*/
  • countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 371
  • จำนวนผู้ชม : 797310
  • จำนวนผู้โหวต : 171
  • ส่ง msg :
  • โหวต 171 คน
คาวบอย

44

View All
<< พฤศจิกายน 2021 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 493 , 20:04:20 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดงานนำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม แผนงานศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ โดย มีนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เป็นประธานเปิดงานที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย กล่าวว่า สังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมที่ท้าทาย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือทำระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะสวัสดิการจากภาครัฐที่มอบให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ เช่น เบี้ยยังชีพ ที่ตนกลับมองว่าหากมีการออมเงิน จะดีกว่าเบี้ยยังชีพ เพราะมีรายได้มั่นคงและมีประโยชน์ ตลอดจนการสร้างที่อยู่อาศัย การเข้าถึงสาธารณูปโภค การบริการต่าง ๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อม

 

 

"รัฐบาลควรให้ความสนใจในการกำหนดแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ขณะเดียวกันควรให้ความสำคัญเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ที่สำคัญควรดูเรื่องของสังคมให้มั่นคงโดยจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งของสังคมให้เขารู้สึกดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ไม่เป็นปัญหาในอนาคต โดยจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลที่ชัดเจนมากขึ้น แม้ว่าเราจะมีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติแต่ก็ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนดังนั้นต้องเพิ่มบทบาทในการขับเคลื่อน นโยบายและดำเนินการให้มากขึ้น" นพ.สมศักดิ์กล่าว

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 ในปี 2563 ไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 17.57 ของประชากรทั้งหมด และจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนผู้สูอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ในปี 2565 โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไทยโดยรวมด้วย ส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีมาตรการ รองรับสังคมผู้สูงวัย ประเทศไทยมีเวลาไม่มากในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบ

 

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุตามคำนิยามขององค์การสหประชาชาติแล้วกรอบงานด้านผู้สูงอายุ วช. เป็นโจทย์ที่ท้าทายในการดำเนินงาน ที่ผ่านมาวช.สนับสนุนงานวิจัย ใช้ฐานความรู้จากการวิจัยนำมาบูรณการร่วมกันเพื่อให้เห็นศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและเกิดคุณค่า สร้างกลไกเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ผ่านมา วช.มีการปรับแผน ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มีทุนวิจัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การสร้างโอกาส ให้พึ่งพาตนเองได้ ทั้งการสร้างรายได้ การศึกษา สุขภาพ เข้าถึงบริการของรัฐบาล วช.มีทุนวิจัยที่เชื่อมต่อกับหน่วยบริหารทุน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ การวิจัยต้องนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงระบบการดูแล การขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ นอกจากนี้วช.ยังติดตามผลการดำเนินงานการวิจัย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี ปาฐกาฎาพิเศษเรื่อง"ประะทศไทยต้องเดินแบบไหน ถึงจะใช้ชีวิตสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ" ว่า ประเทศที่พัฒนาหรือเจริญแล้วจะให้ความสำคัญกับผู้สูงวัย สำหรับประเทศไทยมีสังคมในลักษณะ 99 : 1 คือมีการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ สำหรับคนเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็น เท่านั้น เป็นสังคมแบบตัวใครตัวมันและเหลื่อมล้ำอย่างมาก เนื่องจากใช้เศรษฐกิจ การศึกษา วิชาการ เป็นตัวตั้ง ไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นตัวตั้ง ทำให้เสียสมดุล เนื่องจากสังคมมีการแยกส่วนคนเห็นแก่ตัว เด็ก คนพิการ คนสูงอายุถูกทอดทิ้ง

"สังคมแบบ 99 : 1 ทำให้คนสูงอายุรู้สึกเหงา ไม่มีประโยชน์ ถูกทอดทิ้ง แม้ว่าลูกหลานไม่ต้องการทำเช่นนั้นแต่ด้วยความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การทำงาน รวมทั้งความจำเป็นด้านการศึกษาทำให้แต่ละส่วนต้องแยกกันทั้งที่ต้องมีความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กันเช่นผู้สูงอายุกับเด็กซึ่งถือว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์มาก" ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ กล่าว

 

 

เราต้องหันกลับมาสร้างสังคมแบบคำนึงถึงเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีคุณภาพชีวิตสูงสุด ให้มีระบบที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ไม่มองเพียงประเด็นเศรษฐกิจหรือจีดีพีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมไปถึงจิตใจ สังคมด้านอื่นทั้ง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพ การศึกษา ประชาธิปไตย รวมถึงอยากฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สสส. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการร่วมขับเคลื่อนเป็นนโยบายเพื่อบรรลุความสำเร็จให้ได้

 

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน