• เสดพีร์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-03-07
  • จำนวนเรื่อง : 509
  • จำนวนผู้ชม : 792710
  • ส่ง msg :
  • โหวต 247 คน
*~..._/|\_...~* + เสดพีร์ ภูษิต+
"เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง ย่อมต้องการคนกล้าหาญ เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น เมื่อมีข้าวน้ำบริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต" :)
Permalink : http://www.oknation.net/blog/chao
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by เสดพีร์ , ผู้อ่าน : 1166 , 16:45:56 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน Chaoying โหวตเรื่องนี้


 แมวเหมียวนอนที่หอศิลป์ริมน่าน

นชีวิตประจำ การกระทำภาระหน้าที่ต่างๆ ทั้งเรื่องการทำงาน และเรื่องส่วนตัว สิ่งใดที่ต้องทำแน่นอน ก็ควรลงมือดำเนินการเสียให้เสร็จสิ้น สิ่งที่เกี่ยวเนื่องที่ต้องเตรียมการก็เตรียมให้พร้อม


ในระดับหมู่คณะ องค์ประกอบต่างๆ ถ้าต่างก็ได้ลงมือทำหรือได้เตรียมพร้อมแล้ว พอส่วนประกอบขั้นสุดท้ายสำเร็จก็ทำให้ผลของงานชิ้นนั้นสำเร็จเป็นภาพรวม

ตัวอย่างที่ให้รูปธรรมชัดเจนของการทำงานเป็นทีม (Teamwork) คืออัลบั้มรวมฮิตของรวมนักร้อง หรือหนังสือรวมเรื่องของรวมนักเขียน นักร้องหรือนักเขียนแต่ละคนต่างก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองให้สำเร็จ อัลบั้มรวมฮิตหรือหนังสือรวมเรื่องจึงจะเกิดขึ้นได้ ต่างคนต่างก็ต้องลงมือสร้างสรรค์ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ผลที่หมายในภาพรวมจึงจะบรรลุ ใช่หรือไม่ว่าการทำงานเป็นทีมบรรลุผลและเกิดขึ้นได้ด้วยลักษณาการเช่นนี้ หาใช่การผัดวันของตัวเองออกไป ชะเง้อคอรอดูคนอื่นทำก่อน แล้วตนค่อยลงมือทำภายหลังไม่


ในระดับบุคคล เคยได้ฟังคติ “ทำพรุ่งนี้เสียแต่วันนี้” ก็เลยนำมาไตร่ตรองและลองปรับใช้ในชีวิตดู


การ “ทำพรุ่งนี้เสียแต่วันนี้” น่าจะดีกว่าภารกิจวันนี้ สิ่งที่ต้องทำวันนี้ กลับไม่ทำในวันนี้ แต่ผัดวันไป “ค่อยทำพรุ่งนี้” จนเข้าทำนองผัดวันประกันพรุ่ง ก็เท่ากับการหมักหมมภาระหน้าที่จนถึงคั่งค้าง ครั้นเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงก็มีทั้งภาระของเมื่อวานและงานของวันพรุ่งนี้

เมื่อถึงตอนนั้น น่าจะเข้าทำนอง “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” ตามคำของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ฝรั่งผู้วางรากฐานศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย!

แต่ถ้าสิ่งใดที่ต้องทำแน่นอนในวันพรุ่งนี้ หากส่วนไหนที่เตรียมการให้พร้อมเสียได้ในวันนี้ ก็ควรจะลงมือทำเสีย และขวนขวายทำสิ่งที่ต้องทำที่เหลือ หากทำงานเป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างนี้ เมื่อถึงกำหนดเวลาสิ่งที่ต้องทำก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย หาข้อบกพร่องได้น้อย หรืออาจจะไร้ข้อบกพร่องเลยก็เป็นได้ ต่างกับสิ่งที่ลงมือทำด้วยความรีบเร่งที่มักจะมีข้อผิดพลาดปรากฏให้เห็นในภายหลังเสมอ

เปิดดูหนังสือ “อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต” ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) คัดสรรพุทธศาสนสุภาษิต มีสุภาษิตหลายบทที่เตือนไม่ให้ปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะในหมวดเพียรพยายาม-ทำหน้าที่ ขอยกมาเป็นตัวอย่างพอให้เข้าถึงแนวความคิดของการลงมือทำภารกิจโดยไม่ปล่อยปละละเลย ไม่ทอดธุระ


• “เตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อน
อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้า”

• “รีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้”

• “อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสีย”
• “เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า
จะน้อยหรือมาก ก็ให้ได้อะไรบ้าง”

• “คนขยันทั้งคืนวัน ไม่ซึมเซา
เรียกว่า มีแต่ละวันนำโชค”

• “วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่”

• “ประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี
มงคลดี เช้าดี รุ่งอรุณดี”

• “ถ้ามัวล่าช้าเพียรทำกิจล้าหลังไป จะจมลงในห้วงอันตราย”

• “ที่ควรช้า ก็ช้า ที่ควรเร่ง ก็เร่ง ผลที่หมายจึงจะสำเร็จบริบูรณ์”

• “เมื่อได้เพียรพยายามแล้ว ถึงจะตาย
ก็เชื่อว่าตายอย่างไม่เป็นหนี้ใคร
(คือไม่มีข้อติดค้างให้ใครติเตียนได้)
ไม่ว่าในหมู่ญาติ หมู่เทวดา
หรือว่าพระพรหมทั้งหลาย”

• “ผู้ใดทำการโดยรู้ประมาณ ทราบชัดถึงกำลังของตน
แล้วคิดการเตรียมไว้รอบคอบ ทั้งโดยแบบแผนทางตำรา
โดยการปรึกษาหารือ และโดยถ้อยคำที่ใช้พูดอย่างดี
ผู้นั้นย่อมทำการสำเร็จ มีชัยอย่างไพบูลย์”

ผู้สนใจจะศึกษาตัวบทภาษาบาลี ซึ่งเป็นที่มาของสุภาษิตเหล่านี้ รวมทั้งคำแปลภาษาอังกฤษ ค้นคว้าได้ที่ https://bit.ly/31t4GE4)

สุภาษิตที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นนี้ นอกจากจะเตือนสติให้ระลึกอยู่เสมอว่าให้ลงมือกระทำหน้าที่ด้วยความเพียรพยายามและไม่ย่นระย่อแล้ว ยังกระตุ้นให้คิดใคร่ครวญ วางแผน จัดลำดับการทำงาน เพื่อความสำเร็จบริบูรณ์ของจุดมุ่งหมายอีกด้วย

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานในพุทธมณฑล

กล่าวสำหรับประโยชน์หรือจุดหมายแห่งชีวิตนั้น พระพุทธศาสนาแบ่งจุดหมายไว้เป็นชั้นๆ 3 ลำดับชั้น ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือ “ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม” คือ

ลำดับแรก จุดหมายขั้นตาเห็น ประโยชน์ขั้นต้น หรือประโยชน์ในปัจจุบัน ได้แก่ การมีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรง ไร้โรค มีอาชีพการงานสุจริต พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ มีสถานภาพดี เป็นที่ยอมรับนับถือ มีครอบครัวผาสุก

สังเกตได้ว่าประโยชน์ขั้นนี้เป็นจุดมุ่งหมายของบุคคลเฉพาะหน้า ในระดับความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ลำดับถัดมา จุดหมายขั้นเลยตาเห็น ประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไป หรือประโยชน์เบื้องหน้า ได้แก่ มีศรัทธามีหลักยึดเหนี่ยว มีความภูมิใจในชีวิตสุจริต มีความอิ่มใจที่ได้ทำประโยชน์ มีความแกล้วกล้า ใช้ปัญญานำชีวิต

ประโยชน์ขั้นนี้ ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่ก็พอสังเกตได้จากคุณสมบัติภายในข้างต้น ทำให้เป็นอยู่และกระทำกิจการงานสำเร็จด้วยความอิ่มใจ แกล้วกล้า ดุจมีเข็มทิศนำทางชีวิต

ลำดับสุดท้าย จุดหมายสูงสุด ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ มีใจเกษมศานต์ โปร่งเบาอิสระ แม้จะถูกโลกธรรมกระทบจิตใจก็มั่นคง ก็ไม่หวั่นไหว

หากหน้าที่ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายขั้นต่างๆ ในชีวิตสำเร็จ ก็ได้ชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความมีโชค โชคที่สำเร็จได้ด้วยการลงมือทำและความเพียรพยายามของตัวเอง ไม่ต้องหวังผลจากการอ้อนวอน หรือรอคอยจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และท้ายที่สุด แม้ช่วงชีวิตจะผ่านเลยไปก็ไม่เสียดายอดีตข้างหลัง...


 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 07/02/2020 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

เริ่มทยอยบานมาตั้งแต่ช่วงต้นปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (๐๒๐๒๒๐๒๐) กำลังบานเต็มที่ สภาพความงามกำลังพอเหมาะ ได้ดุลและลงตัวพอดี หลังจากวันนั้นน่าจะทยอยร่วงไปตามสภาพครับ

ความคิดเห็นที่ 1 เสดพีร์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 07/02/2020 เวลา : 05.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอบคุณค่ะ สำหรับสุภาษิตดีๆ ในการดำรงชีวิต
ไม่ได้เข้าไปพุทธมณฑลพักใหญ่ๆ แล้ว ดอกชมพูพันธ์ทิพย์บานแล้วหรือนี่ สวยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

....SaNd...FaNtAsY.....

"ลายริ้วบนผิวทราย สื่อความหมายแทนภาษา มือไหวแทนใจพา นาฏลีลาน่าภิรมย์" คือกลอนที่ "นิดนรี" บรรยายถึง "SaNd FantAsY" โดย Illana Yahav - ศิลปิน sand animation ชาวอิสราเอล ดนตรีของ Yanni

View All
<< กุมภาพันธ์ 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29[ Add to my favorite ] [ X ]


เชิญผู้มาเยือนจัดลำดับความถูกใจของท่านด้วยครับ
เดินทางท่องเที่ยว (Travelogue)
19 คน
ต้นไม้ สายลม แสงแดด
14 คน
สิ่งรอบข้าง & ความคิดรอบตัว
18 คน
ปูชนียบุคคล
8 คน

  โหวต 59 คน