• อานานนนนน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 357
  • จำนวนผู้ชม : 442503
  • ส่ง msg :
  • โหวต 108 คน
News Center
ข่าวทั่วไทย-ภาพ สกู๊ปพิเศษ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Anan
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562
Posted by อานานนนนน , ผู้อ่าน : 711 , 22:34:15 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สอว.เชื่อมโยงเทคโนโลยีไร้สาย พัฒนาธุรกิจเลี้ยงม้า

---------------------------

            สอว.เผยความสำเร็จ NSP เชื่อมโยงเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้สาย พัฒนาธุรกิจเลี้ยงม้า เตรียมปรับโฉมฟาร์มปศุสัตว์ไทยด้วย Smart Farm

            น.ส.​ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้จับมือกับสองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ปรกต รุ่งศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลม้าและการจัดการระบบฟาร์มม้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.เวชยันต์ รางศรี อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาระบบดูแลฟาร์มม้าออนไลน์ โดยนำเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายมาใช้ตรวจวัดและแจ้งรายงานสภาวะแวดล้อม โดยสามารถรายงานการวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มข้นของแอมโมเนีย (ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของม้า) จากนั้นข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบออนไลน์บน cloud server สามารถดึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตาม ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในฟาร์ม รวมทั้งยังมีความสามารถในการแจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อพบความผิดปกติของปัจจัยที่ทำการติดตามผล เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจดูแลจัดการแก้ปัญหาฟาร์มม้าได้อย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล่าวสามารถลดอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคของม้าจากความเจ็บป่วยเนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์และยังสามารถลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศได้อีกด้วย

            น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ กล่าวต่อว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ เป็นเอกชนผู้จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการสำหรับการดูแลและการขี่ม้า รวมทั้งจัดการแข่งขัน ที่ได้รับบริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยผ่านโครงการ IRTC (Industrial Research and Technology Capacity Development Program) จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนในด้านจัดหาแหล่งทุนในการช่วยสร้างผลผลิตนวัตกรรม ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการทำปศุสัตว์แบบเดิมโดยเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษามาสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอบโจทย์ความต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาเกษตรไทยในยุค 4.0 ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าวยังมีแผนในการพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ สุกร โคเนื้อ กระบือ โคนม แพะ แกะ และสัตว์ปีก เพื่อขยายผลปรับโฉมฟาร์มปศุสัตว์ไทยด้วยสู่สังคม Smart Farm อย่างยั่งยืน

            ด้านนายดิษฐกร พันธาภา เจ้าของผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนสามัญ ชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ กล่าวว่า ม้านับเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมเลี้ยงและใช้งานในประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเพื่อการแข่งขันและกีฬา โดยปัจจุบันนิยมนำม้าจากสายพันธุ์ต่างประเทศที่ไม่ใช่แถบร้อนชื้นเข้ามาเลี้ยงเพื่อทำการแข่งขัน ทำให้ม้าต้องปรับตัวรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และหากไม่ได้รับการใส่ใจดูแลอย่างเหมาะสม อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคและตายในที่สุด ทั้งนี้ ฟาร์มม้าลัดดาแลนด์จึงร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาระบบดูแลม้าออนไลน์ขึ้นโดยระยะแรกเริ่มทดลองใช้กับฟาร์มต้นแบบที่มีลักษณะโรงเรือนแบบเปิด ซึ่งมักได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศร้อนจัดในช่วงเดือน มี.ค. –เม.ย. และสภาพอากาศร้อนชื้นในช่วงฤดูฝน เดือน พ.ค. – ก.ค.ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะหากเป็นม้าขี่เพื่อการกีฬากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือเพื่อศิลปะบังคับม้าที่ต้องการความสมบูรณ์และสมรรถภาพที่พร้อมสำหรับการแข่งขันอาการหวัดจะทำให้ม้าเหนื่อยง่าย สูญเสียเหงื่อและเกลือแร่เนื่องจากอากาศร้อน ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองเพราะมีการสะสมของเสียจากก๊าซแอมโมเนียจากการขับถ่ายของม้า ทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุตา จมูก หลอดลมและปอด มีการขับเมือกและหากเป็นม้ากีฬาจะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ทำให้ปอดและหัวใจทำงานหนักขณะแข่งขันและหากร่างกายไม่สมบูรณ์จากปัจจัยของสภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการกีฬาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การเอาใจใส่ดูแลควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตั้งแต่อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณแอมโมเนียในอากาศ ผ่านการบริหารจัดการและดูแลอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และทันท่วงที จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เลี้ยงม้ายุคใหม่ควรรู้และเข้าใจ

            ทั้งนี้ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สอว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนทำวิจัยและพัฒนา นำทรัพยากรของรัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการสร้างและพัฒนาธุรกิจในทุกด้านผ่านการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

----------------------------
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]