• ๖ทหารเสือ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-12-17
  • จำนวนเรื่อง : 11
  • จำนวนผู้ชม : 50985
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
6 ทหารเสือ 15 th Infantry Division Web site community
เรื่อง ชาติ บ้านเมือง และสถานการณ์บ้านเมือง
Permalink : http://www.oknation.net/blog/armyrachata
วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2552
Posted by ๖ทหารเสือ , ผู้อ่าน : 19241 , 15:27:18 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ

หลักสูตรส่งทางอากาศของ รร.สพศ.ศสพ.เปิดหลักสูตรการฝึกมายาวนานและเปิดมาแล้วมากกว่า ๒๕๐ รุ่น มีผู้สำเร็จหลักสูตรนี้มากมาย โดยการฝึก – ศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศของ รร.สพศ.ศสพ.ในปัจจุบันมีการฝึกปีละประมาณ ๓ รุ่น โดยเป็นของนักเรียนนายร้อยและนักเรียนแพทย์ทหารจำนวน ๑ รุ่น และของพลทหาร ร.๓๑ รอ. รวมถึงนายทหาร, นายสิบ และพลอาสาสมัครของพันจู่โจม อีก ๒ รุ่น โดยการดำเนินการฝึก – ศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ มีดังนี้

๖ ทหารเสือ วิ่ง ๒ ไมล์ ทุกวัน  ( ลิ้นห้อย)                        ๔.๓.๑ การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต
                        ๔.๓.๒ การลงพื้นจากรอกวิ่ง
                        ๔.๓.๓ การลงพื้นจากแท่น ๒ ฟุต และการประเมินผลเสริมใน ๓ สถานี คือ

                        สถานีที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติตามท่าสัญญาณ และท่าทางการโดดจาก บ. และ ฮ.
                        สถานีที่ ๒ ประเมินผลการบังคับร่มตามคำสั่ง และกฎนิรภัย ๕ ข้อ
                        สถานีที่ ๓ ประเมินผลการแต่งร่มประกอบอาวุธและเครื่องสนามในเวลาที่กำหนด

                 ๔.๔ การกระโดดร่มจากอากาศยาน คนละ ๕ ครั้ง

                        ๔.๔.๑ ครั้งที่ ๑ - ๓ ทำการกระโดดร่ม แบบตัวเปล่า
                        ๔.๔.๒ ครั้งที่ ๔ ทำการกระโดดร่มประกอบเครื่องสนามและอาวุธ
                        ๔.๔.๓ ครั้งที่ ๕ ทำการกระโดดร่ม แบบตัวเปล่า

ร.อ. ประเสริฐ ชี้การปฎิบัติ  ๖ ทหารเสือตั้งใจฟัง

สำหรับผู้ที่ทำการกระโดดร่มจากอากาศยาน ครั้งที่ ๔ แล้ว ให้ถือว่าสำเร็จการศึกษาในกรณีต่อไปนี้

            ๑) ได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดร่ม และแพทย์ลงความเห็นว่า หากกระโดดร่มต่อไปจะเกิดอันตราย
            ๒) อากาศยานไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ครบตามแผนการฝึก เนื่องจากขัดข้องหรือสภาพอากาศไม่อำนวย. ผู้เข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย

ท่าแรก กับการทดสอบ ยึดพื้น    ๓๒    ครั้ง (ภายใน ๒ นาที) ถือว่าผ่าน


                 .๑ นักเรียนนายร้อยและนักเรียนแพทย์ทหาร                           
                 ๕.๒ นายทหารสัญญาบัตร (ช.,ญ.)หน่วยใช้ร่ม  
                 ๕.๓ นายทหารประทวน (ช.,ญ.)หน่วยใช้ร่ม
                 ๕.๔ นายทหารสัญญาบัตรนอกหน่วยใช้ร่ม
                 ๕.๕ นายทหารประทวนนอกหน่วยใช้ร่ม
                 ๕.๖ พลอาสาสมัครของพันจู่โจม         
                 ๕.๗ พลทหารกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
                 ๕.๘ พลร่มหญิง กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ

. การฝึกศึกษาในหลักสูตร

                
๖.๑ วิชาการ เรื่องที่ทำการสอน

                       
๖.๑.๑ กล่าวนำการฝึกศึกษา แนะนำประวัติทหารร่ม และหน่วยส่งทางอากาศ

                       
๖.๑.๒ คุณลักษณะและขีดความสามารถของ บ.,ฮ. ที่ใช้ในการกระโดดร่ม
                       
๖.๑.๓ มาตรการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบิน และบอลลูน
                       
๖.๑.๔ คุณลักษณะการทำงานของร่มบุคคลโดด, สาเหตุติดขัดและการแก้ไขร่มกางผิดปกติ
                       
๖.๑.๕ เงื่อนเชือก
                       
๖.๑.๖ การยุทธส่งทางอากาศ และการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
                       
๖.๑.๗ คุณลักษณะและขีดความสามารถของบอลลูน

ทำไป ๖ ทหารเสือ อย่าอู้ๆๆๆ

            
    

๖.๒ การปฏิบัติ

                        ๖.๒.๑ การฝึกการกระโดดร่มภาคพื้นดินหมุนเวียน ๖ สถานี
                        ๖.๒.๒ การทดสอบร่างกายประจำสัปดาห์
                        ๖.๒.๓ การฝึกกระโดดร่มจากอากาศยานจริง

ดันไปเรื่อยๆ เวลายังไม่หมด  ๖ ทหารเสืออย่าอู้ ๆ อย่าอู้          
. การคิดคะแนนในหลักสูตร

                 ๗.๑ คะแนนการทดสอบภาควิชาการจำนวน ๒๐๐ คะแนน
                 ๗.๒  คะแนนทดสอบภาคพื้นดิน จำนวน ๔๐๐ คะแนน
                 ๗.๓  คะแนนการกระโดดร่ม จำนวน ๔๐๐ คะแนน

         
. การดำเนินการฝึก

                 ๘.๑ พื้นที่การฝึก
                        ๘.๑.๑ ภาควิชาการใช้ห้องเรียน กองร้อย นร.ที่ ๑
                        ๘.๑.๒ ภาคการฝึกในสนามแบ่งออกเป็น

                      สถานีฝึกที่ ๑ การปฏิบัติบนเครื่องบิน ใช้สถานที่เครื่องบินจำลอง
                      สถานีฝึกที่ ๒ การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ใช้สถานที่หอกระโดดสูง ๓๔ ฟุต
                      สถานีฝึกที่ ๓ การบังคับร่ม ใช้สถานที่สถานีบังคับร่ม
                      สถานีฝึกที่ ๔ การลงพื้นจากแท่น ๒ ฟุต และ ๔ ฟุต ใช้สถานที่สถานีลงพื้นจากแท่น ๒ ฟุต และ ๔ ฟุต
                      สถานีฝึกที่ ๕ การฝึกพิเศษ ใช้บริเวณโรงเก็บบอลลูน และหน้า บก.รร.สพศ.ศสพ.           
                    สถานีฝึกที่ ๖ การลงพื้นจากรอกวิ่ง ใช้สถานที่สถานีลงพื้นจากรอกวิ่ง

๘.๑.๓ ภาคกระโดดร่ม/ใช้อากาศยาน บ.ล.๘ ของ ทอ. และ อากาศยาน ฮ.ล.๔๗ ดีของ ทบ. สนามกระโดดร่มหลัก ใช้สนามกระโดดร่ม พัชรกิติยาภา สนามกระโดดร่มสำรอง ใช้สนามกระโดดร่ม บ้านท่าเดื่อน้อย

๖ ทหารเสือ ลุกนั่งไปเรื่อยๆๆ

๘.๒ ขั้นตอนการฝึก

                       
๘.๒.๑ สัปดาห์ที่ 

                          
๑) การรายงานตัว ดำเนินกรรมวิธี ชี้แจงระเบียบต่างๆ แนะนำเครื่องช่วยฝึกพื้นที่การฝึกพิธีเปิดการศึกษา, ปฐมนิเทศการฝึก, แนะนำครูฝึก
                          
๒) การเรียนภาควิชาการ
                          
๓) การสอบภาควิชาการ
                          
๔) การฝึกกระโดดร่มภาคพื้นดินหมุนเวียนตามสถานีฝึก จำนวน ๖ สถานี สถานีละ ๕๐ นาที    

๕) การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำสัปดาห์  เกณฑ์การทดสอบ
                           - ดึงข้อ            ครั้ง
                           - ลุกนั่ง     ๔๒    ครั้ง (ภายใน ๒ นาที)
                           - ยึดพื้น    ๒๘    ครั้ง (ภายใน ๒ นาที)
                           - วิ่ง                ไมล์ (ภายใน ๘ นาที ๓๐ วินาที)

.๒.๒ สัปดาห์ที่ ๒

                           ๑) การฝึกกระโดดร่มภาคพื้นดินหมุนเวียนตามสถานีฝึก จำนวน ๖ สถานี
                           ๒) การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำสัปดาห์  เกณฑ์การทดสอบ 

                           - ดึงข้อ            ครั้ง
                           - ลุกนั่ง     ๔๖    ครั้ง (ภายใน ๒ นาที)      
                           - ยึดพื้น    ๓๐    ครั้ง (ภายใน ๒ นาที)
                           - วิ่ง               ไมล์ (ภายใน ๘ นาที ๓๐ วินาที)

๘.๒.๓ สัปดาห์ที่ ๓

                          
๑) การฝึกกระโดดร่มภาคพื้นดินหมุนเวียนตามสถานีฝึก จำนวน ๖ สถานี
                          
๒) การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำ เกณฑ์การทดสอบ

                           -
ดึงข้อ            ครั้ง
                           -
ลุกนั่ง     ๕๐    ครั้ง (ภายใน ๒ นาที)
                           -
ยึดพื้น    ๓๒    ครั้ง (ภายใน ๒ นาที)
                           -
วิ่ง                ไมล์ (ภายใน ๘ นาที)

ท่าต่อไป "ดึงข้อราวบ่าเดียว"  ๖ ทหารเสือนึกใจ ขอแค่ ๙ ครั้งพอ

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำสัปดาห์ที่ ๑,  และ ๓ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๙๐๐ นั้น ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบในภาคเช้า จะต้องทดสอบแก้ตัวในวันถัดมา เวลา ๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ หากไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ


         

๖ ทหารเสือ พร้อมหรือยัง.? 

 ๘.๒.๔ สัปดาห์ที่ ๔

                          
๑) การฝึกภาคพื้นดินหมุนเวียนตามสถานีฝึก จำนวน ๖ สถานี
                          
๒)  การทดสอบการกระโดดร่มภาคพื้นดิน ๓ สถานี

                          
๓) ผบ.รร.สพศ.ศสพ. พบปะ นร.
                          
๔) นำ นร.ไปดูสนามกระโดดร่มและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
                          
๕) การรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ กอง พธ.สกอ. และรับร่มเตรียมการโดด
                          
๖) การกระโดดร่มจากอากาศยาน ฮ.ล.๔๗ ดี ในเวลากลางวันด้วยร่ม  MC 1-1B/NS                   

๖ ทหารเสือ วิ่ง ๒ ไมล์ ภายใน ๑๘ นาที   วิ่งเสร็จ สลบ..

                  

๑) การกระโดดร่มจากอากาศยาน ในเวลากลางวัน ด้วยร่ม  MC1-1B/NS และจะทำการกระโดดร่มประกอบอาวุธ และเครื่องสนามในเวลากลางวัน/กลางคืน
                           ๒) ปิดการฝึกศึกษา และส่งเครื่องช่วยฝึก

๖ ทหารเสือ คิดในใจ รอดจากโดนลงมาไม่ตาย ก็ถือว่าบุญแล้วชาตินี้

วิ่ง !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!          การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของ รร.สพศ.ศสพ. มีเพียงเท่านี้ หากท่านใดสนใจเข้ารับการศึกษาสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ รร.สพศ.ศสพ. ครับ

จุดมุ่งหมาย ๖ ทหารเสือ  เอามันมาติดไว้ที่หน้าอกให้ได้

 

๖ ทหารเสือ

 ขอขอบคุณข้อมูล

วารสาร ทหารพลร่มอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
arekoy วันที่ : 21/12/2009 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arekoy
อนาคตและอดีตไม่สำคัญ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

โอ้วววว....เยี่ยมมากเลย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]