*/
  • อาโป
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-10
  • จำนวนเรื่อง : 313
  • จำนวนผู้ชม : 474107
  • จำนวนผู้โหวต : 2025
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2025 คน
<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2552
Posted by อาโป , ผู้อ่าน : 3277 , 06:26:31 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน อักษราภรณ์ , ni_gul และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

 

   ผู้ตกแต่งบุคคลตลอดถึงสัตว์ในพระพุทธศาสนา

 พระบรมศาสดาทรงแสดงว่า  กรรมที่ทำไว้นั้นแลฯ

   

      ถ้ากรรมชั่วเป็นบาปอกุศล  ก็ตกแต่งบุคคลให้เป็นคนเลว คือมีรูปพรรณ

สัณฐานชั่วเป็นต้น  ถ้ากรรมนี้เป็นกุศลก็ตกแต่งบุคคลให้เป็นคนดี

คือมีรูปพรรณสัณฐานดีเป็นต้นฯ

  กรรมนี้เป็นชนกกรรม ผู้ให้เกิด  และอาศัยกรรมในปัจจุบันช่วยอุปถัมภ์

 แต่ข้อนี้เห็นได้ยาก  เพื่อให้เห็นได้ง่ายขึ้น  พึงเห็นในคน ๆ เดียวกัน

ถ้าคราวใดความโลภจัด  ความหงุดหงิดใจ ความโศก  ความคร่ำครวญ 

ความเสียใจ  ความคับแค้นใจ  ความหลงงมงาย  เกิดขึ้นครอบงำจิต

ก็ทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัว  ในคราวนั้นบุคคลย่อมมีสีหน้า

และผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส

  ถ้าในคราวใด จิตปราศจากความโลภจัด ความหงุดหงิดใจ ความหลงงม

งาย  และปราศจากความโศก  ความคร่ำครวญ  ความเสียใจ  ความคับแค้น

ใจ  จิตย่อมเป็นปกติ 

ในคราวนั้น  บุคคลย่อมมีสีหน้าและผิวพรรณไม่เศร้าหมองขุ่นมัว  ปรากฏ

แก่ผู้ได้เห็นและสังเกตได้

 

    เพื่อให้เห็นง่ายเข้าอีก  พึงเห็นความโกรธที่แรงกล้า  เมื่อเกิดขึ้นในจิต 

บุคคลย่อมมีสีหน้าวิปริตดวงตาขุ่นมัว  แสดงความโกรธให้ปรากฏเห็นได้ง่าย 

เสียงที่แสดงออกมาด้วยอำนาจความโกรธ  ก็เผ็ดร้อนก้าวร้าวหยาบคาย

เป็นที่เกลียดกลัวไม่ชอบใจของคนอื่น

    

        ส่วนเมตตากรุณาเมื่อเกิดขึ้นในจิต  บุคคล

ย่อมมีจิตแช่มชื่น  มีสีหน้าและผิวพรรณแจ่มใส  เสียงที่แสดงออกไปก็ไพเราะ

อ่อนหวานเรียบร้อย  เป็นที่นิยมนับถือรักใคร่ของคนอื่น 

   กรรมที่ชั่วย่อมตกแต่งคนให้ชั่ว  คือให้มีรูปพรรณสัณฐานเลวเป็นต้น

กรรมที่ดีย่อมตกแต่งให้คนดี  คือให้มีรูปพรรณสัณฐานดีเป็นต้น

ทั้งในปัจจุบันนี้ที่เห็นได้ง่าย  ทั้งในภายภาคหน้า

   บุคคลผู้ใดมีปัญญารู้เห็นเช่นนี้แล้ว  ย่อมบำเพ็ญคุณงามความดีคือ

บุญกุศล  ก็จักได้ประสบผลที่ดี  ไม่ต้องเศร้าโศก เพราะต้องเป็นคนเลว 

ด้วยมีรูปพรรณสัณฐาน  ทรัพย์  ยศ  สกุลเลว  เป็นต้นฯ

 จักแลเห็นบุคคลผู้เศร้าโศกอยู่ เพราะไร้คุณสมบัติเช่นนั้น  เพราะฉะนั้น

บุคคลผู้รักตนหวังจะให้ตนเป็นคนดี  ก็ควรอุตสาหะบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้น

กำจัดบาปอกุศลเสีย.

 ( วชิร.  ๔๐๙-๔๑๐ ).


  กรรม : (การกระทำ)

    กรรมกับกิจก็ศัพท์เดียวกัน  แต่ลงปัจจัยต่างกัน  ความก็อย่างเดียวกัน

คือการงานที่สัตว์ทำลงไป ทำทางกายก็เรียกว่า  กายกรรม  ทำทางวาจาคือพูด

ก็เรียกว่า  วจีกรรม  ทำทางมนะ  คือคิดก็เรียกว่า  มโนกรรม  ว่าจำเพาะมนุษย์. 

      มนุษย์เราเคยทำกรรมเหล่านี้กันมาด้วยกันทุกคน  ทางกายบ้าง  ทางวาจาบ้าง

ทางใจบ้าง  กรรมเหล่านั้น  ถ้าว่าตามพระสูตรแยกเป็น  ๒ คือ

 

 เป็นกุศลส่วนดี กับเป็นอกุศลส่วนชั่ว  ถ้าตามอภิธรรม เติม  อัพยากต  อีกอย่างหนึ่ง 

แต่ท่านเรียกว่า ธรรม  ดังที่เคยแสดงมาแล้ว อัพยากตหรืออัพยากฤต  อย่างหนึ่งท่าน

ว่า  เป็นแต่อุปการะ  ส่วนที่จะให้ผลต้องเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม. 

กรรมที่ให้ผลโดยนัยหนึ่งท่านแสดงว่า คนสามัญรู้ไม่ได้  ได้แก่คาดคะเนเอา. 

ถูกหรือผิดก็ไม่แน่  ส่วนที่คนรู้ได้  ไม่ใช่กรรมให้ผล  เป็น  ปัจจัย  ให้ผล  เช่นคน

กินเข้าวก็ได้ผลคืออิ่ม  คนเรียนหนังสือก็ได้ผล  คืออ่านหนังสือออกหรือรู้หนังสือ

นี่ท่านว่าไม่ใช่กรรม  เป็นปัจจัย  แต่ที่ว่า  เป็นปัจจัยนี้ก็ไม่เคยพบในพระบาลี  เป็น

แต่พระอาจารย์ท่านแสดงไว้อย่างนั้น

 

    กรรมที่ให้ผลว่าตามกาลคือคราวแยกเป็น ๔ คือ

  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ทิฏฐธรรม  หมายเอาปัจจุบัน  เวทนียะ  หมายเอาเสวย

หรือพึงเสวยกรรม  ก็กรรม  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  กรรมที่พึงเสวยในปัจจุบัน

เมื่อคนทำกรรมอะไรลงไปแล้ว  แล้วก็ได้ผลในชาตินี้  ทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่ว  นี่อย่างหนึ่ง

 

   อุปปัชชเวทนียกรรม  อุปปัชช แปลว่า  เข้าถึง  ซึ่งหมายความว่าเกิด

อุปปัชชเวทนียกรรม  กรรมที่พึงเสวยในภพที่เกิด  หมายความว่าชาติหน้าต่อจาก

ชาตินี้ไป  กรรมอันใดที่ทำไว้ทั้งส่วนดี ทั้งส่วนชั่ว  ยังไม่ให้ผลในชาตินี้  แต่จะให้ผลต่อ

จากชาตินี้ไป  เรียกว่า  อุปปัชชเวทนียกรรม  นี่อย่างหนึ่ง.

 

   อปราปรเวทนียกรรม  อปราปร หมายความว่าสืบต่อ ๆ  กันไป 

อปราปรเวทนียกรรม  กามเป็นที่พึงเสวยในภพสืบ ๆ ต่อไป  หมายความว่า  กรรมที่

จะให้ผลต่อจากชาติหน้าไป  ไม่กำหนดว่าเมื่อไรแล้วแต่จะเหมาะ  เหมาะเมื่อไรก็ให้ผล

เมื่อนั้น  นี่อย่างหนึ่ง

 

      อโหสิกรรม  อโหสิ  ได้มีแล้ว  หรือได้เป็นแล้ว  อโหสิกรรม  แปลว่า กรรม

ที่ได้มีแล้วหรือได้เป็นแล้ว  หมายความว่า  กรรมที่ให้ผลเสร็จแล้ว  หรือให้ผลไม่ทัน

เช่นท่านอ้างว่า  พระองคุลิมาลฆ่าคนมามาก  ถ้าว่าตายกรรมแล้ว  ท่านจะต้องไป

ตกนรกมากมาย  แต่นี่เพราะท่านได้บรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์เสียในชาตินั้น 

กรรมนั้นตามไม่ทันจึงเป็นอโหสิกรรม  หรือกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้ว  เช่นทำกรรมดีให้

ผลดีเสร็จแล้ว  กรรมนั้นก็เป็นอโหสิกรรม  ทำกรรมชั่วให้ผลชั่วเสร็จแล้ว  กรรมนั้นก็

เป็นอโหสิกรรม  นี่อีกอย่างหนึ่ง

 

       รวมเป็น ๔ คือ  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  กรรมที่ให้ผลในชาตินี้ 

อุปปัชชเวทนียกรรม  กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า

อปราปรเวทนียกรรม  กรรมที่ให้ผลในชาติต่อจากชาติหน้าไป  ไม่กำหนดว่าเมื่อไร 

อโหสิกรรม  กรรมที่ได้มีแล้ว  ได้เป็นแล้ว

 

  กรรมอีกหมวดหนึ่ง  ให้ผลตามชนิดหรือตามกิจของตน  แยกเป็น ๔ คือ

   ชนกกรรม  กรรมนำให้เกิด คือ  กรรมดีก็นำให้เกิดในภพชาติที่ดี  กรรมชั่ว

ก็นำให้เกิดในภพชาติที่ชั่ว  เรียกว่า  ชนกกรรม  ชนก  แปลว่า  พ่อก็ได้

    อุปถัมภกกรรม  กรรมที่อุดหนุนหมายความว่า อุดหนุนกรรมเดิม  หรือ  ถ้า

ชนกกรรมเป็นกรรมดี  นำให้เกิดดี  อุปถัมภกกรรมก็หนุนให้ดีเรื่อยไป  ถ้าชนกกรรม 

เป็นกรรมชั่ว  ในให้เกิดชั่ว  อุปถัมภกกรรมก็หนุนให้ชั่วเรื่อยไป

   อุปปีฬกกรรม  กรรมที่บีบคั้นกรรม เดิม  คือทำกรรมเดิมให้อ่อนลงไปทั้งใน

ส่วนดี  ทั้งในส่วนชั่ว  เช่น  ชนกกรรมนำให้เกิดดีควรจะดีเรื่อยไป  แต่มีกรรมชั่ว

มาบีบคั้นกรรมเดิมทำให้อ่อนลงไป  หรือ ชนกกรรมนำให้เกิดชั่ว  ควรจะชั่วเรื่อยไป

แต่ว่ามีกรรมดีมาบีบคั้นกรรมเดิม  ทำให้ชั่วน้อยเบาบางไป

   อุปฆาตกกรรม  กรรมที่เข้าไปฆ่า  หรือ  อุปัจเฉทกกรรม  กรรมที่เข้าไปตัด

หมายความว่า  กรรมที่เข้าไปฆ่าหรือ  ตัดกรรมเดิม  เช่นกรรมเดิมที่ดีนำให้เกิดดี

แต่มีอุปฆาตกกรรม  หรือ  อุปัจเฉทกกรรม เข้าไปตัดเสียไม่ให้ดี  หรือชนกกรรมนำ

ให้เกิดชั่ว  แต่อุปฆาตกกรรม  หรือ  อุปัจเฉทกกรรมเข้าไปตัดเสียไม่ให้ชั่ว  รวม

เป็น ๔.

 

      อีกหมวดหนึ่ง  กรรมที่ให้ผลตามกำลัง  แยกเป็น ๔ คือ

  กรรมที่มีกำลังมากเรียกว่า  ครุกรรมแปลว่ากรรมหนัก  กรรมมีกำลังมากใน

ฝ่ายดีท่านว่าได้แก่  ฌาน  คนที่ทำฌานให้เกิดขึ้นและไม่เสื่อม  ถ้าตายไปก็ไปเกิด

เป็นพรหม  คนที่ทำกรรมชั่วอย่างหนักที่เรียกว่า  อนันตริยกรรม  ถึงจะทำกรรมดี

เท่าไรก็แก้กันไม่ได้ เมื่อตายลงต้องไปตกนรก  จึงเรียกว่า  อนันตริยกรรม  กรรมไม่

มีระหว่าง  และเรียกว่า  ครุกรรม  คือกรรมหนัก

 

    อีกอย่างหนึ่ง  พหุลกรรม  หรืออาจิณณกรรม  กรรมที่ทำเสมอ ๆ  แม้ไม่

เป็นกรรมหนัก  แต่ว่าทำมาก ๆ คราว  ทำเสมอ ๆ  ถ้ามุ่งถึงทำมาก ๆ  คราว

 ก็เรียกว่า  พหุลกรรม  ถ้ามุ่งถึงทำเสมอ ๆ  ก็เรียกว่าอาจิณณกรรม  ทั้งส่วนดีส่วนชั่ว

ถ้าไม่มีครุกรรมให้ผลก็เป็นหน้าที่ของพหุลกรรม  หรืออาจิณณกรรม  ถ้าเป็นส่วนดี

ก็ให้ผลดี  ถ้าเป็นส่วนชั่วก็ให้ผลชั่ว

    อ่อนลงมาก็  กตัตตากรรม  กรรมที่สักว่าทำ  ไม่ใช่ตั้งอกตั้งใจจะทำจริงจัง  แต่

ว่าพลอย ๆ  ไปกับเขาเท่านั้น  เพียงสักแต่ว่าทำทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่ว 

ถ้าไม่มีพหุลกรรม  หรืออาจิณณกรรมที่จะให้ผล  ก็เป็นหน้าที่ของ  กตัตตากรรม 

กรรมที่สักแต่ว่าทำจะให้ผล.

    อีกอย่างหนึ่ง  อาสันนกรรม  กรรมใกล้  กรรมที่จวนแจ  หมายความว่าใน

เวลาที่ใกล้จะตาย  ถ้าทำอะไรที่ดี  กรรมดีก็ให้ผลก่อน  ถ้าทำอะไรที่ชั่ว

กรรมชั่วก็ให้ผลก่อน 

  ท่านแสดงตัวอย่างเช่นพระนางมัลลิกา  พระมเหษีของพระเจ้าโกศล

ทำบุญทำกุศลไว้มา  แต่ว่าเมื่อจะตายไปนึกถึงกรรมชั่วก็ต้องไปตกนรกเสีย ๗ วัน

เมื่อพ้นจากนรกแล้วจึงขึ้นไปสวรรค์  หรือเพชฌฆาต  คือคนฆ่านักโทษมามากตามที่

สมควร  ตายไปจะต้องไปตกนรก  แต่ว่าเวลาจวนตายเขานึกถึงบุญกุศล  แล้วตาย

ลงในขณะนั้น  บุญกุศลก็นำให้ไปเกิดในสุคติภพที่ดี  เพราะเหตุนี้แหละคนไทยที่

ถือพระพุทธศาสนา  ทั้งคนถือศาสนาอื่นด้วย  เมื่อจะตาย  สำหรับคนไทย  จึงบอก

กรอกหูว่า  อรหํ ๆ ๆ  เพื่อให้ระลึกถึง อรหํ  จะได้เป็น  อาสันนกรรม จะได้เป็นบุญ

เป็นกุศลให้ได้ไปสู่สุคติ  แต่การทำเช่นนั้นจะดีหรือไม่ ยังไม่รู้แน่  เพราะถ้าคนผู้นั้นใจดี

ก็อาจจะดีได้  แต่ถ้าใจไม่ดีอาจจะตกใจเกิดกลัวตายขึ้นมาจะทำให้เป็นอกุศลก็ได้.

 รวมเข้าก็เป็นกรรม ๑๒ อย่าง  ถ้ายก อโหสิกรรมเสียก็เหลือ ๑๑.

 

( โอ. ๒/๑๔๓-๑๔๗ ).

อันเวลาวารีมีสิบสอง จะสงบต้องบำเพ็ญไม่เข็นขน

สร้างกรรมติดวิญญา..ให้ระคน 

.....สงบต้นสงบปลายสายมรรคา>ดูสมมุติบัญญัติด้วย


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 12/10/2021 เวลา : 18.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏🙏🙏

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 28/09/2021 เวลา : 10.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🌾

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 20/08/2020 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙏😇

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 29/08/2016 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 20/06/2016 เวลา : 23.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 23 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 16/04/2016 เวลา : 01.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 22 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 07/05/2014 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


อันเวลาวารีมีสิบสอง จะสงบต้องบำเพ็ญไม่เข็นขน

สร้างกรรมติดวิญญา..ให้ระคน

.....สงบต้นสงบปลายสายมรรคา

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 21/07/2012 เวลา : 22.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 20 (0)
ni_gul วันที่ : 29/04/2011 เวลา : 21.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 


กรรม!

กรรมใดใดใครทำเป็นส่วนตัว
ผลกระทบพันพัวเพียงตัวฉัน
ไม่กระไรทำไปผลน้อยครัน
ที่หนักนั้นกระทำต่อผองชน

ทำดีน้อยบุญดีก็มีน้อย
ทำดีบ่อยสะสมมากมายผล
ทำดีต่อมวลหมู่มหาชน
บุญส่งผลกลับยิ่งมากตามมวลประชา

หากทำชั่วโลภมากลากหลงโกรธ
ผลแห่งบาปย่อมส่งโทษอย่างสมสา
แม้นกรรมเดียวส่งทุกข์ยากทั้งนครา
บาปหนักหนา...ถึงธรณีสูบ..ผู้ก่อกรรม.

ni_gul 13 ก.พ. 2554
http://www.oknation.net/blog/mettapc/2011/02/13/entry-2

ความคิดเห็นที่ 19 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
times วันที่ : 13/08/2010 เวลา : 15.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

มีรูปมีเงามีเขลาปน
บ้างเห็นเงาเป็นตนสันสนหนัก
เงาบงการใช้ธาตุมิได้พัก
สร้างกับดักรูปเงาไว้เขลาต่อ

ความคิดเห็นที่ 18 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 23.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 17 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
passama วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 19.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/passama
สิ่งที่เราไม่มีเราจะไม่สูญเสียมันไป

มาอ่านธรรมและกรรมค่ะ.....
สวัสดีค่ะอาโป.....

ความคิดเห็นที่ 16 อาโป , ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ของฝากจากอีสานเด้อค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 อาโป , ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อักษราภรณ์ วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 12.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เก็บดอกบุญดอกน้อยน้อยร้อยต่อดอก
ส่งบุญบอกเพื่อนธรรมชื่นฉ่ำผล
นำมาฝากจากวัตรปฏิบัติตน
ขอผลบุญสัมฤทธิ์ถึง...ทุกท่านเทอญ

ความคิดเห็นที่ 14 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 15.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

หวัดดี เจ้าค่ะ
อาโป

เชื่อกรรม
เชื่อผลของกรรม เจ้าค่ะ

กรรม วิบาก

ความคิดเห็นที่ 13 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อิมกุดั่น วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 11.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
times วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 10.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

สายธาราไหลไปแล้วไม่ย้อน
อย่านิ่งนอนเผลอไผลจิตใจหนา
ทุกขณะควรประจักษ์รักษ์เวลา
ตัด ลด ละ อวิชชา ที่พาวน


ขอบพระคุณอาโปเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ณัฐรดา วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 17.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ขอบคุณ และ อนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
forgive วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.


เพิ่งกลับจากบริจาคโลหิต
ครั้งที่ ๒๕ ในชีวิตมาค่ะ

นำบุญมาฝากคุณอาโปด้วยนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 9 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
times วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


เมื่อสร้างเหตุที่เอื้อ.....ผลงาม
ผลที่ดีย่อมตาม.........ต่อเชื้อ
หากหลงผิดคิดทราม...ก่นก่อ ชั่วนา
กรรมชั่วย่อมหนุนเกื้อ..สืบเชื้อกรรมทราม

สวัสดี..วันเสาร์..เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เด็กชาย-เด็กหญิง วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boy-girl
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

สัตว์โลกมีกรรมเป็นทายาท
มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
กรรมเป็นผู้จัดแจงทุกอย่าง?

ความคิดเห็นที่ 7 อาโป , ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลานเทวา วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 08.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........


สาธุ


ความคิดเห็นที่ 6 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนใกล้ฟ้า วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 08.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konklaifa

สวัสดีค่ะ
อนุโมทนาบุญค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
เด็กชายนะโม วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 07.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rattamontri
นครพนม

แต่เช้านะคับท่านอาโป
นมัสการพระธรรม
ราศีเช้าอยู่ที่หน้า
ยิ้มไว้ แล้วอย่าลืมล้างหน้า ใช่ไหมขอรับ


ความคิดเห็นที่ 4 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
kkkk วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 06.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jjjj
ช่วยกันคิด วันละนิด จิตแจ่มใส                                                                                                             


....เลื่อมใส...ในบวรกัลป์กาลก่อน
....สอนมวลชน...นบน้อมกล่อมเกลาจิต
...เพื่อพินิจ.......คิดแก้ไข
...โอนอ่อน.....และผ่อนหนัก
...อยู่ทุกเมื่อ....เพื่อให้เบา
....ใจเขาและใจเรา...น้อมนำเข้าดวงกมล

ความคิดเห็นที่ 3 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ting วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 06.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สาธุคะ

กรรมที่ชั่วย่อมตกแต่งคนให้ชั่ว คือให้มีรูปพรรณสัณฐานเลวเป็นต้น
กรรมที่ดีย่อมตกแต่งให้คนดี

ความคิดเห็นที่ 2 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Supawan วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 06.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ทุกคน อยู่ใต้เงาแห่งกรรมที่ตนก่อ ...

ความคิดเห็นที่ 1 อาโป ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 14/03/2009 เวลา : 06.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

ขอขอบพระคุณครับ
ขอเรียนเชิญทุกท่านทำกรรมดี(ความดี)ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำความดีตลอดไปครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน