ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://www.oknation.net/blog/STCC
วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2555
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 2282 , 13:39:57 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เหตุผลที่ต้องยื่นรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายประมงฉบับประชาชน

 

      นับจากปี2490 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 65 ปีแล้วที่มีกฎหมายประมงเกิดขึ้นในประเทศไทย หลายๆ อย่างได้เปลี่ยนไป ทั้งด้านมิติการทรัพยากร มิติของเครื่องมือ รวมทั้งมิติของคนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากร แต่กฎหมายประมงยังเหมือนเดิม อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง แต่นั้นก็ไม่อาจทำให้มันครอบคลุมบริบทในปัจจุบันได้ เพราะในอดีตการที่จะเปลี่ยนกฎหมายต่างๆ นั้นต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เสนอให้แก่รัฐบาลในการพิจจารณา ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่จะแก้ปัญหา เพราะมันไม่ได้พูดถึงองค์รวมของทั้งหมด ไม่มีความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเป็นผู้เสนอ แต่ในปัจจุบัน ประชาชนมีสิทธิในการร่างกฎหมาย แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายสูงสุดนั้นคือรัฐธรรมนูญ

      ด้วยเหตุนี้ประชาชนที่เป็นประมงพื้นบ้านที่มีมากกว่า 20จังหวัดในประเทศไทย ที่รวมตัวกันเป็นสมาคมสามพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย จึงรวบรวมรายชื่อ10,000 รายชื่อ เพื่อยื่นเสนอกฎหมายประมงฉบับประชาชน

      หลายคนอาจมีคำถามว่าแล้วสาระสำคัญ ที่ถูกเขียนอยู่ในร่างกฎหมาย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ..... มีอะไรบ้าง? แล้วทำไมชาวประงพื้นบ้านต้องออกมารณรงค์รวบรวมรายชื่อ ถึง10,000 ชื่อ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำ ผมจึงขอยกเอาคำตอบขอผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ที่ได้เขียนลงในโลกออนไลน์ ซึ่งมีอยู่ 5 เรื่องหลักๆ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง กฎหมายประมงฉบับนี้เสนอว่า แทนที่จะให้อำนาจแก่รัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว ก็ให้เปลี่ยนเป็น ให้มี “คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ” ที่จะต้องมีบทบาทกำหนดทิศทางนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับชาติ และต้องมีองค์ประกอบที่มาของกรรมการที่โปร่งใส มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ที่สำคัญต้องมีตัวแทนจากฐานอาชีพประมงขนาดเล็กพื้นบ้าน ด้วย
      ประการที่สอง เสนอว่า แทนที่จะให้มีแต่ ท่านประมงจังหวัด หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียว ก็ให้มี “คณะกรรมการประมงจังหวัด” ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัด บางท้องที่อาจเป็นคณะอนุกรรมการประมงเขตพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะข้ามจังหวัดเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรประมงที่เชื่อมโยงกัน เช่น ทะเลสาบ, อ่าวพังงา โดยให้มีอำนาจกำหนดการประมงในพื้นที่ของตนได้ ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการระดับชาติกำหนดไว้เป็นการทั่วไปแล้ว
ประการที่สาม เสนอว่า ต่อไปนี้ ชุมชนชายฝั่ง ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ให้มีอำนาจในการจัดการทรัพยากรประมงในเขตชุมชนของตน ได้ ไม่ใช่มีสิทธิแค่เสนออย่างเดียว ต้องมีส่วนในการตัดสินใจด้วย มาถึงตรงนี้หลายคนอาจมีคำถามตามมาว่าแล้วจะทำอย่างไร? คำตอบคือ ร่างกฎหมายฉบับชาวบ้านนี้ เสนอว่า ให้ใช้วิธีการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่มีความพร้อม จัดตั้งเป็น “องค์กรประมงชุมชน” แล้วบริหารในรูปคณะกรรมการ ให้มีอำนาจหน้าที่ กำหนดระเบียบ กติกา เงื่อนไขการทำประมง อนุรักษ์ฟื้นฟู ร่วมจับกุม ฟ้องคดี ทำแผนการพัฒนาและร่วมปฏิบัติหน้าที่กับจังหวัดหรือระหว่างจังหวัดได้

  

