• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1120874
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2089 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1548 , 00:26:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน rkii , ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

 

เรื่องราวจากวันเก่า ๆ

 

หลายวันที่ผ่านมา

มีโอกาสจัดการเก็บของใช้ในห้อง

ได้ย้อนทวนอ่านเอกสารที่พิมพ์เก็บไว้

มีหลายชิ้นที่เพื่อน ๆ คุยและส่งข้อความไว้ให้

อืมมมม

นานหลายปีทีเดียวนะ

นับ ๆ แล้ว...ก็เกินสิบปี!!!!!

เอกสารมากมาย

ที่ได้กลับมานั่งอ่านทำความเข้าใจ

ก็เกิดความเข้าใจชัดเจนมากทีเดียว

คงจะด้วยวันและวัยที่เพิ่มขึ้น

ทำให้ระลึกถึงผู้ที่ส่งข้อความทิ้งไว้ให้

และให้ได้กลับมาอ่านทบทวน

จนกระจ่างขึ้นในใจ

อนุโมทนาสาธุ

ทุกอักษรและทุกน้ำใจค่ะ

ขอคุณพระรัตนตรัย

ประทานพรให้ท่านเจ้าของอักษร

เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

ถึงซึ่งจุดหมายที่วางไว้

อย่าช้า...เทอญ

  

 

เอกสารชิ้นที่ ๕

 

 

 

คำว่า วิบาก หมายความว่าอย่างไร?

และเป็นคำกลาง ๆ หรือเปล่า?

 

 

http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%E4%B5%C3%C7%D1%AF%AF%EC

เกิดกิเลสอยากได้ของเขา

จึงทำกรรมด้วยการไปลักของเขามา

ประสบวิบากคือได้ของนั้นมาเสพเสวยเกิดสุขเวทนา

ทำให้มีกิเลสเหิมใจอยากได้รุนแรงและมากยิ่งขึ้น

จึงยิ่งทำกรรมมากขึ้น

ในทางตรงข้ามถูกขัดขวาง

ได้รับทุกขเวทนาเป็นวิบาก

ทำให้เกิดกิเลส คือโทสะแค้นเคือง

แล้วพยายามทำกรรมคือประทุษร้ายเขา

เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้

วงจรจะหมุนเวียนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด;

กรรมวิปากชา อาพาธา

ความเจ็บไข้ เกิดแต่วิบากของกรรม

วิปากทุกข์

ทุกข์ที่เป็นผลของกรรมชั่ว

เช่น ถูกลงอาชญา ได้รับความทุกข์

หรือตกอบาย หรือเกิดวิปฏิสารคือเดือดร้อนใจ

วิบาก – ผล

 

 

 อาการของวิบาก ออกมาในรูปเวทนาหรือ?

 

 

 

 ขันธ์ ๕

 

 

วิบากเกิดแก่ขันธ์?

 

 

วิบาก บางที่ก็หมายถึง ผลแห่งกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน

รูป ก็เกิดแต่วิบากได้ 

 

 

หากวิบากส่งผล ไม่ว่าดีหรือร้าย

เราควรวางใจอย่างไร? 

 

 

 

อุเบกขา 

 

 

 

มอง รู้ไปเรื่อยๆเฉยๆ หรือ? หรือว่าไม่สนใจ?

อุเบกขา ไม่ใช่ ไม่สนใจ ใช่ไหม? 

 

 

ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์

เรียกเต็มว่า อุเบกขาเวทนา

http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%CD%D8%E0%BA%A1%A2%D2

ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยชอบหรือชัง,

ความวางใจเฉยได้ ไม่ยินดียินร้าย

เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุ

และรู้ว่าพึงปฏิบัติต่อไปตามธรรม หรือตามควรแก่เหตุนั้น,

ความรู้จักวางใจเฉยดู

เมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเองได้

หรือในเมื่อเขาควรต้องได้รับผล

อันสมควรแก่ความรับผิดชอบของเขาเอง,

ความวางทีเฉยคอยดูอยู่

ในเมื่อคนนั้นๆ สิ่งนั้นๆ

ดำรงอยู่หรือดำเนินไปตามควรของเขาตามควรของมัน

ไม่เข้าข้างไม่ตกเป็นฝักฝ่าย ไม่สอดแส่

ไม่จู้จี้สาระแน ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง

 

 

แล้ว อุเบกขา กับ ขันติ ล่ะ?

