*/
<< กันยายน 2022 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2554
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 2835 , 08:47:37 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

สรุปเงินสมทบในการจัดหาสิ่งของเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารว่างน้อง ๆ ณ ศูนย์พักพิงฯ เพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,282.09 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสตางค์) ดังต่อไปนี้ขาดตกบกพร่องอย่างไร ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สำหรับเงินสมทบที่เหลือ และเงินสมทบที่โอนมาภายหลัง ทางคณะฯ จะนำไปสมทบกับกิจกรรมที่จะนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่อจากนี้โดยมีค่าใช้จ่....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2554
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 2475 , 10:59:24 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

สรุปรายได้จากการจำหน่ายภาพในนิทรรศการแห่งการแบ่งปัน "วาดน้ำใจ ช่วยน้ำท่วม" และจำนวนเงินนำเข้ามูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้โดยได้มีการนำเงินสดที่ได้รับจำนวน =32,310.00= บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ดังเอกสารนำเข้ามูลนิธิดังต่อไปนี้สำหรับเงินสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ "วาดน้ำใจ ช่วยน้ำท่วม" มีรายรับ และรายจ่ายดังต่อไปนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอข....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 10513 , 14:40:45 น.  
หมวด : สัตว์เลี้ยง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเป็นภัยวิกฤตคุกคามทั้งทรัพย์สิน ร่างกาย และจิตใจของเรา ๆ ท่าน ๆ อยู่ ณ ขณะนี้ นอกเหนือจากผู้ประสพภัยที่ตอนนี้ดูจะมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ๆ บรรดาสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง ที่ไม่มีสัญชาติญาณในการดำรงชีวิตด้วยตัวเอง ก็ถูกคุกคามไปด้วย ดังเราจะเห็นได้จากภาพสัตว์ต่าง ๆ ที่ถูกทิ้งบ้าง หลงทางบ้าง ฯลฯ ต้องต่อสู้ชีวิตเพียงลำพังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดศูนย์พักพิ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 2378 , 16:14:37 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

สรุปเงินสมทบในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อมอบให้แก่ ผู้ประสพอุทกภัย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และถวายวัดท่าจันทร์วิปัสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,787.07 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ดังต่อไปนี้โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสิ่งของบรรเทาทุกข์ และถวายให้แก่ทางวัดท่าจันทร์วิปัสนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น =67,896.50= (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ดังต่อไปนี้จึ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2554
Posted by ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี , ผู้อ่าน : 2907 , 14:46:17 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

สรุปเงินสมทบและค่าใช้จ่าย รวมถึงยอดเงินมอบสนับสนุนโครงการ "นำยิ้มสู่น้อง" ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์) ให้แก่น้อง ๆ ชาวไทยภูเขา ผู้ด้อยโอกาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,000.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้สรุปยอดเงินสมทบเพื่อทำกิจกรรมและมอบสนับสนุนให้กับ โครงการ "นำยิ้มสู่น้อง" ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศรัยไทยภูเขา (แม่ชีพิมพ์ใจ มณีรัตน์)เป็นเงิน 39,329.00 บาท (สามหมื่นเก้า....

อ่านต่อ


/10