• Chitto
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-01-03
  • จำนวนเรื่อง : 151
  • จำนวนผู้ชม : 69590
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ดาร์คไซด์ ไอที
วิจารณ์ IT เท่าที่มีปัญญาเขียน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Chitto
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565
Posted by Chitto , ผู้อ่าน : 257 , 17:07:50 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 – กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดแถลงข่าวการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 685,000 บาท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับคือ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแถลงข่าว ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 


 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  โดยการปลุกจิตสำนึก  เสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยมอันดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี  ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน  ให้มีความตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ การร่วมรณรงค์ต่อต้าน การทุจริตในทุกรูปแบบ  เพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 

ในปีที่ผ่านมา  กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมจัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันสืบสาน เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นนั้น  ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และในปีนี้  กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สานต่อ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ อีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’  โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน  รวมถึงการสนับสนุนสถานที่ในการประกวด การจัดการแถลงข่าว  และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง

 


 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้เล็งเห็นถึงและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างสังคมไทยให้โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริต สำหรับกิจกรรม ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจัดการประกวดจากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยความสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน  ที่เห็นความสำคัญของการใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยจากทุกภาคทั่วประเทศ นำมาพัฒนาต่อยอดและออกแบบการแสดงใหม่ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเยาวชนของชาติ

 

โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2565  ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและ 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท และ 20,000 บาท และเกียรติบัตรตามลำดับ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ จะนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างสังคมที่โปร่งใสต่อไป

 


 

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนที่ต้องมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้ตื่นรู้ถึงการมีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมไทยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดประกวดเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต, การประกวดมิวสิควิดีโอต่อต้านการทุจริต, การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต, การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต และในปีที่ผ่านมาคือการประกวดต่อต้านทุจริตผ่าน TikTok ซึ่งทุกโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

 

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมดำเนินการจัด‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 และเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มาร่วมงานกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสืบสาน ต่อยอด อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านโดยเชื่อมโยงเข้ากับการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตผ่านรูปแบบการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์  นอกจากการดำเนินการจัดการประกวดแล้ว เครือซีพี และกลุ่มทรู ยังสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ ในเครือฯ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กันยายน 2565 และการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะทำการถ่ายทอดสดทาง Facebook แฟนเพจ ช่อสะอาดต้านทุจริต  พร้อมนำเทปบันทึกภาพการประกวดรอบชิงชนะเลิศ นำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37 ตลอดจนนำไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ในเครือฯ ต่อไป

 

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวว่า การต่อต้านการทุจริต เป็นเรื่องที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจริยธรรม มีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกระดับ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การที่มูลนิธิ ฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงเป็นหนึ่งในการสนับสนุนด้านจริยธรรมร่วมกันในสังคม ผ่านโครงการการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งการดำเนินการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้สังคม ชุมชน และประเทศชาติมีความเข้มแข็ง ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนต่อไป

 


 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.acf.or.th พร้อมส่งผลงานการแสดงผ่านคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที ประเภทไฟล์ mp4 พร้อมแนบบทร้องและบทบรรยายแนวความคิดของการแสดง โดยส่งเอกสารการสมัครพร้อมคลิปการแสดงมาที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ทางอีเมล์: [email protected] ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 097-289-9246 พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’

 

#############################

 

Credit : ประชาชาติธุรกิจ

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน