• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2017-10-18
  • จำนวนเรื่อง : 199
  • จำนวนผู้ชม : 93282
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
news
นำเสนอเรื่องราว เนื้อหาสาระหลากหลาย
Permalink : http://www.oknation.net/blog/allnews
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 950 , 15:35:21 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สช.ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน กองทัพอากาศ เชิญชวนประกวดหนังสั้น “Out of the box” และประกวดคลิปวิดีโอ “Clip Your Life Click Your Future”

 

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการกองทัพอากาศ นายชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาเอกชน และนายธงชัย ประดับชนานุรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้น “Out of the box” และประกวดคลิปวิดีโอ Clip Your Life Click Your Future” โดยมีครู นักเรียน และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการประกวด ร่วมในงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

นายพีรศักดิ์  กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสื่อที่ทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Facebook Twitter YouTube Line และยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงใช้อินเทอร์เน็ต แลปท็อป ไอแพด และสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่อนุญาตให้เด็กพกติดตัวเพื่อความสะดวกในการติดต่อ โดยไม่ควบคุมดูแลการใช้งานอย่างเหมาะสม จึงกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ การติดเกม หรือผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนได้รับผลร้ายจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อาจจะถูกล่อลวงทางสังคมออนไลน์ได้

 

 

 

 

ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนขึ้นโดยเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ส่งเสริมวิชาชีพครูและบุคลากร ส่งเสริมขวัญและกำลังใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พัฒนาโรงเรียนเอกชน เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life click your future" ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาตนเองสำหรับเยาวชนมุ่งส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน

 

 

 

 

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิฯ และ สช. ในการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานด้านผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ "Out of the box และโครงการ Clip your life click your future" โดยนำองค์ความรู้ทฤษฎีที่ได้รับจากการศึกษาในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อรังสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมา สำหรับการประกวดแข่งขันและเผยแพร่สู่สาธารณชน กองทัพอากาศได้ให้การสนับสนุน 2 ส่วน

 

 

 

 

ทั้งนี้คือ1. การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศด้านความมั่นคง การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน และการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชน ผ่านการจัดเวทีเสวนา ภายใต้ชื่อ "New Gen New Media คนรุ่นใหม่ผลิตสื่อสร้างสรรค์" ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
2. การมอบรางวัลและประสบการณ์พิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ ทุกประเภท โดยให้โดยสารเครื่องบินของกองทัพอากาศไปเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

นายธงชัย ประดับชนานุรัตน์ รองประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน กล่าวว่า "โครงการ Out of the box มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นหนังสั้น ส่วนโครงการ Clip your life click your future มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้อง และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ศักยภาพของตนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการด้านการศึกษาที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

สำหรับกิจกรรมโครงการประกวดหนังสั้น “Out of the box” และโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Clip your life click your future” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กองทัพอากาศ และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสถาบันกัลยาณมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกบริโภคสื่อได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ศักยภาพของตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อปูเส้นทางไปสู่การจ้างงานในอนาคต ทั้งนี้ นักเรียน และนักศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศ และรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน สามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่ E-mail : [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 13 กันยายน 2565 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สช. www.opec.go.th ในหัวข้อ “ข่าวฝากประชาสัมพันธ์”

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2022 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]