• ลูกเสือหมายเลข9
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-25
  • จำนวนเรื่อง : 800
  • จำนวนผู้ชม : 3251368
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1631 คน
ลูกเสือหมายเลข9
พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยเรื่องความหลัง ความหวังและความฝัน ...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/chai
วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
Posted by ลูกเสือหมายเลข9 , ผู้อ่าน : 2824 , 13:24:51 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 14 คน Hunters_Dream , ลูกแม่ลำดวน และอีก 12 คนโหวตเรื่องนี้

 

        พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ"เศรษฐกิจพอเพียง"
          ปรัชญานี้ เป็นหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจ ที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้กับคนไทย เมื่อครั้งประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงในปี 2540 และประเทศไทยสามารถพลิกฟื้นประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนั้นกลับมาแข็งแกร่งได้เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์
          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ นอกจากจะเป็นหลักปรัชญาเพื่อความยั่งยืนของประชาชนคนไทยแล้ว และยังเป็นหลักปรัชญาเพื่อความยั่งยืนของโลกด้วย
          บริษัทบุญรอดฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดทำโครงการ "100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง" ขึ้นตามทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ เพื่อร่วมสร้างความอยู่ดีกินดี บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้กับนักเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของชนในชาติ สมดังพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยทรงมีพระราชดำรัส"รู้รักสามัคคี"


 

 

          "ปิติ ภิรมย์ภักดี" มองเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญและควรปลูกฝังเด็กๆ
          ในฐานะธานโครงการ "100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง" "ปิติ"บอกว่า โครงการนี้ "สิงห์"จะจัดสรรเงินให้โรงเรียนละ 30,000 บาทเป็นทุนตั้งต้นในการบริหารจัดการสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน และยังปลูกฝังให้นักเรียนใน100 โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้ทำเกษตรตามทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำผลิตผลที่ได้มาเป็นอาหาร รับประทาน
          "การเลี้ยงไก่ ต้องเลี้ยงไก่ให้สามารถออกไข่ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีไข่ไก่ทานคนละ 1 ฟองต่อวัน แต่ละมื้ออาหารต้องมีผักและเนื้อสัตว์ และนอกจากเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ยังต้องมีเหลือพอที่จะจำหน่ายให้นักเรียนซื้อกลับบ้านในราถาถูก รวมทั้งมีเพียงพอที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์และรายได้ให้นักเรียน" ปิติ ประธานโครงการกล่าว


 

 

          โครงการนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้น
          เพราะก่อนหน้านี้ "สิงห์"ได้นำแนวความคิด 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง ไปทดลองที่ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านสิงห์อาสา จังหวัดเชียงราย โดยครูพรรณพิมล ปันคำ และครูผ่าน ปันคำ เป็นผู้ดำเนินการ และได้ทดลองเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดให้นำเงิน 30,000 บาท ไปซื้อแม่ไก่ไข่ 100 ตัว ซึ่งสามารถออกไข่วันละ 80 ฟอง ซื้อเมล็ดผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง ผักคะน้า แตงกวา มาปลูก โดยผักแต่ละชนิดให้ผลผลิตชนิดละประมาณ 10-15 กิโลกรัม และยังให้มีการเพาะเห็ดนางฟ้า 500 ก้อนที่สามารถให้ผลผลิตก้อนละ 60 กิโลกรัมต่อเดือน รวมทั้งการเลี้ยงปลาดุกอีก 800 ตัว
          "ภายหลังการเลี้ยงไก่ เด็กๆจะมีไข่ทานตั้งแต่วันแรกและภายใน 2 สัปดาห์จะมีผลผลิตอื่น เช่น เห็ด ผัก ส่วนปลาดุกสามารถนำไปขายที่ในตลาดได้ราคากิโลกรัมละ 60 บาท เมื่อปลาดุกมีอายุ 3 เดือนโดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนแล้ว ยังมีผลผลิตเหลือเพียงพอที่จะให้ผู้ปกครองได้ซื้อกลับบ้านในราคาถูกด้วย" ปิติบอกถึงความสำเร็จของโครงการทดลอง


       

          ได้มีการเริ่มนับ 1 ก่อนจะถึง 100 แล้ว

          โดยล่าสุด "สิงห์อาสา" และเครือข่ายนักศึกษาในภาคกลาง ได้ร่วมกับศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน(สิงห์อาสา-สิงห์บุรี) ดำเนินโครงการ "100โรงเรียนเกษตรพอเพียง" ขึ้นแล้วที่โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ และจะมีการขยายต่อไปอีก 100 โรงเรียนทั่วประเทศ
          ตามแนวของกิจกรรมของโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียงนี้ กำหนดให้โรงเรียนจัดสรรพื้นที่ว่างออกเป็นส่วนๆจัดการปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด ที่สามารถทำได้ง่ายมากโดยใช้วัสดุราคาถูกมาทำโรงเรือนและเพาะเห็ด รวมทั้งยังได้สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์เพื่อที่จะสามารถนำไข่ไก่มาเป็นอาหารสำหรับเด็กได้ และการเลี้ยงปลาดุกจากบ่อที่ใช้ผ้าใบปูเพื่อป้องกันการซึมรั่วของน้ำในบ่อ
          "เมื่อเปิดโครงการนี้และนำแนวคิดนี้ลงสร้างเป็นแปลงเกษตรจริง เราจะใช้เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาระดับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นทีมงานลงพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนในโครงการ เพื่อก่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ทำแปลงเกษตรสร้างโรงเพาะเห็ดและทำบ่อเลี้ยงปลาดุก ซึ่งในเบื้องต้นบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ วางเป้าหมายสร้างโรงเรียนเกษตรพอเพียงครั้งแรกจำนวน 100 โรงเรียนในปีนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเกษตรพอเพียงทั่วประเทศ มีความอยู่ดีกินดี เป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงต้องการเห็นประชาชนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยโครงการนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยดูแลเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน แต่ที่สำคัญยังได้สร้างประสบการณ์มากมายนอกตำราเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆและรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงด้วย" ปิติกล่าวทิ้งท้าย
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 09/11/2016 เวลา : 22.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

ลิงเขียวนั่งอ่านบนรถบัสจากในยางมากะตะค่ะ

อ่านแล้วชอบโครงการนี้มาก
เด็กๆมีผักสด...ทีเด็ด...มีไข่กิน
ดีมากๆเลยค่ะ

อยากให้โครงการนี้ไปที่หมู่บ้านลิงเขียวจัง

ชอบภาพที่เด็กๆอุ้มถุงเห็ดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 09/11/2016 เวลา : 08.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ชื่นชม กับโครงการที่สนองพระราชปณิธานของ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

ความคิดเห็นที่ 3 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 08/11/2016 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอชื่นชมในความคิดและลงมือทำจริงๆ ที่โรงเรียน เด็กจะได้เรียนรู้และทำเป็น เด็กในต่างจังหวัดจะมีโอกาสได้เรียนรู้แบบนี้เพราะโรงเรียนมาที่ดิน ในขณะที่โรงเรียนในเมืองใหญ่หมดสิทธิ์เพราะเทปูนซีเม็นต์หมด

ความคิดเห็นที่ 2 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Torko from mobile วันที่ : 08/11/2016 เวลา : 16.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Climate

ช่วยเหลือแบ่งปัน กับเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นศาสตร์ที่ทุกคนเติบโตมา

ความคิดเห็นที่ 1 ลิงเขียว , Gaby ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 06/11/2016 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

การเริ่มต้นของ "สิงห์" เป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางแล้ว
โดยเริ่มที่เด็กนักเรียนก่อน เป็นการสนองพระราช
ปณิธานของพ่อหลวงได้เป็นอย่างดี ที่ทรงต้องการ
เห็นประชาชนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง เป็น
หลัก และดูผลงานก้าวหน้าไปตามลำดับขั้น แล้ว
ค่อยช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นต่อไป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2016 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]