• อานานนนนน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 357
  • จำนวนผู้ชม : 442331
  • ส่ง msg :
  • โหวต 108 คน
News Center
ข่าวทั่วไทย-ภาพ สกู๊ปพิเศษ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Anan
วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
Posted by อานานนนนน , ผู้อ่าน : 1303 , 17:26:52 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คทช.ผลักดันโมเดล“แม่แจ่มสร้างการปฏิบัติแบบครบวงจร”
------------------------

            รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนในพื้นที่ป่า เผยตั้งเป้าจัดที่ดินให้ชาวบ้าน 1.27 ล้านไร่ทั่วประเทศ พร้อมตั้งชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อติดตามแก้ปัญหา เผยโมเดลแม่แจ่มสร้างการปฏิบัติแบบครบวงจร ช่วยชาวบ้านทำกินอย่างพอเพียงและยั่งยืน

            พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีอัตราลดลงทุกปี สาเหตุที่สำคัญก็คือ การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเพื่อครอบครองเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังมีชาวบ้านอาศัยและทำกินอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงกำชับให้เร่งออกแนวทางนโยบายให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยมุ่งเน้นให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยในพื้นที่ตามความเหมาะสมภายใต้กฎ กติกา เพื่อช่วยกันบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุล ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายจัดการที่ดินให้กับชุมชนขึ้นโดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ขับเคลื่อนกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่ดินที่มีราษฎรถือครองในเขตป่า

            ด้านนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดทส. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อถึง ปัจจัยที่สำคัญต่อแนวทางในการพิจารณา 2 ประการ คือ ช่วงระยะเวลาของการเข้าครอบครองทำกินและมาตรการการใช้ที่ดินตามการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ สามารถจำแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำชั้น 3,4,5 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย.41 ซึ่งอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มที่ 2 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำชั้น 3,4,5 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 57 อนุญาตให้อยู่อาศัยและทำกินแบบแปลงรวม โดยออกแบบการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานรัฐ โดยชุมชนต้องดูแลรักษา และใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ตามที่กำหนดร่วมกัน

            กลุ่มที่ 3 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1,2 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 โดยวางกรอบมาตรการไว้ 4 ประการ คือ 1.จัดระเบียบการใช้ที่ดินทำกิน และรับรองการอยู่อาศัยทำกินในลักษณะแปลงรวม 2. กำกับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้ามบุกรุกขยายพื้นที่ 3.ฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมราษฎรปลูกป่า 3 อย่าง 4. ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการชะล้างพังทลาย และกลุ่มที่ 4 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1,2 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 57 ได้วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านประชาคมร่วมออกแบบคัดเลือกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดำริปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า โดยกรมป่าไม้จัดหาพันธุ์ไม้และให้ราษฎรเป็นผู้ดูแลต้นไม้ ที่ปลูก และราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินในระหว่างแถวของต้นไม้ได้ โดยราษฎรจะได้รับประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลูก และพืชพื้นล่างด้วย

            “มาตรการดังกล่าวจะปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมี “ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้ราษฎรในพื้นที่ให้ทราบถึงมาตรการดังกล่าว หลังจากนั้นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ กรมป่าไม้จะเข้าไปดำเนินการตามมาตรการต่อไป โดยรัฐบาลได้นำร่องในพื้นที่สำคัญ 4 พื้นที่ ได้แก่ นาแห้วโมเดลแม่แจ่มโมเดล น่านโมเดล และแม่ฮ่องสอนโมเดล โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน เพื่อเร่งรัดการนำมาตรการไปปฏิบัติสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง”

            การดำเนินงานการจัดหาที่ดินของ คทช. ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 880 พื้นที่ใน 70 จังหวัด รวมเนื้อที่ 1,275,829-2-24.78 ไร่ ซึ่งมีหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตแล้ว จำนวน 124 พื้นที่ใน 55 จังหวัด รวมเนื้อที่ 405,185-3-96.41 ไร่ ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาการอยู่อาศัยของชุมชนในพื้นที่ป่าที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจะต้องถูกแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

            ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อำเภอแม่แจ่ม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 รวมเนื้อที่ 29,627 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เลือกให้อำเภอแม่แจ่มเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการผลักดันให้การดำเนินงานภายใต้นโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำเร็จสมบูรณ์แบบครบวงจรตั้งแต่การจัดระเบียบที่ดิน การใช้ประโยชน์ และการสร้างมูลค่าในที่ดินอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

            กรมป่าไม้จึงได้ระดมเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพมานำเสนอรูปแบบการส่งเสริมอาชีพหลากหลายทางเลือกให้กับราษฎร อำเภอแม่แจ่ม เช่น โครงการสร้างป่าสร้างป่าสร้างรายได้ เกษตรแบบผสมผสาน อาทิ การปลูกกาแฟ ปลูกไผ่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้มีค่า เป็นต้น ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาอาชีพและระบบการตลาดที่มั่นคงสอดคล้องตามห้วงระยะเวลา มีการกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนสภาพป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงชันหรือเขาหัวโล้นในอำเภอแม่แจ่ม ให้กลายเป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ในอนาคตอันใกล้
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]