• BlueHill
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2006-12-20
  • จำนวนเรื่อง : 497
  • จำนวนผู้ชม : 1860245
  • ส่ง msg :
  • โหวต 872 คน
คิดเขียนแบบสบาย ๆ
คิดเขียนแบบสบาย ๆ ใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Mynews
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559
Posted by BlueHill , ผู้อ่าน : 5070 , 11:54:44 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 22 คน วรรณสุข , ลูกแม่ลำดวน และอีก 20 คนโหวตเรื่องนี้

ธนชาตรังสรรค์ปฏิทินประวัติศาสตร์ พร้อมฉายภาพยนตร์ได้ด้วยแอปพลิเคชัน AR Code
ชุด "๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา" ผลงานภาพเขียนและประพันธ์บทอาเศียรวาทโดยศิลปินแห่งชาติ
น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ 

กลุ่มธนชาตรังสรรค์ปฏิทินฉายภาพยนตร์ได้ ประจำปี ๒๕๖๐ ชุด "๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา" น้อมรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี AR Code ให้รับชมภาพยนตร์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๙ ผ่านแอปพลิเคชัน Layar โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ "เปี๊ยก โปสเตอร์" ร่วมเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์อันล้ำค่า และ "อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ประพันธ์บทอาเศียรวาท

ปฏิทินกลุ่มธนชาต ปี ๒๕๖๐
ชุด "๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา"

 

มกราคม : ปฐมกิจมหิตลานุวงศ์
พ.ศ. ๒๔๗๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘ แห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ ในการนี้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีบทบาทสำคัญในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาให้ทรงความรัก และทรงเอา พระราชหฤทัยใส่ ในการอบรมสั่งสอนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ถ่ายทอดพระราชอัจฉริยภาพและพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ให้ทรงพระเจริญสมบูรณ์ด้วยพระสติปัญญา สมพระอิสริยยศ 

 

กุมภาพันธ์ : ดำรงอนุชาธิราชวัตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ จากนั้น พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงเสด็จนิวัตประเทศไทย โดยครั้งนี้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชา ในการเสด็จเยือนสำเพ็งอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก หลังมีเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อสร้างความปรองดองระหว่างคนไทยและคนจีน

 

มีนาคม : ยุวกษัตริย์เถลิงรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อพระชนมพรรษา ๑๙ พรรษา จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงเปลี่ยนไปศึกษาวิชาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศเป็นสำคัญ

 

เมษายน : เคียงราชหฤทัยพระจอมขวัญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาองค์โตของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร และหม่อมหลวงบัว กิติยากร จากนั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย จึงได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี

 

พฤษภาคม : ทรงสรรค์ธรรมราชานุกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และใน พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ทรงพระผนวชเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการปฏิบัติราชการแผ่นดินแทนพระองค์

 

มิถุนายน : อารยมิตรราชสัมพันธไมตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญ โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาอารยประเทศอย่างเป็นทางการ ในฐานะองค์พระประมุขของชาติไทย และฐานะผู้เทนของปวงชนชาวไทย เพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสากล ยังประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างมิตรประเทศสืบเนื่องยั่งยืนมาจวบจนถึงปัจจุบัน

 

กรกฎาคม : ทั่วธานีประทับรอยพระบาทยาตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประจักษ์ถึงปัญหาความยากจน ความขาดแคลน ความลำบาก และความด้อยโอกาสของราษฎรในชนบทห่างไกลความเจริญ จึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ราษฎรอยู่ดีกินดีอย่างเท่าเทียมกัน

 

สิงหาคม : จอมปราชญ์ทรงศาสตร์การศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคล ดังนั้น หากต้องการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ก็ต้องเริ่มการพัฒนาบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ โดยให้การศึกษา การพัฒนาแก่ประชาชน

 

กันยายน : พัฒนาประชาราษฎร์สุขฟื้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยโครงการในพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแท้จริงให้แก่ปวงชนชาวไทย

 

ตุลาคม : นิกรชื่นพระบารมีปรากฏ
พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เพื่อถวายเป็นราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลายาวนานที่สุด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

 

พฤศจิกายน : ยิ่งยศสิริราชสมบัติไพบูลย์
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นับเป็นระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีพระประมุขและผู้แทนพระองค์มารวมกันมากที่สุดถึง ๒๕ ประเทศ เพื่อร่วมถวายพระพร ชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ธันวาคม : เทิดทูนรอยยุคลยาทตราบนิรันดร์
นับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขของชาติตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระผู้เป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมแห่งจิตใจของประชาชนไทยทั้งประเทศ และด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่น มีชาติ มีประเทศ อันตั้งเป็นอิสระเสรีจนถึงทุกวันนี้ แผ่นดินไทยอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านานนับเป็นหนึ่งสถาบันหลักบนผืนธงชาติไทยที่เราเคารพรักและเทิดทูน เหนือยิ่งสิ่งใด และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปตราบนิจนิรันดร์

 

บทอาเศียรวาท
โดย อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๓๖ และกวีรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๒๓

 

   

งานแถลงข่าวเปิดตัวปฏิทินกลุ่มธนชาต ประจำปี ๒๕๖๐
ชุด "๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา"

นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปฏิทินกลุ่มธนชาตประจำปี ๒๕๖๐ ชุด "๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา" จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ยังความวัฒนาสถาพร และความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มธนชาตจะได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่า น่าจดจำ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

"ปฏิทินชุดนี้มีความพิเศษในการนำเสนอภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในรูปแบบมัลติมีเดีย AR Code เพียงแค่สแกนภาพบนปฏิทินด้วยสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยใช้แอปพลิเคชัน Layar ก็จะสามารถรับชมภาพยนตร์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมันอันวิจิตรของ อ.สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี ๒๕๕๘ และการประพันธ์บทอาเศียรวาทอันล้ำค่าโดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๓๖ และกวีรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๒๓ " นาย วิชา กล่าว

 

ทั้งนี้ การประพันธ์คำอธิบายภาพโดย นายอธิชนัน สิงหตระกูล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ จึงนับเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของความงดงามด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ ในรูปแบบของปฏิทินที่งดงามและมีคุณค่าทางจิตใจ ส่งต่อคุณค่าผ่านกาลเวลาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพยิ่ง

ขณะที่ อ.สมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือเปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ประจำปี ๒๕๕๘ เผยความรู้สึกที่ได้บรรจงเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ในปฏิทิน ชุดนี้ว่า "ถือเป็นสิริมงคลของชีวิตอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการรังสรรค์ผลงานภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้ร่วมกับลูกศิษย์บรรจงเขียนภาพด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และตลอดการเขียนภาพจะมีความสุขและอิ่มใจอย่างมาก"

"เชื่อว่าปฏิทินธนชาตประจำปี ๒๕๖๐ ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ จะเป็นหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ ที่จารึกเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกช่วงพระชนมพรรษา และเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งจะเป็นปฏิทินที่มีคุณค่าทั้งทางกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่าทางจิตใจกับมหาชนชาวสยามไปตลอดกาล" นายวิชา กล่าวปิดท้าย

 "อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ประพันธ์บทอาเศียรวาทอันล้ำค่า

 

ดร.ภาธร ศรีกรานนท์  สมาชิก วงอ.ส. วันศุกร์ เซอร์ไพร์ส เดี่ยวแซกโซโฟนเพลง "พรปีใหม่" ในงานแถลงเปิดตัวปฏิทินกลุ่มธนชาตประจำปี ๒๕๖๐ ชุด "๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา" 

บทเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่" เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง "พรปีใหม่" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

...สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ... 

 


ท่านใดสนใจใคร่ครอบครองปฏิทินปี ๒๕๖๐ "ชุด ๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา" อันทรงคุณค่า
คลิกเข้าไปตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
BlueHill วันที่ : 11/01/2017 เวลา : 09.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ

ความคิดเห็นที่ 23 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สาครงค์ วันที่ : 03/01/2017 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sinchaij

คนได้ปฏิทินคงเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะ คงไม่ใช้

ความคิดเห็นที่ 22 BlueHill , ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สำรวจฟ้า วันที่ : 02/01/2017 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

ปฏิทินเดี่ยวนี้ทันสมัยมาก ของ ธอส. ก็ใช้เทคนิคนี้ด้วย

เปี๊ยก โปสเตอร์ เคยติดตามผลงานเขาสมัยวาดโปสเตอร์โฆษณาหนังที่ติดตามร้านกาแฟ จะสังเกตุลายเซ็นผู้วาดตรงท้าย หากเป็นผลงานของเปี๊ยก โปสเตอร์จะชื่นชอบมาก

ความคิดเห็นที่ 21 BlueHill , ni_gul ถูกใจสิ่งนี้ (2)
PiyaiandNoolek วันที่ : 31/12/2016 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PiyaiandNoolek
www.facebook.com/TravelWithPiyaiAndNoolek 

ทรงคุณค่ามากค่ะ เห็นแล้วอิ่มใจจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 20 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อิมกุดั่น วันที่ : 30/12/2016 เวลา : 05.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

อยากได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
rattiya วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 22.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Kuessaberg-Germany

สวยมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สุรศักดิ์ วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

เป็นปฏิทินทรงคุณค่าสำหรับคนไทยจริงๆ
และก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี

ความคิดเห็นที่ 17 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว from mobile วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 18.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

พี่เปี้ยกเขียนด้วย
ต้องสุดยอดแน่แน่
อยากได้แล้วสิครับ

ความคิดเห็นที่ 16 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 18.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

งดงามทุกภาพเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
หมุนล้อไปเก็บภาพ วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 16.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweebyphoto

งดงามทุกภาพ..

ความคิดเห็นที่ 14 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 14.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

555 อดเลย ไม่มีเฟซกะเค้า

ความคิดเห็นที่ 13 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

งดงาม ล้ำค่า

อยากได้จังค่ะ เดี๋ยวจะลองคลิกไปดูกิจกรรมเขาสักหน่อย

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
BlueHill วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 14.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 9คุณครูแดง
จะพยายามหาติดไม้ติดมือไปฝากครับ
ได้ข่าวว่า ทำมาในปริมาณน้อยสำหรับแจกลูกค้าธนาคาร
นึกไม่ถึงว่าคนจะสนใจกันมากขนาดนี้

ความคิดเห็นที่ 11 february26 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 8คุณfebruary26
คนอ่านก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะครับ
เมื่อเห็นคนคิดดี ทำดี

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
BlueHill วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 14.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 7พี่ลูกเสือหมายเลข9
เสียดายผมมีปฏิทินอันเดียวครับ
ไม่งั้นจะเอาไปฝากที่ออฟฟิศครับ

ความคิดเห็นที่ 9 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูแดง วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

สวยงาม ทรงคุณค่า...
สนใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
february26 วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

สวัสดีครับ พี่ชาลี

ผู้ที่คิดและผู้ที่ทำ ปฏิทินทรงคุณค่านี้ขึ้นมา คนทำก็มีความสุข
พอทำเสร็จออกมา คนได้เห็นก็ มีความสุขและระถึงพระองค์ท่าน เป็นปฏิทิน ที่่มีคุณค่าและความรู้สึกของคนไทยมากๆ แห่งปีเลยก็ว่าได้ครับ

ขอบคุณพี่ชาลีมากครับ สำหรับข้อมูลปฏิทินทรงคุณค่า

ความคิดเห็นที่ 7 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ทรงคุณค่า ..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
BlueHill วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 2คุณfeng_shui
เพือนๆอยากได้กันหลายคนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 5 feng_shui ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 2คุณfeng_shui
เพือนๆอยากได้กันหลายคนเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 4 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ตอน อาจารย์ภาธรณ์ เป่าแซ็กฯ ขนลุกเลยขะ ไม่เคยเห็นอาจารย์เล่นสดๆอย่างนี้

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
BlueHill วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

-ความคิดเห็นที่ 1คุณจั๊กเด๋
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เป็นกษัตริย์ในดวงใจคนไทยเราครับ

ความคิดเห็นที่ 2 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ปฎฺฺฎิทินสวยมาก ขะ

ความคิดเห็นที่ 1 feng_shui , ลูกเสือหมายเลข9 และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
จั๊กเด๋ วันที่ : 29/12/2016 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarkde
หากความทรงจำกลับมาเยือน.. ขอเลือกจดจำสิ่งดีๆ..ที่งดงาม..

เห็นแล้วคิดถึงพระองค์ท่าน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงในอัลบั้มป่าตะโกน

เพลงในอัลบั้มป่าตะโกน ขอขอบคุณศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก

View All
<< ธันวาคม 2016 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


เห็นด้วยหรือไม่ กรณีรมว.ศธ. ต้องการยุบโรงเรียนเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เห็นด้่วย
48 คน
ไม่เห็นด้วย
982 คน
ไม่แน่ใจ
8 คน

  โหวต 1038 คน