• ChiProject
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-09-09
  • จำนวนเรื่อง : 23
  • จำนวนผู้ชม : 84597
  • ส่ง msg :
  • โหวต 81 คน
โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย
กิจกรรมภายใต้ โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Permalink : http://www.oknation.net/blog/ChiProject
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2553
Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 2246 , 12:28:58 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ป่าชุมชนโคกหลวง บ้านไส้ไก่ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น                ป่าชุมชนโคกหลวง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองบ้านไส้ไก่ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีพื้นที่ติดต่อกับแนวเขตสวนป่ามัญจาคีรี มีพื้นที่ประมาณ 210 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 225 เมตร ลักษณะสภาพทั่วไปเป็นป่าเต็งรังที่กำลังฟื้นตัว                ปี พ.ศ.2551 บ้านไส้ไก่ร่วมกับโครงก....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2553
Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 3438 , 23:35:51 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ป่าชุมชนภูวัด บ้านคำน้อย ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น------บ้านคำน้อย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างอำเภอมัญจาคีรี 32 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ มีความลาดชันเล็กน้อย ทิศเหนือติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง (ภูเม็ง) และอำเภอบ้านฝาง ทิศใต้ติดต่อกับบ้านคำแคนใต้ ทิศตะวันออกติดต่อตำบลพระยืน อำเภอพระยืน และตำบลท่าศาลา และทิศตะวันตกติดกับบ้....

อ่านต่อ

Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 3237 , 22:56:56 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

  ป่าชุมชนห้วยฮวกบ้านห้วยฮวก ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น------------------ป่าชุมชนบ้านห้วยฮวก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นเป็นป่าเต็งรังที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 230 เมตร ในอดีตผืนป่าแห่งนี้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ติดต่อกันหลายหมู่บ้าน มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ ต่อมาพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำการเกษตรกรรม ตลอดจน....

อ่านต่อ

Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 3284 , 19:53:49 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ป่าชุมชนภูลอมข้าวบ้านโนนคูณ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น----------------------            บ้านโนนคูณ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างอำเภอมัญจาคีรี 25 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ มีความลาดชันเล็กน้อย พื้นที่หมู่บ้านล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว ไร่อ้อย และมันสำปะหลัง ฯลฯ             การจัดการป่าชุมชนภูลอมข้าวป่าชุมชนภู....

อ่านต่อ

Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 3166 , 19:18:10 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ป่าชุมชนโคกหลุบกุง บ้านโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น            บ้านโพนเพ็ก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 1 และ 14 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างอำเภอมัญจาคีรีประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ มีลำห้วยคำปากดาวเป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่านหมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน แ....

อ่านต่อ

Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 2860 , 18:43:37 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ป่าชุมชนกุดขอนแก่นบ้านกุดขอนแก่น ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น-------------------บ้านกุดขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างอำเภอมัญจาคีรี 20 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองประมาณ 2,875 ไร่ ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ลาดชันเล็กน้อย มีลำห้วยคำปากดาว ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง (ภูเม็ง) ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บ้านกุดขอนแก่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2553
Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 2439 , 13:18:02 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

รอยพญานาคโผล่ใกล้บ่อน้ำดึกดำบรรพ์ ป่าชุมชนภูวัด มัญจาคีรี ขอนแก่นวันนี้ (19 มิ.ย. 2553) จากกรณีพบฝ่าพระหัตถ์พระพุทธเจ้าฝังอยู่ในโขดหิน ยาว12 นิ้ว กว้าง 7 นิ้ว ลึก 3 นิ้ว ที่วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) หมู่ 4 บ้านคำน้อย ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น และชาวบ้านทราบข่าวพากันไปดูและกราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างเนืองแน่นนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวบ้านหลั่งไหลไปกราบไหว้พระหัตถ์พระพุทธเจ้า ที่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2553
Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 2559 , 10:49:19 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

วันสิ่งแวดล้อมโลก 4 มิถุนายน 2553 World Environment Day 2010“หลากหลายชนิดพันธุ์ ร่วมโลกเดียวกัน สร้างสรรค์อนาคต Many Species One Planet One Future”วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553ณ ป่าชุมชนภูวัด (วัดป่าปุญญนิมิตร) บ.คำน้อย ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น1. หลักการและเหตุผล จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนอาหารวิกฤตการณ์ ด้านพลังงาน อัตราการเพิ....

อ่านต่อ


/1
วังอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านหนองหัวช้าง

บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น, โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

View All
<< กันยายน 2022 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]