• บาว_นาคร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-11-06
  • จำนวนเรื่อง : 81
  • จำนวนผู้ชม : 168630
  • ส่ง msg :
  • โหวต 94 คน
บาว นาคร
การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของชุมชนท้องถิ่น
Permalink : http://www.oknation.net/blog/baocd12
วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
Posted by บาว_นาคร , ผู้อ่าน : 1553 , 09:12:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ด้วยโครงการสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ  ได้ก่อกำเนิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2532 โดยมุ่งหมายให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาได้สร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อันจะนำไปสู่การถักทอความเป็นเครือข่ายในการพัฒนาตนเอง สังคม และเครือข่ายความร่วมมือ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554
Posted by บาว_นาคร , ผู้อ่าน : 2355 , 18:45:35 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

วันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ อ.ปากพนัง ท่าศาลา หัวไทร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ได้นำเสนอข่าว แต่มีบางพื้นที่ที่ประสบภัยและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และไม่มีสื่อไหนได้นำเสนอข่าว  จึงขอส่งข่าวผ่านทางช่องทาง ok nation ที่อ.ขนอม หมู่บ้านท่าจันทร์ ต.ท้องเนียน น้ำท่วม และไฟฟ้าได้ดับมา ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้ว และการติดต่อสื่อสารกับภายนอกก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก และขอฝากวิงว....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2553
Posted by บาว_นาคร , ผู้อ่าน : 1984 , 22:08:31 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

 พลังชุมชนท้องถิ่น: แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย* ปัจจุบันประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนของสังคม หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศถึงแผนปรองดอง 5 ข้อ โดยสรุป คือ 1) การปกป้องสถาบันหลักของชาติคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การแก้ไขปัญหาส่วนโครงสร้างความไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้ำของสังคม 3) การมีกลไกที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนให้มีบทบาทในการลดความขัดแย้งของสังคม 4) การมีกลไกการตรวจสอบข้....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2553
Posted by บาว_นาคร , ผู้อ่าน : 1973 , 13:12:47 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จริยธรรมนักการเมืองกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย* สถานการณ์ปัญหาทางการเมืองไทยในปัจจุบันมีความคลี่คลายลงบ้างแล้วและได้มีการพิจารณาถึงการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ ด้วยแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยด้วยวิธีการต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้นจากทุกภาคส่วนของสังคม ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าประเด็นที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การปฏิรูปตัวนักการเมืองเองในเรื่องปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเม....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2553
Posted by บาว_นาคร , ผู้อ่าน : 2079 , 21:09:40 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อินเทอร์เน็ตกับการสื่อสารทางการเมืองไทยบาว นาคร* ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งทางการเมืองและวิกฤติทางการเมืองในปัจจุบันนั้น ทำให้การสื่อสารทางการเมืองไทยได้มีกระบวนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และกลยุทธ์การสื่อสารแบบใหม่ คือการใช้อินเทอร์เน็ต มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Twitter หรือแม้กระทั่ง Clip ทาง ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
Posted by บาว_นาคร , ผู้อ่าน : 1921 , 13:28:27 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามเขตแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบาว นาคร*            ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกัน อย่างเช่น กรณีมาบตาพุด เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้เน้นแต่ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเป็นฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ผลจากการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยละเลยความสำคัญของกา....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by บาว_นาคร , ผู้อ่าน : 2498 , 01:43:55 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 กับหลักสูตรท้องถิ่นบาว นาคร*การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองเป็นนโยบายที่รัฐบาลปัจจุบันได้ดำเนินการอยู่และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข่าวการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวกับการศึกษา ปัญหาของการจัดการศึกษาในเรื่องวิชาชีพ ทางการแพทย์และพยาบาลของสถาบันการศึกษา ปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของครูผู้สอน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาขอ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by บาว_นาคร , ผู้อ่าน : 2007 , 15:09:39 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชุมชนออนไลน์กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน*  ท่ามกลางกระแสข่าวสารทางด้านสังคมและการเมืองที่นำเสนอผ่านทางช่องทางต่างๆนั้น อินเทอร์เน็ตหรือว่าweb board เป็นชุมชนออนไลน์ที่มีบทบาทสำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารทางการเมืองในยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งสังคมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสังคมโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ไปสู่หลังสังคมฐานความรู้ (Post Knowledg....

อ่านต่อ


/11
เมื่อไรดอกไม้จะบาน : บทเพลงสะท้อนปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นบทเพลงที่สะท้อนปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นกำลังใจแก่พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณ เดอะเจมส์ ธีระศักดิ์ ใจดำรงค์

View All