• เงาอดีต
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2010-02-08
  • จำนวนเรื่อง : 67
  • จำนวนผู้ชม : 403343
  • ส่ง msg :
  • โหวต 40 คน
อดีต...คือกระจกส่องปัจจุบัน....
ร่วมรำลึกถึงบุคคลสำคัญ เหตุการณ์ สถานที่ ในอดีต เเละปัจจุบัน ประดุจเงานั้น ในกระจก
Permalink : http://www.oknation.net/blog/been555
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2553
Posted by เงาอดีต , ผู้อ่าน : 19209 , 10:21:36 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีสำคัญหนึ่งสำหรับราชอณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพิธีที่เชิดชูเฉลิมพระเกียรติยศองค์พระประมุข ว่าทรงเป็นพระราชาธิบดีแห่งราชอณาจักรนั้นโดยสมบูรณ์

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ไทยนั้น ถือประเพณีสืบเนื่องมาแต่พิธีพราหมณ์ พราหมณ์มีส่วนสำคัญในพระราชพิธีนี้ คือเป็นผู้กล่าวคำถวายสิริราชสมบัติ และถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

 

เครื่องประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งในพระแท่นมณฑล พระเเท่นมณฑลนี้ตั้งอยู่ริมผนังด้านตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประดิษฐานเครื่องมงคลในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วงสายสิยจน์จากพระแท่นมณฑลนี้ ไปรอบพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ออกทางพระทวารเทวราชมเหศวร์ ต่อไปพระที่นั่งบุษบกมาลา วงรอบพระมหามณเฑียร พระแท่นมณฑลจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เครื่องประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.. ๒๔๙๓ ซึ่งตั้งในมณฑลพิธี ประกอบด้วยเครื่องประกอบในหมวดต่างๆ รวม ๘ หมวดดังนี้

 

หมวดพระเจ้า

๑. พระบรมสารีริกธาตุ (เมื่อรัชกาลที่ ๒ ทำที่ตั้งรับกรัณฑ์เป็นระย้ากินนร  จึงเรียกกันว่า "พระธาตุระย้ากินนร"  เดิมตั้งที่พระสงฆ์สวดมนต์พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันตก  มาตั้งพระแท่นมณฑลเมื่อรัชกาลที่ ๔  และต่อมาทรงสร้างพระสถูปครอบนอกอีกชั้นหนึ่ง)

๒. พระพุทธบุษยรัตน์ (ได้มาจากเมืองจำปาศักดิ์เมื่อรัชกาลที่ ๒)

๓. พระนาคสวาสดิ์เรือนแก้ว (ในหนังสืออื่นเรียกว่าพระเรือนแก้วทองก็มี เป็นพระหยกได้มาเมื่อรัชกาลที่ ๓)

๔. พระแก้วเชียงแสน (ได้มาเมื่อรัชกาลที่ ๔)

๕. พระพุทธบุษยรัตน์น้อย (ได้มาเมื่อรัชกาลที่ ๕ )

. พระแก้วมรกตน้อย (ได้มาเมื่อรัชกาลที่ ๖ )

. พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชการที่ ๑

. พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชการที่ ๒

. พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชการที่ ๓

๑๐. พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชการที่ ๔

๑๑. พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชการที่ ๕

๑๒. พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชการที่ ๖

๑๓. พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชการที่ ๗

๑๔. พระพิชัยพิธี (พระทรงเครื่องยืน หล่อด้วยเงินหุ้มทองแต่ในรัชกาลที่ ๑)

๑๕. พระชัยหลังช้าง (ครั้งรัชกาลที่ ๑)

๑๖. พระชัยนวโลหะ

๑๗. พระแก้วอุ้มบาตร

๑๘. พระนิรันตราย (ทรงสร้างสรวมพระทองคำของโบราณ เมื่อในรัชกาลที่ ๔)

๑๙. คัมภีร์พระธรรม (คือพระไตรปิฎกย่อ สันนิษฐานว่าจะพึ่งตั้งพระแท่นมณฑลเมื่อในรัชกาลที่ ๔)

 

 

หมวดพระราชสิริ

๑. พระสุพรรณบัฏ

๒. ดวงพระชันษา (จารึกพร้อมพระสุพรรณบัฏ)

๓. พระราชลัญจกร

 

หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก

๑. พระครอบพระกริ่ง(บางทีจะได้เคยตั้งแต่ครั้งราชาภิเษกรัชกาลที่ ๔

๒. พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ

๓. พระมหาสังข์ทอง

๔. พระมหาสังข์นาก (สร้างในรัชกาลไหนไม่แน่  แต่ปรากฏในหมายรับสั่งตลอดรัชกาลที่ ๓)

๕. พระมหาสังข์เงิน

๖. พระมหาสังข์ (รัชกาลที่ ๓)

๗. พระเต้าเบญจครรภใหญ่

๘. พระเต้าเบญจครรภรอง (รัชกาลที่ ๔)

๙. พระเต้าเบญจครรภห้าห้อง (รัชกาลที่ ๔)

๑๐. พระเต้าประทุมนิมิตรทอง

๑๑. พระเต้าประทุมนิมิตรนาก

๑๒. พระเต้าประทุมนิมิตรเงิน

๑๓. พระเต้าประทุมนิมิตรสัมฤทธิ์

๑๔. พระเต้าห้ากษัตริย์ (รัชกาลที่ ๔)

๑๕. พระเต้าบัวหยกเขียว (รัชกาลที่ ๔)

๑๖. พระเต้าบัวแดง (รัชกาลที่ ๔)

๑๗. พระเต้าจารึกอักษร (รัชกาลที่ ๔)

๑๘. พระเต้าศิลายอดเกี้ยว (รัชกาลที่ ๔)

๑๙. พระเต้าบังกสี

๒๐. พระเต้าเทวบิฐ (รัชกาลที่ ๔)

๒๑. พระเต้าไกรลาศ (รัชกาลที่ ๔)

๒๒. พระเต้านพเคราะห์ (รัชกาลที่ ๔)

๒๓. พระครอบพระมุรธาภิเษก

 

หมวดพระเครื่องต้น

๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ

๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี

๓. ธารพระกร

๔. วาลวิชนี (พัดฟักมะขาม ก็เรียก)

๕. ฉลองพระบาท

๖. ธารพระกรศักดิ์สิทธิ์

๗. ธราพระกรเทวรูป

๘. พระภูษารัตกัมพล

๙. พระมหาสังวาล

๑๐. พระนพ

๑๑. พระสังวาลพราหมณ์

๑๒. พระแส้หางช้างเผือก (เห็นจะแรกตั้งในรัชกาลที่ ๔)

๑๓. พระแส้จามรี

 

หมวดเครื่องพิชัยสงคราม

๑. หีบเครื่องพระพิชัยสงคราม

๒. หีบเครื่องพระมนต์พิเศษ

๓. พระมาลาเบี่ยง

๔. ฉลองพระองค์เกราะเหล็ก

๕. ฉลองพระองค์เกราะนวม

๖. เครื่องทรงลงยันต์ราชะ ๗ สี

 

หมวดพระแสง

๑. พระแสงดาบเชลย

๒. พระแสงจักร

๓. พระแสงตรีศูล

๔. พระแสงธนู

๕. พระแสงดาบเขน

๖. พระแสงหอกชัย

๗. พระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น้ำสะโตง

๘. พระแสงของ้าวเจ้าพระยาแสนพลพ่าย

๙. พระแสงดาบคาบค่าย

๑๐. พระแสงดาบใจเพ็ชร

๑๑. พระแสงเวียด

๑๒. พระแสงทวนทอง

๑๓. พระแสงง้าวด้ามถมฝักทอง

๑๔. พระแสงปืนคาบศิลาเคยทรง(คือพระแสงปืนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสำหรับพระหัตถ์ในการศึกสงครามมาแต่เดิม)

๑๕. พระแสงดาบญี่ปุ่น ร.

๑๖. พระแสงแฝด

๑๗. พระแสงขรรค์นวโลหะ

๑๘. พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง

๑๙. พระแสงมรกต

๒๐. พระแสงขอตีช้างล้ม

๒๑. พระแสงขอคร่ำด้ามไม้เท้า

๒๒. พระแสงชนักต้น

๒๓. พระแสงศร ๓ ลูก (สร้างในรัชกาลที่ ๔ พึ่งตั้งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นทีแรกเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕)

๒๔. พระแสงตรีศูลด้ามหยก

๒๕. พระแสงตรีศูลด้ามกรามช้าง

๒๖. พระแสงตรีศูลด้ามสั้น

๒๗. พระแสงหอกร่อนน้อย

๒๘. พระแสงทวนถมคู่

๒๙. พระแสงง้าวถมคู่

๓๐. พระแสงฝักเหล็กคร่ำทองคู่

 

หมวดเครื่องสูง

๑. พระเศวตฉัตร

๒. พระเสมาธิปัตย

๓. พระฉัตรชัย

๔. พระเกาวพ่าห์

๕. ธงชัยราชกระบี่ธุชใหญ่

๖.  ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่

๗. ธงชัยราชกระบี่ธุชน้อย

๘.  ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย

. ธงบรมราชาธวัช

๑๐. ธงไอยราพรต

๑๑. ธงมหาไพชยนต์ธวัช

 

หมวดเครื่องราชูปโภค

๑. พานพระขันหมาก

๒. พระสุพรรณศรีบัวแฉก

๓. พระเต้าพระสุธารส

๔. พระสุพรรณราช

 

ในวโรกาสงานพระราชพิธีบรมราชภิเษกครบ ๖๐ ปี ขอถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
chawa วันที่ : 13/02/2012 เวลา : 23.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mixedandmatch
Mixed & Matched

ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์มาก

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ยากันยุง วันที่ : 30/04/2010 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/newgeneration
ส่วนหนึ่งของชีวิต คือ จิตสาธารณะ


ขอราชวงศ์จักรีทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

............

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
คมเย็น วันที่ : 30/04/2010 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

เป็นบุญตาที่ได้ยลครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
V_Suvannang วันที่ : 30/04/2010 เวลา : 08.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suvannang
ว.สุวรรณัง

ขอบคุณครับ
ไปเอาภาพเก่าๆมาจากไหนครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
คนเดินผ่าน วันที่ : 29/04/2010 เวลา : 15.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/seaGypsy


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Pornsuri วันที่ : 29/04/2010 เวลา : 14.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pornsuri
http://twitter.com/pornsuri


ขอทรงพระเจริญค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]