 

 

ขันติ ความอดทน

คือ ทนลำบาก ทนตรากตรำ ทนเจ็บใจ,

ความหนักเอาเบาสู้ เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม

ไม่เหมือนกัน

ฆราวาสธรรม

หลักธรรมสำหรับการครองเรือน,

ธรรมของผู้ครองเรือน มี ๔ อย่างคือ

๑. สัจจะ ความจริง เช่น ซื่อสัตย์ต่อกัน

๒. ทมะ ความฝึกฝน ปรับปรุงตน

เช่น รู้จักข่มใจ ควบคุมอารมณ์ 

บังคับตนเองปรับตัวเข้ากับการงานและสิ่งแวดล้อมให้ได้ดี

๓. ขันติ ความอดทน

๔. จาคะ ความเสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ำใจ

ธรรมทำให้งาม ๒ คือ

๑. ขันติ ความอดทน

๒. โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยมหรือความมีอัธยาศัยประณีต

 

 

กรณีเกิดทุกขเวทนาทางกาย

ธรรมที่นำมาใช้ คือ อุเบกขา หรือ ขันติ?

 

 

บารมี

คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด

เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง

มี ๑๐ คือ

ทาน, ศีล, เนกขัมมะ, ปัญญา, วิริยะ,

ขันติ, สัจจะ, อธิษฐาน, เมตตา, อุเบกขา

อดทนคือขันติมาก่อน

อุเบกขาสำหรับผู้ปฏิบัติภาวนา

 

 

อดทน แล้วจะเกิดอุเบกขา.. หรือ?

 

 

ดูบารมี ๑๐ สิ

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=2050&Z=2065

สมัยหนึ่ง

พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน

อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี

ก็สมัยนั้นแล

ภิกษุรูปหนึ่งนั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง

อยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค

อดกลั้นทุกขเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อน

ซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมเก่า

มีสติสัมปชัญญะ ไม่พรั่นพรึงอยู่

พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้น

นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกล

อดกลั้นทุกขเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อน

ซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมเก่า

มีสติสัมปชัญญะ ไม่พรั่นพรึงอยู่ ฯ

ลำดับนั้นแล

พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว

ได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า

ภิกษุละกรรมทั้งหมดได้แล้ว

กำจัดกรรมเป็นดังธุลีที่ตนทำไว้แล้วในก่อน

ไม่มีการยึดถือว่าของเรา

ดำรงมั่น คงที่

ประโยชน์ที่จะกล่าวกะชน (ว่าท่านจงทำยาเพื่อเรา)

ย่อมไม่มี ฯ

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=66

บทว่า ตาทิโน

ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยอริยฤทธิ์ ๕ ประการที่ท่านกล่าวไว้

โดยนัยมีอาทิว่า

เป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่

และประกอบด้วยอุเบกขามีองค์ ๖

อันไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ๘

ชื่อว่าผู้คงที่ เพราะเป็นผู้คงที่

กล่าวคือความเป็นผู้เช่นเดียวกันในอิฏฐารมณ์เป็นต้น.

บทว่า อตฺโถ นตฺถิ ชนํ ลเปตเว

ความว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวคือพูดกะชนว่า

ท่านทั้งหลายจงปรุงเภสัชเป็นต้นแก่เรา

เพราะไม่มีความอาลัยในร่างกาย.

จริงอยู่ อัธยาศัยของพระขีณาสพ (มี) ว่า

กายนี้จงแตกตกไปเองทีเดียว

เหมือนใบไม้เหลืองหล่นจากขั้ว ฉะนั้น.

สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า

เราไม่หวังความตาย

ไม่หวังความเป็นอยู่

แต่ยังหวังกาลเวลา

เหมือนลูกจ้างหวังค่าจ้างฉะนั้น.

ค่อยๆ อ่านนะ คิดว่าคงไขข้อข้องใจได้

กรรม วิบาก ขันติ อุเบกขา

เราไม่หวังความตาย

ไม่หวังความเป็นอยู่

แต่ยังหวังกาลเวลา

เหมือนลูกจ้างหวังค่าจ้างฉะนั้น.

 

 

 

_/\_ ขอบคุณหลายๆ ครั้ง

 

 

 

  

  

ขอบพระคุณท่านเจ้าของอักษร

และ

ท่านเจ้าของภาพทุกภาพ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 04/10/2018 เวลา : 11.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn/2014/04/25/entry-1

ความคิดเห็นที่ 28 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 02/10/2018 เวลา : 23.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏🙏🙏

ความคิดเห็นที่ 27 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 02/10/2018 เวลา : 07.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ละหยาดรดหยดรินทั่วดิน.. ผืน
เพียงพอกอปรยั่งยืนเป็นพื้นฐาน
ทีละก้าว..พลิกฟื้น..นัยย์ชื่นบาน
กายใจแทนสังฆทาน..บำเพ็ญเพียร (เวลาสวัสดิ์)
.
เกิดผลก่อต่อใจ...สายสัมพันธ์
ธาตุสี่ผันหมุนวน...ในสังสาร
หนึ่ง-เกิด หนึ่ง-ดับ ...ชั่วกัปป์กาล
คือสืบสานสันตติ...เอนกอนันต์ (ย่าฯ)
.
เติมไฟฟอนอวล-อบเชื้อภพชาติ
จุติลงสู่ทาสลีลาศฝัน
ย้ำรอยร่องอุบัติ-เหตุ.. เลศติดพัน
เก่าใหม่ก่อวิบากขันธ์.. จำนรรจา (เวลาสวัสดิ์)
.
กิเลส>>>กรรม>>>วิบาก>>> หมุน...ไม่รู้จบ
กี่ภพชาติ? เกิด-ดับ...เกินสังขยา
จากทุกข์-สู่ทุกข์...สุดคณนา
ดวงตายัง...มืดมนอนธการ (ย่าฯ)
.
จากทุกข์สู่ทุกข์.. ให้ฉุกคิด
ชีวิต..ฤาต่างกรุแห่งสุสาน
ก้อนเนื้อ..ท่วมทับซาก..สุดประมาณ
จิต..ล้วนเงาอาการ..ส่าย..พล่าน-ระคน (เวลาสวัสดิ์)
.
จิตปรุง กุศล-อกุศล...พลุ่งพล่าน
กิเลสมารสำแดงฤทธิ์ล้น
เพลิงไฟตัณหาท่วมตน
มิอาจผ่อนปรนได้แม้...เศษเสี้ยววินาที (ย่าฯ)
.
หยุด.. นิ่ง.. มอง..เงาอาการ.. สัดส่าย
ที่รำร่ายท่ามกลางหว่างวิถี
นาฏกรรมโลดเล่น.. เจนเวที
สุดท้าย-เถ้าธุลี..บ่งชี้อะไร? (เวลาสวัสดิ์)
.
สลายธาตุ>>>>>คืนสู่ธรรม...ด้วยกรรมฐาน
ฝึกสติมั่นสี่ฐาน...ไม่หวั่นไหว
กาย เวทนา จิต ธรรม...ทางครรไล
ขอถ้วนธาตุพิสุทธิ์ใน...สันติธรรม (ย่าฯ)
.
เหนือรูปนามสมมติ.. วิสุทธิ
ยังกิญจิ​ สมุทยธัมมัง​.. พร้องพร่ำ
สัพพันตัง​ นิโรธธัมมัง​.. หยอดย้ำ
ถ้วนเพรงกรรม-ยุติ..วิมุตติญาณทัสสนะฯ (เวลาสวัสดิ์)

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 01/10/2018 เวลา : 07.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


😇🙏

ความคิดเห็นที่ 25 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 14.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อนุโมทนาสาธุ...
ชอบบทจบของเวลาฯมาก
.
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 10.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ขออภัยย่าฯ​ นะคะ​ เครื่องไม่สามารถลง​ คห​ ยาว​ ๆ​ ได้ค่ะ​ จึงไม่สามารถนำทุกบทใน​ คห​ ๒๐​ มาลงค่ะย่าฯ

ความคิดเห็นที่ 23 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 10.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


😇🙏🙏🙏

ความคิดเห็นที่ 22 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 10.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

เหนือรูปนามสมมติ.. วิสุทธิ
ยังกิญจิ​ สมุทยธัมมัง​.. พร้องพร่ำ
สัพพันตัง​ นิโรธธัมมัง​.. หยอดย้ำ
ถ้วนเพรงกรรม-ยุติ..วิมมุติญาณทรรศนะฯ

ความคิดเห็นที่ 21 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

คห​ ๑๕-๒๐​ 🙏🙏🙏

ความคิดเห็นที่ 20 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ละหยาดรดหยดรินทั่วดิน.. ผืน
เพียงพอกอปรยั่งยืนเป็นพื้นฐาน
ทีละก้าว..พลิกฟื้น..นัยย์ชื่นบาน
กายใจแทนสังฆทาน..บำเพ็ญเพียร (เวลาสวัสดิ์)
.
เกิดผลก่อต่อใจ...สายสัมพันธ์
ธาตุสี่ผันหมุนวน...ในสังสาร
หนึ่ง-เกิด หนึ่ง-ดับ ...ชั่วกัปป์กาล
คือสืบสานสันตติ...เอนกอนันต์ฯ (ย่าฯ)
.
เติมไฟฟอนอวล-อบเชื้อภพชาติ
จุติลงสู่ทาสลีลาศฝัน
ย้ำรอยร่องอุบัติ-เหตุ.. เลศติดพัน
เก่าใหม่ก่อวิบากขันธ์.. จำนรรจา (เวลาสวัสดิ์)
.
กิเลส>>>กรรม>>>วิบาก>>> หมุน...ไม่รู้จบ
กี่ภพชาติ? เกิด-ดับ...เกินสังขยา
จากทุกข์-สู่ทุกข์...สุดคณนา
ดวงตายัง...มืดมนอนธการ (ย่าฯ)
.
จากทุกข์สู่ทุกข์.. ให้ฉุกคิด
ชีวิต..ฤาต่างกรุแห่งสุสาน
ก้อนเนื้อ..ท่วมทับซาก..สุดประมาณ
จิต..ล้วนเงาอาการ..ส่าย..พล่าน-ระคน (เวลาสวัสดิ์)
.
จิตปรุง กุศล-อกุศล...พลุ่งพล่าน
กิเลสมารสำแดงฤทธิ์ล้น
เพลิงไฟตัณหาท่วมตน
มิอาจผ่อนปรนได้แม้...เศษเสี้ยววินาที (ย่าฯ)
.
หยุด.. นิ่ง.. มอง..เงาอาการ.. สัดส่าย
ที่รำร่ายท่ามกลางหว่างวิถี
นาฏกรรมโลดเล่น.. เจนเวที
สุดท้าย-เถ้าธุลี..บ่งชี้อะไร? (เวลาสวัสดิ์)
.
สลายธาตุ>>>>>คืนสู่ธรรม...ด้วยกรรมฐาน
ฝึกสติมั่นสี่ฐาน...ไม่หวั่นไหว
กาย เวทนา จิต ธรรม...ทางครรไล
ขอถ้วนธาตุพิสุทธิ์ใน...สันติธรรม (ย่าฯ)
.
.
.
รอบทจบของเวลาสวัสดิ์อยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 08.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


https://www.youtube.com/watch?v=m6wyMf3Vli8

_/\_ _/\_ _/\_

ความคิดเห็นที่ 18 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 08.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 17 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 08.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 16 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 07.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn/2014/01/10/entry-1