      “องค์กรประมงชุมชน” จะทำหน้าที่ดูแล “เขตประมงชุมชน” และอนุญาตให้ทุกคนเข้าจับปลา ทำการประมงในเขตได้ แต่สามารถกำหนดว่า ใครก็ตามที่ทำการทำประมงในเขตชุมชนนั้นๆ ต้องยึกถือกติกา ข้อห้าม ของชุมชนอย่างเคร่งครัด อย่างไรบ้าง ถ้าใครไม่ฟัง ถือว่าผิดกฎหมาย
ประการที่สี่ ในร่างกฎหมายประมงฉบับชาวบ้าน เสนอว่า ให้ “กำหนดเขตการประมง” ให้ชัดเจน แยกระหว่าง เขตประมงชายฝั่ง กับ เขตประมงนอกชายฝั่ง (ประมงพาณิชย์) ออกจากกัน โดยเสนอ ให้เขตประมงชายฝั่ง มีระยะตั้งแต่ขอบน้ำชายฝั่ง ถึง 5 ไมล์ทะเล (หรือประมาณ 9 กิโลเมตร) เป็นอย่างน้อย และให้เขตนอกชายฝั่ง มีระยะ ตั้งแต่ 5 ไมล์ทะเล เลยไปจนถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเล เมื่อกำหนดเขตได้แล้ว และกฎหมายมีผลบังคับออกมาแล้ว ก็ให้คณะกรรมการจังหวัดนั้นๆ กำหนดกันเอาเอว่า เครื่องมือประมงอะไรบ้าง จัดเป็นเครื่องมือประมงในชายฝั่ง และเครื่องมือประมงอะไรบ้างเป็นเครื่องมือประมงพาณิชย์นอกชายฝั่ง กำหนดกันเอง จับกันเอง
ประการที่ห้า เรื่อง “บทลงโทษ” เสนอให้ยึดหลักว่า ชาวประมงที่ดีต้องเคารพกฎหมาย เคารพข้อหวงห้าม ใครละเมิดข้อห้าม ถือเป็นชาวประมงไม่ดี และต้องลงโทษให้เข็ดหลาบ เพื่อไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำอีก ในบทกำหนดโทษตามกฎหมายเดิมนั้นไม่สามารถทำให้ผู้ทำผิดเกรงกลัวหรือ เข็ดหลาบได้ เนื่องจาก โทษปรับอัตราต่ำ “คุ้ม” ต่อการทำผิดซ้ำ ร่างกฎหมายประมงฉบับชาวบ้าน จึงเสนอให้ เพิ่มบทลงโทษปรับในอัตราสูงกว่าเดิม และ กำหนดให้มีโทษริบเรือ/ เครื่องมือที่ใช้ประกอบความผิดด้วย
      นอกจากนี้ ยังมีประเด็น อื่นๆ ที่ยังถกเถียงกันอยู่ เช่น มีข้อเสนอว่า น่าจะมี “กองทุนจัดการทรัพยากรประมง” เพื่อสนับสนุนองค์กรประมงชุมชน สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน” โดยใช้ภาษีส่งออกสัตว์น้ำจากการประมง ร้อยละ 1 มาตั้งเป็นกองทุน หรือเรื่อง “การจดทะเบียนเรือประมง” ก็ควรรวมอยู่หน่วยงานเดียวกับ “การออกอาชญาบัตรเครื่องมือทำการประมง” เพราะปัจจุบัน แยกออกจากกัน ชาวประมงเขาสับสน

  

 

       จากหลักการใหญ่ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พอจะทำให้หลายคนเข้าใจว่าเหตุใดชาวประมงพื้นบ้านจึงต้องรณรงค์หารายชื่อเพื่อที่จะเสนอกฎหมาย ทำไมต้องเดินงานเป็นพันๆ กิโลเพื่อมามอบรายชื่อแก่รัฐสภา ก็เพื่ออย่างน้อยก็ให้คนที่เกี่ยวข้องกับทะเล อยู่กินกับทะเล ได้สามารถออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และทรัพยากรที่ตนได้ใช้กันอยู่ทั้งชีวิต นี่ไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่ทำเพื่อคนทุกคน เพื่อทรัพยากรที่สมบูรณ์ขึ้น

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< พฤศจิกายน 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน