• jk
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-01-22
  • จำนวนเรื่อง : 3920
  • จำนวนผู้ชม : 3845189
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16436 คน
Jk_Nation U
Chairman of The National Press Council of Thailand
Permalink : http://www.oknation.net/blog/chakkrish
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2550
Posted by jk , ผู้อ่าน : 10806 , 13:42:38 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

    ในโลกของสื่อยุคเก่า ข้อเขียน บทความ จำนวนมาก ที่ถึงแม้จะผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจากบรรณาธิการแล้ว ก็ยังส่งผลความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ ของบุคคลอื่น โดยที่บุคคลเหล่านั้นน้อยราย ที่จะใช้กฎหมายปกป้องตัวเอง

     ในโลกของสื่อใหม่ การสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว โดยก้าวข้ามขั้นตอนการกลั่นกรองของบรรณาธิการในฉับพลันทันที ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะก่อความเสียหายให้กับบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้น

      มีผู้คนจำนวนมาก ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงวาทกรรม บิดเบือนข้อมูล แพร่ภาพหรือตัดต่อภาพอนาจาร ฉ้อโกง ฟอกเงิน ฯลฯ  โดยที่ไม่สามารถจัดการป้องกันได้ ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายว่าด้วยความผิดทางอาญา ที่มิได้ครอบคลุมถึง

      อำนาจการสื่อสารในไซเบอร์สเปซที่จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรม จึงเป็นอำนาจที่ไร้ขอบเขต ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงจิตสำนึกในเชิงจริยธรรมที่อ่อนแออย่างยิ่ง

      พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (๑๘) น่าจะเป็นความหวังของบรรดาเหยื่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในการใช้เพื่อต่อสู้กับการถูกกระทำย่ำยี โดยโจรคอมพิวเตอร์ได้

       ๕ ฐานความผิดอาชญากรคอมพิวเตอร์

        ๑.แฮกเกอร์ (Hacker)

         มาตรา ๕ "ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดิอน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

         มาตรา ๖ "ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

          มาตรา ๗ " ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

           มาตรา ๘ "ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ โดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์เพื่อดักรับไว้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ"

คำอธิบาย  ในกลุ่มความผิดนี้ เป็นเรื่องของแฮกเกอร์ (Hacker) คือ การเจาะเข้าไปใน"ระบบ"คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งระดับความร้ายแรงของโทษ ไล่ขึ้นไปจากการใช้ mail ของคนอื่น เข้าไปในระบบ  หรือเผยแพร่ mail ของคนอื่น การเข้าไปใน "ข้อมูล" คอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่น จนกระทั่งการเข้าไปจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการค้า (Corporate Eepionage)

        ๒.ทำลายซอฟท์แวร์

           มาตรา ๙ "ผู้ใดทำให้เสียหาย  ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

            มาตรา ๑๐ "ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ โดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

คำอธิบาย เป็นลักษณะความผิดเช่นเดียวกับ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ในประมวลกฎหมายอาญา แต่กฎหมายฉบับนี้หมายถึงซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

         ๓ ปกปิด หรือปลอมชื่อส่ง Mail

             มาตรา ๑๑ "ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินไม่เกินหนึ่งแสนบาท"

คำอธิบาย  เป็นการส่งข้อมูล หรือ Mail โดยปกปิดหรือปลอมแปลงชื่อ รบกวนบุคคลอื่น เช่น จดหมายลูกโซ่ ข้อมูลขยะต่างๆ

        ๔.ผู้ค้าซอฟท์แวร์ สนับสนุนการทำผิด

            มาตรา ๑๓ "ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ - ๖ - ๗ - ๘ - ๙ - ๑๐ และ ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

คำอธิบาย เป็นความผิดที่ลงโทษผู้ค้าซอฟท์แวร์ ที่นำไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิดตาม มาตรา ๕ - ๑๑

        ๕.ตัดต่อ เผยแพร่ ภาพอนาจาร   

            มาตรา ๑๖ "ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไป อาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฎเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

             ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด

คำอธิบาย เป็นเรื่องของการตัดต่อ หรือตกแต่งภาพดารา ภาพบุคคลอื่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอนาจาร และเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม คำว่าประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายนั้น เพียงเห็นภาพก็น่าเชื่อแล้ว ไม่จำเป็นต้องยืนยันด้วยหลักฐาน หรือบุคคลโดยทั่วไปจะต้องเข้าใจในทันทีว่าบุคคลที่สามนั้นจะต้องได้รับความเสียหายอย่างแน่นอน จากการเผยแพร่ภาพนั้น

             สำหรับผู้ที่ได้รับภาพ ไม่มีความผิด ยกเว้นจะ Forward หรือเผยแพร่ต่อ ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้

             ถึงแม้จะมีกฎหมายที่ตราขึ้นไว้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตาม แต่ความผิดในลักษณะนี้ไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า ซึ่งสามารถรู้ตัวผู้กระทำความผิดได้ในฉับพลัน เช่นเดียวกับความผิดอาญาโดยทั่วไป นอกจาก "รอยเท้าอิเล็กทรอนิกส์" (electronic footprints) อันได้แก่ IP หรือร่องรอยที่ทิ้งไว้ในซอฟท์แวร์

   แต่ถึงอย่างไร นับจากวันนี้(๑๘) อาชญากรคอมพิวเตอร์ ก็มิอาจหลบเร้นกายได้อีกต่อไป 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
Nickky วันที่ : 05/10/2007 เวลา : 19.23 น.


ดีครับ จะได้รัดกุมยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
แสงธรรม วันที่ : 17/09/2007 เวลา : 22.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangtham
ความคิดชั่วแล่น... เพียงเสี้ยววินาทีที่สมองเคลื่อนไหว...

อันตรายเป็นอย่างยิ่ง คนใช้คอมพิวเตอร์ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นมากๆเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
hi-august วันที่ : 09/08/2007 เวลา : 13.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hi-august
<"u">..ชีวิตที่สมบูรณ์แบบต้องมีกำแพงดีๆให้พักพิง<u">

ปัจจุบันนี้โลกก้าวไกลจนเราต้องตามให้ทัน ไม่งั้นอาจถูกมองได้ว่าล้าสมัย แต่ภายใต้ข้อดีตรงนี้ก็มีผลเสียที่อาจตามมาด้วย เราผู้ใช้บริการก็ต้องระวัง เพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ตัว ไม่ใช่ความผิดของใคร

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
อนาคตของชาติ วันที่ : 08/08/2007 เวลา : 12.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/unseen-unseen
25-5marumachi


กฎหมายบ้าๆ ในประเทศบ้าๆ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
LIBERTY วันที่ : 31/07/2007 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/libertyposci


น่าสนใจมากๆค่ะ ว่างๆอย่าลืมแวะเข้ามาชมบล็อกมือใหม่บ้างนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
TK วันที่ : 30/07/2007 เวลา : 13.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TaeKung
coz I living on a jet plane, don't know when i be back again

รอบคอบ มีสติ มีวิจารณญาณ เคารพซึ่งสิทธิและระบบกฏหมาย เท่านี้แหละ ที่ผู้ใช้ควรมี

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
เบียร์150 วันที่ : 27/07/2007 เวลา : 18.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/padungkiert
—$48122766150

เขาไม่รู้หรอกครับ พรบ. ฉบับนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ แค่เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ของพวกนี้มีอย่างโจ่งแจ้งในสังคมก็เท่านั้นเอง

เพราะในทางปฏิบัติจริง มันเป็นไปไม่ได้ครับ

จะเป็นผู้ที่สนับสนุน พรบ. นี้ หรือผู้ที่ต่อต้าน พรบ. นี้
จะเป็นผู้ที่เคล่งศีลธรรม หรือ วิตถาร เพียงใด

ก็ไม่มีใครเลย ที่กล้าสาบานว่า ชาตินี้ไม่เคยดูหนังโป๊

ไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกครับ ทำตามที่เคยทำต่อไปก็เท่านั้นเอง


ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ไข่มุกแห่งเอเชีย วันที่ : 27/07/2007 เวลา : 14.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/intachai

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีใช้กันอย่างแพร่หลาย การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาเป็นการดีที่จะคุ้มครองผู้ที่อาจจะเกิดความเสียหายได้

หลายคนอาจเคยเจอเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรำคาญอย่างจดหมายลูกโซ่ที่ส่งต่อๆกันมา สำหรับผู้ที่ได้รับภาพ ไม่มีความผิด ยกเว้นจะ Forward หรือเผยแพร่ต่อ ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้

นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆ ฉะนั้น ผู้ที่จะก่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายควรพึงระลึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วย


ความคิดเห็นที่ 36 (0)
channel วันที่ : 27/07/2007 เวลา : 13.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/seangthip

เป็นการออกพระราชบัญญัติที่ดีแก่ผู้รับได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะมาตรา ๑๑ "ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข"
เพราะคนทั่วไปมักเจอกับเหตการณ์แบบนี้แทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ทำให้รู้สึกรำคาญเป้นอย่างมาก ถ้ามีมาตราการแบบนี้ออกมาลงโทษคงจะช่วยให้เราสบายไปได้ไม่น้อยและคนทำผิดก็คงจะเข็ดไปอีกนานแน่(หวังว่าจะเป้นเช่นนั้น)

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
บรรณาลัย วันที่ : 26/07/2007 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot

การออกพระราชบัญยัติฉบับนี้ออกใช้เป็การดีมากในการควบคุมป้องกันเหตุการร้ายๆที่สังคมยุคปัจจุบันที่ใช้แนวทางในระบบไอทีโต้ตอบกันเพราะเป็นสิ่งที่เห็นผลเร็วโดยเฉพาะในประเทศดังเช่นเรื่องการเมือง และข้ามประเทศในเรื่องที่ขัดแย้งข้ามชาติซึ่งกฎที่ออกจะลดช่องว่างให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศ ส่วนในทางคนที่ใช้ไอทีในทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้องทำการอย่างติดๆขัดต้องใช้ระยะเวลาหรือใตร่ตรองให้มากขึ้นในการเขียนหรือสร้างข้อความออนไลน์ต่างๆการเข้าถึงข้อมูลต่างๆอาจต้องผ่านการกลั่นกรองของระบบไอที หรือเมื่อเกิดผลกระทบผู้ที่กระทำการผิดต้องได้รับโทษอย่างหนีไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
หล่มสัก วันที่ : 26/07/2007 เวลา : 18.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/araya

เดือดร้อนกันเป็นแถวแน่เลย ถ้า พรบ.นี้ออกมาใช้ เราคนหนึ่งไม่สนับสนุนนะ มันกักกันสิทธิ์ส่วนตัวเกินไป คนที่มีคอมทุกคนเราขอยืนยันได้เลยต้องมีสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น ซอร์ฟแวร์ หรือ เพลง หนัง ฯลฯ ถ้าวันดีคืนดี ตำรวจไม่มีตังแล้วเดินผ่านบ้านคุณ ขอมาดูคอมในบ้าน ก็เสร็จกัน ต้องโดนยึด เสียค่าปรับ หรือจำคุกแน่นอน ยิ่งกระทู้ต่างๆ ไม่ใช่จะมีแค่สิ่งไม่ดี มันก็ต้องมีปนกันไป ทั้งดีและไม่ดี เราคิดว่า internet นี่แหละ ที่ทำให้เด็กๆ หลายคนได้ออกความคิดเห็นในแต่ล่ะเรื่อง เราเคยเห็นเด็ก แค่อายุประมาณ 10-13 ปี ออกความคิดเกี่ยวกับรัฐบาล ข่าวสังคม ฯลฯ ซึ่งมีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเด็กไทยก็มีความคิด ที่อยากจะเสนอ หรือระบาย แล้วนี้ไปปิดกันเค้า เค้าก็ต้องเป็นกบในกะลา เป็นใบ้ ไม่กล้าเสนอ หรือออกความคิดต่างๆ เพราะกลัวความผิด ยังไงซะเราก็ไม่สนับสนุน พรบ.นี้ อยู่ดีล่ะ

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
ปราสาทหิน วันที่ : 25/07/2007 เวลา : 17.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wanlapa
Joopook

ถ้าหนูไรด์งานลงแผ่นส่งอาจารย์จะผิดกฎหมายหรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ปราสาทหิน วันที่ : 25/07/2007 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wanlapa
Joopook

การที่ได้มีการจัดตั้ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึนมาก็น่าจะเป็นผลดีต่อสังคมไทยโดยตรงและเป็นพ.ร.บ.ที่เราในฐานะประชาชนน่าจะมีการให้ความสนับสนุนเนื่องจากจะช่วยคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ลดการละเมิดสิทธิของกันและกัน บรรดาแฮกเกอร์ในบ้านเราฝีมือดีๆก็มีเยอะแต่น่าจะนำความสามารถมาใช้ในทางที่ถูกที่ควร โดยเฉาะวงการบันเทิงในบ้านเราสมัยนี้มีการนำรูปดารา-นักร้องมาตัดต่อตกแต่งทำให้ข่าวดูน่าสนใจมากขึ้น แต่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการล้วงความรับของผูร้ายเพื่อนำมาสอบสวนคดีการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำผิดพ.ร.บ.หรือไม่

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
48122766026 วันที่ : 24/07/2007 เวลา : 23.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaweetip


เด๋วนี้ กฎหมายเยอะนะค่ะ เยอะแยะ แต่ก้อดีเหมือนกันนะมีไว้ เอาไว้คอยจับพวกชอบทำผิดกฎหมาย
เด๋วเนี่ย มีคนทำผิดกฎหมายเยอะแต่จับไม่ค่อยได้ ลอยนวลทุกที
สู้ สู้

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ช็อกโกแลต วันที่ : 24/07/2007 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rungtip

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่มีพรบ.ฉบับนี้ออกมา เพราะพวกที่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดจะได้ไม่กล้าแผลงฤทธิ์อีก เทคโนโลยีที่คนเก่งๆสร้างสรรค์ขึ้นมาจะได้สะอาดและมีแต่สิ่งดีๆ เยาวชนจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ที่คนที่เจริญแล้วเค้าทำกัน ส่วนตัวก็ไม่กระทบอะไรมากมาย เพราะเป็นโรคไม่ถูกกับเทคโนโลยีซักเท่าไหร่ จึงว่าไม่น่าจะมีปัญหากับตนเองโดยตรง

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ไร้ตัวตน วันที่ : 24/07/2007 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/losopon

มันมีผลต่อสังคมในหลายด้านนะครับ ทั้งในแง่ดีและแง่ลบครับแง่ดีก็คือคนชั่วทำไรไม่ได้สะดวก แง่ลบก็คือคนที่ไม่ได้ตั้งใจก็ผิดโดยไม่รู้ตัว และมันอาจมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่ใช้คอมใช้เน็ตอย่างเรานะครับเพราะว่าเราบางทีอาจทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ลีลาวดี วันที่ : 23/07/2007 เวลา : 15.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/weena

จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะมีมาตรการมาควบคุม เพราะในปัจจุบันนี้นั้นมีคนทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นเยอะมากๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตัดต่อ ดัดแปลงภาพ ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้ว
เมื่อมีกฎหมายมาควบคุมแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี มันจะช่วยทำให้สังคมไทยเราดีขึ้น หวังว่ามีกฎหมายเอาผิดได้แล้วก็จะไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกนะคะ
โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากมาย เพราะว่าไม่ค่อยใช้คอมฯมากเท่าไหร่ ใช้เฉพาะเวลาทำงานหรือว่าเวลาว่างๆเท่านั้น แต่ส่วนตัวแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจกฎหมายอย่างละเอียด ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีแค่ส่งภาพให้เพื่อนบ้าง แต่ว่าไม่โป๊นะคะก็คิดว่าคงจะไม่ผิดอะไร เพราะว่าไม่ได้ไปตัดต่อภาพอะไร
โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคะมีมาตรการออกมาควบคุมอย่างจริงจัง

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
Akanishi วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 19.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Akanishi

ตามความคิดของหนูนะค่ะ คนที่ชอบส่งแบบลูกโซ่อ่ะคะน่าเบื่อมาก เคยเมล์ลไปบอกแล้วยังไม่หยุดส่งอีก ว่าจะก๊อบ กฎหมายมาตตรานี้ส่งไปให้ดูว่าจะหยุดไหม?? มันน่าเหนื่อยใจค่ะ สำหรับเรา ๆที่ชอบใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคงเคยบ้างแลพค่ะที่จะเผลอหรอ ตอนนี้คงต้องระวังตัวไว้แล้วละ มีรุ่นพี่เล่าให้ฟังเวลานักแฮกคอมพิวเตอร์อ่าค่ะ คนไทยนี่ติดอันดับต้น ๆ เลยนะคะ คนไทยชอบแฮกนู้นนี้แต่ต่างประเทศชอบปล่อยไวรัสซะมากกว่า แล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วย อย่างเช่น เราแฮกข้อมูลจากที่หนึ่งมา เราสามารถปลอมแปลงข้อมมูลได้ภายในเวลา 3 นาที ค่ะ จึงไม่น่าแปลกใจถ้าข้อมูลส่วนตัวถุกเปิดเผย เพราะพวกเค้าเหล่านั้นนะ พัฒนาฝีมือไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด เค้าเก่งจิงอ่ะคะ ขนาดที่ ICT แบนแล้วนะคะยังเข้าได้เลยคะ ถ้าจะสู้กับพวงนี้คงต้องหาบุคคลากรดี ๆ ซะแล้วมั้งคะ....

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
48122766104 วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 16.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/katawan


ข้อดีนะค่ะ มีกฎหมายนี้ก็ดีนะค่ะ เพราะปัจจุบันการเล่นอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมาก ไม่ว่าจะเป้นเด็ก ผู้ใหญ่ เป็นถึงคนชรา จะยังช่วยลดปัญหาการด้านจำนวนและพฤติกรรมของการกระทำความผิด และยังช่วยปลูกฝังจริยธรรมที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อเสีย (ในของคนที่เล่นเน็ททุกวันนะค่ะ)
1.ที่เราๆ ท่านๆ ใช้กันอยู่ ทำกันอยู่ แม้แต่ forward ภาพเด็ดๆ ให้เพื่อน มันก็จะผิดแม้ว่า จะไม่โพ้สในที่สาธารณะ เพราะมันเป็นการ...เอาเข้าสู่ระบบฯ
2.แล้วกฏหมายแบบนี้ มันครอบคลุมทั่วโลกหรือเปล่าถ้าเพื่อนที่อเมริกา ส่งภาพตัดต่อมาให้ แล้วเรารับไว้หรือเปิดดูมันไม่ติดคุกหรือค่ะ เพราะ...........
2.2คิดตามระบบการทำงานของ internet เซิร์ฟเวอร์คนส่งอยู่อเมริกา แต่คนเปิด อยู่ไทย มันก็เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมฯ และสู่เขตการสื่อสารของประเทศไทย สู่การทำผิดในกฏหมายไทย โดยที่เราไม่ทราบ (ซวยเลยค่ะ)
ถ้านี่เป็นการผ่านกฏหมายละก็ จะเป็นการเสียสิทธิ์สภาพ โดยตกอยู่ภายใต้ การให้ผิดหรือไม่ผิดจากต่างประเทศ เนื่องจากวันดีคืน ดี มีคนส่งลิ้ง ไปเว็บโป๊มา แล้วเราไม่ทราบกด แล้วมันโหลด มา มันก็ "นำเข้าสู่ระบบฯ"
..........................................................................
ป.ล. แล้วถ้าเล่น MSN โดยการส่งภาพต่าง ๆ โป๊ หรือ เกือบโป๊ ละค่ะ จะโดนจับไหม ???


ความคิดเห็นที่ 25 (0)
กระต่ายป่า วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 00.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panadda

ดีค่ะ พระราชบัญญัตินี้ชอบค่ะ จะได้มีแต่สิ่งดีๆที่มานำเสนอให้เยาวชนดูแต่สิ่งดีๆ เพราะสังคมสำหรับคนท่องโลกอินเตอร์เดี๋ยวนี้มีแต่สิ่งยั่วยุไปในทางไม่ดี แต่ก็อีกแหละค่ะ มันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยว่าจะทำตามหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของสิ่งที่เผยแพร่ แต่ยังไงก็ตามกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้ไขที่หลัง ประเทศไทยจะได้มีสิ่งดีๆกับเขาบ้าง สุดยอดเลย

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
kai_hoii วันที่ : 21/07/2007 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witsanukorn


น่าจะเป็นผลดีต่อสังคมที่จะได้ไม่มีสื่อลามก หลายๆอย่างเผยแพร่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพราะสมัยนี้เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เล่นคอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโต ดีที่มีบทลงโทษน่าจะทำให้สังคมดีขึ้นและจะได้ไม่มีการล่วงความเป็นส่วนตัวของบุคคลของสังคม
ส่วนผลกระทบต่อผมแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายเพราะชีวิตการใช้คอมพิวเตอร์ของผมส่วนมากจะใช้ในการเรียนมากกว่าที่จะใช้ในทางผิดๆ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
แสงตะวัน วันที่ : 21/07/2007 เวลา : 17.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/backcat

เป็นการดีที่มีกฎหมายเหล่านี้ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองกลุ่มผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปเพื่อมิให้กลุ่มแฮกเกอร์มือทองที่มีความสามารถเก่งเฉพาะกาจ หรือบุคคลไม่ประสงค์ที่คิดจะทำลายชื่อเสียงของบุคคลต่างๆให้เสียหายทางอินเตอร์เน๊ตได้มีความคิดที่จะเลิกกระทำผิดให้ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนสักที เพราะพวกเขาจะมิสามารถจะรอยนวลต่อไปได้อีกแล้วด้วยกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกคน

แต่ดูแล้วการออกกฎหมายมาเช่นนี้ สังคมของเราน่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้น การโดนล่วงข้อมูลลับก็จะมีการลดน้อยถอยลงด้วยเกรงกฎหมาย สื่อลามกทางอินเตอร์เน๊ตก็จะลดน้อยลงส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชน ทั้งยังส่งผลต่อการลดข่าวข่มขื่นหรือล่วงละเมิดเด็กและสตรีน้อยลงเพราะไม่มีการตัดต่อภาพลามกเผยแพร่ส่งไปได้อีกด้วยเป็นความผิดตามกฎหมาย เมื่อสื่อเหล่านี้ถูกควบคุมให้ใช้ในทางที่ถูกต้องประเทศเราก็จะมีแต่ก้าวหน้าไม่จมปลักอยู่แค่การโกงกินบ้านเมืองอีกต่อไป

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
นำผึ้งเดือนห้า วันที่ : 21/07/2007 เวลา : 15.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chicku


คอมพิวเตอร์เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก และเมื่อมีอิทธิพลก็สามารถส่งผลทั้งแง่ลบและแง่บวก คนเราได้รับข่างสารอย่างรวดเร็วทำให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ขณะเดียวกันเด็กก็ติดเกมส์ไม่เป็นอันไปเรียน เสียอนาคตโดยใช่เหตุ!!

แค่ตัดนิดต่ออีกซักหน่อยก็ทำให้เป็นข่าวได้ซะแล้ว และอาจเป็นหนทางหา(กิน)รายได้ของใครหลายคนด้วย!!

มีหลายคนที่ได้รับฟอร์เวิร์ดเมล์และบางครั้งไม่ทันได้อ่านก็ส่งต่อเพราเห็นว่าเป็นจม.ลูกโซ่ อยากรู้เหมือนกันว่าต้นตอมาจากไหน?

เหมือนกับว่าเราจะไม่ผิดนะที่ทำแบบนี้เพราะไม่ได้เข้าไปก่อกวนใคร แต่สารในนั้นต่างหากที่สร้างความปั่นป่วนให้แก่ผู้อื่น ดังนั้นมันอาจอยู่ที่ว่าเราคิดเช่นไรกับข้อความในนั้นจึงส่งต่อไปยังบุคคลอื่น?

การตัดต่อภาพมันก็มีดีและร้าย อยู่ที่ว่าเราจะสร้างให้ทางไหนเกิดออกมามากกว่า แม้แต่ภาพถ่ายก็สามารถทำให้คนหน้าเปลี่ยนไปได้เพราะโปรแกรมต่างๆในคอมพ์สามารถลบเลือนรอยเหี่ยวย่น สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำและอะไรต่อมิอะไรที่ไม่อยากให้เกิดได้ แล้วภาพแห่งความเป็นจริงของคนๆนั้นอยู่ที่ไหนกันเล่า??

นี่อาจเป็นแค่การเริ่มต้น ต่อไปจะเป็นเช่นไรยังไม่รู้ ยังไงก็คิดก่อนทำละกัน

ความรอบคอบเป็นสัญญาณเตือนภัยอีกประการหนึ่งที่เราควรใช้ให้เกอดประโยชน์

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
boyza วันที่ : 21/07/2007 เวลา : 13.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boyza
boyza

วันนี้กฎหมายคอมออกมาแล้ว เป็นสิ่งที่ดีและควรรู้ ขอบคุณท่านพี่ที่ให้ความรู้ และขออนุญาตร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายคอมของท่านพี่ด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
i-spa_i-spy วันที่ : 20/07/2007 เวลา : 23.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/preeyada

พระราชบัญญัติฉบับบนี้มีผลกระทบต่อคนส่วนมากเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่ง แล้วถ้าเกิดมีเด็กใช้อินเตอร์เน็ตโดยไม่รู้กฏหมายจะมีความผิดรึป่าว แล้วถ้าเราคัดลอกงานคนอื่นมามีความผิดรึป่าว แล้วถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้รหัสคนอื่นเพื่อใช้เน็ตมีความผิดรึป่าว ดิฉันคิดว่าถ้าไอทีซีตรวจสอบอย่างจริงจังก็น่าจะดี สังคมจะได้มีพวกโรคจิตลดน้อยลงบ้าง ประเทศชาติจะได้เจริญ เดี๋ยวนีคนชอบใช้สิ่งที่ดีๆไปในทางที่ผิดๆ ดิฉันคิดว่าต่อให้มีซักล้านมาตรามาบังคับใช้ และลงโทษผู้ที่ทำผิดไป ทำไปมันก็เปล่าปรโยชน์เพราะลงโทษได้แค่ร่างกายแต่จิตใจมันก็ยังเลว ชั่วช้าเหมือนเดิม น่าจะมีกฏหมายที่ลงโทษคนแล้วเปลี่ยนคนชั่วให้เป็นคนดีได้นะค๊ะ โลกเราคงน่าอยู่ขึ้นเยอะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
48122766044 วันที่ : 20/07/2007 เวลา : 21.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pronpun
เรื่องราว ข่าวคราว ชีวิต


เนื้อหาที่กล่าวมาอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเราโดยตรงแต่จะส่งผลในระยะยาวต่อไปในอนาคต
การออกกฎหมายใหม่มาควบคุมการกระทำผิด
ข้อดี ส่งผลให้มนุษยชนระลึกถึงการกระทำความผิดที่ตนจะกระทำ
ข้อเสีย อาจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลที่กำลังจะทำความผิดกระทำต่อไปถือเป็นการท้าทายกฏหมาย
แสดงความคิดเห็น กฎหมายก็คือกฏหมาย บุคคลก็คือบุคคลแล้วแต่ใครจะเชื่อถือและกระทำตามมากน้อยแค่ไหน

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
nutye วันที่ : 20/07/2007 เวลา : 16.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nutye
[บล๊อกผม]...ต่ำกว่า 18 ปีควรพิจารณาให้ดีไม่งั้นเสียวตาย 


ทำไงดีต้องโทษประหารเลยดีมัย หรือจำคุกตลอดชีวิต
ปัญหานี้เกิดจากคนที่ไร้จริยธรรมแบบว่าพ่อแม่ให้ตัวมาไถ่นาให้สมองมาอยู่ตรงนิ้วตีน เลยคิดอะไรไม่ได้เที่ยวเจาะข้อมูลชาวบ้าน บ้างก็ตัดต่อตอนนี้ล่าสุดภาพในหลวงก็โดนตัดต่อซะแล้ว การที่ทำให้ผู้อื่นเสียใจควรตัดหัวเสียบประจานจุดไฟเผาแล้วแห่รอบเมืองให้ประชาชนกระทืบซ้ำ
(ล้อเล่น เพราะพวกนักการเป็นคนจ้างคนพวกนี้ทำ)

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
HOF วันที่ : 20/07/2007 เวลา : 00.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/HOF

แหะ แหะ ข้าพเจ้าเคยตัดต่อภาพ ของ ทักกี้ กับคุณหญิงไว้ แต่ไม่ลามกน่ะ ไม่ทราบว่าจาผิดเปล่า ช่วยดูให้หน่อยครับ คุณ jk

http://www.oknation.net/blog/moviehall/2007/06/19/entry-1

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
jk วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 23.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chakkrish
ผีเสื้อกับดอกไม้ สายน้ำกัชีวิต

ตอบความเห็นที่ ๑๒
ใช้ได้ครับ กฎหมายเขียนไว้ว่า "ในประการที่น่าเชื่อว่า" แปลว่าเพียงข้อสันนิษฐาน ก็ถือเป็นความผิดแล้ว

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ม้าน้ำ วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 16.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bestpoint


มีพวกท้าทายกฎหมายแล้ววันนี้ ....
กระทรวง ict โดนเข้าเต็ม ๆ .....
อย่างนี้เขาเรียกว่าบังอาจ.............

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ทิพย์อาภา วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rpa


กฏหมายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันใครจะทำอะไรจะได้ยั้งคิดถึงผลที่จะตามมา.. แล้วต่างประเทศเขามีวิธีการป้องกันอย่างไรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 14.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
น้ำค้างบนยอดหญ้า วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 13.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kungja

อาจารย์ค่ะมาตราที่ 13 นี้พอจะใช้ได้ไม่คะ
มาตรา 13 ของร่างพ.ร.บ.ระบุว่า ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลที่สามนั้นหรือประชาชนเสียหาย

(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน

(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันมีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันลามกตาม (4) เป็นภาพของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ยกตัวอย่างว่า หากตีความตามมาตรา 13(2) แล้ว หากเพียงมีข่าวลือในอินเตอร์เน็ต เช่น ข่าวลือว่าอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร กำลังจะกลับมาเมืองไทย ก็อาจมีความผิดตามมาตรานี้ได้ หรือแม้แต่มีข่าวลือว่าจะเกิดรัฐประหารก็มีความผิดตามข้อนี้แล้ว
เพราะเป็นผลทำให้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
เกี่ยวข้องไหมคะอาจารย์ขอความคิดเห็นด้วย
ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ตาเรน วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 13.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sammaapii
เรียนฟรีจริง ๆ  ขอเชิญแวะเยี่ยมตาเรนที่  >>> http://www.webudon.net

ยังมีอีกหลายข้อที่เป็นกฎหมายสั่งปิดตายร้านเน็ตและเกมส์......
และเปิดทางให้ จนท.และพวกหมานำจับ..ประพฤติมิชอบ...อย่างสนุกแบบถูกกฎหมา....ย...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ชายไม่ร้าย....หญิงไม่รัก วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 09.28 น.

ผมมีคำถามครับ....ในเรื่องการตัดต่อภาพดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยนั้นเราจะใช้บทบัญญัติมาตรา16นี้บวกกับบทบัญญัติมาตรา17(2)ที่ว่า...ผู้กระทำผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร...
เราสามารถนำบทบัญญัติมาตราดังกล่าวมาใช้จัดการกับผู้กระทำการตัดต่อดังกล่าวได้หรือไม่ครับ
ผู้ใดทราบกรุณาให้ความรู้แก่ผมด้วย

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
believeone วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 20.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lovenature
 It'S Not Just A Cup Of Coffee

ได้รู้เพิ่มขึ้น เยอะค่ะ แต่ยังไงข้อ 16 เนี้ยดดนเต็มๆรูปเพรียบเลย

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
nomer วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 18.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/birdsanook

ถ้าไปดู ดาย ฮาส์ดมานะ แฮ็คเกอร์โครตเก่งเลยครับจารย์

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
jummy วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 18.03 น.

ขอเพิ่มเติม

พรบ นี้ ยังมี มาตรา 14 (1)-(5) อีกด้วย ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการรับ-ส่งเมลล์ที่เป็นเท็จ กระทบความมั่นคง หรือ ลามก มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
jk วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 17.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chakkrish
ผีเสื้อกับดอกไม้ สายน้ำกัชีวิต

ตอบความเห็นที่ ๕
ใช่ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
feng_shui วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 17.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

มาตรา ๑๖ บล๊อกเกอร์ควรทราบไว้ด้วยไหมค่ะอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
jk วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 17.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chakkrish
ผีเสื้อกับดอกไม้ สายน้ำกัชีวิต

ตอบความเห็นที่ ๓
ผลกระทบและขนาดความเสียหายของการกระทำครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Granda วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 16.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Granda

พอจะทราบหลักการกำหนดโทษมั้ยคะว่ากำหนดจากหลักเกณฑ์อะไร

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
jk วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chakkrish
ผีเสื้อกับดอกไม้ สายน้ำกัชีวิต

ตอบความเห็นที่ ๑
ใช้ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ToeflThailand วันที่ : 18/07/2007 เวลา : 16.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ToeflThailand
แวะมาทักทายกันหน่อยซิครับ :) 

มาตรา ๑๖ "ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไป อาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฎเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อนี้เป็นข้อควรระวัง แล้วเค้าไม่ใช้กับ
หนังสือ gossip ดาราด้วยหรือครับ?==========================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!! http://www.ToeflThailand.com


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Social Media

เมื่อโลกทั้งใบพูดจากันด้วยภาษาดิจิตอล สื่อจะก้าวเดินไปอย่างไร นี่มิใช่คำถาม แต่มันเป็นความท้าทาย

View All
3 คน
5 คน

  โหวต 8 คน