• อดิศักดิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2006-12-12
  • จำนวนเรื่อง : 396
  • จำนวนผู้ชม : 768103
  • ส่ง msg :
  • โหวต 556 คน
คิดใหม่วันอาทิตย์
วิพากษ์วิจารณ์การเมือง เศรษฐกิจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/adisak
วันอาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2557
Posted by อดิศักดิ์ , ผู้อ่าน : 1766 , 10:49:39 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่ 24 ก.ค.นี้คณะกรรมการกิจกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมคมแห่งชาติ (กสทช.) นัดประชุมวาระสำคัญพิจารณาผลสรุปประชาพิจารณ์ "การดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล" หรือสรุปภาษาง่ายคือ กสทช.จะต้องชี้ขาดว่าคูปองจากเงินประมูลทีวีดิจิทัลราคาเท่าไหร่ต่อครัวเรือน และให้แลกซื้ออุปกรณ์ได้กี่ประเภท

กสทช.น่าจะมีทางเลือกแค่ 2 ทางเท่านั้น

ทางแพร่งแรก เดินหน้าโดยไม่สนใจเงื่อนไขใดๆก่อนการประมูลทีวีดิจิทัล ด้วยการอนุมัติให้ราคาคูปองเพิ่มขึ้นจาก 690 บาทต่อครัวเรือนเป็น 1,000 บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ และสามารถแลกซื้ออุปกรณ์เพื่อรับชมทีวีดิจิทัลได้ทั้ง 4 ประเภท คือส่วนลดซื้อโทรทัศน์ที่มีจูนเนอร์ในตัวเครื่อง,กล่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน( DVB-T2 ),กล่องรับสัญญาณจากดาวเทียม( DVB-S2) และกล่องรับสัญญาณจากเคเบิลทีวี( DVB-C )

ทางแพร่งที่สอง เดินหน้าไปตามเงื่อนไขก่อนการประมูล ด้วยการกำหนดมูลค่าคูปอง 690 บาทต่อครัวเรือนตามเงินประมูลขั้นต่ำและคูปองแลกซื้ออุปกรณ์ได้ 2 ประเภทตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ในวันที่ 14 ม.ค. 2556 คือเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีจูนเนอร์ในตัว( iDTV ) และกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน( DVB-S2 )

ผมคงไม่มีความเห็นเพิ่มเติมในการแนะนำกสทช.ให้เดินหน้าไปทางเลือกไหน แต่อยากให้ลองอ่านข้อความบนโซเชียลมีเดีย Facebook/Natee Sukonrat และ Twitter @DrNateeDigital เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 อีกครั้งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลองทำความเข้าใจว่าข้อความของพ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกสท.บนเฟซบุ๊กก่อนการประมูลทีวีดิจิทัลประมาณเกือบ 1 ปีแล้วมีความเข้าใจกันอย่างไร

กระบวนการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ( 15 ม.ค. 56 )

1.การประชุมคณะกรรมการกสท./กสทช. 14 ม.ค.56 มีการพิจารณาวาระสำคัญของการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล 2.โดยกสท.ได้พิจารณาข้อเสนอคณะอนุกรรมการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน 3.การเปลี่ยนผ่านจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ เนื่องจากเครื่องรับโทรทัศน์อนาล็อกเดิมจะไม่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลได้

4.การแก้ไขปัญหาทำได้สองวิธีคือ(1) การมีกล่องแปลงสัญญาณหรือ Set-Top-Box หรือ (2) เปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์ใหม่ระบบดิจิทัล 5.Set-Top-Box ใช้ในการรับสัญญาณดิจิทัลแล้วแปลงสัญญาณกลับเป็นระบบอนาล็อกเพื่อให้เครื่องรับโทรทัศน์อนาล็อกเดิมรับสัญญาณได้ 6.กระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จำเป็นต้องสร้างกระบวนการเพื่อให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

7.ในกรณีประเทศไทยนั้นคณะอนุกรรมการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัล ได้นำเสนอกระบวนการดังกล่าวต่อกสท. 8. โดสนับสนุนประชาชนให้ได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอย่างทั่วถึง ในรูปแบบการแจกจ่ายคูปองส่วนลดให้กับประชาชน 9.คูปองส่วนลดดังกล่าวใช้เงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรทัศน์บริการทางธุรกิจ

10.การแจกจ่ายคูปองส่วนลดควรแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนโดยเท่าเทียมกัน เนื่องจากคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติของประชาชนทุกคน 11.คูปองส่วนลดควรมีความคล่องตัว ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เป็นส่วนลดในการจัดหาทั้งเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลหรือ Set-Top-Box ก็ได้ 12.อนุกรรมการฯเสนอให้สนับสนุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของคลื่นความถี่ ซึ่งก็เป็นมูลค่าที่เป็นผลจากการประเมินทางวิชาการ

13.เนื่องจากรายได้การประมูลจะต้องนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 14.กสท.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของอนุกรรมการฯและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพื่อพิจารณาแนวทางดังกล่าว 15.ข้อเสนอของอนุกรรมการฯและมติของกสท.เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ประชาชนจะได้รับบริการโทรทัศน์ระบบใหม่อย่างรวดเร็ว

16.ผู้ประกอบกิจการที่เข้าประมูลก็จะมีความมั่นใจว่าจะมีผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพียงพอต่อการตัดสินใจในการประกอบกิจการทางธุรกิจ17. การนำเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่สาธารณะ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของกลับสู่ประชาชนทุกคนเป็นสิ่งที่เป็นธรรม และ18.กระบวนการเปลี่ยนผ่านทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมครับ

หากใครยังต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคำถาม-คำตอบเรื่องคูปองที่พ.อ.ดร.นทีได้พยายามอธิบายไว้หลายครั้งในช่วงก่อนการประมูลเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อและสาธารณชน รวมทั้งผู้สนใจเข้าประมูลทีวีดิจิทัล ยังสามารถหาอ่านได้ในวันที่ 25 ม.ค.2556 ถาม-ตอบ แม่ลูกจันทร์(สำนักข่าวหัวเขียว)นสพ.ไทยรัฐ ฉบับ 24 ม.ค. 2556, 28 ม.ค.2556 ถาม-ตอบ เรื่องการสนับสนุนคูปองส่วนลด , 14 มิ.ย. 2556 การประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ตอนที่ 9 : เงื่อนไขการชำระเงินและการสนับสนุน STB

แต่หลังประมูลทีวีดิจิทัลเสร็จในสิ้นปี 2556 ช่วงหลังสงกรานต์ประมาณปลายเดือนเม.ย.2557 พ.อ.ดร.นทีได้เริ่มเขียนอธิบายเพิ่มเติมผ่าน Facebook และ Twitter อีกหลายครั้งในประเด็นคูปองส่วนลด แต่ดูเหมือนว่าเนื้อหาได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากมีการชี้แจงอย่างละเอียดทำไมให้เพิ่มอุปกรณ์ที่ให้แลกซื้อได้อีก 2 ประเภทคือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและกล่องรับจากเคเบิล

ทั้งๆ ที่ในช่วงก่อนการประมูลไม่เคยเอ่ยถึงอุปกรณ์ 2 ประเภทหลังแม้แต่ครั้งเดียว จนทำให้คนทั่วไปและผู้สนใจประมูลมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าคูปองส่วนลดแลกซื้ออุปกรณ์ได้แค่ 2 ประเภทตามมติกสท.เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2556 โดยในช่วงหลังการประมูลทีวีดิจิทัลเสร็จ กสท.ยังมีมติสำคัญๆ อีกหลายเรื่องที่ต้องการเกื้อหนุนให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว

และกสท.ยังมีมติเมื่อวันที่ 3 ก.พ.จำกัดสิทธิ์ของช่อง 3 อนาล็อกให้ใบอนุญาตเดิมเผยแพร่รายการได้เฉพาะอนาล็อกภาคพื้นดิน แล้วยืนยันว่าหากช่อง 3 ยังต้องการออกอากาศบนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีจะต้องมีใบอนุญาตทีวีดาวเทียมที่เป็นโทรทัศน์บอกรับสมาชิกที่อนุญาตให้มีโฆษณาได้ 6 นาที จนช่อง 3 ตัดสินใจฟ้องต่อศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวในการออกอากาศผ่านโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล

หากผู้อ่านและคณะกรรมการกสทช.ได้อ่านข้อมูลย้อนหลังเงื่อนไขก่อนการประมูลทีวีดิจิทัล ไม่มีทางจะคิดเป็นอย่างอื่นไปได้ว่ากสท.บอกชัดเจนเป็นนโยบายว่าต้องการให้นำเงินจากการประมูลไปเปลี่ยนเป็นคูปองเพื่อให้ประชาชนนำไปแลกซื้อโทรทัศน์ที่มีจูนเนอร์ในตัวหรือแลกซื้อกล่องแปลงสัญญาณดิจิทัลภาคพื้นดินไปเสียบเข้ากับเสาอากาศเดิมและโทรทัศน์เก่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการซื้อโทรทัศน์ใหม่ แต่จะทำให้ผู้บริโภครับชมทีวีดิจิทัลได้ 48 ช่องแบบเต็มอิ่มมากขึ้น

หากผู้อ่านและคณะกรรมการกสทช.ได้ทราบเงื่อนไขก่อนการประมูลทีวีดิจิทัลว่ากสท.ต้องการให้นำเงินประมูลทีวีดิจิทัลไปแลกซื้ออุปกรณ์ได้ 4 ประเภทเพิ่มเติมอีก 2 ประเภทคือกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมที่มีช่องทีวีดาวเทียมเดิมอยู่อีกประมาณ 200 ช่องที่มีรายได้จากการขายโฆษณาเหมือนกับทีวีดิจิทัลทางธุรกิจ 24 ช่องที่เปิดประมูลด้วยเงินสูงมากเริ่มต้น 15,900 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมไม่ได้ใช้เงินประมูลใดๆ เพียงแค่ยื่นขอใบอนุญาตแล้วเสียค่าธรรมเนียมรายปีไม่กี่พันบาทก็ได้รับอนุญาตแล้ว

คิดแบบเร็วๆ เอาหัวใจพ่อค้าเจ้าของบริษัทที่ซื้อซองประมูลจะแห่กันเข้าไปเคาะราคากันสนั่น จนราคาเพิ่มขึ้นเตลิดเปิดเปิงสูงไปกว่า 50,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาขั้นต่ำกว่า 4-5 เท่าตัวหรือไม่ แค่คำตอบที่ได้ก็แทบไม่ต้องชี้นำว่า กสทช.ควรจะเลือกอนุมัติแบบไหน ระหว่างเป็นไปตามเงื่อนไขก่อนการประมูลหรือไม่สนใจเงื่อนไขก่อนการประมูล ทางสองแพร่งนี้ชัดเจนว่าถ้าไม่สนใจเงื่อนไขก่อนการประมูลจะถูกฟ้องแน่ๆ ทั้งจากผู้ชนะการประมูลและผู้แพ้การประมูล รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภคด้วย ข้อย้ำว่าไม่ใช่มีความ"เสี่ยง"แต่จะ"ถูกฟ้อง"แน่ๆ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]