• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1147
  • จำนวนผู้ชม : 1142878
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2138 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1567 , 10:29:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย สรุปการปฏิบัติอธิษฐานธรรม . ความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นทุกข์ เป็นบรมอริยปัญญา และปัญญาที่รู้มาจนถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ได้อุเบกขาที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ที่อ่อนควรแก่การงานที่ผุดผ่อง และไม่ปรุงแต่งอะไรต่ออะไร ไม่ยึดถือ ไม่สะดุ้งคือไม่ดิ้นรน ดับไปจำเพาะตน ดั่งนี้ เป็นบรมอริยปัญญา อันได้แก....

อ่านต่อ

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 759 , 09:45:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย สรุปการปฏิบัติอธิษฐานธรรม . ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่ออุเบกขาอันบริสุทธิ์ ฉะนั้น ในการที่แสดงเล่าไปตามพระสูตรจึงรู้สึกว่าเป็นธรรมสูง ดังจะพึงกล่าวทบทวนและสืบต่อไปถึงธรรม ๔ ข้อนี้โดยสังเขป ว่าได้ทรงสอนให้ไม่ประมาทปัญญา โดยตรัสสอนให้พิจารณาแยกธาตุกายออกไป เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1938 , 16:51:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย สรุปการปฏิบัติอธิษฐานธรรม . พระบรมศาสดาทรงอธิบายอธิษฐานธรรม ตามภูมิธรรมของผู้รับเทศนา ทางอธิบายธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ ก็ต้องเป็นไปโดยปริยายคือทางอันหนึ่งซึ่งเหมาะแก่ผู้รับเทศนา พระบรมศาสดาได้ทรงอธิบายธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ แก่ผู้รับเทศนาที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรเอง และในอธิบายพระสูตรว่า ท่านปุกกุสาติซึ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1911 , 17:50:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย สรุปการปฏิบัติอธิษฐานธรรม . ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกธาตุ  อันเป็นธาตุกรรมฐาน มาโดยลำดับ ถึงข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติตั้งใจไว้ใน ๔ ข้อคือ ปัญญาธิษฐาน  อธิษฐานหรืออธิษฐานธรรม ธรรมที่พึงตั้งไว้ในใจคือปัญญา สัจจาธิษฐาน ธรรมที่พึงตั้งไว้ในใจคือสัจจะ จาคาธิษฐาน ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 935 , 19:10:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย น้อมนำกับไม่น้อมนำอุเบกขาเพื่อปรุงแต่ง . ปฏิบัติน้อมจิตที่เป็นอุเบกขานี้ไปเพื่ออสังขตธรรม ตามแนวที่ตรัสสอนไว้นี้ แสดงให้เห็นว่า ปัญญานำสมาธิหรือวิปัสสนานำสมถะ กล่าวคือ ทำวิปัสสนากรรมฐานในข้อธาตุกรรมฐาน จนถึง ได้ใจที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณที่บริสุทธิ์ ได้อุเบกขาที่บริสุทธิ์ ซึ่งอุเ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 844 , 17:00:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย น้อมนำกับไม่น้อมนำอุเบกขาเพื่อปรุงแต่ง . ลักษณะของอุเบกขาที่อ่อนควรแก่การงานผุดผ่อง ลักษณะที่ ๒ ที่ตรัสแสดงว่าอ่อนควรแก่การงาน  ผุดผ่อง ก็คือจิตที่มีลักษณะดั่งนี้ เป็นจิตที่สามารถน้อมไปปฏิบัติ ให้ได้ฌานสมาบัติ  ให้ได้วิชชาวิมุตติยิ่งขึ้นไปได้ เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสอุปมาไว้ว่า เหมือนอย่างช่า....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 974 , 15:57:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย น้อมนำกับไม่น้อมนำอุเบกขาเพื่อปรุงแต่ง . ลักษณะของอุเบกขาที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วหรือฉฬังคุเบกขา และก็ได้แสดงอธิบายแล้วว่า อุเบกขาดั่งนี้ ต่างจากอุเบกขาเวทนา  คือเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข   อุเบกขาที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วอ่อนควรแก่การงานผุดผ่องดั่งนี้ มีลักษณะเป็น ๒ อย่าง   อย่างหนึ่งคือ ม....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 900 , 19:02:47 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย น้อมนำกับไม่น้อมนำอุเบกขาเพื่อปรุงแต่ง . ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่แสดงการจำแนกธาตุมาโดยลำดับ จนถึงข้อที่ตรัสสอนให้ไม่ประมาทปัญญา อันเป็นอธิษฐานธรรมข้อที่ ๑ ได้ตรัสแสดงสั่งสอนให้พิจารณาธาตุในร่างกายนี้ และเมื่อพิจารณาเห็นธาตุสักแต่ว่าเป็นธาตุ ก็จะเป็นสัมมัปปัญญา  ปัญญาชอบ จะได้ความหน่า....

อ่านต่อ

Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 984 , 01:10:28 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย อุเบกขาที่บริสุทธิ์ .อุเบกขาเวทนามิใช่เป็นอุเบกขาที่บริสุทธิ์ แต่ผู้ปฏิบัติธรรม จะต้องเข้าใจเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข หรือ ที่เรียกว่าอุเบกขาเวทนาในที่นี้ก่อน ว่าก็ดับไปด้วย ในเมื่อไม่เกิดผัสสะอันเป็นที่ตั้งของอุเบกขาเวทนา หรือว่า ผัสสะที่เป็นที่ตั้งของอุเบกขาเวทนาดับไป เวทนาที่เป็นอุเบก....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 815 , 17:46:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย อุเบกขาที่บริสุทธิ์ . ปฏิบัติไม่ให้เกิดผัสสะไม่ให้เกิดเวทนา โดยทางปัญญาและทางสมาธิ ตามอุปมานี้จึงแสดงว่า ผู้ปฏิบัติธรรม อาจจะปฏิบัติมิให้ผัสสะบังเกิดขึ้นได้ เหมือนอย่างเมื่อไม่ต้องการให้เกิดไฟ ก็ไม่เอาไม้ขีดมาขีดเข้ากับข้างไม้ขีด ก็ไม่เกิดไฟ การที่จะเกิดไฟขึ้นนั้นอยู่กับบุคคลเอง เมื่อเอาไม....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 920 , 22:52:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย อุเบกขาที่บริสุทธิ์ . วิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นผลของวิปัสสนาปัญญา นี้เป็นใจความแห่งพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ อันแสดงถึงขั้นตอนของการปฏิบัติที่เป็นมาโดยลำดับ นับตั้งแต่การแยกธาตุหรือดังที่เรียกว่าธาตุกรรมฐาน ทำธาตุกรรมฐานให้เห็นสักแต่ว่าธาตุ มิใช่ของเรา  เรามิใช่เป็นนั่น  นั่นมิใช่เป็นอัตตาตัวตนขอ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 834 , 19:37:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย อุเบกขาที่บริสุทธิ์ . ขั้นตอนของการปฏิบัติตามพระพุทธภาษิต ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยการแยกธาตุในกายใจนี้ จนถึงข้อที่ตรัสสอนให้ไม่ประมาทปัญญา และได้ทรงแสดงอธิบายว่า ในการปฏิบัติไม่ประมาทปัญญานั้น คือพิจารณาธาตุทั้งหลายในกายนี้ ปฐวีธาตุ  ธาตุดิน  อาโปธาตุ  ธาตุน้ำ  เตโชธาตุ  ธ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 822 , 23:01:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย วิญญาณที่บริสุทธิ์ . เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ได้สัมมัปปัญญา เมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกัน ย่อมมีอารมณ์ คืออารมณ์กระทบกับจิตใจอยู่เสมอ ก็เกิดเวทนาอยู่เสมอ เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เว้นไว้แต่ที่มาประจวบกัน คืออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกั....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 908 , 18:01:23 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย วิญญาณที่บริสุทธิ์ . สัมผัสคือการกระทบของอารมณ์กับจิต อันสัมผัสและเวทนานั้นเป็นอาการของจิตใจ บังเกิดขึ้นในเมื่อ ตาเห็นรูป  หูได้ยินเสียง  จมูกได้ทราบกลิ่น  ลิ้นได้ทราบรส กายได้ทราบสิ่งที่กายถูกต้อง  และมโนคือใจได้รู้ได้คิดเรื่องราว คืออายตนะภายในภายนอกประจวบกันอยู่ตามปรกติ ที่ทุก ๆ คน....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1072 , 19:36:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย วิญญาณที่บริสุทธิ์ . วิญญาณที่บริสุทธิ์ ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่แสดงการจำแนกธาตุมาโดยลำดับ จนถึงข้อที่พระบรมศาสดาทรงแสดงอธิบาย วิธีปฏิบัติไม่ประมาทปัญญา ก็คือ พิจารณาจำแนกธาตุในร่างกายนี้ออกเป็นธาตุ ๕ และเมื่อธาตุสัญญา  ความกำหนดหมายในธาตุปรากฏขึ้น จิตก็ย่อมหน่ายจากธาตุทั้งหลาย ย่อ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1107 , 16:17:10 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

. ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย ปัญญาธิษฐาน (ต่อ) . ได้นิพพิทา  วิราคะ  จากธาตุกรรมฐาน ฉะนั้น นิพพิทาคือความหน่าย อันตรงกันข้ามกับความยินดีพอใจก็ย่อมบังเกิดขึ้น วิราคะคือความสิ้นติดใจยินดี ก็ย่อมบังเกิดขึ้นในก้อนกายอันนี้ เพราะว่าเมื่อธาตุสัญญาปรากฏขึ้น เห็นสักแต่ว่า เป็นธาตุที่ต้องเกิดดับ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา มิใช่ตัวเราของเราที่ไหน ไม่มีตัวเราของเราอยู่ จึงหน่ายจากธาตุเ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 947 , 17:37:45 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

. ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย ปัญญาธิษฐาน (ต่อ) . พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ จึงแสดงว่า อันความสิ้นไปเสื่อมไปที่เป็นลักษณะของ อนิจจะ  ไม่เที่ยง ทุกขะ  เป็นทุกข์ นั้น มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่ว่ามีมานาน ๆ ครั้ง แต่มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก จึงต้องบริโภคซ่อมเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกดังกล่าว อันแสดงถึงอนิจจะ  ไม่เที่ยง  ทุกขะ  เป็นทุกข์ ซึ่งเป็นสัจจะคือความจริง และสัจจะคือความจริงนั้นก็คือจ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 908 , 18:25:48 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

. ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย ปัญญาธิษฐาน . พิจารณาแยกกายให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ เพราะฉะนั้น ทางที่จะดับทุกข์ จึงต้องอาศัยธาตุกรรมฐานพิจารณาแยกออกไปว่า อันที่จริงนั้นก้อนกายที่เห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งอยู่นี้ ย่อมประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศ แยกออกไม่ได้ เพราะฉะนั้น ที่ยึดถือว่าตัวเราของเรานั้น เมื่อแยกออกไปแล้ว ก็ย่อมจะพบแต่ธาตุ ส่วนที่แข้นแข็งก็เป็นธาตุดินไป ส่วนท....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1272 , 19:20:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

. ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย ปัญญาธิษฐาน . ปัญญาธิษฐาน (ต่อ) ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่แสดงการแยกธาตุมาโดยลำดับ ถึงข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมิให้ประมาทปัญญา อันนับว่าเป็นอธิษฐานธรรม ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ หรือ ธรรมที่ตั้งอาศัยธาตุ ๖ เป็นต้น ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ รวมเข้าก็คือ ที่ตั้งอาศัยกายและใจอันนี้ เรียกว่าปัญญาธิษฐานธรรมเป็นที่ตั้งอาศัยคือปัญญา และได้ทรงแสดงอธิบายให้พิจารณาธาต....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1385 , 16:44:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ภายในองค์พระธาตุเชิงชุม  จังหวัดสกลนคร ขณะนั้นกำลังบูรณะอยู่ จึงไม่มีลูกกรงกั้น สามารถเข้าไปกราบได้อย่างใกล้ชิด เพื่อน ๆ ทุกคนนั่งสมาธิตรงบริเวณนั้น จิตสงบลงอย่างรวดเร็วมาก ออกมาน้ำตานองหน้ากันทุกคน หลังจากนั้นได้ไปอีกครั้ง การบูรณะเรียบร้อยแล้ว มีลูกกรงกั้นไว้อย่างหนาแน่น นับเป็นบุญของคณะพวกเราในครั้งนั้นยิ่งนัก นำบุญในครั้งนั้นมาฝากเพื่อนธรรมทุกท่านค่ะ เพราะระลึกครั้งใด ก็ปีติน้ำต....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 975 , 18:57:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

. ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย ปัญญาธิษฐาน . ปัญญาธิษฐาน ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่แสดงถึงการจำแนกธาตุมาโดยลำดับ ถึงหัวข้อที่พระบรมศาสดา ได้ทรงสอนให้ปฏิบัติในอธิษฐานธรรม ธรรมที่พึงตั้งไว้ในใจ ที่ตั้งอาศัยธาตุ ๖ เป็นต้น ที่ทุก ๆ คนได้มาตั้งแต่ชาติคือความเกิด รวมเข้าก็เป็นกายใจอันนี้ ดังกล่าวว่า ปญฺญํ   นปฺปมชฺเชยฺย ไม่พึงประมาทปัญญา สจฺจมนุรกฺเขยฺย พึงตามรักษาสัจจะ จาคมนุพฺรูเหยฺ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 894 , 18:10:10 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย อธิษฐานธรรม ๔ . อธิษฐานธรรมเป็นเครื่องกำจัดอาสวอนุสัย ฉะนั้น ในตอนหลังนี้จึงทรงแสดงเป็นทางปฏิบัติ จึงสมควรที่จะมาพิจารณาดูว่า ในตอนต้นนั้นทรงแสดงถึงกายใจเป็นต้น ซึ่งทุกคนได้มาพร้อมกับชาติคือความเกิด เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ดังที่เรียกว่าเป็นวิบากขันธ์ ขันธ์ที่เป็นวิบากคือผลของกรรมเก่า ซึ่งพ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 917 , 19:41:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย อธิษฐานธรรม ๔ . ทรงสอนให้ปฏิบัติในอธิษฐานธรรม ต่อจากนี้ ได้ทรงแสดงเป็นทางธรรมปฏิบัติ คือ ให้ใช้อธิษฐานธรรม ๔ ข้อ กับ ธาตุ ๖  ผัสสายตนะ ๖  มโนปวิจาร ๑๘ เหล่านี้ อธิษฐาน ก็แปลว่าธรรมเป็นที่ตั้งอาศัย ท่านแปลให้ตรงเข้ามาอีกว่า ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ความก็เป็นอย่างเดียวกัน แต่ว่ามาใช้ว่า ธ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1237 , 18:48:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย อธิษฐานธรรม ๔ . อธิษฐานธรรม ๔ ได้แสดงธาตุวิภังคสูตร พระสูตรที่ทรงแสดงจำแนกธาตุ   ซึ่งในเบื้องต้นได้ทรงแสดงเป็นบทอุเทศ  คือเป็นหัวข้อ   ว่าบุรุษบุคคลนี้   มีธาตุ ๖  มีที่ต่อแห่งผัสสะคือความกระทบอันเรียกว่าผัสสายตนะ ๖ มีมโนปวิจารคือที่ท่องเที่ยวไปของใจ ๑๘     มีธรรมเป็นที่ตั้งอาศัย ๔ ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2552
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1124 , 19:38:18 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอบพระคุณเจ้าของภาพจาก internet-ขอประทานโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ภาพค่ะ . ธาตุวิภังคสูตรธรรมบรรยาย บทอุเทศ . เวทนาเกิดจากการรับรู้ของธาตุรู้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีธาตุรู้ประกอบกันอยู่ จึงมีผัสสายตนะ  ที่ต่อแห่งผัสสะ ๖ อันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและมโนหรือมนะคือใจ ซึ่งต่อรูปเป็นต้น เห็นอะไรทางตาก็ต่อรูปที่ตาเห็นนั้นได้ดั่งนี้เป็นต้น และความที่ต่อได้นี้ ก็ทำให้เกิดผัสสะ คือการกระทบที่ให้เกิดเวท....

อ่านต่อ


/2
<< ตุลาคม 2022 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]