• ส.บุญยืน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 525905
  • ส่ง msg :
  • โหวต 130 คน
อิสระแห่งการแสดงความคิด
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ นำเสนอ อย่างอิสระ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Boonyoon
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2552
Posted by ส.บุญยืน , ผู้อ่าน : 2672 , 04:56:47 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

 

จังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

      

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม
ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่ออักษรไทย

มหาสารคาม

 

ชื่ออักษรโรมัน

 Maha Sarakham

 

ชื่อไทยอื่นๆ

สารคาม

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

พฤกษ์ (มะรุมป่า)

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ลั่นทมขาว (จำปาขาว)

 

ข้อมูลสถิติ

 

พื้นที่5,291.7 ตร.กม.
(อันดับที่ 42)

 

ประชากร936,854 คน[1] (พ.ศ. 2551)
(อันดับที่ 23)

 

 ความหนาแน่น177.04 คน/ตร.กม.
(
อันดับที่ 15)

 

ศูนย์ราชการ

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

 

โทรศัพท์

(+66) 0 4377 7356

 

โทรสาร

(+66) 0 4377 7460

จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·               ตราประจำจังหวัด: รูปต้นรังใหญ่ (มาจากคำว่า มหาสาละ ในชื่อจังหวัดมหาสารคาม) กับทุ่งนา

·               ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกลั่นทมขาว (Plumeria alba)

·               ต้นไม้ประจำจังหวัด: มะรุมป่า (Albizia lebbeck)

·               คำขวัญประจำจังหวัด: พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ภูมิศาสตร์

·               ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์

·               ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์

·               ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด

·               ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดขอนแก่น

ประวัติศาสตร์

เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและยาวนานมาหลายร้อยปี

เพราะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริเวณเมืองกันทรวิชัย (โคกพระ) และเมืองนครจำปาศรี

โดยพบหลักฐาน เป็นพระยืนกันทรวิชัย พระพิมพ์ดินเผา ตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุ

นอกจากนั้นแล้วยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่น ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองพูดภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี "ฮีตสิบสอง" ประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยก "บ้านลาดกุดยางใหญ่" ขึ้นเป็น เมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408 โดยแยกพื้นที่และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท์) เป็นพระเจริญราชเดช เจ้าเมือง มีท้าวบัวทองเป็นผู้ช่วยขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด

ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2412 และร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีกเจ็ดพันคน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจำปาศักดิ์

ท้าวมหาชัยและท้าวบัวทองนั้นเป็นหลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา (สีลัง) เจ้าเมืองคนที่ 2 ของเมืองร้อยเอ็ด เดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคามตั้งอยู่ที่เนินสูงแห่งหนึ่งใกล้กุดนางใย ได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ขึ้นเป็นที่สักการะของชาวเมือง

ต่อมาสร้างวัดดอนเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดข้าวฮ้าว (วัดธัญญาวาส) และได้ย้ายกองบัญชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรีปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2456 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ เป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัด โดยความเห็นชอบของพระมหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได้ย้ายศาลากลางมาอยู่ ณ ที่ตั้งศาลากลางหลังเดิม (ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายศาลากลางมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดรวม 41 คน

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1804 หมู่บ้าน

1.           อำเภอเมืองมหาสารคาม

2.           อำเภอแกดำ

3.           อำเภอโกสุมพิสัย

4.           อำเภอกันทรวิชัย

5.           อำเภอเชียงยืน

6.           อำเภอบรบือ

7.           อำเภอนาเชือก

8.           อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

9.           อำเภอวาปีปทุม

10.       อำเภอนาดูน

11.       อำเภอยางสีสุราช

12.       อำเภอกุดรัง

13.       อำเภอชื่นชม

ระยะทางจากอำเภอเมืองมหาสารคามไปยังอำเภอต่าง ๆ

·               อำเภอกันทรวิชัย 18 กิโลเมตร

·               อำเภอบรบือ 26 กิโลเมตร

·               อำเภอโกสุมพิสัย 28 กิโลเมตร

·               อำเภอแกดำ 28 กิโลเมตร

·               อำเภอวาปีปทุม 40 กิโลเมตร

·               อำเภอชื่นชม 55 กิโลเมตร

·               อำเภอเชียงยืน 44 กิโลเมตร

·               อำเภอนาเชือก 58 กิโลเมตร

·               อำเภอนาดูน 64 กิโลเมตร

·               อำเภอยางสีสุราช 70 กิโลเมตร

·               อำเภอกุดรัง 70 กิโลเมตร

·               อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 82 กิโลเมตร

การคมนาคม

·               ทางรถยนต์: ทางที่สะดวกและสั้นที่สุด คือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม

·               ทางรถโดยสารประจำทาง: บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศบริการวันละหลายเที่ยว

รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต 2 โทร. 0 2936 2852-66 สำหรับบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการไปจังหวัดมหาสารคามคือ มงคลทัวร์ โทร. 0 4371 1072 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3638-9 www.transport.co.th

·               ทางรถไฟและทางเครื่องบิน: จะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคามอีกประมาณ 72 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยว

·               พระบรมธาตุนาดูน

·               พระพุทธรูปยืนมงคล

·               พระพุทธรูปมิ่งเมือง

·               ปรางค์กู่มหาธาตุ

·               ปรางค์กู่สันตรัตน์

·               วนอุทยานโกสัมพี

·               เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

·               วนอุทยานชีหลง

·               แก่งเลิงจาน

สถานศึกษา

·               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

·               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

·               สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

·               วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

·               วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

·               วิทยาลัยอาชีวะมหาสารคาม

·               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

·               วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

·               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

·               โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

·               โรงเรียนอื่นๆดูที่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

·               ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โทร. 0 4372 1396

·               เทศบาลเมืองมหาสารคาม โทร. 0 4374 0825

·               ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม โทร. 0 4371 1231

·               โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 0 4374 0993-6

·               สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โทร. 0 4377 7356

·               สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม โทร. 0 4371 1250

อ้างอิง

1.            ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

แหล่งข้อมูลอื่น

·               เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด

เว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เว็บไซต์สารคามไกด์ เว็บไซต์สารบัญธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เว็บไซต์ clinic center องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

พิกัดภูมิศาสตร์: 16°11′N 103°17′E / 16.18°N 103.29°E / 16.18; 103.29

·               แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดมหาสารคาม

o                                      แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

o                                      ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

o                                      ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]