• น.นิรนาม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2012-06-12
  • จำนวนเรื่อง : 213
  • จำนวนผู้ชม : 148057
  • ส่ง msg :
  • โหวต 9 คน
cleanpolicy
การนำสู่การเมืองภาคประชาชน..เพื่อการสร้างมิติการเมืองใหม่..ปลอดโกง ไร้การทำธุรกิจต่อจากรัฐ..กำจัดการครอบงำของนายทุนและอิทธิพล..เพื่อนำ"การเมืองภาคประชาชนเป็นการเมืองสีขาว...เพื่อประชาชน" โดยพลังจิตอาส
Permalink : http://www.oknation.net/blog/cleanpolicy
วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565
Posted by น.นิรนาม , ผู้อ่าน : 391 , 10:18:05 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๖๐ ให้มี  สามสภาฯ ที่ต้องทำงานรับใช้ประชาชน และเดินตาม

นโยบายของประชาชน คือ นโยบายแห่งชาติ


  ทุกรัฐบาลต้องทำงาน คู่ขนานกับ สภาตรวจสอบแห่งชาติ(สต.) และ วุฒิสภา หรือ สภากฎหมายแห่งชาติ(สว) ก็ต้องออกกฎหมายให้สอดรับกับงานและนโยบายแห่งชาติ ตลอดจนการยกร่างนิติกรรมสัญญาต่างๆไม่ให้รัฐเสียเปรียบ เสียค่าโง่ ที่อดีตมีนักการเมือง และนิติกรไปยกร่างทำให้ประเทศเสียหาย ต้อจบที่ สว.ดูแล

  แต่นโยบายของประชาชน นั้น จะต้องทำกันอย่างไร?

๑.มันมาจากการระดมสมองของประชาชน ในทุกตำบล ที่มาจากทุกหลังคาเรือน ส่งตัวแทนเข้าประชุมในสภาประชาชนตำบล เพื่อให้ได้ "นโยบายระดับตำบล"ออกมาโดยให้พิจรณาตามรายกระทรวง ว่าตำบลควรทำให้มีในตำบลขึ้นในมุกแง่มุมที่ ตำบลต้องการให้พัฒนา

๒.รัฐบาลต้องออก พ.ร.บ.สภาประชาชนตำบล และสั่งการให้มีการดำเนินการจัดตั้งในทันที"๑ หลังคา ๑ ตัวแทน ไปเป็นสมาชิกสภาประชาชนตำบล..แล้ว เลือกกันเองให้มี ประธานฯ และอื่นๆ ให้ครบองค์ เพื่อทำงานระดมสมองให้เป็น"สิ่งที่ต้องการของตำบลนั้น"นั่นคือ นโยบายระดับตำบล ที่เป็นของประชาชนแท้จริง

๓.ผลของงานในข้อ ๒ นั้นจะถูกรวบรวมรับเป็นเจ้าภาพคือ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะต้องนำเอาไปทำการบูรณาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ(ในแต่ละระดับไปเป็น นโยบายระดับอำเภอ -จังหวัดและสุดท้ายคือนโยบายแห่งชาติ ที่ทุกรัฐบาลต้องเดินตาม) ต้องเชิญทุกสาขาอาชีพ ที่มีผลกระทบต่อสังคม ของจังหวัดใด อำเภอใดก็ให้เชิญในท้องถิ่นนั้นมาทำการบูรณาการ แต่หากระดับประเทศให้เชิญจากบรรดาสมาคม อาชีพ ต่างๆ สภาการอาชีพ และจิตอาสา NGO และมูลนิธิที่มีพื้นความรู้เฉพาะด้านมาร่วมระดมบูรณาการให้ไปตามนโยบายที่มีพื้นมาจากประชาชนในภาพรวม และมองไกลไปอีก ให้เป็นนโยบายแห่งชาติ มีอายุการใช้ ๕ ปี จะทำการปรับปรุงใหม่ หรอทำใหม่ จากทุกตำบลเริ่มต้นใหม่ หากเรื่องใดทำไม่ทันก็สามารถเสนอใหม่ได้อีก 

๔.ให้แบ่งนโยบายแห่งชาติ เป็น ๕ ระยะๆละ ๑ ปี จัดงบประมาณไว้สอดรับกับงานทุกปีๆ โดย สภาพัฒน์ฯและสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เสมือนที่เคยผ่านมาแต่ต้องเอานโยบายแห่งชาติไปแปลงเป็นงานและงบประมาณให้ถูกหลักการ มีเหตุผลฟังได้ (งบใดตั้งมากไปก็จะเหลือต้องส่งคืนในทุกโครงงาน แต่หากไม่พอต้องเพิ่มตามเหตุผล ที่ รัฐหรือ สส.ที่ทำงานนั้นเสนอปรับตามงานในเวลานั้น เช่นค่าแรงขึ้น ฯลฯ เป็นต้น ของแพงขึ้น )

๕.เมื่อทุกตำบล-อำเภอ-จังหวัด -ภาค มีนโยบายของทุกระดับ หน่วยงานรัฐและนักการเมืองท้องถิ่น ต้องทำงานครับ..และรัฐบาลก็จัดส่งงบประมาณให้ตามนโยบายทุกระดับให้ไปบริหารจัดการและสนองต่อประชาชน เรื่องไหนทำก่อน หลังตามระยะเวลา จนครบใน ๕ ปี (แบ่งระยะ ๑ ปี สอดรับกับนโยบายทุกระดับนั้น) และมอบหมายให้ สภาประชาชนในระดับนั้นทำงานตรวจสอบหรือเป็นสภาตรวจสอบระดับต่างๆ แต่ระดับรัฐให้ สภาตรวจสอบแห่งชาติ ดูแล จึงทำให้มีประชาชนเข้ามาร่วมจำนวนมากทำหน้าที่แจ้งเบาะแส หรือร่วมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐ(หากสงสัย) อีกทั้งร้องขอให้หน่วยงานรัฐ/นักการเมือง ต้องชีแจง ได้ ไม่โปร่งใส ก็ส่งให้ ปปท.จัดการไปตามขั้นตอนต่อไป

๖.สภาประชาชน..เป็นสภาอาสา ไม่มีเงินเดือน ทุกคนเสียสละเพื่อชาติ จึงให้ทุกหลังคาเรือนมาใช้สิทธิ์เป็นสมาชิกสภาประชาชนตำบลให้ครบ และหากไม่ไปร่วมระดมสมองเพื่อตำบล เท่ากับสละสิทธิ์เสนอสิ่งที่อยากได้ อยากพัฒนา ทำด้วยใจ เพื่อทุกคน และเพื่อชาติ เรื่องต่างๆที่ ประชาชนร่วมกันคิด ตามรายกระทรวง ก็จะทำให้ตำบล ของท่านได้พัฒนาไปตามนั้น ช้าเร็วขึ้นกับ งบประมาณ และความจำเป็น สำคัญ มากน้อยเพียงใด หากรายการใดไม่ได้ทำในระยะ ๕ ปี ก็ยกไปให้ทำต่อในนโยบายตำบลในช่วงต่อไปได้ นี่คือ สิ่งที่ ประชาชน กำหนดเอง ตรงใจเอง (คงจะมีการจัดเบี้ยประชุมให้เป็นรายครั้งเฉพาะผู้มาร่วมงาน หรือบริหารงานสภาประชาชนตำบล อำเภอ จังหวัด กำหนดให้ ปธ.รองฯ ไปเป็นสมาชิกโดยปริยาย ในสภาประชาชนอำเภอ-จังหวัด และหากมีภาระกิจสามารถมอบให้รองฯทำแทนได้ กรณี ปธ.ไปนั่ง ปธ.อำเภอ ปธ.จังหวัด) และนี่คือ พลังความคิดมาจากประชาชน สภาของประชาชนแท้จริง เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งจาก กกต.ให้เสียเงินงบประมาณ เพราะ"มาจากการเลือกโดยอ้อมที่มีศักยภาพที่สุด ทุกหลังคา เลือกตัวแทน๑ คน ไปนั่งสมาชิกสภาประชาชนตำบล ในทุกๆ ๕ ปี ก็เลือกใหม่ และ สภาประชาชนตำบลก็เลือกกันเองให้มีคณะทำงาน ไปจนถึงจังหวัด ภาค และหากมีการระดมสมองเพื่อตัดสินใจระดับชาติ เช่น การมีเหตุจำเป็นหาทางออกให้รัฐ ต้องลงมติ ก็เพียงให้ "สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" แจ้งประชุมลงมติ และส่งผลไปให้ในทุกตำบล ก็จะเป็นที่สุดของปัญหา มีทางออกในทันที อาทิ รัฐจำเป็นต้องจัดซื้ออาวุธ ให้ทหารเพื่อป้องกันประเทศปราบโจรกบฎ ต้องใช้ทันด่วนไม่มีในนโยบายแห่งชาติ ก็ให้ ลงมติได้ทันที่ ก็คือทางออกในทุกปัญาห ผ่านสภาประชาชนทุกอย่างจบ..

        เมื่อประชาชนร่วมกันระดมสมองเป็นนโยบายแห่งชาติ ก็จะทำให้ไปสนองความต้องการในทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล ได้ ตรงๆ ชัดๆ ไม่ต้องรอไปจนตาย กับความหวังที่จะได้มาจากรัฐบาลที่มาจากระบบพรรคการเมือง นักการเมือง คิดไม่กี่คนและหมกเม็ดหากินในนโยบายของนักการเมือง ก็ต้องจบทันที และให้ยุบพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองนอมินี ที่คอยหาเรื่องขัดแย้งทะเละ หาแดกร่วมกันของนักการเมืองนรกอีกต่อไป และ ผู้ที่จะมาอาสารับใช้ชาติ ต้องทุ่มเทกายใจ ทำจริงๆ ไม่โกง จิติาสาเพื่อสังคม จึงรอดได้ พวกหากินตายสนิท...อย่ไปสมัครรับเลือกตั้งนะ ให้เวลา ๘ ปี สำหรับคนไม่เคยเป็น สส.สต.สว. ทุกสภาร่วมกัน หากใครเคยเป็นมาแล้วเกิน ๘ ปี ขอให้ตัดทิ้งไปเลยครับ ให้คนอื่นๆมารับใช้บ้าง เบื่อพวกเน่าๆๆๆๆๆ /

         สุดท้ายนี้ ขอให้ ประเทศพัฒนาด้วยพลังประชาชนแท้จริง คือ นโยบายแห่งชาติ และบริหารโดย สส.รัฐบาลแห่งชาติ สต.สภาตรวจสอบแห่งชาติ และ สว.วุฒิสภา ทำให้ประชาชน

ก็จะพ้นบ่วงนักการเมืองห่วยๆ ไมต้องมาทำลายประเทศโกงกินสิ้นชาติ และไม่มีพวกป่วนการเมือง ม๊อบ อีกต่อไป เพราะ"ไปประชุมระดมสมองและแจ้งไปที่สภาประชาชนตำบลของตนเอง "ให้ทำหน้าที่แทนท่าน อยากได้ก็ไปที่ สภาประชาชนตำบลของท่านไม่ต้องไปยกขบวน นั่ฟังนักการเมืองปลุกม๊อบ อีกต่อไป เผาบ้านเมือง ฆ่ากัน พอครับ/น.นิรนาม

สภาประชาชน

ทุกคนเป็นเจ้าของ

ร่วมกันทำเพื่อชาติ

กำจัดภัยแผ่นดิน

โกงกินสิ้นชาติ

รอดพ้นภัยจากนักการเมืองชั่วๆ

-

น.นิรนาม 

๑ ก.ค.๖๕

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2022 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]