• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1120874
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2089 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 4577 , 19:18:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน วิชญธรรม , opads และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/monk-preach-index-page.htm

 

อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๖

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี

คัดลอกจากหนังสือ อนาลโยวาท

พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ขาว อนาลโย และ ประวัติความอาพาธ

คณะศิษยานุศิษย์จัดพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

ในการพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

ณ วัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอหนองบัวลำพู อุดรธานี

 

 

อุปาทาน

ให้พวกเราหมั่นอบรมจิตใจ

พระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตใจให้ดี ให้สงบเสียก่อน

เพราะจิตใจที่สงบตั้งมั่นแล้ว เป็นบาทของวิปัสสนา

จิตตั้งมั่นแล้ว ปัญญามันเกิดขึ้น มันจึงรู้เท่าสิ่งทั้งปวง

บรรดาสิ่งทั้งปวงในโลก มันตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้น

รู้เท่าอันนี้ รู้เท่าสิ่งทั้งปวงแล้ว เราจะปล่อยวางอัตตภาพ

สิ่งทั้งปวงก็แม่นก้อนธรรมนั่นแหละ ก็เรานั่นแหละไม่ใช่อื่น

ก้อนสมมุติหมดทั้งนั้น ว่าผู้หญิง ว่าผู้ชาย ว่าผู้ดี

สมมุติหมดทั้งนั้น  จริงก็จริงสมมุติ

สมมุติไม่พอ

พระพุทธเจ้าบัญญัติทับลงอีก

เรียกว่าธาตุ ธาตุ ๔ รูปธาตุ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์

พระพุทธเจ้าบัญญัติทับลงไปอีก

ว่าอายตนะ จักขุวิญญาณัง โสตวิญญาณัง ฆานวิญญาณัง

ชิวหาวิญญาณัง กายวิญญาณัง มโนวิญญาณัง

เรามาหลงสมมุติ

จกฺขุํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ 

เพราะมันหลงสมมติ

ว่าผู้หญิง ว่าผู้ชาย ว่าตัว ว่าตน ว่าเรา ว่าเขา

แล้วเข้าใจว่า

ตาเป็นที่รักใคร่พอใจของตน

โสตะ หูก็เป็นที่รักของตนในโลก

ฆานะ จมูกเป็นที่รักของตน

ชิวหะ ลิ้นเป็นที่รักของตน

สัมผัส เย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดี เป็นที่รักของตน

ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ เกิดขึ้น

อดีต อนาคตมารวมอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละ

ตัณหาคือสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

ตัวสมุทัยเราไม่รู้เท่ามัน จึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมารขึ้น

ความไม่รู้เท่าสังขาร มันจึงทำให้เกิดกิเลสมาร

ครั้นเกิดกิเลสมารเป็นทุกข์ ความทุกข์มาจากไหน

มาจากตัณหา

ตัณหา ความใคร่ในรูปเสียง เรียกว่า กามตัณหา

เป็นสิ่งที่มีวิญญาณก็ตาม

ความใคร่ ความพอใจ รักใคร่พอใจ

เกิดแล้วก็อยากได้ อยากเป็น อยากมี

อยากดี อยากเด่น อยากเป็นนั่นเป็นนี่ เรียกว่า ภวตัณหา

ความไม่พอใจ

เหมือนผมหงอก ฟันหัก หนังเหี่ยว

ความแก่งอมแห่งชีวิตอินทรีย์ของขันธ์

มีรูป มีนาม เกิดขึ้น ไม่พอใจ เกลียดชัง ไม่ชอบ เรียกว่าวิภวตัณหา

ตัณหาทั้งสามนี่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เผามัน

ในเบื้องต้นมันจะเกิดเป็นรูปเป็นนาม ปฏิสนธิ

มันก็อาศัยกาม จึงเรียกกามตัณหา

ความรักใคร่ ความพอใจ

มันเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักร์

เพราะความรักใคร่ในกาม จึงเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมา

แล้วก็ได้รับทุกข์ต่าง ๆ นานา

ความทุกข์เกิดขึ้นในกาย ความไม่ดีเกิดขึ้นในกาย

เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นทางสัมผัสทางกาย

นี่เรียกว่าความทุกข์กาย

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจ ความไม่ดีเกิดขึ้นในใจ

เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นแต่สัมผัสทางใจ

อันนี้เรียกว่าโทมนัส ความเสียใจ

เกิดมีแก่สัตว์ทั้งหลาย

มันเฉพาะที่ตัณหา ๓

มันเป็นเหตุให้มีความปรุงความแต่ง คือสังขารปรุงแต่งขึ้น 

ขึ้นชื่อว่าสังขารแล้ว

จะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณอยู่ก็ตาม ไม่มีวิญญาณก็ตาม

มันจะตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้น

พระพุทธเจ้าเรียกว่าขันธ์ ขันธ์ ๕ เป็นรูป เป็นขันธ์

เรียกว่าเป็นของไม่เที่ยง ไม่แน่นอน

ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา

รูปเป็นอุปาทานขันธ์ ถือว่าเป็นตัวตน จึงเป็นทุกข์

ปัญจุปาทานักขันธา อนัตตา

ขันธ์ทั้งหลายไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์

ท่านให้พิจารณาให้รู้เท่า

รู้เท่าอย่างนี้แล้ว เห็นชัดอยู่ที่จิตแล้ว

จิตมันจะได้ไม่ยึดถือ มันจะปล่อยวาง

มีความคลายกำหนัด ไม่ถือว่าเราว่าเขา

ไม่ยึดในอุปาทานขันธ์ ปล่อยวางอุปาทานขันธ์

สิ่งทั้งปวงนั่นน่ะ

ก็เพราะว่าจิตนั่นแหละไปยึดไปถือเอา

ทุกสิ่งทุกอย่าง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง

มันถือเอาเป็นของเราหมดทั้งนั้น

ให้รู้เท่าว่าเป็นของอสุภะอสุภัง ของไม่สวยไม่งาม

เป็นของปฏิกูลน่าเกลียด

แล้วจิตมันจะมีความเบื่อหน่าย รู้เท่าทัน

จิตเบื่อหน่ายแล้ว จิตวางขันธ์ วางก้อนนี้ว่า ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชาย

พิจารณาให้มันเห็นลงไป

ไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา เป็นของกลาง

จิตเป็นผู้จัดการ เป็นผู้บัญชาการ เอาอยู่อย่างนั้น

เพราะมันเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตน

มันบัญชาการว่าเป็นตัวเป็นตน

มันอยากได้อยากมี ทะเยอทะยาน

เมื่อมันวางแล้ว จิตว่าง

จิตว่างจากคนจากสัตว์ จิตว่างจากคน

จิตก็ร่าเริงบันเทิง จิตผ่องใส จิตเบา

จิตควรแก่การงาน ควรแก่กรรมฐาน

พิจารณากรรมฐานให้มันไม่ยึดไม่ถืออะไร

แล้วจิตว่าง มันเห็นว่าไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์แล้ว

แต่เราทำไปเพราะต้องอาศัยก้อนนี้

ก้อนธรรมอันนี้ทำไป เลี้ยงมันไป ปฏิบัติมันไป

พระอริยเจ้าอาศัยสร้างบารมีเท่านั้น

ครั้นไม่มีก้อนอันนี้แล้ว มีแต่ดวงจิตเท่านั้น

จะไม่สำเร็จอะไรหมดทั้งนั้น เพราะมันมีแต่จิต 

รูปอันนี้เหมือนกันกับกระบอกเขาโฆษณา โว้ ๆ ๆ น่ะ

เหมือนกันนั่นแหละ

มันมีรูปอันนี้ เสียงอันนั้น มันก็ดังออก

ผู้นั้นไม่มีอยู่แต่กำลังจิตนั่น พูดไม่ออก

ขอยืมเครื่องมาพูดกันหน่อยเถอะ ว่ายังงั้น

มันไม่มีรูปแล้วมันก็พูดไม่เป็น

จิตนั่นน่ะ ดวงวิญญาณน่ะ มันพูดไม่เป็น พูดไม่ออก ไม่มีเสียง

ถ้ามีก้อนอันนี้ มันจึงออกเป็นเสียงดังก้องออกไป

ด้องอาศัยมันนั่นแหละ 

มนุษย์เป็นชาติอันสูงสุด ได้อัตภาพมาดีแล้ว

พวกเราไม่ควรประมาท

ไม่ควรนอกใจในความเป็นอยู่ของสังขาร

ว่ามันจะมั่นคง คงทนไปอีกเมื่อไร เราไม่รู้

ถ้าปัญญาไม่ฉลาด มัจจุราชคืบคลานเข้ามา

พระยามัจจุราชจะมาคว้าคอเราอยู่แล้ว

แน่นอนทีเดียว ความตายไม่ต้องสงสัย

เป็นแต่ตายก่อนตายหลังกันเท่านั้น ไม่เลือกสักคน

ผลที่สุดกลับเป็นดินไปหมด

อัตภาพว่าเป็นของเราแล้ว

เมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็นอนทับแผ่นดิน เอาไปไม่ได้ด้วยซ้ำ

 

เพราะจิตมันเป็นบ้า มันหลง หลงร่างกาย

พอได้ความนอบน้อมสรรเสริญก็ดีใจ

ผู้อื่นเขาติฉินนินทา ก็ยุบลง

จิตไม่รุ้เท่าตามความเป็นจริงของสังขาร

มันจะได้ความสุขมาจากไหน

พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้

คนตาบอดยากที่จะบำบัดโรคตาบอดให้มันตาแจ้ง

ก็มีอยู่คือปัญจกรรมฐาน กรรมฐาน ๕

พระพุทธเจ้าให้น้อมเข้ามาค้นคว้ากรรมฐาน ๕ นี้

เกศา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตะโจ หนัง

ตจ ปริยนฺโต หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปุโร นานัปปารัสสะ อสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาด

มีประการต่าง ๆ นั่น

นี่แหละ ลืมตาขึ้นมาให้มันเห็น

แล้วตั้งใจทำอยู่อย่างนั้น

ไม่ใช่ทำวันเดียว เดือนหนึ่ง หรือปีหนึ่ง

ทำเอาตาย เอาชีวิตเป็นแดน

เรื่องทำความเพียร ถ้าดีแล้วก็ไม่เหลือวิสัย

ความจะพ้นทุกข์มันมีน้อย

มีอยู่ในอัตภาพนี้แหละ ไม่ได้อยู่ที่อื่น

จิตว่างเท่านั้นแหละ ว่างโม๊ด 

ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่ตัวตนของตน มันไม่ยึด มันก็พ้นทุกข์ ก็มีสุข

จิตอบรมดีแล้ว มันก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นจิตเลื่อมประภัสสร

จึงเห็นชัดว่าดีแล้ว

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ

จิตฝึกดีแล้วนั้นนำเอาความสุขมาให้ไม่มีที่สิ้นสุด

นี่เรามันตามืด ตามัว ตาบอด ตาขุ่น ตามัว

มันไม่เห็นหนทาง มันก็งม ๆ ไป ตกหลุมเสีย

งูเห่ามันอยู่ในหลุมนั่น

ตกลงไปงูเห่ากัดตาย อยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุด

เทียวเกิดเทียวตาย

จงตั้งใจพิจารณา ธาตุก้อนอันนี้แหละ

พิจารณาเข้า เป็นธาตุหรือ หรือสัตว์ หรือคน

ก้อนนี้น่ะ หลอกลวงเรา กัดเรา ไม่มีความสุข

เพราะเหตุนั้น หัวใจมันจึงขุ่นมัว

เมื่อมันรู้เท่า มันปล่อยวางแล้ว

นั่นแหละจิตมันจึงจะลืมตาได้ เห็นความสว่าง

เหมือนกับดวงจันทร์

ถ้าถูกเมฆครอบงำแล้ว ก็มืด ไม่เห็นฟ้า เห็นสิ่งทั้งปวง

เมื่อก้อนเมฆผ่านไป ลมตีไปแล้ว

ไม่มีอะไรปิดบังดวงจันทร์แล้ว

ดวงจันทร์ก็แจ่มจ้า สว่างไสว ฉันใด

ท่านผู้มีความเพียร ฝึกอยู่จนเป็นนิสัยของตนแล้ว

เห็นตามความจริงของสังขารแล้ว

ว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน

มีความแปรปรวนในท่ามกลาง

มีความแตกสลายไปในที่สุด

ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสาร

พอจิตว่าง จะมีแต่ความสว่างไสว

มันก็มีแต่ความสุข ไม่มีอะไรจะเปรียบ

เอาอะไรที่เป็นแก่นสาร

ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารแล้ว

จิตมันก็ไม่มีตนมีตัว

เมื่อมันว่าตนว่างตัวแล้ว ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง

ให้ตั้งใจทำความเพียร

อย่าไปนอนใจว่าเราจะยืนไปอีกเท่านั้นเท่านี้

ไม่มีรู้ กาลโน้น กาลนี้ เวลาใดไม่มี

เวลามันต้องเป็นไปตามกรรม สุดแต่กรรมจะเทไป

 

  ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ขาว อนาลโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22390

 รวมคำสอน “หลวงปู่ขาว อนาลโย” วัดถ้ำกลองเพล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43187

ประมวลภาพ “หลวงปู่ขาว อนาลโย” วัดถ้ำกลองเพล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21449

ประมวลภาพ “วัดถ้ำกลองเพล” จ.หนองบัวลำภู
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26644

ประมวลภาพ “ในหลวง กับ หลวงปู่ขาว อนาลโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=24647

 

 กราบขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ  ท่านเจ้าของลิงค์  ท่านเจ้าของเวป

และ

ขอบพระคุณเวลาสวัสดิ์ที่กรุณาส่งธรรมเทศนากัณฑ์นี้ของหลวงปู่มาให้

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 20/08/2020 เวลา : 20.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏😇

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 19/09/2018 เวลา : 22.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


_/\_

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
opads วันที่ : 02/01/2015 เวลา : 22.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/OKopads
บันทึก การสะสมเหรียญพระบล็อคกษาปณ์

อนุโมทนา สำหรับการแบ่งปันธรรมะครับ

ความคิดเห็นที่ 5 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อาโป วันที่ : 04/11/2014 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


http://www.oknation.net/blog/agile/2009/03/03/entry-1

ความคิดเห็นที่ 4 opads ถูกใจสิ่งนี้ (1)
chailasalle วันที่ : 31/10/2014 เวลา : 04.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

เป็น ธรรม ถึง ขั้น ถอดถอน เพื่อวิมุติ โดยแท้ ... สบายดีนะครับ ^^

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พอเพียงที่เพียงพอ วันที่ : 28/10/2014 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Porjai2499

สวัสดีครับ

สาธุ

ขอบพระคุณครับ มาบ้านนี้คราใดเย็นจิตเย็นใจทุกที


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สมชัย วันที่ : 28/10/2014 เวลา : 05.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political1

ขอบคุณครับพี่อักษราภรณ์ ที่นำสิ่งดีๆมาฝากกัน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
bepran from mobile วันที่ : 28/10/2014 เวลา : 02.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

พระผู้พ้นอาลัย สาธุ.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2014 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]