• ส.บุญยืน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 523795
  • ส่ง msg :
  • โหวต 130 คน
อิสระแห่งการแสดงความคิด
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ นำเสนอ อย่างอิสระ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Boonyoon
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552
Posted by ส.บุญยืน , ผู้อ่าน : 3000 , 20:53:07 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

จังหวัดชุมพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม
ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี
ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

ข้อมูลทั่วไป

ชื่ออักษรไทย

ชุมพร

ชื่ออักษรโรมัน

 Chumphon

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะเดื่ออุทุมพร

ดอกไม้ประจำจังหวัด

พุทธรักษา

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่

6,009.0 ตร.กม.(อันดับที่ 38) 

ประชากร

484,722 (พ.ศ. 2551) 

ความหนาแน่น

80.67 คน/ตร.กม.(อันดับที่ 55)

ศูนย์ราชการ

ที่ตั้ง

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์

(+66) 0 7751 1551

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมือง

สิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง

และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้ 

ในพุทธศักราช 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลก

นาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยา

ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็น มณฑลชุมพร ต่อมา

มีการยุบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นจังหวัด ชุมพรจึง

มีฐานะเป็นจังหวัด

คำว่า ชุมพร มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า “ชุมนุมพล” เนื่อง

จากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่า

ฝ่ายใต้ ล้วนเข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า

“ชุมนุมพล” ต่อมาเพี้ยนเป็น ชุมพร

อีกประการหนึ่ง ในการเดินทางไปทำศึกสงครามของแม่ทัพนายกอง

ตั้งแต่สมัยโบราณมา เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีส่งทัพโดยการ

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบ เป็นการบำรุง

ขวัญทหารในสถานที่ชุมนุม เพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับความหมายชุม

นุมพรหรือประชุมพร ซึ่งทั้งสองคำนี้อาจเป็นต้นเหตุของคำว่า

“ชุมนุมพร” เช่นเดียวกัน

แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติใน

ท้องถิ่น ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้นอยู่

บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อ

ชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของตราประจำจังหวัดชุมพร

ภูมิประเทศ

จังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ (เมื่อลงจากภาคกลาง) มีพื้นที่

ทางเหนือติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบ

คีรีขันธ์ ทางตะวันออกติดชายฝั่งอ่าวไทย ด้านใต้ติดกับอำเภอ

ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตะวันตกติดต่อกับ

จังหวัดระนอง และส่วนหนึ่งติดกับประเทศสหภาพพม่า

สภาพพื้นที่ทั่วไปไม่มีภูเขาสูง เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย

 เช่น แม่น้ำท่าตะเภา ในอำเภอเมืองชุมพร มีความยาว 33

กิโลเมตร แม่น้ำสวี ในอำเภอสวี มีความยาว 50 กิโลเมตร

และแม่น้ำหลังสวน ในอำเภอหลังสวน มีความยาว 100 กิโลเมตร

 แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย ในทะเลนอกฝั่งของจังหวัดชุมพร

มีเกาะน้อยใหญ่เกือบ 50 เกาะ

ภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดชุมพรคล้ายกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้

กล่าวคือ มีฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่น นั่นคือ ระหว่างเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนมกราคม ส่วนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมมรสุมพัดผ่าน

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 674 หมู่บ้าน

1.                       อำเภอเมืองชุมพร 

2.                       อำเภอท่าแซะ 

3.                       อำเภอปะทิว 

4.                       อำเภอหลังสวน 

5.                       อำเภอละแม 

6.                       อำเภอพะโต๊ะ 

7.                       อำเภอสวี 

8.                       อำเภอทุ่งตะโก

อุทยาน

·   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·   ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพุทธรักษา (Canna indica)

·   ต้นไม้ประจำจังหวัด: มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa)

·   คำขวัญประจำจังหวัด: ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่

กาแฟ

แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

·   อักษรย่อ: ชพ

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

·   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร (อำเภอละแม)

·   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ

บัง วิทยาเขตชุมพร

·   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

โรงเรียน

·   ดูที่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพร 

ธนาคาร

ธนาคาร (อำเภอเมือง)

จำนวนสาขา

·   ธนาคารกรุงเทพ 

·   ธนาคารกรุงไทย 

·   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

·   ธนาคารกสิกรไทย 

·   ธนาคารเกียรตินาคิน 

·   ธนาคารทหารไทย 

·   ธนาคารไทยธนาคาร 

·   ธนาคารไทยพาณิชย์ 

·   ธนาคารธนชาต 

·   ธนาคารนครหลวงไทย 

·   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

·   ธนาคารพัฒนวิสาหกิจ 

·   ธนาคารออมสิน 

·   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

·   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

·   4

·   2

·   2

·   2

·   1

·   1

·   1

·   2

·   1

·   1

·   2

·   1

·   3

·   1

·   1

รวม

25

ศูนย์การค้า

·   โอเชี่ยน ชอปปิ้งมอลล์

·   ทวีโชค สรรพสินค้า

·   ศิลปฟ้า สรรพสินค้า

·   เทสโกโลตัส

อ้างอิง

1.                        ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนัก

ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยก

เป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

ดูเพิ่ม

·   รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพร 

แหล่งข้อมูลอื่น

·   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด 

·   เว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร 

·   แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร 

·   แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวปากน้ำหลังสวน ชุมพร 

ิกัดภูมิศาสตร์: 10°31′N 99°11′E / 10.51°N 99.19°E / 10.51; 99.19

·   แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดชุมพร

o                          แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์ 

o                          ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์ 

o                          ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]