• ส.บุญยืน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 525960
  • ส่ง msg :
  • โหวต 130 คน
อิสระแห่งการแสดงความคิด
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ นำเสนอ อย่างอิสระ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Boonyoon
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2552
Posted by ส.บุญยืน , ผู้อ่าน : 9028 , 00:16:08 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา

จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง แบ่งตามเขตการศึกษา ทั้งหมด 7 เขต

 โรงเรียนในอำเภอเมืองนครราชสีมา

·               โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา(ชาย)

·               โรงเรียนสุรนารีวิทยาโรงเรียนมัธยมศึกษา(สตรี)

·               โรงเรียนบุญวัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์โรงเรียนมัธยมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนมหิศราธิบดีโรงเรียนมัธยมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์โรงเรียนมัธยมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนโคราชพิทยาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาโรงเรียนมัธยมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(เอกชน/สห)

·               โรงเรียนมารีย์วิทยาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(เอกชน/สห)

·               โรงเรียนเมืองนครราชสีมาโรงเรียนประถมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมาโรงเรียนประถมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนสุขานารีโรงเรียนประถมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนวัดสระแก้วโรงเรียนประถมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนสวนหม่อนโรงเรียนประถมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนโยธินนุกูลโรงเรียนประถมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนทหารอากาศบำรุงโรงเรียนประถมศึกษา(สห)

·               โรงเรียนเสนานุเคราะห์โรงเรียนประถมศึกษา(สห)

สถาบันอุดมศึกษา

·               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

·               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

·               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน)

·               มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

·               มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

·               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

·               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และ ศูนย์การศึกษาโคราช

·               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

·               วิทยาลัยนครราชสีมา

·               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

·               วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัน

สถาบันการอาชีวศึกษา

เป็นสถาบันที่จะเกิดขึ้นในปี 2552 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ภายใต้ชื่อ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (กลุ่มจังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ สุรินทร์)

ซึ่งจะจัดตั้งที่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นสถาบันที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ สำหรับระดับปริญญาตรี

คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนได้ในปี 2552 โดยจะรับจากนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าศึกษาต่อเท่านั้น โดยจะเปิดในวิทยาลัยที่มีความพร้อมก่อน วิทยาลัยในสังกัดในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

·               วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)

·               วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

·               วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมา

·               วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

·               วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

·               วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

·               วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

·               วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา (NR-CBAT) เปิดสอนระดับ ปวช. - ปวส. ในด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

·               วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

·               วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

·               วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

·               วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

วิทยาลัยเฉพาะทาง

·               วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เปิดสอนหลักสูตรนาฎศิลป์ชั้นต้น กลาง และสูง

สถาบันวิจัย

·               สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

·               ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

การสาธารณสุข

อำเภอเมืองนครราชสีมา

·               โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แห่งที่ 1 สวนหม่อน(ในเมือง)

·               โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แห่งที่ 2 โคกกรวด

·               โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

·               โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

·               โรงพยาบาลหัวทะเล

·               โรงพยาบาลกองบิน 1

·               โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา

·               โรงพยาบาลเซนต์แมรี่

·               โรงพยาบาล ป.แพทย์

·               โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

·               โรงพยาบาลดิโกลเด้นท์เกต

·               ศูนย์แพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์แสดงศิลป วัฒนธรรม

·               โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

·               เวทีแสดงเพลงโคราช ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม)

พิพิธภัณฑ์

·               พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

·               พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

·               พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

การคมนาคม

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ มายังจังหวัดนครราชสีมาได้หลายเส้นทาง คือ

·               เส้นทางผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านรังสิต วังน้อย จนถึงจังหวัดสระบุรี ข้ามทางต่างระดับมิตรภาพ ทางทิศตะวันออก ไปยัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านอำเภอแก่งคอย มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เรื่อยไปจนถึง อำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนินและจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 256 กิโลเมตร

·               ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เส้นทางผ่านเขตมีนบุรี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย จนถึงจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร

·               ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 เส้นทางรังสิต-นครนายก ต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ไปกบินทร์บุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ผ่านอำเภอวังน้ำเขียว ปักธงชัย เรื่อยไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา

รถโดยสารประจำทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯ

มีรถโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 สาย 21 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) วิ่งให้บริการจาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 กรุงเทพฯ มายังจังหวัดนครราชสีมา ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริษัทเอกชน ที่ได้รับสัมปทานเปิดบริการเดินรถโดยสารสาย 21 จำนวน 3 รายคือ

·               บริษัท ราชสีมาทัวร์ จำกัด

·               บริษัท แอร์โคราชพัฒนา จำกัด

·               บริษัท สุรนารีแอร์ จำกัด

ซึ่งจะให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีขนส่งทั้งสองแห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (ถนนบุรินทร์) และ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ( ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น ) นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ ปลายทางจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมาได้อีกด้วย

เดินทางภายในจังหวัด

มีรถโดยสารประจำทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) วิ่งบริการภายในเขตเทศบาล และ บริเวณใกล้เคียง แบ่งออกเป็นหลายสาย ไปตามเส้นทางต่าง ๆ และ จักรยานยนต์รับจ้าง, รถสามล้อเครื่อง และรถสามล้อ วิ่งให้บริการผู้โดยสารภายในเขตตัวเมือง นอกจากนั้นยังมี รถแท็กซี่มิเตอร์ (TAXI-METER) เปิดวิ่งให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 มีจุดจอดรถแท็กซี่อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

ถ้าต้องการเดินทางไปต่างอำเภอ จะมีรถโดยสารประจำทางหมวด 4 ให้บริการไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายสายด้วยกัน สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ถนนบุรินทร์ มีทั้งประเภทรถสองแถว และ รถบัสโดยสารประจำทางให้บริการ สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 นั้น จะมีรถโดยสาร ไปเฉพาะ อำเภอพิมาย และ ด่านเกวียน, อำเภอโชคชัย

เดินทางระหว่างจังหวัด

มีทั้งรถโดยสารประจำทางธรรมดา และปรับอากาศ หมวด 2 และ 3 จำนวนหลายเส้นทางในจังหวัดต่าง ๆ วิ่งให้บริการผ่านจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) ทุกวัน

นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารประจำทางให้บริการรับส่งผู้โดยสาร จากต้นทางจังหวัดนครราชสีมา ไปยังปลายทางจังหวัดอื่น ในภาคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

·               ภาคอีสาน ได้แก่ ชัยภูมิ, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ และ บุรีรัมย์

·               ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ, สระบุรี, อยุธยา และ ลพบุรี

·               ภาคตะวันออก ได้แก่ สระแก้ว, จันทบุรี, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง และ ตราด

·               ภาคตะวันตก ได้แก่ หัวหิน

·               ภาคเหนือ ได้แก่ นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, เชียงใหม่ และ เชียงราย

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องเดินทางไปยังอำเภอ หรือ จังหวัดต่างๆ ดังนี้

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนบุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 7 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เปิดใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 บริหารจัดการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ใช้เป็นสถานีขนส่งภายในจังหวัดเป็นหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ให้บริการ ประกอบไปด้วย

·               ชานชาลาจอดรถโดยสาร จำนวน 24 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร

·               พื้นที่อาคารผู้โดยสาร 6,194 ตารางเมตร

·               ห้องสุขา จำนวน 25 ห้อง (ห้องสุขาชาย 15 ห้อง, ห้องสุขาหญิง 10 ห้อง)

·               โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 เครื่อง

สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 มีรถโดยสารประจำทางเข้าใช้บริการวันละประมาณ 480 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 30,000 คน / วัน

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 29 ไร่ 50 ตารางวา เป็นสถานีขนส่งฯที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และดำเนินการสถานีขนส่ง คือ บริษัท ไทยสงวนบริการ จำกัด ใช้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดเป็นหลักเส้นทางที่สำคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ประกอบด้วย

·               ชานชาลาจอดรถโดยสาร จำนวน 111 ช่องจอด พื้นที่ 17,760 ตารางเมตร

·               พื้นที่อาคารผู้โดยสาร 28,416 ตารางเมตร

·               ที่จอดรถส่วนบุคคลประมาณ 250 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 1,100 คัน

·               ห้องสุขา จำนวน 76 ห้อง (ห้องสุขาชาย 24 ห้อง, ห้องสุขาหญิง 52 ห้อง)

·               โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 68 เครื่อง

สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 มีรถโดยสารประจำทางเข้าใช้บริการวันละประมาณ 1,530 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 150,000 คน / วัน

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย มีเนื้อที่ 7 ไร่ บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2539 ประกอบด้วย

·               ชานชาลาจอดรถโดยสาร จำนวน 16 ช่องจอด พื้นที่ 3,280 ตารางเมตร

·               ที่จอดรถส่วนบุคคลประมาณ 40 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 50 คัน

·               ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง (ห้องสุขาชาย 5 ห้อง, ห้องสุขาหญิง 5 ห้อง)

·               โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 เครื่อง

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย มีรถโดยสารประจำทางเข้าใช้บริการวันละประมาณ 210 เที่ยว สถานีขนส่งฯ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณวันละ 2,000 คน /วัน

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย ตั้งอยู่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอพิมาย มีเนื้อที่ 6 ไร่ 54 ตารางวา ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และดำเนินการสถานีขนส่งคือ บริษัท ไทยสงวนบริการ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2538 ประกอบด้วย

·               ชานชาลาจอดรถโดยสาร จำนวน 18 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร

·               ที่จอดรถส่วนบุคคลประมาณ 15 คัน และ รถจักรยานยนต์ ประมาณ 25 คัน

·               ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง (ห้องสุขาชาย 5 ห้อง, ห้องสุขาหญิง 5 ห้อง)

·               โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 5 เครื่อง

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย มีรถโดยสารประจำทางเข้าใช้บริการวันละประมาณ 230 เที่ยว สถานีขนส่งฯ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณวันละ 2,000 คน / วัน

รถไฟ

มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี) และ (กรุงเทพ - หนองคาย)ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ, รถด่วน, รถเร็ว, รถธรรมดา วิ่งให้บริการจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ผ่าน จังหวัดนครราชสีมา ทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีขบวนรถท้องถิ่น วิ่งให้บริการระหว่างสถานีรถไฟนครราชสีมา ไปยังสถานีรถไฟจังหวัดอื่นๆ เช่น อุบลราชธานี, อุดรธานี, หนองคาย, แก่งคอย จังหวัดสระบุรี อีกด้วย

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550

กีฬา

จังหวัดนครราชสีมา เป็นรับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติหลายครั้ง และ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2007 ได้รับเกียรติให้เป็นเมืองหลัก ในการจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 จนประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดี

·               นักมวยโคราช ได้สร้างชื่อจนเป็นที่ยอมรับในวงการมวยไทย และมวยสากล มาเป็นระยะเวลายาวนาน

·               ทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้ผลิตนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายคนเข้าสู่ทีมชาติอย่างต่อเนื่อง

·               ทีมฟุตบอลประจำจังหวัดคือ สโมสรฟุตบอลนครราชสีมาKorat f.c.เคยชนะเลิศกีฬาเขต และชนะเลิศไทยแลนด์คัพ

·               ทีมเซปัคตะกร้อประจำจังหวัด ทำการแข่งขันในตะกร้อไทยแลนด์ลีก

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากนครราชสีมา

 

บุคคลในประวัติศาสตร์

·               พระยายมราช (สังข์) เจ้าเมืองนครราชสีมาคนแรก ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

·               เจ้าพระยานครราชสีมา (บรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองนครราชสีมา ในฐานะหัวเมืองชั้นเอก เริ่มเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 ต้นตระกูล "ณ ราชสีมา")

·               สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข

·               ท้าวสุรนารี วีรสตรีไทย ช่วยกอบกู้อิสรภาพให้เมืองนครราชสีมา

·               เจ้าพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) ที่ปรึกษาราชการเมืองนครราชสีมา

·               นางสาวบุญเหลือ ผู้ร่วมกอบกู้เมืองนครราชสีมาร่วมกับท้าวสุรนารี จากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์

·               พระเทวาภินิมมิต ( ฉาย เทียมศิลป์ชัย - ศิลปินเอกในสมัย รัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 )

·               เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5)

พระสงฆ์

·               หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

·               หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

]นายกรัฐมนตรี

·               พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 16

·               พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีคนที่ 17

·               พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 24

บุคคลสำคัญ

·               นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

·               พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

·               น.พ.วรรณัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

·               นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

·               นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

·               นายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

·               ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์

·               นายอัสนี เชิดชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

·               นาย ประทีป กรีฑาเวช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

·               นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

·               ร.ต.อ.คมกริช อินทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

·               นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นักมวยไทย/นักมวยสากลอาชีพ

·               หมื่นชงัดเชิงชก นักมวยไทยคาดเชือก

·               ทับ จำเกาะ นักมวยไทยคาดเชือก

·               บัว วัดอิ่ม นักมวยไทยคาดเชือก

·               วิหค เทียมกำแหง

·               สุข ปราสาทหินพิมาย ตำนานนักมวยไทยอาชีพ

·               สามารถ ศรแดง ยอดมวยไทยในอดีต

·               เนตรน้อย ศ.วรสิงห์ นักมวยสากลอาชีพ แชมป์โลกคนที่ 6 ของไทย

·               พงษ์ศักดิ์เล็ก ศิษย์คนองศักดิ์ นักมวยสากลอาชีพ ผู้ถูกจารึกชื่อใน WBC Hall of fame

·               รัตนพล ส.วรพิน นักมวยสากลอาชีพ แชมป์โลก IBF

·               รัตนชัย ส.วรพิน นักมวยสากลอาชีพ แชมป์โลก WBO

·               วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น นักมวยสากลอาชีพ แชมป์โลก WBC และ WBA

·               ฉัตรชัย สาสกุล นักมวยสากล ทีมชาติโอลิมปิก และ แชมป์โลก WBC

·               นภา เกียรติวันชัย นักมวยสากลอาชีพ แชมป์โลก WBC

·               สกัด พรทวี นักมวยสากลอาชีพ

·               ไก่ชน ส.วรพิน

นักกีฬา

·               อุดมพร พลศักดิ์ นักกีฬาหญิงคนแรกของประเทศไทย ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก 2004

·               สุริยา ปราสาทหินพิมาย นักมวยสากล เหรียญทองแดงโอลิมปิก 2004

·               สมจิตร จงจอหอ นักมวยสากล เหรียญทองโอลิมปิก 2008

·               พัชรี แสนเมือง อดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย

·               ปิยมาศ ค่อยจะโป๊ะ อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย

·               อานนท์ สังข์สระน้อย นักฟุตบอลทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2007

·               หนึ่งนัดดา วรรณสุข นักกีฬาเทนนิส

·               เรวดี วัฒนสิน ( นามสกุลเดิม : ศรีท้าว ) อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย

·               เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

·               กัมปนาท อั้งสูงเนิน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย

·               วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์ กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย

นักวิชาการ

·               สิทธิชัย โภไคยอุดม ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหานคร

·               คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

·               มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ

·               นพดล ปัทมะ

·               ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

·               วิสา คัญทัพ

·               กำจัด มงคลกุล (อดีต นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ผู้กำกับการแสดง

·               ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับ "องค์บาก" และ "ต้มยำกุ้ง"

·               ทรนง ศรีเชื้อ

ผู้ประกาศข่าว

·               วิเชียร ก่อกิจกุศล ผู้ประกาศข่าว "ช่อง 7 สี" (ศูนย์ข่าว 7 สี นครราชสีมา)

·               ศุภกิจ กลางการ ผู้ประกาศข่าว "ช่อง 7 สี " (ศูนย์ข่าว 7 สี ภาคอีสาน)

นักเขียน

·               สยุมภู ทศพล (ประจิม วงศ์สุวรรณ)

·               คำสิงห์ ศรีนอก (ลาว คำหอม)

·               ชัยวัฒน์ คุประตกุล (ชัยคุปต์)

นักแสดง / นางงาม

·               นันทวัน เมฆใหญ่

·               ปิยะมาศ โมนยะกุล (ปุ๊)

·               ธงชัย ประสงค์สันติ (ธง)

·               เพ็ญพิสุทธิ์ เลิศรัตนชัย (ส้มโอ)

·               เวนย์ ฟอคคอร์เนอร์

·               วรัทยา นิลคูหา (จุ๋ย)

·               วงศกร ปรมัตถากร (นิว)

·               กฤษณกันท์ มณีผกาพันธ์ (เต็งหนึ่ง)

·               พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ (เมจิ)

·               เจเน็ท เขียว ( ชื่อจริง  : นงนุช สมบูรณ์ )

·               ธงธง มกจ๊ก ( ชื่อจริง  : คัชฑาเทพ เอี่ยมศิริ )

·               ดวงเดือน จิไธสงค์ (รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ พ.ศ. 2529, รองอันดับ 1 นางสาวไทย พ.ศ. 2530)

·               จริญญา หาญณรงค์ (รองอันดับ 3 นางสาวไทย พ.ศ. 2532)

·               ยลรตี โคมกลอง ( ส้มโอ ) ( ชื่อ - นามสกุล เดิม  : ประณต นฤมิตสุวิมล )

·               ปิยะภรณ์ ดีจริง (เดียร์) (รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส พ.ศ. 2551, Top 16 Miss Earth 2008)

·               พรรณนภา ปราบภัย (น้ำตาล) (รองอันดับ 2 นางสาวไทย พ.ศ. 2549, Miss Model of Asia 2009)

นักร้อง/นักดนตรี

เพลงไทยสากล

·               ศิริศักดิ์ นันทเสน ( ติ๊ก ชิโร่ ) ( ชื่อใหม่ : มนัสวิน )

·               เสกสรร สุขพิมาย ( เสก โลโซ )

·               แช่ม แช่มรัมย์ ( ชื่อ - นามสกุลจริง  : วิวัฒน์ แช่มรัมย์ )

·               สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ (เอิร์น เดอะสตาร์ 2)

·               ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย AF 4)

·               กฤษณกัณท์ มณีผกาพันธ์ ( เต็งหนึ่ง วง บี.โอ.วาย ; Blood-of-youth)

·               รวิวรรณ จินดา (อุ้ย)

·               อรวรรณ เย็นพูนสุข (ปุ้ม)

·               นิตยา บุญสูงเนิน

·               เทวัญ ทรัพย์แสนยากร นักดนตรีแจ๊ส

เพลงลูกกรุง, ลูกทุ่ง และ เพื่อชีวิต

·               สุเทพ วงศ์กำแหง

·               แสนรัก เมืองโคราช( ชื่อจริง  : วิษณุ ศรีลอง )

·               ศรชัย เมฆวิเชียร

·               กำปั่น บ้านแท่น

·               สัญญา พรนารายณ์

·               คำมอด พรขุนเดช

·               พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

·               สุนารี ราชสีมา ( ชื่อเดิม : ทิม สอนนา )

·               จักรพรรณ์ อาบครบุรี ( ก็อต ) ( นามสกุลใหม่ : ครบุรีธีรโชติ )

·               พรพรรณ วนา

·               สมมาส ราชสีมา ( ชื่อจริง  : บำรุง บุญสูงเนิน )

·               ตั๊กแตน ชลดา ( ชื่อจริง  : ชลดา ทองจุลกลาง )

·               แอร์ สุชาวดี ( ชื่อจริง  : ศิริพร พลรนา )

·               เอิร์น เดอะสตาร์ ( ชื่อจริง  : สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ )

·               พรประเชิญ บุญสูงเนิน (เจิน เจิน)

·               พาเมล่า เบาว์เด้นท์ ( ลูกน้ำ ) ( ชื่อ - นามสกุลไทย  : ศศิกาญจน์ชญา เจริญในเมือง )

·               มนต์ชัย รักษาชาติ (ไหมไทย ใจตะวัน, ไหมไทย อุไรพร)

·               โจ สูงเนิน

·               ดาวเรือง เมืองย่าโม

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 

น้ำตกเหวสุวัติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

ปราสาทหินพิมาย

ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒธรรม

·               อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

·               อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ

·               ประตูชุมพล

·               อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย

·               อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย

·               พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

·               ปราสาทหินพนมวัน

·               เมืองโบราณที่ตำบลโคราช และเมืองเสมา อ.สูงเนิน

·               แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อ.โนนสูง

·               ปรางค์กู่ อ.บัวใหญ่

·               ปรางค์สีดา อ.สีดา

·               ปราสาทพะโค อ.โชคชัย

·               ปราสาทนางรำ อ.ประทาย

·               วัดศาลาลอย

·               วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง)

·               วัดโนนกุ่ม (วัดหลวงพ่อโต) อ.สีคิ้ว

·               วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด

·               วัดป่าสาลวัน

·               ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

·               ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก

·               พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จมหาวีรวงศ์

·               หมู่บ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย

·               แหล่งทอผ้าไหมปักธงชัย

·               ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพักผ่อน

·               อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (มรดกโลก World Heritage) อ.ปากช่อง

·               อุทยานแห่งชาติทับลาน (มรดกโลก World Heritage) อ.วังน้ำเขียว

·               อุทยานไม้กลายเป็นหิน 8 แสนปี

·               สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว

·               สวนสัตว์นครราชสีมา

·               เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว

·               เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย

·               หาดชมตะวัน อ.เสิงสาง

·               หาดจอมทอง อ.ครบุรี

·               ไทรงาม อ.พิมาย

·               ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง

·               ไร่องุ่นปากช่อง อ.ปากช่อง

·               ไร่องุ่นสุพัตรา อ.ปากช่อง

·               สวนองุ่นบ้านไร่แม่กระต่ายน้อย อ.ปากช่อง

·               สวนกุหลาบรักมิตร อ.ปากช่อง

·               ตลาดผลไม้กลางดง อ.ปากช่อง

·               สวนมะนาวด่านเกวียน อ.โชคชัย

·               สวนดอกไม้เมืองพร อ.สีคิ้ว

·               สวนน้าชาติ สถานีพักริมทางลำตะคอง ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ อ.ปากช่อง

·               จิม ทอมป์สันฟาร์ม อ.ปักธงชัย

·               สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มไม้งาม อ.วังน้ำเขียว

·               สวนผลไม้ปลอดสารพิษบ้านศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว

·               โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว

·               น้ำตกปักธงชัย

·               น้ำตกมวกเหล็ก อ.ปากช่อง

·               น้ำตกวะภูแก้ว อ.สูงเนิน

·               แหล่งหินตัดสีคิ้ว อ.สีคิ้ว

·               โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ อ.สีคิ้ว

·               ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อ.ปากช่อง

·               สวนน้ำบุ่งตาหลัว เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า

·               เดอะมอลล์& Home Pro & EGV Cinemas

·               เทสโก้ โลตัส

·               บิ๊ก ซี

·               แม็คโคร

·               Klang Plaza สาขาอัษฎางค์

·               Klang Plaza สาขาจอมสุรางค์

·               สวนหมากสแควร์

·               ตลาดเซฟวัน

·               Khao Yai Market Village

·               Outlet Village สาขาปากช่อง

·               FN - Factory Outlet สาขาปากช่อง

·               Tesco Lotus Hypermarket (เทสโก้ โลตัส)สาขาปากช่อง

·               ตลาดโลตัส สาขาปักธงชัย

·               Home Pro สาขาเขาใหญ่-ปากช่อง

·               NeoHouse

·               DoHome

ดูเพิ่ม

·               อำเภอเมืองนครราชสีมา

·               เทศบาลนครนครราชสีมา

·               ท้าวสุรนารี

·               นางสาวบุญเหลือ

·               ประตูเมืองนครราชสีมา

·               รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา‎

·               เทศบาลตำบลปรุใหญ่

อ้างอิง

1.            ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

·               Gervaise, Nicolas (originally published 1688) The Natural and Political History of the Kingdom of Siam. แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร

·               de La Lubere, Simon (originally published 1693) Kingdom of Siam. แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร

·               ภาพสแกนจากฉบับแปลภาษาอังกฤษของจดหมายเหตุลาลูแบร์ จากเว๊บไซต์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยคอร์เนล

·               McCarthy, James Fitzroy (originally published 1901) Surveying and Exploring in Siam. แปลโดย น.ท.หญิง สุมาลี วีระวงศ์

·               Pallegeix, Jean-Baptiste (originally published 1854) Description du Royaume Thai ou Siam. แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร

·               พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์

แหล่งข้อมูลอื่น

·               เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด

·               แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

·               แผนที่ตัวเมืองนครราชสีมา

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°5828″N 102°0553″E / 14.974444°N 102.098055°E / 14.974444; 102.098055

·               แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดนครราชสีมา

o                                      แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

o                                      ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

o                                      ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 22/09/2009 เวลา : 00.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

ข้อมูลโคราชทุกเรื่องครบถ้วนจริงๆ ขอบคุณครับ ขนาดกลุ่มนักร้อง ยังมีพาเมลล่า เบาว์เด้นท์ ยอดเยี่ยมมากครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]