหรับการเรียนต่อมัธยมแคนาดาจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของโรงเรียน ระบบการศึกษา และหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน นอกเหนือจากนี้ ยังควรศึกษาเกี่ยวกับสถานที่พัก เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง โดยในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในแคนาดาสามารถหาได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงสามารถปรึกษากับสถาบันเอเจนซี่

เตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดา

 • ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนของแต่ละสถาบันก่อนที่จะไปเรียนต่อมัธยมแคนาดา เพราะในแต่ละโรงเรียนหรือสถาบันก็จะมีหลักสูตรการสอนรวมถึงช่วงเวลาเปิดเรียนที่แตกต่างกัน

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่ต้องการไปเรียน สถานที่เรียน รวมถึงที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในบริเวณที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ โดยควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเดินทางไปเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

 • เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนควรมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งก่อนไปเรียนต่อที่แคนาดาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติในประเทศเพื่อให้คุณครูช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

 • เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพราะการเรียนต่อมัธยมแคนาดาก็มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้วิชาเหล่านี้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งเนื้อหาการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษจึงควรเรียนรู้ก่อนเพื่อให้การเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการเรียน รวมถึงฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง

เรียนต่อมัธยมที่แคนาดามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ในการไปเรียนต่อมัธยมแคนาดา จะมีค่าใช้จ่ายหลัก ๆ คือ ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ต้องการไปเรียนต่อ ดังนั้นจึงควรเตรียมเงินขั้นต่ำไว้สำหรับการไปเรียนที่แคนาดาจะอยู่ที่ 23,000 เหรียญต่อ 1 ปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าเรียน

สำหรับค่าเรียนในแต่ละโรงเรียนในประเทศแคนาดาจะมีราคาแตกต่างกันพอสมควร เนื่องจากประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีความแตกต่างทางด้านนโยบายและค่าครองชีพตามแต่ละท้องถิ่น โดยจะมีค่าเรียนตั้งแต่ประมาณ 8,500 เหรียญ ถึงประมาณ 4-50,000 เหรียญต่อปี ขึ้นอยู่กับสถานที่เรียน ยิ่งอยู่ในตัวเมืองใหญ่ก็จะมีค่าเรียนสูงมากขึ้น

 

ค่าที่พัก

การเรียนต่อมัธยมแคนาดา จะมีการแบ่งประเภทที่พัก 2 แบบ คือ หอพัก(Boarding School) และ โฮสต์แฟมิลี่(Host Family)

・Boarding School จะเป็นโรงเรียนประจำที่มีการพักในหอพักบริเวณโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 เหรียญขึ้นไปต่อปีการศึกษา ซึ่งจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่ใกล้กับสถานศึกษามากจึงทำให้มีเวลาในการทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงมีอาหารกลางวันและอาหารเย็นร้อน ๆ

・Host Family จะเป็นการพักกับโฮสต์แฟมิลี่ในแคนาดา มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 เหรียญขึ้นไปต่อปีการศึกษา นับว่ามีราคาถูกกว่าการพักแบบ Boarding School อีกทั้งยังได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวแคนาดาอีกด้วย

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในการไปเรียนต่อแคนาดามัธยมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเตรียมจะมี ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัย Insurance, Deposit Fee และค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณเดือนละ 200 เหรียญขึ้นไป

 

ขอขอบคุณรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก https://gentstudyabroad.com/canada-high-schools/

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน