วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2551
Posted by ดร.สุดารัตน์หอมหวล , ผู้อ่าน : 2256 , 20:12:11 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                 

“สบู่ดำ” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Jatropha curcas L. เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ไม้ยางพารา (Euphorbiaceae) เดิมเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้ ชาวโปรตุเกสนำเข้ามาในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อรับซื้อเมล็ดไปคัดบีบเอาน้ำมันทำสบู่ เพราะมีฟองอันเป็นลักษณะพิเศษ      ที่ได้ชื่อว่า “สบู่ดำ” เพราะมีฟองใช้ทำสบู่ และเปลือกเมล็ดสีดำ สบู่ดำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 15 ฟุต ใบมีหยักเล็กน้อย 3-5 หยัก ขนาดกว้าง 5-8 นิ้ว ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองปนเขียว มีขน ทั้งดอกตัวผู้ และตัวเมียปนกันเป็นกลุ่มออกจากลำต้น ผลสีเขียวรูปไข่ ยาวประมาณ 1 นิ้ว เมื่อผลแก่ เปลือกจะแห้งแตกออกเป็น 3 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงมีเมล็ดสีดำ การขยายพันธุ์ทำได้โดยใช้เมล็ด หรือปักชำ 
ทุกส่วนของต้น ใบ ผล และเมล็ด มีสารพิษกรด Hydrocyanic (หรือกาซไซยาไนด์) เหมือนกับมันสำปะหลัง และมีกลิ่นเหม็นเขียว จึงใช้ปลูกเป็นรั้วธรรมชาติ สัตว์จะไม่เข้าไปทำลายพืชผล เพราะยางจากต้นสบู่ดำเป็นอันตรายต่อสัตว์ 
นอกจากนี้เมล็ดสบู่ดำ ยังมีสารพิษเรียกว่า “curcin” จัดเป็น toxic albumin หากกินเข้าไป โดยเฉพาะในเด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เก็บเมล็ดมากิน อาการจะเกิดเมื่อรับประทานตั้งแต่ 1-20 เมล็ด ทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารอย่างรุนแรง และมีอาการท้องเดินเหมือนสลอด นอกจากนี้ยังพบสารพิษกลุ่ม phorbal ester มีฤทธิ์เป็น tumor promoter ทำให้เกิดเนื้องอก และเม็ดเลือดแดงแตก และยังมีสารพิษ saponin อีกด้วย ในเมล็ดมีน้ำมัน 55% หรือมากกว่า  ได้รับฉายาว่า “น้ำมันนรก” เดิมใช้เป็นยาถ่าย แต่เนื่องจากมีพิษสูง และอาการถ่ายท้องรุนแรง จึงเลิกใช้

  

  

                ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง แม้แต่น้ำมันก๊าดก็หาซื้อได้ลำบากมากชาวบ้านจึงได้นำเอาเมล็ดสบู่ดำมาตำละเอียด กรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ ใช้เส้นด้ายดิบเป็นไส้จุดแทนเทียนไขได้อย่างดี ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทย และทั่วโลกประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลในภาคการเกษตร รัฐบาลจึงส่งเสริมให้มีการผลิต และใช้ไบโอดีเซลที่เป็นผลผลิตการเกษตรทดแทนน้ำมันดิบที่ต้องนำเข้า   สบู่ดำได้รับการวิจัยว่าเป็นไบโอดีเซลที่เป็นพลังงานทดแทนที่ดี เนื่องจากมีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงใกล้เคียงกับดีเซลหลายประการ ใช้เดินเครื่องยนต์ที่ให้การเผาไหม้สมบูรณ์ สะอาด ไม่พบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการเผาไหม้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

           

                นอกจากประโยชน์ด้านไบโอดีเซลแล้ว มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์เป็นยารักษาโรคจากส่วนต่างๆของสบู่ดำ และพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจสรุปได้ดังนี้

1. ฤทธิ์ยับยั้งอาการท้องเดิน

จากการทดลองในหนูขาว ที่ทำให้เกิดอาการท้องเดินด้วยน้ำมันละหุ่ง พบว่าสารสกัด methanol จากรากของสบู่ดำ แสดงฤทธิ์ยับยั้งอาการท้องเดิน โดยขนาดของสารสกัดที่ให้ผลอย่างมีนัยสำคัญคือ 100-400 mg/kg คาดว่ากลไกการออกฤทธิ์เกิดจากการยับยั้งการสร้าง prostaglandin และฤทธิ์ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็ก ซึ่งฤทธิ์นี้ตรงข้ามกับส่วนเมล็ดที่ทำให้เกิดอาการท้องเดิน

2. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อบิด

สารสกัด butanol จากใบ ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Entamoeba histolytica ในหลอดทดลอง โดยมีค่า MAC (minimal amoebic concentration) 21 ug/ml โดยออกฤทธิ์ได้ปานกลางเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน metronidazole และสารสกัดนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของลำไส้หนู ที่ถูกกระตุ้นด้วย acetylcholine โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 90.45% โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน papaverine และ atropine sulfate ที่มีค่าการยับยั้ง 100%       

3. ฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV

สารสกัด methanol จากใบ และสารสกัดน้ำจากกิ่ง ออกฤทธิ์ดีในการปกป้องเซลล์จากเชื้อ HIV virus โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด cytopathic effect (การเปลี่ยนแปลงของ host cell เนื่องจากติดเชื้อไวรัส) มีค่า IC50 = 9 และ 24 ug/ml ตามลำดับ, ค่า SI (selectivity index; CC50/IC50= 5.8 และ 41.7 ug/ml ตามลำดับ) ดังนั้นสารสกัดน้ำจากส่วนกิ่ง จึงมีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติต่ำกว่า และออกฤทธิ์ดี จากการแยกสารสำคัญจากส่วนกิ่งพบว่าสารที่ออกฤทธิ์คือ 5,7-dimethoxy coumarin และ 6,7- dimethoxy coumarin แต่สารทั้งสองมีฤทธิ์น้อยกว่าสารสกัดเริ่มต้น

สิทธิบัตรสบู่ดำ 

ในประเทศไทยมีการจดสิทธิบัตรประเภทการประดิษฐ์ของ “การใช้สารสกัดจากสมุนไพรสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) เป็นยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์” โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ประกาศโฆษณา 17 ต.ค. 2543) โดยมีบทสรุปการประดิษฐ์ ที่ให้ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังต่อไปนี้

บทสรุปการประดิษฐ์         

สารสกัดจากใบสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) ด้วย ethyl alcohol พบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสเอชไอวี ต้านเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพลกซ์ ต้านเชื้อราฉวยโอกาส และสามารถกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนได้ จากผลการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสบู่ดำในหนูขาวพบว่า สารสกัดสบู่ดำในขนาด 5mg/kg เทียบเท่ากับขนาดที่ใช้ในคน 250 มิลลิกรัมต่อวัน ไม่ทำให้เกิดพิษที่ร้ายแรงใดๆแก่หนูขาว มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับยา zidovudine หรือ AZT ที่ใช้กันมากในปัจจุบัน ดังนั้นสารสกัดสบู่ดำ จัดเป็นยาใหม่ที่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ได้

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยของสบู่ดำอีกมากมายอาทิ เช่น สาร Curcusone B (diterpenoid) มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการ metastasis ในระดับที่ไม่เกิดพิษต่อเซลล์, การทดสอบแบบ invitro มีฤทธิ์เป็น DNA intercalation จึงอาจนำไปพัฒนายากลุ่ม anticancerได้

เพราะวิกฤติด้านพลังงาน และวิกฤติด้านยารักษาโรคเอดส์ จึงทำให้สบู่ดำน่าสนใจทั้งในแง่การผลิตไบโอดีเซล และศักยภาพในด้านการวิจัยยารักษาโรคใหม่ๆ ที่อาจก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่มนุษยชาติต่อไปในอนาคตดังนั้นที่บอกว่าพืชพิษชนิดนี้มีมูลค่าไม่ต่างจากทองคำก็ไม่น่าเป็นคำกล่าวที่เกินจริง ใช่ไหมคะ

   

อย่างไรก็ดีการนำสบู่ดำมาใช้คงต้องรอผลการวิจัย และการทดสอบความปลอดภัยด้านอื่นๆต่อไปนะคะ บทความนี้เป็นเพียงความคืบหน้าของข้อมูลการวิจัยนะคะ ยังมิได้เป็นข้อมูลที่ประชาชนจะสามารถนำไปใช้ได้เองค่ะ

เอกสารอ้างอิง

1. รักษ์ พฤกษชาติ. การปลูก และพัฒนาสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล. กรุงเทพมหานคร: นีออนบุ๊คมีเดีย; 2549.

2. ผู้อ่าน ถึงผู้อ่าน. จุลสารข้อมูลสมุนไพร. 2528; 2(3):1-2 

3. ชำนาญ ฉัตรแก้ว. บทนำ “สบู่ดำ”. ใน ชำนาญ ฉัตรแก้ว บก. สบู่ดำ พืชพลังงาน., กรุงเทพมหานคร: ฟันนี่ พลับบลิชชิ่ง; 2549. หน้า 1-11.

4.ประโยชน์ ตันติเจริญยศ. ประโยชน์ด้านอื่นๆของต้นสบู่ดำ. ใน ชำนาญ ฉัตรแก้ว บก. สบู่ดำ พืชพลังงาน., กรุงเทพมหานคร: ฟันนี่ พลับบลิชชิ่ง; 2549. หน้า 93-99.

5. Mujumdar AM, Upadhye AS , Misar AV. Studies on antidiarrhoeal activity of Jatropha curcas root extract in albino mice. J Ethnopharmacol. 2000; 70: 183-7.

6. Tona L, Kambu K, Ngimbi N, Mesia K, Penge O, Lusakibanza M, et al. Antiamoebic and spasmolytic activities of extracts from some antidiarrhoeal traditional preparations used in Kinshasa, Congo. Phytomedicine. 2000; 7(1): 31-8.

7. Matsuse IT, Lim YA, Hattori M, Correa M, Gupta MP. A search for antiviral properties in Panamanian medicinal plants. The effects on HIV and its essential enzymes. J Ethnopharmacol. 1999; 64: 15-22.

8. กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 2543;[2 หน้า]. Available at: URL:http://61.19.225.222:8085/PAT/search-pat-qry10.do  . Accessed  Feb 14, 2007.

9. Muangman S, Thippornwong M, Tohtong R. Anti-metastatic effects of curcusone B, a diterpene from Jatropha curcas. In vivo. 2005; 19(1): 265-8.

10. Gupta MP, Monge A. Karikas GA, Cerain AL, Solis PN, Trujillo ELM, et al. Screening of Panamanian medicinal plants for brine shrimp toxicity, crown gall tumor inhibition, cytotoxicity and DNA intercalation. Int J Pharmacog. 1996; 34(1): 19-27.

 

 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
dekkid วันที่ : 20/09/2008 เวลา : 22.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/reading

(0)
เป็นประโยชน์มากค่ะ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน