• บรรยง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-04-23
  • จำนวนเรื่อง : 94
  • จำนวนผู้ชม : 326827
  • ส่ง msg :
  • โหวต 406 คน
บรรยง วิทยวีรศักดิ์
ข้อคิดเรื่องเศรษฐกิจและการเมือง ที่เขียนด้วยภาษาง่ายๆ แต่น่าสนใจ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/banyong
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2550
Posted by บรรยง , ผู้อ่าน : 1845 , 15:14:48 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          ตามที่นายบุญทัน ดอกไธสง รองประธานคณะกรรมการด้านกิจการพรรคการเมือง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  ได้ออกมาแถลงผลสรุปของการประชุมว่าด้วยกรณีที่ 111 อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับพรรคการเมือง  ว่า
           “เมื่อพิจารณาจากพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.2550   และพ.ร.บ.พรรคการเมือง 2550 จะพบว่ามีเพียงมาตรา 97 และ 98 เท่านั้นที่บัญญัติห้ามกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป   จะจดแจ้ง การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่  หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ และให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรค  และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นยุบไปเท่านั้น ไม่ปรากฏการห้ามกระทำการในเรื่องอื่นๆ   แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 17, 18 และ44 ของพ.ร.บ.พรรคการเมือง 50 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไว้เป็นการเฉพาะ
            ดังนั้นหากบุคคลใดที่ไม่มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรค หรือมีตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในพรรคเช่น ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุติ ประธานกำหนดยุทธศาสตร์ ผู้ดำเนินการ ผู้มีส่วนร่วม จัดบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้เข้าไปใช้อำนาจหน้าที่ผู้บริหาร หรือกระทำการอันมีลักษณะเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรค ไม่ว่าจะโดยพฤตินัย หรือนิตินัย ก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำดังเช่นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งถือได้ว่าขัดต่อมาตรา 97 ของพ.ร.บ.พรรคการเมือง 2550
             นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาในประเด็นที่ว่า ผู้สมัครสามารถถ่ายรูปคู่กับอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ เพื่อนำไปใช้ในการหาเสียง รวมทั้งอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิสามารถขึ้นเวทีปราศรัยได้หรือไม่ และเรื่องอื่นๆ ที่มีการการหารือมา 73 เรื่อง เช่น สามีถูกตัดสิทธิทางการเมือง แต่ส่งภรรยาลงรับเลือกตั้ง ภรรยาจะสามารถใช้ชื่อสามีมาหาเสียงได้หรือไม่   ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป”

             ขณะที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง  อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย  ได้แสดงความเห็นว่า  “ผมอยากกล่าวหาว่าการกระทำของ กกต.เพื่อให้ไม่เป็นกลาง    มติ กกต.เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพเกินกว่าคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในฐานะคนไทยได้ ”
            "จากนี้ไปเราจะดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองเพื่อยืนยันว่า  เราจะใช้สิทธิเสรีภาพอยากจะเห็นพรรคใดเป็นรัฐบาล หรือไม่เป็นรัฐบาล   ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยจะเปิดเวทีปราศรัยครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.นี้ที่สวนจตุจักรในเวลา17.00น.ใช้ชื่อว่า"บ้านเลขที่111พบประชาชน"  จะเป็นการปราศรัยวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นและข้อมูลของพรรคการเมืองต่างๆให้ประชาชนรับทราบ และในวันที่ 27 พ.ย.นี้ จะเปิดปราศรัยที่ตลาดอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยจะมีการปราศรัยต่อไปจนกว่าถึงวันเลือกตั้ง"
             จากการประมวณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า  ยังมีอดีตกรรมการบริหารบางส่วนของพรรคไทยรักไทย  ยืนยันว่าตนถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง  แต่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง  ดังนั้นตนย่อมสามารถแสดงความคิดเห็นได้  ปราศรัยทางการเมืองได้เฉกเช่นประชาชนทั่วไป
            

              แต่ถ้าเราอ่านรัฐธรรมนูญดีๆจะพบว่า  แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้อย่างกว้างขวางก็จริง  แต่ก็มักจะมีถ้อยคำที่เป็นข้อยกเว้นในบางกรณีเช่น 
             หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  มาตรา 29  “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้  จะกระทำไม่ได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น  และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้”
             หรือมาตราที่ 34  “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร  การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำไม่ได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน  การผังเมือง  หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์”
             หมายความว่า  ในกรณีปกติ  เราย่อมมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย  แต่เมื่อไรที่เราทำผิดกฎหมาย  สิทธิบางอย่างย่อมถูกจำกัดไป  เช่น  เราไปปล้นจี้  ทำร้ายผู้อื่น  ย่อมถูกจองจำ  หมดเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
             ลองนึกภาพดูว่า  ถ้าคนที่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้ง  แต่ยังคงเที่ยวออกปราศรัยหาเสียงให้พรรคการเมือง  ส่งภรรยาลงเลือกตั้ง  ออกทุนรอนเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนใกล้ชิด  แล้วเราจะมีบทบัญญัติข้อนี้ไว้ทำไม  ถ้าพิเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูณแล้วเห็นได้ชัดว่า  ต้องการให้คนที่กระทำผิดหยุดดำเนินกิจกรรมทางการเมืองชั่วคราว  ให้ไปใช้ชีวิตอย่างชาวบ้านทั่วไปสัก 5 ปี  ไม่ใช่วิ่งรอกหาเสียง  ไฮปาร์ค หรือออกมาเจ้ากี้เจ้าการเรื่องในพรรคการเมือง
              มันคงไม่ต่างอะไรกับคนที่ล้มละลายแล้วยังใช้ชื่อลูกน้องทำการค้าแทน  ซื้อเองขายเอง  ติดต่อลูกค้าเอง  แต่บอกว่าเป็นของลูกน้อง  หรือราชายาเสพติดที่ถูกจองจำ  แต่ยังสามารถใช้โทรศัพท์จากในคุกโทรสั่งลูกน้องผลิตยา  ส่งยาและขายยาได้ตามปกติ  แล้วคุกมีไว้ทำอะไร
              ขอให้ดูอย่างพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์  ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาก่อน  ท่านสามารถใช้ชีวิตในช่วงนั้นได้อย่างสง่างาม  ปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด  หยุดกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด  ไปทำเกษตร  ทำฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ  ไปเอาดีทางด้านนั้นจนมีชื่อในฐานะเจ้าของฟาร์มรายใหญ่  ออกทีวีมีชื่อเสียงโด่งดังไปอีกแนวทางหนึ่ง  ไม่ได้ตะแบง  ไม่ได้ตีรวนอย่างคนบางคนในปัจจุบัน
            

              อย่ามัวมาตีความ  เล่นสำบัดสำนวนอยู่เลย  ว่าเขาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ไม่ได้สั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมือง  ถ้ามัวแต่มาเล่นคำอยู่อย่างนี้  โดยไม่ดูเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ประเทศชาติไปไม่ถึงไหนแน่ครับ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 22/11/2007 เวลา : 15.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

กติกา มีไว้เพื่อกำหนดกรอบครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]