• ประภาพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2011-05-29
  • จำนวนเรื่อง : 461
  • จำนวนผู้ชม : 289099
  • ส่ง msg :
  • โหวต 6 คน
OKnews
อัพเดทกับสีสันและเรื่องน่ารู้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/OKnews
วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564
Posted by ประภาพรรณ , ผู้อ่าน : 536 , 17:59:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ประภาพรรณ โหวตเรื่องนี้

 

สมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมคนแรก ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ ผนึกความร่วมมือกับ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) เพื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบัณฑิตวิศวกร การศึกษาและประเทศไทย  เน้นย้ำบทบาท สคว.เป็นองค์กรนิติบุคคลที่ดำเนินงานกิจกรรมตามแนวนโยบายของสควท.วางแผนไว้และกำกับดูแล โดยมุ่งยกระดับและพัฒนาศักยภาพของวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาไทยสู่ระดับสากล ในอนาคตสามารถโอนหน่วยกิตและทำงานได้ทั่วโลก

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ นายกสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) กล่าวว่า สมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) ก่อตั้งในปี 2563 เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรเพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ การศึกษาและสังคมส่วนรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควท.) โดยเชื่อมประสานระหว่างสถานศึกษากับรัฐบาล ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนบุคลากรและนโยบายให้เป็นจริงและประสบความสำเร็จ ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาความก้าวหน้าและขีดความสามารถของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยให้สูงขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศในด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ผลิตบุคลากรบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยปลดล๊อคการพัฒนากำลังคนเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve ที่ต้องการทักษะความสามารถที่หลากหลาย สร้างการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต ตลอดจนถึงพัฒนากิจกรรมและความร่วมมือของนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ พัฒนาประโยชน์ของสมาชิกและความก้าวหน้าของสมาคมรวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพระหว่างสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว.) และสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควท.)  จึงได้จัดตั้งสมาคมฯ เป็นนิติบุคคลทำให้เกิดประสิทธิภาพความคล่องตัวทั้งด้านงบประมาณ กฎหมาย และการทำงาน ทั้งนี้โดย สคว.จะดำเนินการเหมือนเป็นคณะกรรมการการจัดการของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) ส่วน สควท. จะทำหน้าที่กำกับดูแลและวางนโยบาย มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมของประเทศ โดยสมาคมฯจะดำเนินงานตามนโยบายที่ สควท. กำหนดหรือมอบหมายให้บรรลุความก้าวหน้าและความสำเร็จ

อีกบทบาทสำคัญของ สคว.คือ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และ สภานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในด้านการทำกิจกรรมแล้วเพื่อส่วนรวม การสนับสนุนงบประมาณอย่างคล่องตัวขึ้น เสริมสร้างให้สภานิสิตนักศึกษา ซึ่งก่อตั้งมากว่า 30 ปี ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและข่าวสาร ขับเคลื่อนและพัฒนาความก้าวหน้าของสภานิสิตนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างบัณฑิตในอนาคตให้มีคุณภาพ ได้รับความยอมรับจากระดับสากล สร้างสรรค์โลกให้ดียิ่งขึ้น​

 

 

ทั้งนี้ ศ.ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล กรรมการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สคว) กล่าวถึง บทบาทของสมาคมคณบดีฯ ต่อการผลักดันให้เกิด กระบวนการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ของไทยสู่ระดับสากล  ที่ผ่านมาการกำกับทางวิชาการ กับ การกำกับทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ มีการทับซ้อนกันอยู่ ซึ่งเป็นระบบที่เกิดมานานและใช้กันอยู่ในประเทศไทย และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดของวิศวกรปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนไปมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเทคโนโลยีและปัจจัยแวดล้อมก็พัฒนาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป จะมีการแยกการกำกับทางวิชาการออกจากการกำกับทางวิชาชีพ โดยผลักดันให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ในสหรัฐอเมริกามีระบบ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ในการรับรองหลักสูตรสากล ABET สำหรับนานาประเทศ หรือ TABEE สำหรับประเทศไทย ซึ่งต่างก็เป็นเป้าหมายของ สคว. และสควท.เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันหากมีนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษาในประเทศไทย จบการศึกษาแล้วไม่สามารถโอนหน่วยกิตไปยังประเทศบ้านเกิดได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดในด้านของมาตรฐานและเกณฑ์ที่ทั่วโลกกำหนดไว้ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมกันของหลักสูตร ทั้งวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากประเทศไทย และวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในประเทศอื่นๆ จะต้องมีความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของทักษะและความสามารถ

 

ในด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Education) นั้น รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการ สมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากสภาวะการแพร่ระบาดโควิด-19 มหาวิทยาลัยต่างๆได้พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์แบบผสมผสาน หรือ Hybrid  ปัจจุบันนักศึกษาเริ่มปรับตัวได้แล้วกับการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เมื่อมุ่งมองไปในอนาคตเราอาจจะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนทบทวนพัฒนาการศึกษาของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งลักษณะหลักสูตรมีทั้งวิชาการ การทดลองในแล็บและฝึกปฏิบัติ ในอนาคตการเรียนแบบในห้อง 2 - 3 ชม. อาจไม่เหมาะกับผู้เรียนเจนเนอเรชั่นนี้แล้วก็เป็นได้ นอกจากนี้ วิชาปฏิบัติการบางส่วนยังมีปัญหา เช่น นักศึกษาไม่สามารถมาร่วมเวิร์คชอปด้วยตัวเองได้ และการฝึกงานของนักศึกษาที่ถูกยกเลิก เพราะโรงงานปิดหลายแห่งในภาวะโควิด รวมถึงการป้องกันการทุจริตการสอบโดยรับจ้างมาสอบแทนกัน เป็นต้น

 

 

 _______________

    PR AGENCY    :  บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

    TEL :  ประภาพรรณ 081-899-3599, สุวพัชร 086-341-6567,  E-mail : [email protected] , www.brainasia.co.th
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2021 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]