• ส.บุญยืน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 280
  • จำนวนผู้ชม : 526038
  • ส่ง msg :
  • โหวต 130 คน
อิสระแห่งการแสดงความคิด
การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ นำเสนอ อย่างอิสระ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Boonyoon
วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552
Posted by ส.บุญยืน , ผู้อ่าน : 7173 , 10:45:41 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/

 

จังหวัดเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

 

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่ออักษรไทย

เชียงใหม่

 

ชื่ออักษรโรมัน

Chiang Mai

 

ชื่อไทยอื่นๆ

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

 

สีประจำกลุ่มจังหวัด

ชมพูบานเย็น

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ทองกวาว

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ทองกวาว

 

ข้อมูลสถิติ

 

พื้นที่

20,107 ตร.กม.
(อันดับที่ 2)

 

ประชากร

1,670,317 คน[1] (พ.ศ. 2551)
(อันดับที่ 5)

 

ความหนาแน่น

83.07 คน/ตร.กม.
(
อันดับที่ 54)

 

ศูนย์ราชการ

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

โทรศัพท์

(+66) 0 5311 2713

 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 75 จังหวัดของประเทศไทย และตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 20,107 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 1.67 ล้านคน มีอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และปกครองจังหวัด

การแบ่งการปกครองประกอบด้วย 24 อำเภอ ยังเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาในสมัยโบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

ประวัติศาสตร์

เมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังราย ในปี พ.ศ. 1839 ในชื่อ "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" และใช้เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา ในอดีต เชียงใหม่มีฐานะเป็นราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังรายตั้งแต่ พ.ศ. 1839-2101 

แต่ต่อมาเชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองในปี พ.ศ. 2101 และได้ถูกปกครองโดยพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มีการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ

โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ โดยให้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในฐานะประเทศราชของสยาม

และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์หรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมาและเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นรัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช และมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพหรือมณฑลลาวเฉียง

ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและมีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน

การปกครอง

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน

1.     อำเภอเมืองเชียงใหม่

2.     อำเภอจอมทอง

3.     อำเภอแม่แจ่ม

4.     อำเภอเชียงดาว

5.     อำเภอดอยสะเก็ด

6.     อำเภอแม่แตง

7.     อำเภอแม่ริม

8.     อำเภอสะเมิง

9.     อำเภอฝาง

10. อำเภอแม่อาย

11. อำเภอพร้าว

12. อำเภอสันป่าตอง

13. อำเภอสันกำแพง

14. อำเภอสันทราย

15. อำเภอหางดง

16. อำเภอฮอด

17. อำเภอดอยเต่า

18. อำเภออมก๋อย

19. อำเภอสารภี

20. อำเภอเวียงแหง

21. อำเภอไชยปราการ

22. อำเภอแม่วาง

23. อำเภอแม่ออน

24. อำเภอดอยหล่อ

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 54 เทศบาลตำบล มีรายชื่อดังนี้

อำเภอเมืองเชียงใหม่

·         เทศบาลนครเชียงใหม่

·         เทศบาลตำบลช้างเผือก

·         เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

·         เทศบาลตำบลแม่เหียะ

·         เทศบาลตำบลท่าศาลา

·         เทศบาลตำบลสุเทพ

·         เทศบาลตำบลป่าแดด

·         เทศบาลตำบลหนองหอย

·         เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

อำเภอจอมทอง

·         เทศบาลตำบลจอมทอง

อำเภอแม่แจ่ม

·         เทศบาลตำบลแม่แจ่ม

อำเภอเชียงดาว

·         เทศบาลตำบลเชียงดาว

·         เทศบาลตำบลเมืองงาย

·         เทศบาลตำบลเมืองนะ

·         เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

·         เทศบาลตำบลปิงโค้ง

·         เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 

อำเภอดอยสะเก็ด

·         เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

·         เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

·         เทศบาลตำบลสันปูเลย

·         เทศบาลตำบลลวงเหนือ

·         เทศบาลตำบลแม่โป่ง

·         เทศบาลตำบลเชิงดอย

อำเภอแม่แตง

·         เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

·         เทศบาลตำบลสันมหาพน

อำเภอแม่ริม

·         เทศบาลตำบลแม่ริม

อำเภอสะเมิง

·         เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

อำเภอฝาง

·         เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

·         เทศบาลตำบลเวียงฝาง

 

