• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1147
  • จำนวนผู้ชม : 1142878
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2138 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 6107 , 08:35:37 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn/2011/03/31/entry-1แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ (๑) สติปัฏฐาน ๔ สมถวิปัสสนา – สติปัฏฐานhttp://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn/2011/04/02/entry-1แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ (๒) วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานในปัจจุบันธรรมกับพระพุทธคุณhttp://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn/2011/04/04/entry-1แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ (๓/๑) สัมมัปป....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2097 , 08:03:37 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

 ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกมรรคมีองค์ ๘จิตใจนี้เป็นธาตุรู้  มีธรรมชาติรู้เพราะความรู้สิ่งต่าง ๆ ก็เนื่องมาจากจิตใจแต่ความรู้ของจิตใจนี้โดยปกติก็ออกมารู้อารมณ์อาศัยอายตนะเป็นทวารคือเป็นทางที่จิตใจออกมารู้เรื่องทั้งหลายโดยปกติก็เรียกกันว่า  ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2485 , 10:50:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกโพชฌงค์การฟังธรรมเพื่อปฏิบัตินั้นไม่พึงทำความกังวลในข้อความ  ในศัพท์แสง  และในความคิดกังวลที่จะจดจำทบทวนลำดับธรรมพึงมุ่งที่จะทำความเข้าใจให้ถึงตัวจริงของธรรมทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วที่ตนเองธรรมทั้งปวงที่สดับฟังนำมาป....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1332 , 15:27:28 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกพละ ๕ได้แสดงทางปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานพิจารณากาย  เวทนา  จิต  และธรรมซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในตนเองการพิจารณาก็พิจารณาเข้ามาดูให้รู้ให้เห็นที่ตนเองอาศัยปธานะ  คือความเพียรในอันที่จะตั้งสติปัฏฐานไว้ให้เป็นประธานของจิตใ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1309 , 09:39:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกวิธีพิจารณานำทางปฏิบัติสติปัฏฐาน...พละจิตใจนี้เป็นสิ่งที่พึงรักษาควบคุมด้วยสติและปัญญาและเป็นสิ่งที่ไม่พึงไว้วางใจเพราะเมื่อมีอารมณ์ก็ย่อมจะกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์กำหนัดยินดีอยู่ในอารมณ์ขัดเคืองอยู่ในอารม....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1178 , 20:16:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกอินทรีย์ ๕หลักในการปฏิบัตินั้นดำเนินตามหลักสติปัฏฐานประมวลในกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  สัมมัปปธาน(ความเพียรชอบ)มีอิทธิบาท(ธรรมที่ให้ประสบความสำเร็จ)เป็นอุปการะอุดหนุนการปฏิบัติและจะมีอุปการะแก่การปฏิบัติดังกล่าวได้ก็ต....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1736 , 18:56:28 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกสัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔อิทธิบาท ๔เมื่อได้อาศัยปธานะคือตั้งความเพียรดังนี้ก็ย่อมประสบความสำเร็จในการปฏิบัติไปทีละขั้นความสำเร็จนี้  เรียกว่าอิทธิ  แปลว่า  ฤทธิ์ในภาษาไทยแต่ความเข้าใจโดยมากว่าฤทธิ์เดชที่เกินวิสัยสา....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1711 , 19:05:59 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกสัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔สัมมัปปธาน ๔ในการปฏิบัติทำใจให้เป็นสมาธิดำเนินทางกาย เวทนา จิต ธรรมซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี้จึงต้องอาศัยมีปธานะอันได้แก่ความเพียรตั้งความเพียรที่จะระวังไม่ให้กาย เวทนา จิต ธรรมภายนอกบังเกิดขึ้นก....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1485 , 19:22:37 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกสัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔หลักปฏิบัติในกรรมฐานได้แสดงตามหลักสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมดังที่ได้กล่าวมาโดยลำดับจิตมีปกติคิดไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายเมื่อผูกใจอยู่ในอารมณ์อันใดที่จะชอบก็ตาม  ไม่ช....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2695 , 18:46:56 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายกวิธีปฏิบัติสติปัฏฐานในปัจจุบันธรรมกับพระพุทธคุณขอให้ทุกท่านประมวลใจกำหนดฟังและพิจารณาธรรมที่เป็นตัวความจริงและให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สั่งสอนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในการประมวลใจเข้าม....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3061 , 19:15:28 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ รวมอยู่ในหนังสือโสฬสปัญหา  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  สกลมหาสังฆปริณายก สติปัฏฐาน ๔ สมถวิปัสสนา – สติปัฏฐาน วันนี้จะแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ขอให้ทุก ๆ ท่าน ประมวลใจกำหนดฟังธรรม  และพิจารณาธรรมที่ตนเอง จิตนี้เป็นสำคัญในการปฏิบัติทั้งปวง....

อ่านต่อ


/1
<< ตุลาคม 2022 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]