*/
  • Sheetsob
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2019-09-21
  • จำนวนเรื่อง : 46
  • จำนวนผู้ชม : 18901
  • จำนวนผู้โหวต : 2
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2 คน
<< พฤศจิกายน 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
Posted by Sheetsob , ผู้อ่าน : 738 , 12:15:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นักจัดการงานทั่วไป  กรมพัฒนาที่ดิน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน2 แนวข้อสอบอัตนัย กรมพัฒนาที่ดิน3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.25514 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุด 35 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.25267 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.25408 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส....

อ่านต่อ

Posted by Sheetsob , ผู้อ่าน : 684 , 12:14:42 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน2 แนวข้อสอบอัตนัย กรมพัฒนาที่ดิน3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.25514 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.25505 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์6 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น8 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์9 ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์10 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจั....

อ่านต่อ

Posted by Sheetsob , ผู้อ่าน : 488 , 12:13:46 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาที่ดิน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน2 แนวข้อสอบอัตนัย กรมพัฒนาที่ดิน3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.25514 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ5 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market และ e - bidding6 ถาม -ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด....

อ่านต่อ

Posted by Sheetsob , ผู้อ่าน : 515 , 12:12:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน2 แนวข้อสอบอัตนัย กรมพัฒนาที่ดิน3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.25514 แนวข้อสอบมาตรฐานจริยธรรมของนักวิชาการตรวจสอบภายใน5 ระเบียบกระทรวงการคลังํว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 25516 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.25517 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบค....

อ่านต่อ

Posted by Sheetsob , ผู้อ่าน : 577 , 12:11:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายช่างโยธา กรมพัฒนาที่ดิน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน2 แนวข้อสอบอัตนัย กรมพัฒนาที่ดิน3 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-25644 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน5 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง6 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ7 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)8 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง9 แนวข้อสอบงานด้านโยธา10 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  111 แนวข้อสอบนายช่างโย....

อ่านต่อ


/3