หนึ่งร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยาม
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นโบราณสถาน และ ศาสนสถาน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/WarayutSomboonnadee
วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565
Posted by หนึ่ง..ร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยาม , ผู้อ่าน : 825 , 16:45:59 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

  ปราสาทเซ็ม (ปราสาทตาเช็ม) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์  ปราสาทเซ็ม (ปราสาทตาเช็ม)  เป็นปราสาทวัฒนธรรรมขอม ตั้งอยู่ ณ บ้านหมอนเจริญ  ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์อเป็นปราสาทที่อาจจะมีโคปุระ และ บรรณาลัย (จำเป็นต้องมีการขุดแต่งอีกครั้ง)   จากการสำรวจเบื่องต้น   พบมี  ปราสาทประธานก่อด้วยอิฐไม่สอปูนมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ก่อด้วยอิฐ  ขนาดประมาณ ๔ x ๔ ม.   มีประตูทางเข้ามีด้านเดียวอยู่ทางทิศตะ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
Posted by หนึ่ง..ร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยาม , ผู้อ่าน : 1604 , 21:42:54 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

.............ปราสาทบ้านบุใหญ่  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นปราสาทในวัฒนธรรมขอมโบราณ  จาก รูปทรงสัญฐาน ของ หินทราย  ที่ เป็น ปราสาทในยุค บาปวน ถึง ยุคนครวัด  ตามข้อมูล สำนักศิลปากรที่ ๑๐  นครราชสีมา บอกไว้ว่า สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ปราสาทด้านทิศตะวันออก  ปัจจุบันสำนักศิลปากร นครราชสีมา  นำป้ายปักไว้ เพื่อ แสดง อาณาเขต ปราสาท .........ตามข้อมูล การจดทะเบียน ของ ปราสาท ระบุ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
Posted by หนึ่ง..ร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยาม , ผู้อ่าน : 2345 , 22:30:47 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

            ปราสาทละลมทม เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู จากการเดินสำรวจ พบว่า เป็นปราสาทที่มีโคปุระครบทั้๔ ด้าน แต่ มีซุ้มประตูโคปุระที่เข้าออกได้จริง ทั้งหมด ๒ ด้าน  คือ ด้านทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก ของปราสาท ปราสาทมีขนาดความกว้างยาว และ ความสูงของปราสาทประธาน มีขนาดใกล้เคียงกับ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จึงกำหนดอายุปราสาทในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นศิลปะแบบปาปวนตอนต้น อนึ่ง  ปราสาทละลมทม  นี้ อยู่ไม่ห่างจากลำ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560
Posted by หนึ่ง..ร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยาม , ผู้อ่าน : 2401 , 00:18:26 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

       ปราสาทหนองตาสี เป็นเทวาลัย ที่มีรูปแบบการสร้าง ตามคติความเชื่อ ในลัทธิไศยวนิกาย จากหลักฐานหน้าบัน ชิ้นส่วนปราสาททำให้กำหนดได้ว่า สร้างในยุคปาปวนตอนต้น (ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๕) คือ เป็นปราสาทร่วมสมัย ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทสด๊กก็อกธม ปราสาทนางรำ ปราสาทบ้านถนนหัก ปราสาทหนองตาสี หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มี โคปุระ สองด้าน คือ ด้านทิศตะวันออก ซึ่ง เป็น ทางเข้า และ โคปุระทิศใต้ ซึ่งเป็นประตูหลอก จากการเดิ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560
Posted by หนึ่ง..ร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยาม , ผู้อ่าน : 3316 , 06:39:59 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

        พระธาตุแก้งกอย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  มีประวัติ ไม่ชัดเจน และแน่ชัดนัก ว่า สร้างในสมัยใดกันแน่ บ้างก็ว่า สร้างหลัง จาก การสร้าง พระธาตุพนมเสร็จแล้ว ๑ ปี   ทีแรกนั้น จะนำเอาของมีค่า ใน ดินแดน แถบนี้ ไป เป็นพุทธบูชา ร่วมสร้างพระธาตุพนม แต่ รวบรวมได้ช้า ไม่ทันการ พระธาตุพนมสร้างเสร็จก่อน ดังนั้น พระยาไชยเชษฐา เจ้าเมืองเล็กๆ ในแคว้นศรีโครตบูรล้านช้าง ในเพลานั้น จึงตัดสินใจ สร้างพระธาตุแบ....

อ่านต่อ


/2