• ประภาพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2011-05-29
  • จำนวนเรื่อง : 461
  • จำนวนผู้ชม : 285728
  • ส่ง msg :
  • โหวต 6 คน
OKnews
อัพเดทกับสีสันและเรื่องน่ารู้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/OKnews
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558
Posted by ประภาพรรณ , ผู้อ่าน : 1864 , 17:16:22 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

            วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) องค์กรเสาหลักด้านวิศวกรรมของประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและสังคม ฉลองวาระครบรอบ 72 ปี  เผยนโยบายมุ่งเสริมสร้างคุณภาพวิศวกรและนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคมส่วนรวม จุดเปลี่ยนวิศวกรในโลกศตวรรษที่ 21 ต้องไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถเชื่อมโยงวิศวกรรมกับองค์ความรู้อื่นๆด้วย เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในวาระครบรอบ 72 ปี ตลอดเดือนพฤศจิกายน 58 โดยจัดงานวิ่ง วสท.มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบรมโอรสาธิราชฯ ณ สวนหลวง ร.9 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 30 กย.58 ตามด้วยจัดงาน Engineering Expo 2015   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และงาน วสท.กาล่า ดินเนอร์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

             ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)กล่าวว่า   ในปัจจุบัน วสท. มีสมาชิกมากกว่า 30,000 คน ที่จบจากภายในและต่างประเทศ นายช่างเทคนิคในระดับต่างๆ หลากหลายสาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่โลหการและปิโตรเลียม วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นโยบายของวสท. สร้างเสริมพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการของประเทศ ทำให้วิศวกรรมมีบทบาทต่อวิถีชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย วสท.ยังมีบทบาทเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของประเทศในการสร้าง มาตรฐานต่างๆสำหรับประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรของไทย เพื่ออัพเดทกับเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งกฎกติการะหว่างประเทศมา อย่างต่อเนื่อง  เรามุ่งมองอนาคตของประเทศไทยที่จะต้องก้าวไปในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทาย และความเสี่ยง หากเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และยุทธศาสตร์ก็จะทำให้เราเสียเปรียบ วิศวกรท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียว เมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นจะส่งผลกระทบมาถึงเราด้วย บุคลากรไทยในด้านวิศวกรรมต้องไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต รอบรู้และสามารถประยุกต์เชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆและปัจจัยแวดล้อมได้ด้วย แนวโน้มด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีจะไม่เพียงตอบสนองประสิทธิภาพและความก้าวหน้าเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ดังจะเห็นได้ว่าวิศวกรรมหลายสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอาหาร ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะที่วิศวกรรมโยธาหรืองานก่อสร้างก็มีการพัฒนาโดยวิธีการก่อสร้างที่รวดเร็วและมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นฃ

             สำหรับประเทศไทย ในอนาคตมี 5 กลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างมูลค่า .(Value Creation Industries ) ที่จะยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมของประเทศให้มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยนำเอาองค์ความรู้และการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งวิศวกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ 5 กลุ่มนี้ ได้แก่ 1.กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ(Bio-Based Industry Cluster)คือ การพัฒนาต่อยอดระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 2.กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Renewable Industry Cluster) คือ การพัฒนาต่อยอดระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและพลังงาน 3.กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ(Engineering & Design Industry Cluster) คือ การพัฒนาต่อยอดระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4. กลุ่มอุตสาหกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Wellness Industry Cluster) คือ การพัฒนาต่อยอดระหว่างกลุ่มอุตสาหรรมการท่องเที่ยว สุขภาพและการแพทย์ และ 5.กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Industry Cluster) คือ การนำเอาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ (Cultural Diversity) มาสร้างคุณค่าและมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

 

           รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า การดำเนินงานของวสท.มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ก้าวทันโลก และมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบด้วย การจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศแก่บุคลากรด้านวิศวกรรมและผู้สนใจปีละกว่า 250 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมปลอดภัย และวสท.จะขยายหลักสูตรเพิ่มทางด้านวิศวกรรมพลังงานและทางด้านคอมพิวเตอร์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังศึกษาวิเคราะห์และร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการพัฒนาคู่มือ ตำรา และมาตรฐาน วสท.เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานวิศวกรรมตามหลักสากลเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของประชาชนและสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ทางวสท.ได้ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพและองค์กรต่างๆ   ในด้านงานบริการสังคมนั้น ทางวสท.ได้ช่วยเหลือประชาชนและชุมชนกรณีภัยพิบัติต่างๆ อาทิเช่น ครั้งรุนแรงที่สุดของไทยในจ.เชียงรายเมื่อปี 57 ระดมวิศวกรอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและตรวจอาคารให้ประชาชน วสท.ได้สนองพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน 4 หลังทดแทนหลังเดิมของโรงเรียนที่เสียหายจากแผ่นดินไหวในจ.เชียงราย ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี59 วสท.ยังมีโครงการจัดทำมาตรฐานเป็นวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น เช่น Data Center Generator คู่มือวิศวกรใหม่ เป็นต้น

           ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วสท.และประธานจัดการเเข่งขัน กล่าวถึง 3 กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน58 ฉลองวาระครบ 72 ปี วสท. ว่า กิจกรรมแรก คือ งาน วสท. มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนหลวง ร.9 นับเป็นครั้งแรกที่จะร่วมกันสร้างสถิติใหม่ในอาเซียน โดยการวิ่ง...ไม่ทิ้งแก้วน้ำ และเริ่มการแข่งขันที่ตรงเวลาทางวิศวกรรม  โดยเปิดรับสมัครเหล่าวิศวกรทุกเพศทุกวัย นักศึกษาและผู้รักสุขภาพในจำนวน 2,000 คนเท่านั้น การแข่งขันมีให้เลือก 3 ระยะ แบ่งเป็น 12 กิโลเมตร, 6 กิโลเมตร และ FUNRUN 3 กิโลเมตร วัตถุ ประสงค์เพื่อรวมพลังเหล่าวิศวกรและบุคลากรด้านวิศวกรรมในโอกาสพิเศษและเสริม สร้างพลังสร้างสรรค์ในการนำวิชาชีพมาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน กิจกรรมที่ 2วันที่ 14-15 พ.ย.58 วสท.ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Engineering Expo 2015 เป็นงานแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับวิถีชีวิตทันสมัยและโลกศตวรรษที่ 21 ณ โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และกิจกรรมที่ 3 งานกาล่า ดินเนอร์ วสท.ครบรอบ 72 ปี  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์

  

            การเเข่งขัน วสท.มินิมาราธอน เปิดรับสมัคร ประเภทระยะทาง 12กม.และระยะทาง 6 กม.  ค่าสมัคร 400 บาท และสำหรับประเภท Funrun ระยะทาง 3กม. ค่าสมัคร 250 บาท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเสื้อที่ออกแบบอย่างสวยงามซึ่งด้านหลังจะมีข้อความ “วิ่ง...โดยไม่ทิ้งแก้วน้ำ” และรับเหรียญผู้พิชิตหลังเส้นชัยทุกท่าน โดยแบ่งรุ่นเป็นอายุต่ำกว่า 18 ปี, 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป (มีถ้วยทุกรุ่น) ส่วนรางวัล ประกอบด้วย ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มอบให้เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 ประเภท Overall ของชายและหญิง, ถ้วยรุ่นอายุ สำหรับ 5 อันดับแรก สำหรับการแข่งขันระยะ 12 กิโลเมตรเท่านั้น และเหรียญทอง สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรกเท่านั้น  ส่วนเวลาการปล่อยตัว เริ่มเวลา 05.30น. ปล่อยตัวสำหรับ ระยะ 12 กิโลเมตร , เวลา 05.45น. ปล่อยตัว ระยะ 6 กิโลเมตร และเวลา 06.00น. ปล่อยตัวระยะ 3 กิโลเมตร

          เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 30 กย.58 ลงทะเบียนการแข่งขันได้ที่:http://goo.gl/forms/UgdaxOK1N3

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-678-3712 หรือ 086-339-3020 ในเวลา 10.00น.-17.00น. หรือส่งข้อความทาง Inboxโดยตรง ที่ EIT mini Marathon Fanpage : https://www.facebook.com/pages/EIT-mini-Marathon/1609769399277260?fref=ts

­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

 

 

PR AGENCY    : บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

Tel.               : ประภาพรรณ (เหล่น) 081-899-3599, พันธ์นิฉาย 086-341-6567   02-9113282 

E-mail  :[email protected]

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ประภาพรรณ วันที่ : 09/10/2015 เวลา : 20.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/OKnews
ประภาพรรณ ภูวเจนสถิตย์

ลงทะเบียนการแข่งขัน วสท.มินิมาราธอน วันที่ 8พย.สวนหลวง ได้ที่:http://goo.gl/forms/UgdaxOK1N3

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]