S. Srakaew
สิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เด็กข้ามชาติ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/SompongSrakaew
วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 366 , 18:37:27 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย สร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะแห่งปัญญา และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและอาเซียน Migrant Labour Network in Thailand to assist migrants integrate peacefully into Thai society and ASEAN (MLN-ASEAN) โดย   มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงงาน (LPN) 2022- 2027  แนวคิดโครงการ การเป็นประชาคมอาเซียน ประชากรอาเซียนต้องร่....

อ่านต่อ

Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 319 , 18:22:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   “Training and Rehabilitation Center for Thai and Migrant Labour (L-TReC)” Project 2  :  โดย  Labour Protection Network : LPN ออกแบบโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "ขอประชาสัมพันธ์ ระดมบริจาค เหล็ก และ ปูนซีเมนต์ เพื่อสร้างศูนย์พักพิงเยียวยาชั่วคราว และศูนย์ฝึกอบรมทักษะอาชีพแรงงาน LPN" เรียน   กัลยาณมิตร องค์กรภาคประชาสังคม  องค์กรภาคธุรกิจเพื่อสัง....

อ่านต่อ

Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 297 , 18:17:16 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"บ้านที่ท่านซื้อท่านอยู่ มั่นใจปลอดภัยไม่ใช้แรงงานเด็ก และท่านมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กข้ามชาติ และครอบครัว" ที่ใดมีแค้มป์ก่อสร้าง แค้มป์ที่พักคนงานและครอบครัว ที่นั่นต้องมีพื้นที่ สถานที่ปลอดภัย หรือมีศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และป้องกันโอกาสที่เด็กที่เข้าไปสุ่มเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ทำงานกับพ่อและแม่ และที่สำคัญ การป้องกันการใช้แรงงานเด็กแบบไม่รู้ตัวของผู้รับเหมา ของบร....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 477 , 10:49:52 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มุ่งมั่น ยกระดับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงงานร่วมกับเรา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน   Labour Protection Network : LPN “LPN เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ และกำลังต่อสู้เพื่อหยุดยั้ง โศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่เบื้องหลังอาหารทะเลที่ไม่ยั่งยืน” ตลอดระยะเวลา 1....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 756 , 08:04:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"จากล่ามชุมชนแรงงาน สู่ล่ามภาษาที่เชี่ยวชาญกับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา รวมถึงความเข้าใจในบริบทแรงงานข้ามชาติในไทย" เท่าที่จำได้ ในระยะ 20 กว่าปีมานี้ ผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามผลักดันล่ามภาษาหรือล่ามชุมชนให้เป็นกลไกหนึ่งในการบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลไปกับพี่น้องแรงงาน กลุ่มประชากรข้ามชาติที่ประสบปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วย ระหว่างนั้นเป็นช่วงที่ผมทำงานเป็นผู้ประสานงานภาคสนามให้กับทางมูลนิธิรักษ์....

อ่านต่อ


/32