ความพลัดพราก

ความคิดเห็นที่ 15 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 30/09/2018 เวลา : 07.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สลายธาตุ>>>>>คืนสู่ธรรม...ด้วยกรรมฐาน
ฝึกสติมั่นสี่ฐาน...ไม่หวั่นไหว
กาย เวทนา จิต ธรรม...ทางครรไล
ขอถ้วนธาตุพิสุทธิ์ใน...สันติธรรม

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 22.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

หยุด.. นิ่ง.. มอง..​เงาอาการ.. สัดส่าย
ที่รำร่ายท่ามกลางหว่างวิถี
นาฏกรรมโลดเล่น.. เจนเวที
สุดท้าย-เถ้าธุลี..บ่งชี้อะไร?

ความคิดเห็นที่ 13 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


...

ความคิดเห็นที่ 12 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

จิตปรุง กุศล-อกุศล...พลุ่งพล่าน
กิเลสมารสำแดงฤทธิ์ล้น
เพลิงไฟตัณหาท่วมตน
มิอาจผ่อนปรนได้แม้...เศษเสี้ยววินาที

ความคิดเห็นที่ 11 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

จากทุกข์สู่ทุกข์.. ให้ฉุกคิด
ชีวิต..ฤาต่างกรุแห่งสุสาน
ก้อนเนื้อ..ท่วมทับซาก..สุดประมาณ
จิต..ล้วนเงาอาการ..ส่าย..พล่าน-ระคน

ความคิดเห็นที่ 10 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 18.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

จากทุกข์-สู่ทุกข์...สุดคณนา

ความคิดเห็นที่ 9 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

กิเลส>>>กรรม>>>วิบาก>>> หมุน...ไม่รู้จบ
กี่ภพชาติ? เกิด-ดับ...เกินสังขยา
จากทุกข์ภสู่ทุกข์...สุดคณนา
ดวงตายัง...มืดมนอนธการ

ความคิดเห็นที่ 8 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

เติมไฟฟอนอวล-อบเชื้อภพชาติ
จุติลงสู่ทาสลีลาศฝัน
ย้ำรอยร่องอุบัติ-เหตุ.. เลศติดพัน
เก่าใหม่ก่อวิบากขันธ์.. จำนรรจา

ความคิดเห็นที่ 7 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 11.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

เกิดผลก่อต่อใจ...สายสัมพันธ์
ธาตุสี่ผันหมุนวน...ในสังสาร
หนึ่ง-เกิด หนึ่ง-ดับ ...ชั่วกัปป์กาล
คือสืบสานสันตติ...เอนกอนันต์ฯ​ (ย่าฯ)

ความคิดเห็นที่ 6 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 29/09/2018 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


☺️🙏

ความคิดเห็นที่ 5 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 23/09/2018 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏

ความคิดเห็นที่ 4 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 23/09/2018 เวลา : 21.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

บารมี
คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด
เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง
มี ๑๐ คือ

ทาน, ศีล, เนกขัมมะ, ปัญญา, วิริยะ,

ขันติ, สัจจะ, อธิษฐาน, เมตตา, อุเบกขา

อดทนคือขันติมาก่อน
.
_/\_

ความคิดเห็นที่ 3 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 21/09/2018 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


_/\_

ความคิดเห็นที่ 2 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 21/09/2018 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


_/\_

ความคิดเห็นที่ 1 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 21/09/2018 เวลา : 22.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


😄🙏

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2018 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]