อำเภอแม่อาย

·         เทศบาลตำบลแม่อาย

อำเภอพร้าว

·         เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

·         เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

อำเภอสันป่าตอง

·         เทศบาลตำบลบ้านกลาง

·         เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันกำแพง

·         เทศบาลตำบลต้นเปา

·         เทศบาลตำบลสันกำแพง

·         เทศบาลตำบลแม่ปูคา

อำเภอสันทราย

·         เทศบาลเมืองแม่โจ้

·         เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

·         เทศบาลตำบลสันพระเนตร

·         เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

·         เทศบาลตำบลหนองจ๊อม

·         เทศบาลตำบลแม่แฝก

·         เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

·         เทศบาลตำบลป่าไผ่

อำเภอหางดง

·         เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

·         เทศบาลตำบลหางดง

อำเภอฮอด

·         เทศบาลตำบลท่าข้าม

·         เทศบาลตำบลบ่อหลวง

อำเภอดอยเต่า

·         เทศบาลตำบลท่าเดื่อ

อำเภออมก๋อย

·         เทศบาลตำบลอมก๋อย

อำเภอสารภี

·         เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

·         เทศบาลตำบลสารภี

·         เทศบาลตำบลชมภู

·         เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

อำเภอไชยปราการ

·         เทศบาลตำบลไชยปราการ

อำเภอแม่วาง

เทศบาลตำบลแม่วาง

 

การเลือกตั้ง

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 11 คน โดยแต่ละเขตแบ่งออกดังนี้

·         เขต 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สารภี และสันกำแพง

·         เขต 2 ประกอบด้วยอำเภอพร้าว แม่ออน ดอยสะเก็ด สันทราย แม่ริม สะเมิง แม่วาง และสันป่าตอง

·         เขต 3 ประกอบด้วยอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง และแม่แตง

·         เขต 4 ประกอบด้วยอำเภอแม่แจ่ม จอมทอง ดอยหล่อ ฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·         สัญลักษณ์ประจำจังหวัด คือ รูปช้างเผือกในเรือนแก้ว หมายถึงความสำคัญ 2 ประการของจังหวัด ซึ่งช้างเผือก คือ ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นำมาทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาล ส่วน เรือนแก้ว คือดินแดนที่พุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุด

·         ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกทองกวาว

·         ต้นไม้ประจำจังหวัด: ทองกวาว (ชื่อวิทยาศาสตร์:Butea monosperma)

·         อักษรย่อ: ชม

ภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร)

 ส่วนกว้างจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 320 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 750 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ และรถยนต์ประมาณ 720 กิโลเมตรตามแนวทางหลวงแผ่นดินสายเหนือ

อาณาเขตติดต่อ

·         ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีดอยผีปันน้ำของดอยคำ ดอยปกกลา ดอยหลักแต่ง ดอยถ้ำป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอันเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต

·         ทิศใต้ อำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) มีร่องน้ำแม่ตื่นและดอยผีปันน้ำ ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

·         ทิศตะวันออก อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัดลำปาง) อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน) ส่วนที่ติดจังหวัดเชียงรายและลำปางมีร่องน้ำลึกของแม่น้ำกก สันปันน้ำดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ส่วนที่ติดจังหวัดลำพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูง และร่องน้ำแม่ปิงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

·         ทิศตะวันตก อำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน้ำ ดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่ริด แม่ออย และดอยผีปันน้ำดอยขุนแม่ตื่นเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ภูมิประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,575 เมตร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง 

นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1.     พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

2.     พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

ภูมิอากาศ

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่

·         ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม

·         ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

·         ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ทรัพยากร

ทรัพยากรป่าไม้

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ

โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 11,694,133 ไร่ (พื้นที่ป่าตามกฎหมาย) คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 13 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

·         อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

·         อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

·         อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

·         อุทยานแห่งชาติออบหลวง

·         อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

·         อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

·         อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

·         อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

·         อุทยานแห่งชาติขุนขาน

·         อุทยานแห่งชาติเชียงดาว

·         อุทยานแห่งชาติแม่โถ

·         อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง

·         อุทยานแห่งชาติออบขาน

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้เกิดขึ้นเป็นประจำ สาเหตุสำคัญเช่น การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกเพื่อทำการเกษร และไฟป่า

ทรัพยากรสัตว์ป่า

พื้นที่ป่าในจังหวัด มีความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่าสำคัญที่พบ ได้แก่ เลียงผา หมูป่า หมาจิ้งจอก เสือดาว อีเห็น ชะมด พังพอน ชะนี ลิง เม่น แมวป่า หมูหริ่ง กระต่ายป่า ตะกวด กิ้งก่า งู ตุ๊กแก ด้วง บึ้ง ไก่ป่า นกขมิ้น นกกระรางหัวขวาน นกกระขาบทุ่ง นกขุนทอง นกขุนแผน นกบั่งรอก นกกางเขน นกกาเหว่า นกเขียวคราม นกกระติ๊ต นกกระจิบ นกกระจาบ นกปรอด นกระวังไพร นกแซงแซว นกโพระดก นกนางแอ่น นกคุ่ม นกเขาเขียว นกเขาใหญ่ นกเขาขวาน นกเอี้ยง นกกระปูด เป็นต้น

ทรัพยากรน้ำ

จังหวัดเชียงใหม่มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำปิง และยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง และยังแบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำดังนี้

·         ลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นลุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือตอนบน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง มีพื้นที่ 25,355.9 ตร.กม. สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันสูง วางตัวแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อแผ่นดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดินสูง ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา คือ มีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน และยังมีลุ่มน้ำย่อยอีก 14 ลุ่มน้ำย่อย แม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปิง แม่แตง แม่กวง แม่งัด แม่แจ่ม แม่ขาน แม่ตื่น

·         ลุ่มน้ำกก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายหลัก มีต้นกำเนิดจากภูเขาในประเทศพม่า ไหลผ่านเมืองกก เมืองสาด ประเทศพม่า เข้าเขตประเทศไทยที่ช่องน้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง ครอบคลุมพื้นที่ 2,773 ตร.กม.

·         ลุ่มน้ำฝาง มีแม่น้ำฝางเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากดอยขุนห้วยฝางและดอยหัวโททางตอนใต้ของอำเภอไชยปราการ ไหลลงสู่แม่น้ำกก มีความยาวลำน้ำประมาณ 70 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,948.5 ตร.กม. ในอำเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อาย

ทรัพยากรธรณี

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่สำคัญของประเทศ ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง ส่วนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี มการผลิตแร่ที่สำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ แมงกานีส ซีไลท์ ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หินอุตสาหกรรม

และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อำเภอฝาง สภาพทางธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพงและอำเภอฝาง โป่งเดือด อำเภอแม่แตง บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ อำเภอแม่ริม เป็นต้น

ประชากร

จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรทั้งสิ้น 1,666,024 คน แยกเป็นชาย 818,958 คน หญิง 851,066 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 83 คน/ตร.กม. (ข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552)

 ส่วนประชาชนบนพื้นที่สูง มีจำนวนทั้งสิ้น 312,447 คน กระจายอยู่ใน 20 อำเภอ มีกลุ่มชนเผ่าต่างๆ รวม 13 ชนเผ่า แบ่งเป็นชาวเขา 7 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน (เย้า) อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซอ (ลีซู) และลัวะ จำนวน 229,382 คน เป็นชนกลุ่มน้อย 5 กลุ่ม ได้แก่ ปะหล่อง ไทใหญ่ ไทลื้อ จีนฮ่อ และอื่นๆ รวมจำนวน 34,022 คน

ภาษา

ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า ภาษาคำเมือง ซึ่งแต่ละท้องถิ่นของทางภาคเหนือ มีคุณลักษณะของภาษาที่คล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ สำเนียงและศัพท์บางคำ แต่ละท้องถิ่นก็จะมีความไพเราะ ต่างกันไปนักท่องเที่ยวที่มาจากถิ่นอื่น ล้วนชื่นชมว่า "ภาษาคำเมืองนั้น มีความไพเราะ นุ่มนวล ยิ่งนักแล"

ศาสนา

ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ นับถือศาสนาพุทธ 91.80% ศาสนาคริสต์ 5.60% ศาสนาอิสลาม 1.17% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ 0.02% และอื่นๆ 1.14% โดยมีสำนักสงฆ์ 471 แห่ง โบสถ์คริสต์ 356 แห่ง มัสยิด 13 แห่ง และโบสถ์พราหมณ์ 3 แห่ง

การศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่รับรองระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,146 แห่ง ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง อาชีวศึกษา 7 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง สถาบันการศึกษาเอกชน 140 แห่ง สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 893 แห่ง และอื่นๆ

·         โรงเรียน

ดูบทความหลักที่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

·        

 

o                                โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัด (ชาย) คือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

o                                โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัด (หญิง) คือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

·         สถาบันอาชีวศึกษา เช่น

o                                วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

o                                วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

o                                วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

·         สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่

1.                             มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

4.                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5.                             มหาวิทยาลัยพายัพ

6.                             มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

7.                             มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

8.                             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

9.                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

o                                (มหาวิทยาลัยพญามังราย โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2557)[ต้องการแหล่งอ้างอิง]

ชาวเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียง

เจ้านายฝ่ายเหนือ

·         เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ - นักกิจกรรมสังคมชั้นสูง

·         เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ - ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

·         เจ้าธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ อดีตรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การเมือง

·         หลวงอนุสารสุนทร - ผู้บุกเบิกการค้า และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2410 - 2477)

·         ร้อยเอกหญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

·         พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร - นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศไทย และหัวหน้าอดีตพรรคไทยรักไทย

·         ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

โทรทัศน์

·         เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - พิธีกร และดีเจ

·         ชมพูนุช คงมล - ผู้ประกาศข่าว ไอทีวี และช่อง 7 สี

·         นารากร ติยายน - ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรข่าว ไอทีวี และช่อง 7 สี

·         พิสิทธิ์ กีรติการกุล - ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร ช่อง 7 สี

·         สุภาพร ทองไพฑูรย์ - ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7 สี (ศูนย์ข่าว 7 สี เชียงใหม่)

บันเทิง

·         จรัล มโนเพ็ชร - นักร้อง และนักดนตรี โฟล์กซองคำเมือง

·         ชรินทร์ นันทนาคร - นักร้องเพลงลูกกรุงไทย

·         ณฐิกา ประกอบบุญ - รองนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2544

·         ณัฐ ศักดาทร - นักร้อง และนักแสดง (นัท เอเอฟ 4)

·         นพวรรณ เลิศชีวกานต์ - นักกีฬาเทนนิสชาวไทย

·         นภาพล เกียรติศักดิ์โชคชัย - นักกีฬามวยสากลอาชีพ

·         บุญศรี รัตนัง - นักดนตรี

·         วันธงชัย อินทรวัตร - นักร้อง และนักแสดง (ต้อล เอเอฟ 4)

·         วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล - นักร้อง และนักแสดง

·         สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว - นักร้อง และนักแสดง (บี้ เดอะสตาร์ 3)

·         สุนทรี เวชานนท์ - นักร้อง และนักดนตรี โฟล์กซองคำเมือง

·         อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ - นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2535

·         เฉลิมพงศ์ พิชวงค์

อื่นๆ

·         ไกรศรี นิมมานเหมินท์ - นักวิชาการโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา บิดานายธารินทร์

·         จ้อย จิตติเดชารักษ์ - เจ้าของร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์

·         เจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) - นักเขียนรางวัลซีไรท์

·         ชาญชัย ศรีสมบัติ

·         ธวัช ตันตรานนท์

·         วัชระ ตันตรานนท์

·         วิฑูรย์ ใจพรหม

·         แสงดาว ศรัทธามั่น

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ

รายนาม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

พระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ์

พ.ศ. 2444

2

พระยายอดเมืองขวาง

ไม่ทราบข้อมูล

3

พระยามหินทรบดี

ไม่ทราบข้อมูล

4

พระยาวรวิไชยวุฒิกร

ไม่ทราบข้อมูล

5

พระยาเพ็ชร์พิสัยศรีสวัสดิ์ (แมน วสันตสิงห์)

พ.ศ. 2461-2471

6

พระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา)

พ.ศ. 2471-2481

7

พระยาอมรฤทธิธำรง (พร้อม ณ ถลาง)

พ.ศ. 2481-2484

8

พระชาติตระการ (ม.ร.ว. จิตร์ คะเนจร)

พ.ศ. 2484-2485

9

ขุนประสงค์สุขการี (ประสงค์ ลาภเจริญ)

พ.ศ. 2485-2488

10

นายทวี แรงขำ

18 มิ.ย. 2488-30 ก.ย. 2489

11

ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร ไตรกิตยานุกูล)

22 ต.ค. 2489-30 ม.ค. 2494

12

นายอุดม บุญยประสพ

30 ม.ค. 2494-30 มิ.ย. 2495

13

นายประเสริฐ กาญจนดุล

1 ก.ค. 2495-12 มิ.ย. 2501

14

พ.ต.อ. เนื่อง รายะนาค

16 มิ.ย. 2501-28 ส.ค. 2502

15

นายสุทัศน์ สิริสวย

31 ส.ค. 2502-30 มิ.ย. 2503

16

พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม

1 ก.ค. 2503-30 ก.ย. 2514

17

นายวิสิษฐ์ ไชยพร

1 ต.ค. 2514-15 ก.ค. 2515

18

นายอาษา เมฆสวรรค์

1 ต.ค. 2515-1 ต.ค. 2518

19

นายชลอ ธรรมศิริ

1 ต.ค. 2518-11 พ.ค. 2520

20

นายประเทือง สินธิพงษ์

22 พ.ค. 2520-22 พ.ค. 2523

21

นายชัยยา พูนศิริวงศ์

1 ต.ค. 2523-30 ก.ย. 2530

22

นายไพรัตน์ เดชะรินทร์

1 ต.ค. 2530-26 พ.ค. 2534

23

นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์

16 มิ.ย. 2534-18 ต.ค. 2536

24

นายวีระชัย แนวบุญเนียร

18 ต.ค. 2536-30 ก.ย. 2539

25

นายพลากร สุวรรณรัฐ

1 ต.ค. 2539-11 ม.ค. 2541

26

นายประวิทย์ สีห์โสภณ

12 ม.ค. 2541-22 เม.ย. 2544

27

นายโกสินทร์ เกษทอง

23 เม.ย. 2544-9 ต.ค. 2545

28

นายพิสิษฐ เกตุผาสุข

28 ต.ค. 2545-4 มิ.ย. 2546

29

นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์

5 มิ.ย. 2546-12 พ.ย. 2549

30

นายวิชัย ศรีขวัญ

13 พ.ย. 2549-30 ก.ย. 2550

31

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์

1 ต.ค. 2550-13 มี.ค.2552

32

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์

16 มี.ค. 2552-ปัจจุบัน

 

องค์กรบริการสังคม

·         สโมสรโรตารีภาค 3360 โรตารีสากล

o                                สโมสรโรตารีเชียงใหม่

o                                สโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่

o                                สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่

o                                สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

o                                สโมสรโรตารีเชียงใหม่แอร์พอร์ต

o                                สโมสรโรตารีหางดง เชียงใหม่

·         สโมสรโรตาแรคท์

o                                สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

o                                สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

o                                สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยพายัพ

o                                สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

·         สโมสรอินเตอร์แรคท์

o                                สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

o                                สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเมตตาศึกษา

o                                สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

o                                สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนรังษีวิทยา

ประเพณีและวัฒนธรรม

เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่สำคัญ ได้แก่

·         ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล

·         ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนางนพมาศ

·         ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชาเสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก

·         เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน

·         มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณสวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ

·         งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง มีการจำหน่ายและสาธิตการแกะสลักไม้ และหัตถกรรมพื้นบ้าน

การคมนาคม

สถานีรถไฟเชียงใหม่

การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางได้หลายวิธี รวมถึงทางเครื่องบิน ผ่านทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือรถไฟ ผ่านทางสถานีรถไฟเชียงใหม่ หรือรถประจำทาง ลงที่ท่ารถประจำทางที่ สถานีขนส่งอาเขต

สำหรับการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน สำหรับระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และมีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่างๆ คือ สถานีขนส่งช้างเผือก

ประมาณ พ.ศ. 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ในบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วน สี แดง - เหลือง เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล

สำหรับระบบ BRT คือรถเมล์ด่วนพิเศษนครเชียงใหม่จะเปิดให้บริการในอนาคต แต่ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณและการพิจารณาอนุมัติของสำนักงานขนส่งจังหวัด (สนข.)

ถนนสายสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

·         ถนนเจริญเมือง

·         ถนนเจริญประเทศ

·         ถนนท่าแพ

·         ถนนช้างคลาน

·         ถนนอินทวโรรส

·         ถนนสนามบิน

·         ถนนไปรษณีย์

·         ถนนลอยเคราะห์

·         ถนนศรีดอนไชย

·         ถนนสุเทพ

·         ถนนห้วยแก้ว

·         ถนนวังสิงห์คำ

·         ถนนวัวลาย

·         ถนนบุญเรืองฤทธิ์

·         ถนนทิพเนตร

·         ถนนนิมมานเหมินทร์

·         ถนนเลียบคลองชลประทาน

·         ถนนศิริมังคลาจารย์

·         ถนนกำแพงดิน

·         ถนนโชตนา

·         ถนนอารักษ์

·         ถนนทุ่งโฮเต็ล

·         ถนนรถไฟ

·         ถนนประชาสัมพันธ์

·         ถนนแก้วนวรัตน์

·         ถนนหมื่นด้ามพร้าคด

·         ถนนเชียงใหม่-ลำพูน (สายเก่า)

·         ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง

·         ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (ถนนเชียงใหม่-ลำปาง)

·         ถนนเชียงใหม่ - ฝาง

·         ถนนเชียงใหม่-พร้าว

·         ถนนช้างเผือก

·         ถนนเม็งรายรัศมี

·         ถนนสันติธรรม

·         ถนนพระปกเกล้า

·         ถนนราชวิถี

·         ถนนราชดำเนิน

·         ถนนราชมรรคา

·         ถนนบำรุงบุรี

·         ถนนบำรุงราษฎร์

·         ถนนมณีนพรัตน์

·         ถนนวิชยานนท์

·         ถนนสุริยวงศ์

·         ถนนรัตนโกสินทร์

·         ถนนสนามกีฬา

·         ถนนศรีภูมิ

·         ถนนเวียงแก้

·         ถนนช่างหล่อ

·         ถนนท้ายวัง

·         ถนนราษฎร์อุทิศ

·         ถนนเมืองสมุทร

·         ถนนเมืองสาตร

·         ถนนมูลเมือง

·         ถนนราชภาคินัย

·         ถนนนันทาราม

·         ถนนเจริญราษฎร์

·         ถนนมหิดล (วงแหวนรอบใน)

·         ถนนวงแหวนรอบกลาง (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)

·         ถนนเชียงใหม่-หางดง

·         ถนนแม่มาลัย-ปาย

·         ถนนวงแหวนรอบนอก

·         ถนนราชเชียงแสน

เศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2550) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 120,972 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ แบ่งออกเป็น ภาคเกษตร 20,052 ล้านบาทและนอกภาคการเกษตร 100,921 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาพืชผล ปศุสัตว์ และป่าไม้ รองลงมาได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

 มีรายได้ประชากรต่อหัวเฉลี่ย 76,388 บาทต่อคนต่อปี อยู่อันดับที่ 3 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดลำพูน และกำแพงเพชร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวร้อยละ 3.36 ในปี พ.ศ. 2550 และคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

 เนื่องจากปัญหาทางการเมือง ระดับราคาน้ำมันที่สูง แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ส่วนรายได้ของประชากรในเขตชนบทเฉลี่ย 40,987 บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูล จปฐ. พ.ศ. 2551) โดยอำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำที่สุดคือ อำเภออมก๋อย และอำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดคือ อำเภอสันกำแพง

การเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ถือครองการเกษตรจำนวน 1.685 ล้านไร่ (ร้อยละ 13.4 ของพื้นที่จังหวัด) เป็นพื้นที่ที่ได้รับน้ำจากชลประทาน 1.304 ล้านไร่ พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ ลำไย ข้าว ส้ม กระเทียม มะม่วง

การอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนโรงงาน 2,251 แห่ง เงินลงทุน 25,048 ล้านบาท แรงงาน 40,841 คน มีอุตสาหกรรมที่สำคัญ 4 ประเภทได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนส่ง และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีจำนวน 16 โครงการ (พ.ศ. 2551) การลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI ภาคเหนือ โดยประเทศที่มีการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่สูงสุด ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ

การท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม โดยในปี พ.ศ. 2549 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 5,590,326 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 39,785 ล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศรองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี

การค้าและบริการ

มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่า 4,305.43 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันในปีก่อน ลดลงทั้งปริมาณการส่งออกและราคาสินค้า สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น การแข่งขันด้านราคาสินค้าของประเทศจีน เวียดนาม ที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

กีฬา

ในจังหวัดเชียงใหม่มีการเล่นกีฬาหลายประเภทและมีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติหลายครั้งที่เชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ เอเชียนเกมส์ 1998 (เฉพาะฟุตบอลที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ซีเกมส์ครั้งที่ 18 ฟุตบอลเอเชียเยาวชน 1998 และกีฬาในประเทศ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 ครั้ง และล่าสุดคือ การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดในปี 2552[2]

กีฬาอาชีพในเชียงใหม่นั้น มีสโมสรฟุตบอลอาชีพ คือ สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทีมจังหวัดที่ประสบความสำเร็จทีมหนึ่งในภาคเหนือ โดยปัจจุบันในปี 2549 เล่นฟุตบอลอาชีพ ใน โปรลีก และในเดือน ตุลาคม 2549 ได้มีแถลงการเปิดบริษัทที่จะสนับสนุนฟุตบอลอาชีพ ในชื่อ "บริษัท พัฒนาธุกิจกีฬา เชียงใหม่" [3]

สถานที่ท่องเที่ยว

 

 

·         ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง

·         ดอยสุเทพ

·         ดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว

·         ดอยอ่างขาง อำเภอแม่อาย

·         สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม

·         ปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง

·         น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

·         น้ำพุร้อนฝาง อำเภอฝาง

·         ทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป

·         บ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง

·         บ้านถวาย อำเภอหางดง

·         ถนนคนเดิน (วันเสาร์ ที่ถนนวัวลาย วันอาทิตย์ที่ถนนราชดำเนิน)

·         เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

·         งานราชพฤกษ์ 2549

·         เวียงกุมกาม อำเภอสารภี

·         พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

·         สวนสัตว์เชียงใหม่

·         เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

·         รวมรายชื่อโรงแรมที่พักในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 250 โรงแรม

ศาสนสถาน

·         วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

·         วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

·         วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง

·         วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

·         วัดสวนดอก (พระอารามหลวง)

·         วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)

·         วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม

·         วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) อำเภอแม่อาย

·         วัดบุพผาราม

·         วัดเชียงมั่น

·         วัดอุโมงค์

·         วัดกู่เต้า

·         วัดเกตการาม

·         วัดพันเตา

·         600 ปี พระเจดีย์หลวง

·         วัดดอยแม่ปั๋ง

·         วัดกองกาน

·         วัดสะดือเมือง วัดโบราณ 710 ปี

·         วัดช้างรอง" ตำนานช้างอาบน้ำสมัยพระนางจามเทวี

·         พระพุทธรูปสิงห์หยก" วัดอู่ทรายคำ

·         วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย)

กำลังทหาร และตำรวจ

·         กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ

o                                หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 7

o                                กองพันทหารราบที่ 1

o                                กองพันทหารราบที่ 2

o                                กองพันทหารราบที่ 5

o                                มณฑลทหารบกที่ 33

o                                กรมรบพิเศษที่ 5

o                                กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7

o                                กองพันพัฒนาที่ 3

o                                กองพันสัตว์ต่าง

o                                กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3

·         กองบิน 41

o                                ฝูงบิน 411

·         กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

o                                ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เมืองพี่น้อง

·         เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (พ.ศ. 2543)

·         ย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2550) [4]

ดูเพิ่ม

·         เขตนครเชียงใหม่และปริมณฑล

อ้างอิง

·         ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่, สืบค้นวันที่ 8 ส.ค. 2552

·         แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ปี 53 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่, สืบค้นวันที่ 8 ส.ค. 2552

1.      ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

2.      ^ ยกน้ำหนักยุวชนชิงแชมป์โลก เว็บไซด์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, 8 พ.ค. 2552

3.      ^ การแถลงข่าว เปิด บริษัท พัฒนาธุกิจกีฬา เชียงใหม่ จาก หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

4.      ^ เชียงใหม่ ทำ MOU Sister City กับ ย็อกยาการ์ตา อินโดนีเซีย, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่, (4 ก.ย. 2550), สืบค้นวันที่ 10 ต.ค. 2550

แหล่งข้อมูลอื่น

คอมมอนส์ มีภาพและสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับ:
เชียงใหม่

·         เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัดเชียงใหม่

·         ที่พักเชียงใหม่

·         เว็บกาญจนาภิเษก ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่

·         รวมรายชื่อรีสอร์ทเชียงใหม่


พิกัดภูมิศาสตร์: 18°48′N 98°59′E / 18.8°N 98.98°E / 18.8; 98.98

·         แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดเชียงใหม่

o                                แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

o                                ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

o                                ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]