• Chitto
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-01-03
  • จำนวนเรื่อง : 153
  • จำนวนผู้ชม : 70222
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ดาร์คไซด์ ไอที
วิจารณ์ IT เท่าที่มีปัญญาเขียน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Chitto
วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564
Posted by Chitto , ผู้อ่าน : 283 , 08:38:57 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

HR Excellence Awards 2021 Thailand - Human Resources Online

 

สะท้อนองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรู กับรางวัลแห่งความภูมิใจ “HR Excellence 2021” สูงสุดถึง 9 สาขา จากสถาบัน Human Resources Online สิงคโปร์ ชู 2 รางวัลระดับ Gold พร้อม 3 รางวัลระดับ Silver และอีก 4 การรับรองระดับประเทศ
 
อีกหนึ่งบทพิสูจน์องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล...กลุ่มทรู ขึ้นแท่นรับรางวัล “HR Excellence Awards 2021” จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุดถึง 9 สาขา คว้า 2 รางวัลระดับ Gold พร้อม 3 รางวัลระดับ Silver รวมทั้งได้รับการรับรองความเป็นเลิศในระดับประเทศ อีก 4 สาขา
 
 

 
 
นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รางวัลครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพนักงานกลุ่มทรูทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและการวางแผนที่ชัดเจนในเรื่องทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้าน ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสมองในการขับเคลื่อนงาน ส่วนคนเป็นเสมือนหัวใจที่ขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราจึงเน้นการพัฒนาคน ผลักดันให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ที่ชัดเจนว่าจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญขององค์กร คือการดูแลพนักงานชาวทรูให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่สามารถเติมเต็มความรู้และทักษะแก่พนักงานจนเต็มศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน”
 
กลุ่มทรู เป็นองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล “HR Excellence Awards 2021” สูงสุดถึง 9 สาขา ประกอบด้วย
ระดับ Gold จำนวน 2 สาขา ได้แก่
 
• ความเป็นเลิศด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Excellence in Innovative Use of HR Tech) ในฐานะองค์กรที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโยดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน อันเป็นการเสริมสร้างและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วขององค์กรและธุรกิจในรูปแบบของ Digital Transformation
 
• ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานศักยภาพสูง (Excellence in Talent Management) ในฐานะองค์กรที่มีนโยบายในการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานศักยภาพสูงในทุกมิติ พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพตั้งแต่การสรรหา การดึงดูด และการรักษาบุคลากรศักยภาพสูงอันเป็นกำลังสำคัญขององค์กร และสามารถผลักดันกลยุทธ์การบริหารบุคคล (People Strategy) ให้เป็นรูปธรรมด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สามารถเติมเต็มความรู้และทักษะให้แก่พนักงานจนเต็มศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ระดับ Silver จำนวน 3 สาขา ได้แก่
 
• ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Excellence in HR Change Management) ในฐานะองค์กรที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในระดับกว้าง เพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการกำลังคน ผ่านการสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานและการพัฒนาองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร
 
• ความเป็นเลิศด้านการสรรหาและพัฒนาพนักงานที่พึ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ (Excellence in Graduate Recruitment and Development) ในฐานะองค์กรที่มีกระบวนการดึงดูด สรรหา คัดเลือก และการพัฒนาพนักงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม และการดูแลที่โดดเด่นให้พนักงานใหม่สามารถเติมเต็มศักยภาพและสร้างคุณค่าต่อตนเอง พร้อมมุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและบ่มเพาะเพื่อเป็นผู้นำในอนาคตขององค์กร
 
• ความเป็นเลิศด้านความอยู่ดีมีสุขในองค์กร (Excellence in Workplace Wellbeing)
ในฐานะองค์กรที่สามารถวางแผนและออกแบบโปรแกรมการจัดสวัสดิภาพในสถานที่ทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพทั้งกายและใจ เกิดความสมดุลที่ดีของงานและชีวิต ตลอดจนมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความร่วมมือร่วมใจ รวมถึงสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ให้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 
นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังได้รับการรับรองความเป็นเลิศในระดับประเทศ อีก 4 สาขา ได้แก่
 
• ความเป็นเลิศด้านผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร (Most People-Focused CEO)
 
• ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน (Excellence in Workplace Culture)
 
• ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้นำ (Excellence in Leadership Development)
 
• ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (Excellence in Learning & Development)
 
ทั้งนี้ รางวัล “HR Excellence 2021” จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีเกณฑ์การตัดสินรางวัลที่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจระดับนานาชาติมาร่วมกันลงมติ ซึ่งจะพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินการ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและต่อยอดอนาคตการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ
 
 
##########################
 
 
Credit : banmuang.co.thแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน