• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1120874
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2089 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1404 , 14:45:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

หนังสือแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ (๑) ~ พระครูอรุณธรรมรังษี (ลุน ณ อุบล).หนังสือแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ (๒) ~ พระครูอรุณธรรมรังษี (ลุน ณ อุบล)หนังสือแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ (๓) ~ พระครูอรุณธรรมรังษี (ลุน ณ อุบล)หนังสือแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ (๔) ~ พระครูอรุณธรรมรังษี (ลุน ณ อุบล)หนังสือแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ (๕) ~ พระครูอรุณธรรมรังษี (ลุน ณ อุบล)หนังสือแนวทางปฏิบัติเพ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1290 , 14:45:32 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

สัจจญาณ  ~ กิจจญาณ ~ กตญาณ            เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงใน  สัจจญาณ  ว่านี้ทุกข์คือตัวเบ็ญจขันธ์  นี้เหตุให้เกิดทุกข์  คือเข้าไปยึดเอาขันธ์นี้ความดับทุกข์คือ  ปล่อยวางขันธ์  นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  คือ  กิริยาที่ปล่อยวางขันธ์เป็นสัจจญาณ  ๔             นี้ทุกข์ควร  กำหนดรู้  นี้เหตุให้เกิดทุกข์ควร  ประหาร  นี้ความดับทุกข์ควรทำให้แจ้ง  นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  ควรทำให้เ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1162 , 14:45:10 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เทียวเกิด ~ เทียวตาย  ไม่มีที่สิ้นสุด            อนึ่ง  สริรกายในชาตินี้กับชาติหน้า  พึงทราบเถิดว่า  เป็นคนละคน  ชาตินี้เป็นมนุษย์  ชาติหน้าอาจเป็นเทพบุตร  เทพยดา  หรือเป็นสัตว์นรกไปก็ได้  แต่ทิพยกายก็เป็นคน ๆ เดียวกัน  เป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในโลก             เมื่อสริรกายนี้แตกดับแล้ว  ทิพยกายก็ออกจากสริรกายนี้  ไปหาสริรกายใหม่  ดุจผีเข้าสิงคน  เข้าสิงร่างกายนี้แล้ว  ก็เข้าสิงกายโน้น  เหตุนั้นผู้ปฏิบั....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1111 , 14:44:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สริรกาย ~ ทิพยกาย ~ ธรรมกาย            กายสามชั้นเรียกกันว่าตัวเรา  ตัวเราย่อมเป็นที่รักอย่างยิ่ง  สมจริงในที่มาว่า  อตฺตาหิปรมํปิโย  ความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มี  ตนของเรามีอยู่สามตน  คือ           สริรกาย      ชั้น  ๑            ทิพยกาย     ชั้น  ๒            ธรรมกาย   ชั้น  ๑             สริรกาย   อาศัยธาตุนิยมปรุงแต่งให้เกิดขึ้น            ทิพยกาย   อาศัยกรรมนิยมปรุงแต่งให้กิดขึ้น            ธรรมกา....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 986 , 14:44:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปเรื่อง   โลกบังธรรม ~ อารมณ์บังจิต            โลกกับอารมณ์กับขันธ์  ๕  กับผีอยู่ด้วยกัน  ถ้าวางโลกก็เท่ากันกับวางขันธ์  ๕  เพราะขันธ์  ๕  เป็นตัวสัตว์โลก  ถ้าวางอารมณ์ภายนอกที่มันมากระทบโลกภายใน  อันเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณธาตุ  ๗  ก็แปลว่า  วางโลกภายนอก             ถ้าวางวิญญาณธาตุ  ๗  ก็เท่ากับวางธรรมธาตุ  ๗  เพราะวิญญาณธาตุ  ๗  เกิดอยู่ในทวารสมมุติ  ธรรมธาตุ  ๗  เกิดในทวารวิมุติ  ธรรมธาตุ  ๗  เ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1108 , 14:43:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สัมภเวสี   สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด            โดยธรรมชาติของผี  คำที่ว่าผีในคำนี้  เป็นของที่ไม่แน่นอนจึงเรียกกันว่าผีหลอก  คือมันตามหลอกตามล้อ  เป็นของไม่จริง  จริงก็คงไม่เรียกคำว่า  ผีหลอก             เมื่อเหตุฉะนี้  อะไรเล่าที่เรียกกันว่า  ผีมันตายไม่จริง  ที่เรียกกันว่าผีนั้น  ตามภาษาไทยโบราณเราเรียก  เจตภูต  ตามภาษามคธเรียกว่า  ชีโว  หรือเรียกว่า  ตัวสัมภเวสี             ตัวสัมภเวสี  สัตว์ผู้แสวงห....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1172 , 14:43:31 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อารมณ์ในโลกสาม            อารมณ์ในโลกสามนี้  มีสามประเภท            กามโลกเป็นอารมณ์หยาบ            รูปโลกเป็นอารมณ์อย่างกลาง            อรูปโลกเป็นอารมณ์อย่างละเอียด             ถ้าย่นให้สั้นที่สุดก็มีอยู่สองอย่าง  คือ            อิฏฐารมณ์  อารมณ์ที่ชอบ            อนิฏฐารมณ์  อารมณ์ที่ไม่ชอบ            สองอารมณ์นี้แจกออกเป็น  โลกธรรม  ๘  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  นี้เป็นฝ่ายอิฏฐารมณ์  เสื่อมลาภ  เสื่อ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1068 , 14:43:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพิกโลกออกจากธรรมด้วยเจโตวิมุติโลกุตตร           ในลำดับต่อไปนี้จักได้แสดง  เจโตวิมุติโลกุตตร  เจโตวิมุติโลกิยได้กล่าวไว้แล้วในชั้นต้น  แต่ต้องย้ำอีกก่อนเจโตวิมุติโลกิยยังเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสาร  เพราะเหตุที่เพิกโลกออกจากธรรม  เพิกอารมณ์ออกจากจิต  ยังไม่ได้              ส่วนเจโตวิมุติโลกุตตร  เป็นวิมุติที่เพิกโลกออกจากธรรม  เพิกอารมณ์ออกจากจิตได้  จึงเป็นวิมุติที่พ้นจากโลก ให้เข้าถึงธรรม....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1180 , 14:40:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปัญหาธรรม  ๗  ข้อ            ข้าพระองค์ขอนอบน้อม  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครู  ตรัสรู้ชอบเองแล้วจึงได้นามว่า  โลกวิทู  ผู้รู้แจ้งโลก              บัดนี้ข้าพระองค์จะวินิจฉัยใคร่ครวญ  ในเรื่อง  โลกบังธรรม  อารมณ์บังจิต  ข้าพระองค์  ขออัญเชิญพระปัญญาคุณของพระองค์  จงมาดำรงในดวงจิตของข้าพระองค์ผู้แต่งคัมภีร์  เรื่อง  โลกบังธรรม  อารมณ์บังจิต  อย่าได้ผิดพลาด  จากโอวาทคำสอน เพื่อ ให้เป็นประโยชนโสตถีผล....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1440 , 14:39:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขึ้นฐานที่  ๗ให้ถามถึงผู้ไม่ตาย  ๔            ฐานที่  ๗  นี้เป็น  เครื่องสอบผลจิต  อันเกิดแต่มรรคเป็นผู้ทำไว้  ผลเป็นผู้เสวยกำไร  เมื่อมรรคฆ่ากิเลสให้ตายเป็นสมุจเฉทประหารโดย  เอกเทศ  หรือ  สิ้นเชิง  ตามวาสนาบารมี              พระโสดา  พระสกิทาคา  ไม่ตายใน  พระวินัย              พระอนาคา  ไม่ตายใน  พระสูตร  คือจะขึ้นไปบังเกิดในชั้นสุทธาวาสพรหม  ไม่กลับมาเข้าสู่ครรภ์  แล้วสิ้นลมหายใจเข้าโลงอีก  จึงนับว....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1010 , 14:39:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขึ้นฐานที่   ๖ให้เลือกเฟ้นแห่งไตรลักษณ์สาม            การจะมีฐานที่  ๖  อีกเป็นเพราะอะไร  เป็นเพราะอุปาทานยังดับไม่หมดนั่นเอง  ถ้าดับอุปทานหมดแล้วก็เสร็จกิจในการกระทำ  ถ้าอุปาทานมีอยู่  เมื่อภพมีอยู่  ชาติก็ต้องมีอีก  ชาติคือความเกิด  อันร้อนไปด้วยความเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  จึงเปรียบเหมือนไฟ              ไฟจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเชื้อ  ตัวกรรมภพจึงเปรียบเหมือนเชื้อของไฟ   ตัวอุปาทานการเข้าไปยึดถือเอาไว....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 868 , 14:39:14 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขึ้นฐานที่   ๕ให้อยู่กับความไม่ถือมั่น ไม่ให้ถือมั่นอะไรทั้งหมด            ฐานที่  ๕  ก็ให้เพ่งหทัยวัตถุอันเดียวนั้นเอง  แต่มีความหมายต่างกัน  คือมีอะไรผ่านมาทางมโนทวาร  จะเป็น  อิฏฐารมณ์ หรือ  อนิฏฐารมณ์   ไม่ให้ถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้น  ก็ตัวปัจจเวกขณะญาณจะกำเริบ คือ              สติจะเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้   เพราะ  ความถือมั่น  ในอารมณ์เหล่านั้นแหละเป็นเหตุ              เมื่อถือมั่นในสิ่งใด  จิตใจขอ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 871 , 14:38:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ขึ้นฐานที่ ๔ให้เอาสติเป็นนายประตู ดู (มโน ) ทวาร            เมื่อโยคาวจรผู้บำเพ็ญ  รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้ว  ถ้ามีปัจจเวกขณะญาณ  จิตจึงไม่กำเริบ  เหตุนั้นในฐานที่ 4   จึงให้มีสติ  เป็น นายประตูดูทวาร  เมื่อ  อารมณ์  ผ่าน  เกิดดับ  ต้องให้รู้  เวลาไหน  รู้   เวลานั้นเป็น  วิชา  เวลาไหนไม่รู้  เวลานั้นเป็น   อวิชา              ทวารตาก็ไม่สำคัญ  ตาเป็นดุจกล้องส่อง  คนที่ส่องกล้องข้างในสำคัญ  หูเป็นดุจวิทยุเ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 780 , 14:38:28 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

คำอธิบายในฐานที่  ๓วิปัสสนาไม่ให้ติดอยู่ในความรู้  อันผ่านมาทางทวาร  ๖            แต่นี้จะอธิบายฐานที่  ๓  ซึ่งเป็นตัว  วิปัสสนา  เข้า  ประจัญบาน  เอากันถึงขั้นแตกหักเรียกว่า  โลกุตตรภูมิไม่หลบลี้หนีตากับข้าศึก  เมื่อฐานที่ ๒ วางความคิดสามกาลได้แล้ว  มันเหลือความรู้  คือ  ไม่คิดเรื่องอะไรแต่มันมีความรู้  ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็สงเคราะห์ลงในภูมิทั้งสาม  คือ  กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1105 , 14:38:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อัปปนาชวนะวิถี            อารมณ์ในมโนวิญญาณวิถี  ที่เป็นกามาวจรนั้นมีอยู่  ๒  อย่าง  คือ  วิภูตารมณ์ ๑  อวิภูตารมณ์ ๑  ความว่า             เมื่อธรรมารมณ์มาปรากฏแก่มโนทวารแล้ว  เป็นภวังค์จลนะ  ภวังค์ไหวขณะ ๑  มโนทวาราวัชนะ  เกิดขึ้นขณะหนึ่งให้พิจารณา  ( ตัดสินกำหนดว่า  จะทำอะไร  อย่างไร )  กับอารมณ์มโนทวารแล้วก็ดับไป  ลำดับนั้นกามาวจรชวนะเกิดขึ้น  ( เสพอารมณ์ที่พิจารณา ตัดสินกำหนด )  ๗ ขณะแล้วก็ดับไป ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1124 , 14:37:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำอธิบายในฐานที่  ๒ให้วางความคิด             ให้รู้จักจุดประสงค์การกระทำ  คือ  ให้วางความคิด  ไม่ให้คิดไปในอารมณ์ภายนอก  ให้เพ่งอยู่ในจุดอันเดียว  ให้  รวม  เห็น  จำ  คิด  รู้  ๔  อย่างนี้ลงในจุดอันเดียวกัน  ไม่ให้พรากจากกันให้อาศัยปัญญา  เป็นนายสารถี  ให้เอา  สติ  เป็นเชือกผูก  ผูกจิตไว้ที่ดวงหทัยวัตถุ  ให้เอาสัมปชัญญะ  ความรู้ตัวเป็นรั้วกั้น  ให้เอา  วิริยะ  ความเพียรเป็นปฏักทิ่มแทงจิตไม่ให้กระดิกต....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1363 , 14:37:14 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำอธิบายในฐานที่  ๑ที่ให้เพ่งดูหทัยวัตถุ            เพราะหทัยวัตถุเป็นที่ประชุมแห่งสังขาร  สังขารทั้งหมดมารวมอยู่ที่หทัยวัตถุทั้งสิ้น  ก็สังขารทั้งสิ้นคืออะไร  คือ              กายสังขาร  ๑  วจีสังขาร  ๑  จิตสังขาร ๑  ปุญญาภิสังขาร ๑  อปุญญาภิสังขาร ๑  อเนญชาภิสังขาร ๑  รวมทั้งหมดเป็น ๖ ย่อ เข้าให้สั้น  กายสังขาร  เอาไว้คงเดิม  สังขารนอกนั้นสงเคราะห์เข้าใน  จิตสังขาร  รวมให้สั้นคงมีแต่กายสังขารและจิต....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 992 , 14:36:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ตอนที่  ๒รูปาวจรภูมิ – อรูปาวจรภูมิ - และโลกุตตรภูมิรูปาวจรภูมิ            แต่นี้  จักแสดงรูปาวจรภูมิ  ซึ่งเป็นธรรมของพรหม  ผู้จะไปบังเกิดในพรหมโลก ๑๖ ชั้น ต้องเป็นผู้มีธรรมของพรหมประจำใจไว้ก่อนในโลกนี้ (คือตัวปัจจุบัน)  ถ้าไม่มีธรรมของพรหมประจำใจไว้แล้ว  จะปรารถนาอยากไปก็ไปไม่ได้  เปรียบเหมือนผู้จะไปสู่ประเทศนอกก็ต้องมีค่าพาหนะเพียงพอจึงจะไปได้  พรหมธรรมคืออะไร  คือรูปาวจรภูมิอันจะพึงกล่าวต่อไปในบัด....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1337 , 14:36:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รู้จักทางตาย            ส่วนผู้ที่รู้จักทางตาย  เปรียบเหมือนทหารยิงปืนเล็งใส่ศูนย์  ยิงทีเดียวก็ถูกที่หมาย  จึงเป็นของที่ควรศึกษาให้รู้ไว้เวลาจวนเจียนจะตาย  ถ้าไม่ได้ศึกษาให้รู้ไว้  ถึงจะร้องสั่งกันว่าอย่าเป็นห่วงกับญาติพี่น้องให้ทำใจให้ผ่องใส  ให้ระลึกถึงทาน  ถึงศีล ถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  คนที่ยังไม่เคยระลึกเขาจะระลึกได้อย่างไร  จะบอกหนทางให้เขา  เขาก็ไม่เชื่อไม่รู้  ทั้งเขายังไม่เคยทำทานรักษ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 835 , 14:36:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

กรรมที่ให้ผลโดยลำดับ ๔ กรรม            สัตว์ทุก ๆ จำพวกเมื่อจะละโลกนี้ไปสู่โลกอื่น  ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าไปสู่ภพไหนใน ๓๑ ภพ  ถ้าอยากรู้พึงดู  ตัวกรรม    เพราะตัวกรรมภพเป็นของสืบเนื่องถึงอุปปัตติภพ  ตัวกรรมภพเป็นตัวเหตุตัวอุปปัติภพเป็นตัวผล  เหตุกับผลเป็นของเนื่องถึงกัน  ตัวกรรมภพที่จะให้ผลโดยลำดับ  มีอยู่ ๔ กรรม  คือ              ครุกรรม  กรรมหนักที่จะให้ผลก่อนกว่ากรรมใดทั้งสิ้นในกรรมฝ่ายบุญหมายเอารูป....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1120 , 14:35:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

อารมณ์ของจิตในเวลาตาย           ทางศาสนาจึงรับรองว่า  จะคงอยู่ในสุคติโดยส่วนเดียวไม่เคลื่อนคลาดจากมนุษย์สมบัติ  นี้พูดถึงปัจจุบันธรรม  ถ้าพูดถึงอนาคตคือถึงคราวแตกกายทำลายขันธ์  ส่วนมนุษย์สมบัตินั้นเป็นอันรับรองมากกว่าไม่รับรอง  ส่วนสวรรค์สมบัตินั้นยังมีเงื่อนไขอยู่   เพราะสัตว์ย่อมมีอารมณ์มาก  ไม่รู้ว่าจะถือเอาอารมณ์อันใด  ถ้าถือเอาทาน  เอาศีล  เอาพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์เป็นอารมณ์  ทั้งไม่เป็นห่วงอย....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1057 , 14:35:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ทางใหญ่ที่ห้ามไม่ให้จร            อีกประการหนึ่งผู้ที่ประพฤติธรรมในชั้นกามาวจรภูมินี้  ควรให้ระวังหนทางใหญ่  บุราณห้ามว่าไม่ให้จร  ทางใหญ่คืออะไร  คือ  อบายมุขทางพินาศฉิบหาย ๖ อย่าง  คือ  เป็นนักเลงหญิง  เป็นนักเลงสุรา  เล่นการพนัน  คบคนชั่วเป็นมิตร  เกียจคร้านทำการงาน  เที่ยวกลางคืน  หนทางใหญ่ทั้ง ๖  เป็นกามสุข  จึงเป็นเครื่องล่อให้หลงเพลิดเพลิน  ให้เดินสบายในต้นมือ  แต่ปลายมือได้ทุกข์จึงควรระวัง  ถ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1092 , 14:34:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

.ธรรมเครื่องประพฤติในสังคม            เหตุนั้นจึงควรมี  ธรรมเครื่องประพฤติอันเกี่ยวกับสิ่งที่แวดล้อมในสังคมนั้น ๆ  เพราะคนเราอยู่ผู้เดียวเปลี่ยวเอกาย่อมไม่ได้  ต้องมีพวกมีหมู่  มีบิดามารดา  สามีภรรยา  ลูกหลานญาติมิตร  ทรัพย์สินเงินทองนับไม่ถ้วน  ตัวของเราเป็นวัตถุกามภายใน  สิ่งที่แวดล้อมเหล่านั้นเป็นวัตถุกามภายนอก  ตัวของเราพอใจในกามสุข  ตัวของเราอาศัยสิ่งที่แวดล้อมนั่นเอง  เป็นผู้นำความสุขมาให้เรา  ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 968 , 14:27:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

มนุษย์  ๔  จำพวก          อย่าว่าแต่ใจเราเลย  ถึงใจผู้อื่นก็รู้ได้  รู้ได้เพราะอะไร  รู้ได้เพราะกิจการงาน  การงานที่ทำทางกาย  การพูดทางวาจา  เกิดจากใจเป็นผู้สั่งให้ทำ  ถ้าการงานของผู้ใดอากูลไปด้วยโทษตัดเสียซึ่งประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้า  ผิดแปลกจากมนุษย์ธรรมดา  เช่น  มีการตีชิงวิ่งราวเป็นต้น  มนุษย์อย่างนี้กายเป็นมนุษย์แต่ภูมิใจเป็นเปรต  เรียกว่ามนุสสาเปโต              อีกจำพวกหนึ่งเป็นคนว่ายากสอนย....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1067 , 14:26:38 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

.ตอนที่   ๑....กามาวจรภูมิ              ความปรารภเบื้องต้น  ผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น  ควรรู้อะไรก่อน  ควรรู้จักสิ่งที่ตนประสงค์ก่อน  การปฏิบัติธรรมประสงค์ความสุข ฯ  ถ้าไม่รู้จักจุดประสงค์อาจปฏิบัติเอาทุกข์ได้  เช่น  อัตตกิลมถานุโยค  ( ทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่า )  ซึ่งผิดกับความประสงค์  ก็สุขที่เราประสงค์ในที่นี้  มีอยู่สองสุขคือ              สามิสสุข  สุขเจืออยู่ด้วยอามิส ๑  นิรามิสสุข  สุขไม่เจืออยู่ด....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


/2
<< สิงหาคม 2022 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]