• คนริมเล
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2010-05-17
  • จำนวนเรื่อง : 127
  • จำนวนผู้ชม : 353639
  • ส่ง msg :
  • โหวต 368 คน
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องราวของชุมชนประมงเล็ก ๆ จากชายฝั่งทะเลอันดามัน สะท้อนถึงวิถีประมงชายฝั่งและการดำรงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ของคนชายเล
Permalink : http://www.oknation.net/blog/coreman
วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2558
Posted by คนริมเล , ผู้อ่าน : 2297 , 09:23:19 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 14 คน ลูกเสือหมายเลข9 , ชบาตานี และอีก 12 คนโหวตเรื่องนี้

รอต้อนรับคนมาปลูกหญ้าทะเลช่วยพะยูนฝูงสุดท้าย

หญ้าทะเล (Seagrass) ในจังหวัดตรังถือเป็นระบบนิเวศหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่จำนวน ๙๓,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ของจังหวัดตรังประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร่ หรือประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่หญ้าทะเลทั้งหมด มีรายงานสำรวจพบหญ้าทะเลทั่วโลกประมาณ ๕๐-๖๐ ชนิด ในประเทศไทยพบ ๑๒ ชนิด และบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรังมีความหลากหลายมากถึง ๑๑ ชนิด คือกลุ่มที่มีใบยาวแบนหรือใบกลมยาว ได้แก่ หญ้าชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides), หญ้าต้นหอมทะเล (Syingodium isoetifolium), หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis), หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata), หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) ส่วนอีกกลุ่มจะมีใบแบนสั้นรูปรี ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis), หญ้าชะเงาใบเล็ก (Halophila minor), หญ้าชะเงาใส (Halophila decipiens) และหญ้าชะเงาแคระ (Halophila beccarii)

 

แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง พบแพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่ ๔ อำเภอชายฝั่ง โดยมีหญ้าทะเลที่โดดเด่นที่สุด คือ กลุ่มหญ้าใบมะกรูดหรือหญ้าอำพัน ชะเงาใบมน ชะเงาเต่า ชะเงาใบยาวหรือที่เรียกว่าหญ้าคาทะเล แหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เป็นที่อยู่อาศัยอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน ที่สำคัญหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพะยูน (Dugong dugon) ซึ่งในบริเวณทะเลจังหวัดตรังมีรายงานการพบพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ ๑๒๕-๑๓๕ ตัว พะยูนกินหญ้าทะเลประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว หรือ ๑๐-๒๐ กิโลกรัมต่อวัน ดังนั้นภัยคุกคามพะยูนที่สำคัญคือการสูญเสียความสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร นั่นคือหญ้าทะเล การอนุรักษ์พะยูนหรือการประกาศพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวประมงเท่าที่ควร เพราะเป็นการทับซ้อนของแหล่งหญ้าทะเลกับพื้นที่ทำการประมง  

 

การปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลของจังหวัดตรัง เพื่อมุ่งเน้นการปลูกเสริมในแหล่งหญ้าทะเลที่เสื่อมโทรม และปลูกเพิ่มพื้นที่หญ้าทะเลให้มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีหญ้าทะเลเพียงพอต่อความต้องการของพะยูนฝูงใหญ่ โดยทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) ได้พัฒนาเทคนิคการเพาะอนุบาลหญ้าทะเล และวิธีการปลูก ของชนิดหญ้าชะเงาใบยาว ด้วยวิธีเพาะเมล็ด และขยายผลสู่ชุมชนในการผลิตต้นกล้าหญ้าทะเล เพื่อนำไปปลูกฟื้นฟูในบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรัง ในปี ๒๕๕๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นับเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาเป็น “ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล” แห่งแรกของประเทศไทย  

ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ภาคีความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูหญ้าทะเล สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลมากกว่า ๑๐๐ ไร่ ปลูกต้นกล้าหญ้าทะเลมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ต้น  จากการติดตามประเมินผลพบว่าหญ้าทะเลที่ปลูกมีอัตราการรอดตายระหว่าง ๔๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ และพบว่าบริเวณที่ปลูกหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น หญ้าทะเลที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป สามารถออกผลขยายพันธุ์ได้เองในธรรมชาติ ขณะเดียวกันในบางพื้นที่พบร่องรอยพะยูนเดินทางมากินหญ้าทะเลมากขึ้น  ความเข้มแข็งของการทำงานยกระดับเป็นภาคีเล็กๆ ชื่อว่า “เครือข่ายฅนรักษาเล” 

 

 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โอเคเนชั่นแหวกทะเลตรัง ปลูกหญ้าให้พะยูน  

 

                  ช่วงวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  เครือข่าย “ฅนรักษาเล”  ได้ต้อนรับกลุ่มนักเขียนจากโอเคเนชั่น (www.oknation.netโอเคเนชั่นแหวกเลตรัง ปลูกหญ้าให้พะยูน เป็นกิจกรรมที่ บก.ชาลี วาระดี แห่งโอเคเนชั่น ได้ตั้งใจชักชวนสมาชิกโอเคเนชั่นที่มีความสนใจ มาช่วยปลูกหญ้าทะเลให้พะยูนที่จังหวัดตรัง หลังจากได้รับการชักชวนจากบล็อกเกอร์คนตรังหลายๆ ท่าน  ซึ่งมีการเตรียมการมาร่วม ๓ เดือนเศษ เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดรับสมาชิก ซึ่งได้รับการตอบรับจากบล็อกเกอร์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลนั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด  จัดพื้นที่อ่าวบุญคง บริเวณใกล้หาดราชมงคล เพื่อปลูกหญ้าทะเลกว่า ๕,๐๐๐ ค้น

 

 

                  กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลครั้งนั้น ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของบล็อกเกอร์โอเคเนชั่นและผู้ติดตามรวมกว่า ๖๐ ชีวิต ซึ่งทุกคนต่างมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ทุกคนได้ลงไปสัมผัสผืนหญ้าทะเล พืชที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล ทุกคนช่วยกันปลูกต้นหญ้าทะเล เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับทะเล นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า ๑ ล้านตัว นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อท้องทะเลอย่างแท้จริง  คณะบล็อคเกอร์โอเคเนชั่นยังถือโอกาสเดินทางไปในพื้นที่เกาะลิบง เพื่อนำหนังสืออ่านนอกเวลากว่า ๑๐ ลัง ที่รับบริจาคและรวบรวมจากกลุ่มโอเคเนชั่น ไปมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ บนเกาะลิบง

 

กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลในคราวนั้น ได้จุดประกายให้มีการจัดตั้งกองทุน “ฅนรักษาเล” เพื่อช่วยดูแล อนุรักษ์ คุ้มครองพะยูน หญ้าทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งบล็อคเกอร์โอเคเนชั่นได้รวบรวมเงินกว่าหมื่นบาท  มอบไว้ให้กับกองทุนฅนรักษาเล เพื่อสนับสนุนการทำงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

เมษายน ๒๕๕๘ ชาวโอเคเนชั่นกลับมาปลูกหญ้าทะเลอีกครั้ง   

กระแสอยากกลับมาตรังอีกครั้ง อยากชวนเพื่อนโอเคเนชั่นมาเที่ยวตรังอีกสักหน ถูกกระตุ้นจากบล็อกเกอร์ชาวตรัง อาทิพี่ BG.ลูกเสือหมายเลขเก้า, BG.เจ้าหญิงนกตบยุง, BG.กำหนัน และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม คงเป็นโชคของชาวตรัง เมื่อได้แรงหนุนจาก BG.นรอง พี่สาวแห่งเมืองหลังสวน ที่ประสานงานนำเอาโครงการห้องพยาบาลเพื่อน้องโรงเรียนด้อยโอกาส  และก็เป็นโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ บนเกาะลิบง ที่ชาวโอกเคเนชั่นได้ไปเยี่ยมเยือนเมื่อสองปีก่อน

 

 

กลับมาคราวนี้ชาวโอเคเนชั่น วางแผนการอย่างลงตัว ๑๕-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ การเดินทางแบบคณะใหญ่โดยเส้นทางรถไฟ การเดินทางมาสมทบจากทั่วทุกสารทิศ กับกิจกรรมในพื้นที่ตรังแบบอัดแน่น ๑๖ เมษายน เหยียบเมืองตรังเติมพลังด้วยอาหารเช้าพื้นเมือง แวะบ่อน้ำร้อนควนแคง ทานมื้อเที่ยงที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ ภาคบ่ายร่มปลูกหญ้าทะเล และปล่อยพันธุ์กุ้งแซบ๊วย ค่ำคืนแรกแบบชาวโอเคเนชั่นที่บ่อหินฟาร์มสเตย์

 

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จะยกคณะไปเกาะลิบง มอบห้องพยาบาลให้น้องๆ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ ชมเกาะเมืองเก่า หอคอยพะยูน ก่อนกลับมาพักที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นโปรแกรมทัวร์เมืองตรัง ก่อนจะเดินทางกลับในช่วงเย็น  เป็นโปรแกรมที่พี่สาวเจ้าหญิงฯ ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว

 

เย็นนี้คณะชาวโอเคเนชั่นคงพร้อมจะเดินทางมาเยือนตรัง ในส่วนของทางพื้นที่ ผมได้จัดความพร้อมไว้ต้อนรับแบบสบายเรียบง่าย ตามที่ชาวโอกเคเนชั่นชอบ ที่พักแบบโฮมสเตย์บ้านริมชังยังคงอบอุ่นเช่นเดิม อาหารพื้นเมืองที่หลายคนถวิลหา แกงส้ม ปลาเค็ม อาหารทะเล ปลาสดๆ จากกระชัง หญ้าทะเลพร้อมปลูกในอ่าวสิเกา กุ้งแซบ๊วยหลายแสนตัวให้เราช่วยปล่อยคืนทะเล

 

ดีใจสุดๆ ที่เพื่อนๆ โอเคเนชั่นจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง .....ขอบคุณชาวโอเคเนชั่นที่เดินทางมาเติมพลังให้กับฅนรักษาเลถึงเมืองตรัง

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนริมเล วันที่ : 19/04/2015 เวลา : 12.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห 16 Anacarika น่าจะจริงครับ 555
ตอบ คห 17 พี่สาวชบาตานี ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนเช่นกันที่ไม่เคยลืมทะเลตรัง และทีมทำงานทุกคนครับ

ความคิดเห็นที่ 17 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 19/04/2015 เวลา : 05.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ขอบคุณน้องบ่าวที่ทำให้มีวันนี้อีกครั้งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anacarika วันที่ : 19/04/2015 เวลา : 05.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

น่าจะตั้งชื่อว่า "ตื่นอยู่เสมอนะครับ" เพราะจะมีปาฏิหาริย์ของการตื่นอยู่เสมอ

ความคิดเห็นที่ 15 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนริมเล วันที่ : 18/04/2015 เวลา : 18.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห.14 คนตื่นสาย บอกแล้วอย่าตั้งชื่อ BG. พันนี้ ตื่นสายตลอดไม่ได้ร่วมงาน เปลี่ยนตั้งขื่อ Bg.นอนไม่หลับ ต๊ะ ปีหน้าได้ทันกัน

ความคิดเห็นที่ 14 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนตื่นสาย.. วันที่ : 18/04/2015 เวลา : 17.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Wichulada
Keep living..keep studying..keep thinking..keep doing and keep smiling..

จองคิวปีหน้านะท่าน

ความคิดเห็นที่ 13 Anacarika ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนริมเล วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

คห.1 ลำซานบ้านบู คิดถึงพี่ชายมากครับ
คห 2 บก.ชาลี มาถึงตรังแล้วครับ
คห.3 พี่กำหนันทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่อง
คห.4 พี่คนดีมีวินัย มาครั้งนี้ คนริมเลดีใจมากครับ
คห.5 พี่คนปทุม ยังคิดถึงถั่วงอกของพีอยู่เลยครับ
คห.6 พี่เจ้าหญิงฯ สุดยอดครับ
คห.7 anacarika ด้วยความขอบคุณครับ
คห.8 พี่วันศุกร์ เสียดายไม่เจอพี่ครั้งนี้
คห.9 in dylove ดีใจมากครับ
คห.10-12 พี่มะอึก แม่หมี พันธุ์สังข์หยด คงได้เจอพี่ๆ ผู้น่ารักในโอกาสต่อไปน่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 12 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พันธุ์สังหยด from mobile วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 17.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ขอให้สนุกและปลอดภัยทุกท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 11 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 16.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

เดินทางปลอดภัย สำเร็จผลตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ

ความคิดเห็นที่ 10 Anacarika , คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (2)
มะอึก วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 11.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

มาขอโทษที่ไม่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 9 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
INDYLOVE วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 09.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

ตามมาให้กำลังใจทุกคนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wansuk วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 08.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

คงได้ต้อนรับกันแล้ว

มื้อเช้าแสนอร่อยรออยู่

ส่งใจไปปลูกหญ้าให้พี่พยูนสักร้อยต้นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Anacarika วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 05.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/grunakorn

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองคนโอเคให้ปลอดภ้ยตลอดการเดินทงด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 6 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 15/04/2015 เวลา : 21.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เจ้าหญิงกำลังจัดกระเป๋าอยู่ค่ะ เจอเพื่อนๆ อุ่นเครื่องกันก่อนบ่ายนี้ คนริมเล พี่ลูกเสือ และชายสามหยด ทัวรรอบเมืองตรัง สนุกมากเพราะ เราคนโอเค ..
รอต้อนรับเพื่อนๆ พรุ่งนี้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 15/04/2015 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ไม่ได้ไป แต่ส่งกำลังใจไปให้อ.คนริมแลและเพื่อนๆ โอเคเนชั่นทุกท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 4 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนดีมีวินัย วันที่ : 15/04/2015 เวลา : 19.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nard
ธรรมชาติของชีวิต..คือ..ชีวิตธรรมดา

สวัสดีครับ อ.คนริมเล ..ขอบคุณที่เตรียมการต้อนรับ ชาวคณะโอเคเนชั่น ที่จะมาเติมรักให้ หญ้าทะเลและพะยูน จ.ตรัง ..ซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้...พรุ่งนี้ 16 เมย. พวกเราจะมาถึงที่นี่.. เห็นในภาพ คุณเจ้าหญิง และ พี่ลูกเสือฯ มารอรับอยู่แล้ว ดีใจจังที่เราจะได้พบกันและทำสิ่งดีๆร่วมกันอีก ..ขอบคุณสำหรับข้อมูลหญ้าทะเล รายละเอียดดีมากครับ ..ปีที่แล้วผมไม่ได้มา..คราวนี้จึงไม่พลาดครับ ...แล้วพบกันครับ

ความคิดเห็นที่ 3 คนริมเล ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 15/04/2015 เวลา : 19.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับอาจารย์ การกลับมาของชาวโอเคเนชั่นครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับ รอวันพรุ่งนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 คนริมเล , Anacarika และอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้ (4)
BlueHill from mobile วันที่ : 15/04/2015 เวลา : 15.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สวัสดีครับอาจารย์ ตอนนี้กำลังเดินทางไปสถานีรถไฟ พบกันวันรุ่งพรุุ่่งนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 คนริมเล , กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 15/04/2015 เวลา : 11.14 น.

สวัสดีครับ
ส่งกำลังใจ มายังคนดีทุกท่านครับ.

อาจารย์ บายดีนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]