• หนองแหวน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 24
  • จำนวนผู้ชม : 97940
  • ส่ง msg :
  • โหวต 17 คน
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย รุ่นที่ 3 เชียงราย ปี 2551++DIN_CR2551++
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (รุ่นที่ 3 เชียงราย) ช่องทางหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/CRlocalNetwork2551
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 11465 , 21:29:08 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มาแล้ว...ตามคำเรียกร้องสำหรับเอกสารรูปเล่ม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดเชียงราย และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย##รวมถึงเค้าโครงเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้น (๒ วัน) /เค้าโครงเนื้อหาหล....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 1577 , 21:24:36 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แจ้งลิงค์ที่สามารถ...เชื่อมโยงลิงค์เอกสารนำเสนอที่จะอบรมเกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้ลงให้ดาว์นโหลดไว้ในหลายๆ แห่ง แต่เครือข่ายเข้าถึงยาก เนื่องจากสงสัยว่า ลิงค์จะซับซ้อน สับสน เกินไปในวาระของประธานฯ ก็น่าจะใกล้แล้ว คงรอเวลาให้ผู้ที่มีความพร้อมกว่าดำเนินงานต่อ...ก็ขอประสานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่แต่ละส่วนส่งให้ตามความถนัดมากกว่า???ข้อมูลที่สามารถจะเปิดอ่านได้นั้น ให้ผู้ใช้งาน สังเกตลิงค์ร....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 3419 , 13:54:36 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หนังสือเข้าใหม่ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน)รุ่นที่ 2-3 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1812)คลิ๊ก เปิดอ่าน !!บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 15 วัน)หมายเหตุ 1. ผู้มีชื่อรายใดไม่รายงานตัวในรุ่นนี้ถือว่าสละสิทธิ และผู้ไม่มีชื่อจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 1367 , 09:29:21 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทรงพระเจริญ ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 6436 , 22:20:44 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ระเบียบเงินเพิ่มเหตุพิเศษ 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 สำนักงาน กพ. ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป           ตามประกาศ นิติกรในทุกส่วนราชการ จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้           1.ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัคิงานมาไม้น้อยกว่า 4 ปี  ได้รับ3,000 บาท           2.ระดับชำนาญการ ปฏิบัคิงานมาไ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 2261 , 10:20:13 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แจ้งผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย  เทศบาลตำบลเวียงพางคำจักได้นัดสรุปผลการฝึกอบรมฯ เร็วๆนี้ โปรดคอยติดตาม........ติดตามภาพข่าวกิจกรรมจากเว็บไซด์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ www.nang-non.com ตามลิงค์รูปมือที่นี้คลิ๊ก ติดตามภาพข่าวกิจกรรม ที่นี้ (จากเว็บไซด์ ศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ)....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 2502 , 23:46:32 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านได้กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีรายชื่อฯ เดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมธันยาอินน์ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ให้ชำระค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๓๐๐ บาท (รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ๑ คืน) และสามารถดาว์นโหลดข้อมูลการดำเนินการทางวินัยฯ ผ่านทางเว็....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 1434 , 06:15:27 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  “ ฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๒ ” โดยทต.เวียงพางคำ  ร่วมกับ  ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  จังหวัดเชียงราย( ข้อมูล  ณ  วันศุกร์ที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๒ )  ทั้งนี้ จะได้จัดทำบัญชีรายชื่อแจ้งผู้บริหาร อปท.แต่ละแห่งพิจารณาอน....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 4897 , 06:33:41 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดเชียงราย  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๒”  กำหนดฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒  ณ โรงแรมพิมานอินน์ ถนนสนามบินเก่า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินกา....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 1645 , 20:49:59 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอเชิญชวนผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จัดส่งบุคลากรและแบบตอบรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับ พนง.ส่วนท้องถิ่น ปี 52  ตามลิงค์หนังสือนี้  (((คลิ๊กดาว์นโหลดเปิดอ่านเอกสาร)))....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 3348 , 22:30:27 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

++อนุมัติแล้วโครงการฯ ++คลิ๊กเปิดอ่านเอกสารตามลิงค์รูปมือสำเนาหนังสือเชิญชวนจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสำเนาโครงการฝึกอบรมฯ ตารางฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น ๒ วันแบบตอบรับยืนยันเข้าฝึกอบรม+หายเงียบไปนานพอสมควร อากาศเปลี่ยน หมอกควันเพียบ เพลียๆ อย่างไร อีกสัก 1-2 วัน คงต้องขอลาพักผ่อนสมอง สัก 5 วัน แต่อย่างไรแล้วโครงการอบรมของผู้แทนเครือข่ายจะต้องรีบปั่นให้เสร็จก่อนลา ..........((((โครงการฝึกอบรมหล....

อ่านต่อ


/3
<< กรกฎาคม 2022 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]