• อานานนนนน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 357
  • จำนวนผู้ชม : 447066
  • ส่ง msg :
  • โหวต 108 คน
News Center
ข่าวทั่วไทย-ภาพ สกู๊ปพิเศษ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Anan
วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562
Posted by อานานนนนน , ผู้อ่าน : 1059 , 16:05:11 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้


ทส. เดินหน้าหนุนราษฎรนาแห้ว ปลูกป่า คทช. กว่า 7 หมื่นไร่

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.นาแห้ว จ.เลย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.) ในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในโอกาสนี้ รมว.ทส. จะเป็นประธานในการปล่อยแถวขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่ากว่า 300,000 กล้า เพื่อปลูกในพื้นที่ คทช. ลุ่มน้ำชั้นที่ 1,2 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 2541 พร้อมทั้งมอบกล้าไม้มีค่าให้กับตัวแทนผู้นำชุมชน อ.นาแห้ว และจะร่วมปลูกต้นไม้ในแปลงพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดินเพื่อรับรองสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.) ในพื้นที่ ลุ่มน้ำชั้น 1,2

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกำชับให้หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าตามกรอบมาตรการและแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนดโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้นิยาม “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน บนผืนแผ่นดินเดียวกัน” ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พร้อมทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มนายทุนที่เข้าไปบุกรุกป่า และแอบลักลอบตัดไม้มีค่า ทั้งนี้เพื่อจะรักษาและป้องกันพื้นที่ป่าที่ยังเหลืออยู่ ควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

นายอรรถพลเจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวภายใต้นโยบายให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งตามระดับชั้นลุ่มน้ำ และระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่า กำหนดแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ คทช. ในลุ่มน้ำชั้น 1,2 ที่มีการอยู่อาศัยทำกินมาก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 เป็นพื้นที่ที่ประชาชนจะได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดินเพื่อรับรองสิทธิ์ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างถูกต้อง โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรการที่กรมป่าไม้กำหนด ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะนำร่องการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย เนื้อที่รวม 1.5 ล้านไร่ ซึ่งจะส่งเสริมให้ปลูกป่า 3 อย่าง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ เป็นเนื้อที่ปลูกป่าจำนวน 306,017 ไร่ โดยกำหนดกรอบแนวทางให้ประชาชนปลูกไม้โครงสร้างซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่นและเป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้นสัก ประดู่ยางนาฯลฯ มีสัดส่วนพื้นที่ 1 ไร่ ต้องปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น แบ่งเป็นไม้โครงสร้างหลักไม้ประจำถิ่นไม้ยืนต้น อาทิ ยางนาสัก ประดู่ พะยูง ฯลฯ จำนวน 100 ต้น ไม้โครงสร้างรองซึ่งเป็นไม้ปลูกไว้สำหรับทานใบ ทานผล เช่น ขี้เหล็ก สะตอ ฯลฯ จำนวน 50 ต้น และปลูกพืชคลุมดินพืชผลทางการเกษตรและเป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงมากให้ผลผลิตเร็ว จำพวก กาแฟ หัวข่า ชา ฯลฯ อีก 50 ต้น ให้ประชาชนเป็นผู้ปลูกและดูแลรักษาตามแนวเขตพื้นที่แปลงของตนเองโดยรอบ และห้ามตัดฟันเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้าง ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และประชาชนต้องช่วยดูแลหากพบต้นไม้ต้นใดตายต้องมีการปลูกไม้ต้นใหม่ทดแทนต้นเดิม

"กรมป่าไม้จะเป็นผู้สนับสนุนกล้าไม้พันธุ์ดีให้กับราษฎรในพื้นที่นำไปปลูกรวม 5,056,611 กล้า ในอนาคตเราจะสังเกตเห็นในแต่ละพื้นที่หมื่น ๆ ไร่ ที่ที่เคยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมโล่งเตียนจะไม่มีให้เห็น เพราะว่าทุกๆ 5 ไร่ 10 ไร่ ที่มีการถือครองก็จะต้องปลูกต้นไม้เป็นแนวขอบแปลงไม่น้อยกว่า 20 % พื้นที่ 5 ไร่ อย่างน้อยก็ 1 ไร่ หรือ 2 แถวรอบแปลง พื้นที่ 10 ไร่ หรืออย่างน้อยก็ 2 ไร่ หรือ 3 แถวรอบแปลงเราก็จะเห็นแนวขอบแปลงที่ถือครองของราษฎรแต่ละราย สำหรับการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ คทช. จ.เลย ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 75,734 ไร่ มีราษฎรที่ร่วมโครงการที่จะได้รับการรับรองสิทธิ์จำนวนประมาณ 26,705 ราย โดยพื้นที่แห่งนี้จะใช้การปลูกฟื้นฟูรูปแบบแนวทางใหม่ที่กล่าวมาข้างต้นและจะนำมาใช้นำร่องก่อนใน 13 จังหวัดภายในปีนี้ และจะใช้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลในการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต" อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2019 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]