ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://www.oknation.net/blog/STCC
วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1895 , 13:27:31 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขอฟ้อง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีกคดี!
ประสาท มีแต้ม 

ผมเคยสงสัยมานานเกือบสิบปีแล้วว่า ทำไมราคาก๊าซที่ประเทศไทยซื้อจากประเทศพม่าเพื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าที่ราชบุรีจึงมีราคาแพงกว่าราคาที่เราซื้อจากแหล่งก๊าซที่ผลิตได้ในอ่าวไทย (ซึ่งเป็นของคนไทยเอง) ค่อนข้างมาก โดยคิดเป็นมูลค่าเฉพาะส่วนที่แพงกว่าเป็นเงินถึงประมาณ 4.5 แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการประมาณ 40 ปี
     
ในตอนนั้นผมคิดว่า ราคาก๊าซจากอ่าวไทยเป็นราคาปกติของตลาดโลก แต่ราคาก๊าซจากพม่าเป็นราคาที่ได้ “รวมค่าโกง” เรียบร้อยแล้ว ผมคิดอย่างนี้จริงๆ ครับ ผมไปพูดที่ไหนก็ไม่มีสื่อมวลชนใดสนใจ พิมพ์เป็นหนังสือก็แล้ว พูดง่ายๆ คือเรื่องนี้ “จุดไม่ติด”
      
มาในวันนี้สิ่งที่ผมสงสัยยังคงเป็นความจริงอยู่ครับ คือ ก๊าซจากพม่ายังคงแพงกว่าจากอ่าวไทยจริง
      
แต่สิ่งที่ผมคิดกลับเป็นสิ่งตรงกันข้ามครับ คือ ก๊าซจากพม่าเป็นราคาปกติของตลาดโลก(คิดเองอีก) แต่ราคาก๊าซจากอ่าวไทยเป็นราคาที่ถูกกดให้ต่ำกว่าราคาในตลาดโลกถึง 40-67%
      
ข้อมูลดังกล่าวมาจากผลการศึกษาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ” ของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา (โดยมีคุณรสนา โตสิตระกูล เป็นประธาน ซึ่งมีอำนาจในการเชิญข้าราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงได้ แต่ประชาชนธรรมดาอย่างผมถึงจะมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร แต่เอาเข้าจริงก็คงต้องเหนื่อยอีกเยอะ)
      
เมื่อผมเล่ามาถึงตอนนี้แล้ว สิ่งซึ่งเราต้องสงสัยต่อไปมี 4 ประการ ซึ่งผมขออนุญาตตอบไปพร้อมกัน ดังนี้ คือ
      
1. เขากดราคาก๊าซในอ่าวไทยให้ต่ำลงเพื่ออะไร คำตอบคือ เพื่อให้บริษัทขุดเจาะจะได้จ่ายค่าภาคหลวงน้อยๆ โดยอัตราค่าภาคหลวงที่เก็บจากบริษัทขุดเจาะในปัจจุบันประมาณ 12.5% ของราคาปากหลุมเจาะ (ซึ่งถือเป็นอัตราในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในโลกแล้ว) ถ้าราคาที่ปากหลุมถูกกดลง 50% บริษัทขุดเจาะก็เสียค่าภาคหลวงต่ำไปถึง 50% ในปี 2552 เราได้ค่าภาคหลวงจากก๊าซธรรมชาติประมาณ 15,000 ล้านบาท ดังนั้น รัฐหรือประชาชนก็ขาดรายได้ที่ควรจะได้ไปถึงประมาณ 15,000 ล้านบาทด้วย น้อยเสียเมื่อไหร่!
      
2. ถ้าเขาซื้อขายกันในราคาต่ำๆ ตามข้อที่ 1 แล้ว บริษัทขุดเจาะจะยอมหรือ? เพราะเขาก็ขาดรายได้ไปด้วย ตอบ เขายอมครับ เพราะเขาไปตั้งบริษัทลูกขึ้นมา แล้วให้บริษัทที่ได้รับสัมปทานขุดเจาะเข้ามาถือหุ้นด้วย ว่ากันตรงๆ ก็คือ มีการจัดตั้ง บริษัท จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้เล่าความเป็นมาพร้อมหุ้นส่วนไว้ว่า
      
"หลังจากที่มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติปริมาณมากในอ่าวไทย รัฐบาลจึงเริ่มนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาอุตสาหกรรม บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนองนโยบายรัฐบาล โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัท Tractebel S.A. ประเทศเบลเยียม บริษัท British Gas Plc. ประเทศอังกฤษ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 และได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน ในปีเดียวกัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบันประกอบด้วย”

เมื่อบริษัทขุดเจาะ (ทั้งที่เป็นของ ปตท.สผ. และเป็นของบริษัทต่างชาติ) ก็ขายให้กับ บริษัทจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ในราคาถูกๆ เพื่อลดค่าภาคหลวง จากนั้นบริษัทนี้ก็ส่งไปขายต่อให้กับโรงไฟฟ้าในราคาที่เขาอยากจะขาย (เพราะเป็นระบบผูกขาด) ข่าวลึกๆ ที่ผมทราบก็คือ เขาให้ กฟผ. ในราคาที่แพงกว่าขายให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนเสียอีก หากมีเวลาจะรื้อค้นเอกสารออกมาเผยแพร่กันอีกครั้ง
      
3. ข้อสงสัยประการที่ 3 คือ การกระทำในข้อที่ 2 นั้น ผิดกฎหมายหรือไม่? ตอบ จากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 หมวดทั่วไป มาตรา 4 ระบุว่า "ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาในตลาดเปิดเผย หากไม่มีราคาดังกล่าว หมายความว่า ราคาที่พึงคิดกันระหว่างบุคคลซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ใน ด้านทุนหรือการจัดการ”
      
ผมเชื่อว่า บริษัท จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด กับบริษัทที่ได้รับสัมปทาน มีความสัมพันธ์ในด้านทุนหรือการจัดการ อย่างชัดเจน แม้ว่าในเวลาต่อมาได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียมเรื่อยมา แต่ผมได้ตรวจสอบแล้ว (ทั้ง 6 ฉบับ, หลังสุด 2550) ความหมายในหมวดทั่วไปไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแน่นอน
      
4. ประการสุดท้าย ทำไมไม่มีการลงโทษ (ตามมาตรา 110) ที่ระบุว่า "ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือกระทำการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาคหลวง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท”
      
แม้บทลงโทษจะเบาและจิ๊บๆ มากเมื่อเทียบกับความสูญเสียนับหมื่นล้านบาทต่อปี แต่ก็ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายตลอดมา ดังนั้น เราควรจะฟ้องใครบ้าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ข้าราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง ที่น่าเจ็บใจอีกอย่างหนึ่ง ทุกครั้งที่แก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่เคยเพิ่มโทษในมาตรา 110 เลย มีแต่เอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนมากว่าเดิมเสมอ
      
สำหรับวันนี้ ผมขอฟ้องประชาชนก่อนนะครับ จะจุดติดอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ เฮ่อประเทศไทย!

ขอบคุณที่มา : ผู้จัดการ Online

 
 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง วันที่ : 03/10/2011 เวลา : 15.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sri

เวรกรรมอะไรหนอประเทศชาติ....

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
บินหลาดง วันที่ : 03/10/2011 เวลา : 15.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aa90

จัดหนัก ๆ เลยครับอาจารย์ เพราะปตท. ซึ่งเป็นบริษัทของไทย ยังร่วมด้วยช่วยกันโกงชาวบ้าน เอาไว้ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลุงวอ วันที่ : 03/10/2011 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

น่าเสียดายครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< ตุลาคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน