ไม่มีใคร เหมือน ใคร
รับผิดชอบให้เต็มที่ แต่!! ไม่ทิ้งอิสระของ ... ตัวเอง ...

วีดีโอคลิป ( 4 เรื่อง )

ลำดับที่ รูปภาพ รายละเอียด วันที่
/1
1 ถึงเธอคนนั้น
เมื่อไร จะได้เจอ...
2010-05-29
2 คนไม่พิเศษ
ก็ .. ใช่ คนไม่พิเศษ
2010-05-29
3 เพียงชายคนนี้(ไม่ใช่ผู้วิเศษ )
แค่คนธรรมดา
2010-05-29
4 คิดถึงฉันไหมเวลาที่...
คิดถึง
2010-05-17
/1