HR LIKE
เป็น Blog ที่รวบรวม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงาน ด้านพัฒนาคน ...มาจากแหล่ง กิจกรรมสัมมนา งานให้คำปรึกษา หนังสือ วิทยุ และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอื่น ๆ ที่หลากหลาย
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Pasakorn
วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2553
Posted by มือทอง , ผู้อ่าน : 3483 , 02:14:49 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี  2553  อีกประมาณ 22 กว่าชั่วโมงก็จะก้าวพ้น

ปีเก่า  สู่ปีใหม่  (มีเกิด  ตั้งอยู่  ดับไป)   ...ที่ผ่านมาในแต่ละวันผมก็กินข้าว

3  มื้อ  ออกกำลังกายเดือนละ  6  ครั้ง (อาจจะน้อยไปหน่อยครับ) ... ทั้งนี้

ก็เพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรง มีกำลังกาย ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   แต่ด้านจิตใจ

ในแต่ละวันต้องเจออะไรมากมาย..เจอทั้งเรื่อง สุข  ทุกข์   สมหวัง  ผิดหวัง

มีได้  มีเสีย  สรรเสริญ  นินทา  ...ในแต่ละวันเราจะเจอด้าน บวก หรือด้านลบ

ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานั่นเอง  เราเจออะไรมากมายในแต่ละวัน .ได้ออก

กำลังกายให้กับจิตใจกันก็ค่อนข้างน้อย เพราะต้องใช้ชีวิตที่เร่งรีบ...ผมเอง

ก็ได้แต่สวดมนต์ แต่ไม่สม่ำเสมอ...ซึ่งก็ได้เคยอ่านหนังสือธรรมะมาบ้างว่า

"สวดมนต์เป็นยาทา  วิปัสสนาเป็นยากิน"   ผมเกิดมาก็มีศาสนาพุทธ

ตามทะเบียนบ้านที่ระบุไว้ให้ผมตั้งแต่เกิดมาแล้ว ยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ 

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทำคือทำบุญด้วยการให้ทาน  ตักบาตร

 (ช่วงวันสำคัญทางศาสนา..ในโอกาสที่กลับบ้านต่างจังหวัดจึงจะได้ทำ) 

ซึ่งวันพระย่อย ๆ ก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำบุญตักบาตร ซักเท่าไหร่

              ช่วงต้นเดือนผมได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะ จากพระอาจารย์

คึกฤทธิ์โสตฺถิผโล   วัดนาป่าพง ท่านมาเทศน์ที่ ส.ส.ท.  ตามแนวทางพุทธวจน

ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้รวบรวมไว้ ซึ่งในพุทธวจนได้กล่าวถึงการทำบุญว่า

หากเราทำบุญให้ทาน ถือศีล บุญที่ได้ก็เป็นเพียงหลักสิบ หลักร้อยเท่านั้น แต่

ถ้าเรานั่งวิปัสสนากรรมฐาน จะได้ถึงหลักพันหลักหมื่น  และอีกส่วนหนึ่งมี 

 อ.เอ๋ แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรม นั่งกรรมฐาน...ผมก็ได้มีโอกาสไปไหว้หลวงพ่อ

จรัญ มา  2  ครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และได้ฟัง MP3

ประวัติของหลวงพ่อจรัญตั้งแต่สมัยตอนเด็ก ผมได้มาโดยบังเอิญ

เมื่อประมาณเดือนพฤจิกายน ที่ผ่านมาจากผู้ชายตาบอดที่มานวดให้ผมมีทั้งหมด

  13 แผ่น  ผมก็เปิดฟังในรถ ผมจึงตัดสินใจเคลียร์ตัวเอง  7 วัน เพื่อไป

พัฒนาจิตที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ผมไปมา 10 กว่าวัน แล้ว 

จึงนำมาเล่าสู่กันฟังครับก่อนสิ้นปี

            ผมก็เชื่อว่าจุดมุ่งหมายของผู้มาปฏิบัติธรรมคงจะมี 2  ประเด็น

1. มีความทุกข์มาแล้วจึงต้องการเข้าหาธรรมะ

2. ผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตใจตนเอง

                สำหรับผมเองทั้ง 2 อย่างเลยครับ และผมทึ่งมากทำไมวัดนี้มีผู้มา

ปฏิบัติเยอะมาก เป็นพันคน  เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมจะไป  2  พันคน 

..อย่างว่าแหละครับ พันพ่อ พันแม่  คนเยอะ  ปัญหาก็เยอะ สิ่งที่ผมพบ

คือ มารยาท และความไม่มีระเบียบวินัย  ทางวัดก็ต้องการให้มีระบบ ระเบียบ

วันแรก ๆ เจ้าหน้าที่ก็จะเหนื่อยหน่อย ..ตามใจคือ

ไทยแท้จริง ๆ  นี่ขนาดในวัดนะครับ... เช่น การจะนั่งทานข้าวควรต้องยกเก้าอี้

ควรนั่งให้เต็มโต๊ะก่อน  ทานเสร็จแล้วก็ควรจะต้องยกเก้าอี้เก็บที่เดิม  หรือการ

ปิดโทรศัพท์ ขณะปฏิบัติก็ยังมีเสียงมาเป็นระยะ... และมาปฏิบัติก็ต้องพูดให้น้อย

สำรวมกาย วาจา  ใจ ..ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้พื้นฐานซึ่งไม่น่าจะต้องบอกกันแล้ว

พอวันต่อ ๆ  มา ก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นระบบระเบียบมากขึ้น สิ่งที่ผมได้

จากการเข้าปฏิบัติธรรมทีวัดอัมพวันแห่งนี้คือ

1.  ได้เข้าใจพุทธศาสนามากขึ้น..เรามีของดีอยู่แล้ว เมื่อได้นั่งวิปัสสนากรรมฐาน

     จึงฝึกความอดทน ต้องข่มเวทนาให้ได้  เพราะเราต้องปวด ต้องเมื่อย

2.  รู้และเข้าใจ คำที่ว่า  "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว"  จากการนั่งวิปัสสนา

     กรรมฐานนี่เอง เพราะจริง ๆ  แล้ว เราใช้จิตสั่งให้ร่างกาย เราทำอะไรก็ได้

     ไม่ให้ปวด ไม่ให้เมื่อยได้ ทำให้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลา ที่ผ่านมาจิตมันสั่งเรา

     ตลอด ทำให้เราประมาท ขาดสติ  ไม่รู้เนื้อรู้ตัว

3. นั่งสมาธิ และเดินจงกรมเป็น ที่ผ่านมาอ่านหนังสือก็ปฏิบัติได้ไม่เข้าใจ

    ลึกซึ้ง อย่างที่เรียกว่า บางอย่างก็ต้องฝึกให้เกิดทักษะ

4. ได้ฝึกความมีระเบียบ วินัย  ความอดทน  สร้างความเพียร  เพราะต้องตื่น

     ตั้งแต่ ตี  3  ทุกวัน ทั้งนี้ต้องฝึกถึง  4  ช่วง  รวม ๆ แล้ววันหนึ่งก็ประมาณ

     12  ชั่วโมง  ... และต้องถือศีล 8    ทาน  2  มื้อ

5.  ได้เจอกัณยาณมิตรที่ดีมาจากหลากหลายอาชีพ แต่สิ่งที่ผมสังเกต คนรุ่นใหม่

    ๆ  อายุ  20 กว่า  ๆ  ก็มาปฏิบัติกันเยอะ 

6.  ได้ความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการถือพานแพ เพื่อลาศีล

7.  ได้เรียนรู้ว่าชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องกินมาก  นอนมาก ก็อยู่อย่างมีความสุขได้

8. ได้รู้ขั้นตอนในการปฏิบัติ การเดินจงกรม  นั่งกรรมฐาน  แผ่เมตตา ที่ถูกต้อง

    เพราะถ้าทำไม่ถูก ในเวลาที่เรากำหนดที่เราตั้งใจแผ่เมตตาให้ สัตว์ทั้งหลาย

     เจ้ากรรมนายเวร  บิดามารดา  ฯลฯ  ก็จะไม่ได้ผล

9.  ได้รู้ท่านั่งพับเพียบสำหรับการไหว้พระ  การนั่งขัดสมาธิ ที่ถูกต้อง

10. ได้อโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง  ให้อภัย จิตใจโล่ง สบาย

     (หากท่านที่ผมเคยร่วมงานด้วยต้องการอะไร ผมพร้อมที่จะให้..ขอให้โทรมา)

11.  ได้เจออะไรที่ลี้ลับจากการนั่งกรรมฐาน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจตังครับ

      (รู้ได้เฉพาะตน)    ต้องฝึกด้วยตนเอง แล้วจะเห็นอดีต กรรมเก่า ได้

     ..เป็นปัจจตังนะครับ     และอนิสงส์จากการแผ่เมตตาและตั้งจิตอธิฐานขอ

       ผมไปนำเสนองาน  หลังจากกลับมาจากการปฏิบัติธรรมได้งานที่ปรึกษา

       ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ  ร่วม  10 บริษัท

            ผมก็ตั้งใจว่า  1  ปี ไปฝึกที่วัด  1-2  ครั้ง  แต่พระที่สอนท่านให้ฝึกทุกวัน

ดีที่สุด  ธรรมะต้องสม่ำเสมอ ..ผมก็เชื่อว่าสิ่ง ๆ  ก็ต้องเข้ามาในชีวิตครับ...

       ผมนำรูปบรรยากาศมาให้ดูครับ ต้องลาศีลวันสุดท้ายจึงจะถ่ายรูปได้ครับ

        ร่วมถ่ายรูปกับเพื่อน ๆ กัณยาณมิตรครับก่อนกลับบ้าน

 ก่อนกลับก็กราบลาหลวงพ่อจรัญ ญาติโยมเยอะมากครับ

      

  
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Pro.Trainer วันที่ : 08/01/2011 เวลา : 12.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaiyospun

เห็นแล้วสุขใจไปด้วย อนุโมทนาครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
HRD.Everywhere วันที่ : 04/01/2011 เวลา : 16.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hrdeverywhere
ไม่จำเป็นต้องกด "Like" ถ้า "นิ้วกับใจไม่ตรงกัน"

อนุโนทนาบุญด้วยครับ จะหาโอกาสไปบ้างครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
มือทอง วันที่ : 02/01/2011 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pasakorn

สวัสดีปีใหม่ครับ คุณธีธัช ..ขอให้มีความสุข มั่ง มี ศรี สุข ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พี่ป๋อง วันที่ : 02/01/2011 เวลา : 16.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teetatfarm
อาชีพอิสระ.. ทุกคนสามารถทำได้        แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

5 ลักษณะธุรกิจที่กระทบหลังโควิด 19 ปรับตัวทำอย่างไรให้อยู่รอด

จากสถานการณ์โควิด-19 ...หลายกิจการได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมแบบไม่ทันได้ตั้งตัว จากแผนงานหรือกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อต้นปี ก็อาจไม่สามารถบรรลุได้ตามแผน หากไม่ปรับตัวยิ่งต้องได้รับผลกระทบมากยิ่งข

View All
<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น..องค์กรของท่านมีความสนใจต้องการพัฒนาบุคลากรในหัวข้อใดบ้าง
ทักษะหัวหน้างาน
11 คน
สร้างและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำยุกใหม่
4 คน
สร้างระบบ Competency ภาคปฏิบัติ
13 คน
การวางระบบ 5ส & Kaizen
0 คน
ซ่อมสร้าง 5ส & Kaizen (มีระบบอยู่แล้วไม่ยังยืนศูนย์เปล่า)
4 คน

  โหวต 32 คน