HR LIKE
เป็น Blog ที่รวบรวม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงาน ด้านพัฒนาคน ...มาจากแหล่ง กิจกรรมสัมมนา งานให้คำปรึกษา หนังสือ วิทยุ และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอื่น ๆ ที่หลากหลาย
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Pasakorn
วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2554
Posted by มือทอง , ผู้อ่าน : 2367 , 22:45:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน khox โหวตเรื่องนี้

          สวัสดีปีใหม่ครับ...คงยังไม่ช้าไปนะครับที่จะกล่าวคำนี้ทักทาย ช่วงปีใหม่

หลายท่านคงจะมีกิจกรรมไปเที่ยว  ไปทำบุญ  ไปพบปะญาติ   ..ส่วนผม

ไปชุมพร ... ปีใหม่ทุกท่านก็ปราถนาให้พรซึ่งกันและกันให้มีความสุข มีโชค

มีลาภ  ร่ำรวย  ประสบความสำเร็จในชีวต..การประสบความสำเร็จในชีวิตคนเรา

ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยเงินทองเสมอไป..ฟังในวิทยุแล้วน่าสนใจเลยนำมาเขียนเล่า

สู่กันฟัง  ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคลื่น 96.5  เลยก็ว่าได้ ขับรถก็เปิดค้างไว้ 

อยู่บ้านทำงานก็ฟังทาง Net   ผมชอบเกือบทุกช่วง

ของรายการ ที่ไม่พลาดคือวันอาทิตย์  CEO Vision  ช่วง New Dimensions

ดำเนินรายการโดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล  ท่านนำหลักการบริหารทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ   หลักธรรมะ  และหลักการดำเนินชีวิตน่าสนใจ ..ช่วง

ปีใหม่ผมเลยนำสรุปบทความที่เคยออกอากาศเกี่ยวกับเคล็ด 7 ประการในการ

เสริมสร้างพลังชีวิต ที่น่าสนใจ...

            บทความนี้สรุปประเด็นจากหนังสือเรื่อง The Seven Spiritual Laws

of Success แต่งโดย Deepak Chopra ผู้แต่งเป็นนายแพทย์ชาวอินเดียที่

อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงโด่งดังจนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อย

บุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกยุคปัจจุบัน ผู้แต่งเชื่อว่า คำว่า “ความ

สำเร็จ” ไม่ได้วัดกันที่จำนวนทรัพย์สินเงินทองหรือฐานะทางสังคมแต่กลับ

หมายถึงการมีสุขภาพที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง มีอิสระภาพทางด้าน

จิตใจ มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่แปรปรวน มีจิตใจที่สงบและเป็นสุข และรู้สึกว่าตนเองมี

ค่าที่ได้ทำประโยชน์เพื่อคนรอบข้างและสังคม “ความสำเร็จ” ในมุมมองของผู้แต่ง

นั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนที่เราทำงานสัมฤทธิ์ผลเท่านั้น แต่เป็นทุกย่างก้าวที่เรา

กำลังเดินไปบนเส้นทางชีวิตต่างหาก ความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการทำ

งานหนัก การวางแผนที่รัดกุม หรือความทะเยอทะยานจนสัมฤทธิ์ผล แต่เกิดจาก

การเข้าใจกฎธรรมชาติและการมีพลังแห่งความรู้สึกเป็นเข็มทิศนำทางชีวิต ผู้แต่ง

ได้เสนอหลักเจ็ดประการในการสร้างพลังชีวิตดังกล่าวเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณสูง

สุด      มีใจความสำคัญดังต่อไปนี้

1. กฎแห่งการมีความรู้เนื้อรู้ตัวพรั่งพร้อม 


      การฝึกสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นวิธีการสร้างพลังแห่งความรู้สึก ซึ่ง

เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ความสงบ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความคิดริเริ่มสร้าง

สรรค์ และความผ่องใสเบิกบาน การจะเข้าถึงพลังจิตนี้ได้ต้องเริ่มที่ความสงบใน

จิตใจก่อน วิธีการทำจิตให้สงบเช่น (1) หยุดสร้างอกุศลจิตในจิตใจได้แก่ ความ

อาฆาตพยาบาท ความลังเลสงสัย ความฟุ้งซ่าน ความเบื่อหน่าย และความอยาก

ได้อยากมีอยากเป็นในเวลาที่ไม่เหมาะสม หยุดวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิหรือทับถมผู้

อื่น (2) ฝึกทำสมาธิ หรือ (3) ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ดูสุมทุมพุ่มไม้ เที่ยวป่า

เขาลำเนาไพรชื่นชมธรรมชาติก็ช่วยให้จิตใจสงบได้เช่นเดียวกัน

2. กฎแห่งการให้


ยิ่งเราให้ไปเท่าไรก็จะยิ่งได้รับกลับมาเท่านั้นเพราะมันธรรมชาติแห่งการเติมเต็ม

ซึ่งกันและกัน “การให้”ทำได้หลายแบบเช่น ให้วัตถุ ให้รอยยิ้ม ให้คำชม ให้ความ

สนใจ ให้เกียรติ ให้ความรัก ให้ความเอาใจใส่ ให้ความรู้ และให้อภัย เป็นต้น 


3. กฎแห่งกรรม
        ทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทน กรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้กระทำ

มีเจตนา มีการลงมือกระทำ และเกิดผลตามเจตนานั้น ฉะนั้น ถ้าเราอยากให้สิ่งดี ๆ

บังเกิดแก่ตัวเรา เราก็ต้องหมั่นพูดดี ทำดี คิดดีมีคุณธรรม รักษาศีล ๕ให้ได้เสีย

ก่อน เมื่อปรารถนาสิ่งใดให้สร้างเหตุและปัจจัยเช่น ถ้าเราอยากให้ผู้อื่นพูดจาดีกับ

เรา เราก็ต้องพูดจาดีกับเขาก่อน หรือถ้าเราอยากได้คะแนนดีก็ต้องขยันและตั้งใจ

เรียน เป็นต้น


4. กฎแห่งการทำอะไรโดยไม่ฝืน


               ผู้แต่งกล่าวว่าเราควรทำในสิ่งที่เรารักและมีความสุข เมื่อใดก็ตามที่เรา

เกิดแรงเสียดทานในจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

หรือเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต แสดงว่าเรากำลังบังคับโลกหรือกำลังฝืนธรรมชาติอยู่เช่น

เรารู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของคนรอบข้างแสดงว่าเราเริ่มที่จะบังคับคน ๆ นั้น

ให้เป็นไปตามที่ใจต้องการ อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าให้เรานิ่งดูดาย

อะไรจะเกิดก็เกิดไป แต่อยากให้ทำใจยอมรับให้รับรู้ก่อน ถ้าอยากเปลี่ยนแปลง

สิ่งใดก็ต้องสร้างเหตุและปัจจัยให้ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนแปลง ผู้แต่งเชื่อว่าทำการใด

ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดสำคัญหรือไม่สำคัญสิ่งใดควรทำก่อนหรือหลัง เรา

ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างหรือทำงานมากชิ้น เราควรทำน้อยชิ้นแต่เกิดประโยชน์

มหาศาล อย่างไรก็ตามการจะเลือกทำสิ่งใด สิ่งนั้นจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย เมื่อใดที่เจอปัญหาหรืออุปสรรคให้ยอมรับกับสิ่งที่เรา

ประสบ ไม่ต้องตีโพยตีพาย ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนอกจากจะไม่ช่วย

ให้อะไรดีขึ้นแล้วยังจะเป็นการเสียเวลาและเสียสุขภาพจิต ถ้าเราเผลอทำผิดก็

ต้องยอมรับและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่กล่าวโทษหรือตำหนิผู้อื่นว่าเป็น

สาเหตุเพราะถ้าพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนด้วยใจเป็นกลางแล้วจะพบว่า เราเองก็

เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นด้วยเช่น เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ

ความประมาทขาดสติ เป็นต้น


5. กฎแห่งความตั้งใจและใส่ใจ
      สิ่งต่าง ๆ ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความตั้งใจและ

ความใส่ใจ ฉะนั้น เราต้องตั้งจิตก่อนว่า เราอยากจะทำอะไรจริง ๆ ในชีวิต ส่วน

ความใส่ใจคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ตัดขาดออกจากความคิด

เดิม ๆ ในอดีตและความคิดกังวลในเรื่องอนาคต


6. กฎแห่งการปล่อยวาง


               ตั้งใจลงมือทำเหตุในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยจิตใจที่

สบาย และให้หมั่นถามตนเองว่า เรากำลังทำอะไรอยู่ สิ่งนี้จะก่อให้เกิดผลอะไร

ตามมาโดยไม่ต้องกังวลว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร

7. กฎแห่งจุดประสงค์แห่งชีวิต 


        ผู้แต่งเชื่อว่าทุกคนมีพรสวรรค์ด้วยกันทุกคนเพียงแต่จะหาเจอแล้วหรือยัง

ฉะนั้น เราจะต้องเริ่มค้นหาตนเองว่าเรามีพรสวรรค์อะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เสียตั้งแต่วันนี้ เมื่อค้นพบแล้วให้ถามตนเองว่าเราจะใช้สิ่งนั้นเพื่อสร้างประโยชน์

แก่สังคมและเพื่อนร่วมโลกได้อย่างไร นั่นเองคือจุดประสงค์ที่เราเกิดมาบนโลกใบ

นี้

          ก็หวังว่าทั้ง 7 ประการน่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านมีพลังชีวิต

ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปครับ...
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
khox วันที่ : 06/01/2011 เวลา : 04.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khox
เค-ฮ๊อคซ์ : "เช่น นั้น เอง"

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นักข่าวอิสระ วันที่ : 05/01/2011 เวลา : 22.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/news2

แวะมาสวัสดีปีใหม่ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

5 ลักษณะธุรกิจที่กระทบหลังโควิด 19 ปรับตัวทำอย่างไรให้อยู่รอด

จากสถานการณ์โควิด-19 ...หลายกิจการได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมแบบไม่ทันได้ตั้งตัว จากแผนงานหรือกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อต้นปี ก็อาจไม่สามารถบรรลุได้ตามแผน หากไม่ปรับตัวยิ่งต้องได้รับผลกระทบมากยิ่งข

View All
<< มกราคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น..องค์กรของท่านมีความสนใจต้องการพัฒนาบุคลากรในหัวข้อใดบ้าง
ทักษะหัวหน้างาน
11 คน
สร้างและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำยุกใหม่
4 คน
สร้างระบบ Competency ภาคปฏิบัติ
13 คน
การวางระบบ 5ส & Kaizen
0 คน
ซ่อมสร้าง 5ส & Kaizen (มีระบบอยู่แล้วไม่ยังยืนศูนย์เปล่า)
4 คน

  โหวต 32 คน