ไม่มีใคร เหมือน ใคร
รับผิดชอบให้เต็มที่ แต่!! ไม่ทิ้งอิสระของ ... ตัวเอง ...

อัลบั้มรูปภาพ ( 5 อัลบั้ม )

JuRong Point In Singapore
( 7 ภาพ)
Santosa In Singapore 2
( 40 ภาพ)
Santosa In Singapore
( 32 ภาพ)
ฮูบเฮา
( 23 ภาพ)
ฟุตบอลแรงงานไทยในสิงคโปร์ 2009
( 4 ภาพ)