*/
  • อาโป
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-10
  • จำนวนเรื่อง : 313
  • จำนวนผู้ชม : 473160
  • จำนวนผู้โหวต : 2019
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2019 คน
<< เมษายน 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2552
Posted by อาโป , ผู้อ่าน : 2989 , 07:42:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

.

 

    ดูที่  ปฏิจจสมุปบาท.

        อุปาทาน  ความยึดถือ  เมื่อเกิดขึ้น  ตามปฏิจจสมุปบาทก็แสดงว่า 

เป็นปัจจัยให้เกิด  ภพ  คือความเป็น "ภพคือความเป็น

ก็เป็น  เพราะ  อุปาทาน  ความยึดถือ  ถ้าไม่มี  อุปาทานก็ไม่มี

เหมือนดับมือ  ถ้าอยู่เฉย ๆ ไม่จับ ก็ไม่ติดกับอะไร แต่ถ้ามือไปจับสิ่งใดเข้า

ความติดกับสิ่งนั้นก็มีขึ้น ความจับเป็นเหตุ  ความติดกับสิ่งที่จับต่อเนื่องกันมา 

ข้อนี้ฉันใด อุปาทาน ความยึดถือก็เป็นเหตุให้เกิด  ภพ  คือความเป็น 

ติดต่อไปกับอุปาทาน  ก็ฉันนั้น.

           ภพ  ที่ท่านแสดงไว้ก็คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ

      กามภพ  สัตว์ที่ยังยินดีอยู่ใน  รูป เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 

ก็เป็นกามภพอยู่ในใจ  เป็นอยู่ที่ใจหรือที่จิต  ที่อยู่ของสัตว์จำพวกนั้นก็เรียก

ว่า  กามภพ.

     เมื่อยึดถือรูปนิมิตก็เป็นรูปภพ  เป็นอยู่ที่จิต  ภพที่อยู่ของสัตว์จำพวกนั้น

ก็เป็นรูปภพ.

       เมื่อยึดถืออรูป  ก็เป็น  อรูปภพ เป็นอยู่ที่จิต  ภพที่เป็นที่อยู่ของสัตว์

จำพวกนั้นก็เป็นอรูปภพ  เมื่อมี  ภพ  ก็มี  ชาติ  คือความเกิด เกิดเป็น

อะไรต่ออะไรต่าง ๆ เมื่อมีชาติก็ต้องมี  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ 

ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  เป็นอันไม่พ้นทุกข์ 

แต่ถ้าไม่มีอุปาทาน  ก็ไม่มีภพเมื่อไม่มีภพ  ก็ไม่มีชาติ  เมื่อไม่มีชาติก็ไม่มี 

ชรา  พยาธิ  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  ก็เป็น

อันพ้นทุกข์

         พูดถึงอุปาทานว่า  เป็นปัจจัยให้เกิดภพเช่นนี้แล้ว  ถ้าเทียบกับ

ศาสนาที่เขาสอนว่ามีพระเจ้าสร้างมีพระเจ้าบันดาล  ก็พอเทียบกันได้  แต่ว่า

การสอนให้ปฏิบัติตรงกันข้าม  ศาสนาที่ว่ามีพระเจ้าสร้างให้มีให้เป็นขึ้นและ

บันดาลให้เป็นไปนั้น สอนให้อ้อนวอนพระผู้สร้าง พระผู้บันดาลเพื่อให้สร้างให้ดี 

ให้บันดาลให้ดี  จนถึงตายไปแล้ว ก็ให้ไปอยู่กับพระเจ้าพระผู้สร้าง 

ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป

          ทางพระพุทธศาสนาไม่กล่าวโดยตรงว่า มีผู้สร้าง  แต่ถ้าพูดตาม

ปฏิจจสมุปบาทเป็นอันแสดงว่า  อวิชชา  ความไม่รู้ตามเป็นจริง  คือ รู้ผิด

จากความจริงไป  ก็เป็นเหตุให้เกิด  สังขาร  คือความคิดนึก 

   ความคิดนึกเป็นภายในประกอบกับธรรมคือเรื่องที่คิดนึกอันเป็นภายนอก

ผสมกันเรียกว่า  สังขาร  อวิชชาความไม่รู้  แสดงออกมาก็เป็น ความรู้ผิด

จากความจริง  เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร คือความคิดนึกเช่นคนเรา ถ้าเห็น

อะไรเข้า  เรารู้ตามความจริงว่าเป็นอย่างนั้น  เราก็ไม่ต้องคิดนึกอะไรต่อไป 

เพราะเห็นจริงแล้วรู้จริงแล้ว แต่ถ้าเห็นสิ่งใดแล้วไม่เข้าใจ  ไม่รู้ว่าทำไมจึง

เป็นเช่นนั้นก็ต้องคิดนึก    ความคิดนึกประกอบกับธรรม  คือเรื่อง  ถ้าเป็น

ไปในทางดีก็เป็นบุญ  ถ้าเป็นไปในทางชั่วก็เป็นบาป  เป็นไปในทางที่มุ่งมั่น

ไม่หวั่นไหว  ก็เป็นอเนญชะ  เมื่อสังขารเกิดขึ้นเช่นนี้แล้ว  ก็สืบเนื่องต่อกัน

มาจนถึงอุปาทาน  ความยึดถือ  เมื่อมีความยึดถือก็มีภพ  เมื่อมีภพ  ก็มี

ชาติ  ชรา มรณะเป็นต้นทำให้ไม่พ้นทุกข์ 

 

     พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้กำจัดอวิชชาที่เป็นต้นเดิมเสีย

ให้วิชชาเกิดขึ้น  วิชชากับอวิชชาเป็นคู่กัน อวิชชาเหมือนดังความมืด

วิชชาเหมือนดังแสงสว่าง ถ้าไม่สว่างก็มืด ถ้าสว่างเกิดขึ้นก็กำจัดมืด

ให้หมดไป อวิชชาเมื่อไม่มีแสดงสว่างคือวิชชาความรู้ตามเป็นจริง

เข้ามาแก้  ก็คงเป็นอวิชชาอยู่  แต่ถ้ามีความสว่างคือวิชชารู้ตามจริงเกิดขึ้น

ก็กำจัดอวิชชาให้เสื่อมไป เมื่อวิชชาเกิดขึ้น  กำจัดอวิชชาให้เสื่อมสูญไปแล้ว 

ก็ไม่ต้องนึกคิดดี  ไม่ต้องนึกคิดชั่วไม่ต้องนึกคิด อยู่แน่วแน่มั่นคง สืบต่อไปถึง

ไม่ยึดถือ เมื่อไม่มีอุปาทาน  ก็ไม่มีภพไม่มีชาติ

 ( โอ.  ๒/๙๕-๙๗ ).

>ดู  อริยสัจ  ด้วย.<                      


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 09/04/2022 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


🙂

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 22.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
times วันที่ : 15/07/2011 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
times วันที่ : 02/01/2011 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้กำจัดอวิชชาที่เป็นต้นเดิมเสีย
ให้วิชชาเกิดขึ้น ....
เมื่อวิชชาเกิดขึ้น กำจัดอวิชชาให้เสื่อมสูญไปแล้ว
ก็ไม่ต้องนึกคิดดี ไม่ต้องนึกคิดชั่วไม่ต้องนึกคิด อยู่แน่วแน่มั่นคง
สืบต่อไปถึงไม่ยึดถือ เมื่อไม่มีอุปาทาน ก็ไม่มีภพไม่มีชาติ


ความคิดเห็นที่ 28 (0)
times วันที่ : 27/10/2010 เวลา : 23.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
times วันที่ : 29/05/2010 เวลา : 17.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

หลงเงา ยึดเงา ว่าตน
ก่อก่นมากเรื่องไม่จบ
เมาดีเมาชั่วหนุนภพ
ไม่สบว่างใสสงบเย็น

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
times วันที่ : 29/05/2010 เวลา : 16.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 25 (0)
[email protected] วันที่ : 22/04/2009 เวลา : 04.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
times วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 23.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 23 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 21.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ความคิดเห็นที่ 22 (0)
kkkk วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jjjj
ช่วยกันคิด วันละนิด จิตแจ่มใส                                                                                                             


สาธุ...สงบ สงัดยิ่ง...


ความคิดเห็นที่ 21 (0)
times วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 20 (0)
times วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 17.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 19 (0)
times วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 18 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 09.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


มองท้องฟ้ามองน้ำ
น้ำสีฟ้าหรือฟ้าสีน้ำ
มายาอยู่ที่ใจ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เอาดอกโมกมาฝากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
times วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 08.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ฟ้าสีน้ำ-น้ำสีฟ้า
วักน้ำมาใช่ฟ้าไม่
แล้วสีฟ้าอยู่ที่ใด
จากฟ้าไกลหรือใจเรา

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
times วันที่ : 21/04/2009 เวลา : 08.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


อรุณสวัสดิ์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
times วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 21.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ความคิดเห็นที่ 12 (0)
times วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 17.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 11 (0)
times วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 17.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ย่าฯ ..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
times วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 17.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


เวลา..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
times วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 17.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


สายน้ำ..

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 11.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ซันญ่า วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 09.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

http://www.oknation.net/blog/sonyaUSA/2009/04/20/entry-1

สาธุ สาธุ.....

ขอบคุณมากค่ะคุณอาโป

ระลึกถึงนะคะ

.....................

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
times วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
times วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 3 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 08.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

มาเสริมพลังใจและสมองค่ะ
....อ่อนแอลงทุกวัน...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้นความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลานเทวา วันที่ : 20/04/2009 เวลา : 07.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

สาธุ
มาสดับธรรมยามเช้า
เป็นกำลังความคิด


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน