เสรีไทยสีขาว
การเมือง,เสรีไทยสีขาว กบฏจริยธรรม อดีตผู้นำแพทย์ประจำบ้านผู้ช่วยเหลือประชาชน พค.ทมิฬ35,ผู้นำกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อประชาธิปไตยอหิงสามีนา49 ในฐานะข้าราชการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Permalink : http://www.oknation.net/blog/doctornursethailoyalty
วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2553
Posted by นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ , ผู้อ่าน : 3067 , 15:47:22 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน พันธุ์สังหยด , nilsamai และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ปาฐกถา อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

"อุดมการณ์  งาน เงิน ความรัก" ๒๙ ตค๕๓

สวรรค์ กาญจนะ

ผมทราบดี ว่า หัวใจของคนเรานั้นมีดวงเดียว

เราเกิดมาในโลก โลกใบเดิมๆที่เราอยู่

บางครั้งเราเดินค้นหาตัวเอง บางคนมีเวลาที่จะค้นหาความรัก

ความสุขอันเกิดที่ได้เห็นคนที่รักกันได้มาพบกันอยู่ในมวลมิตร

ชีวิตยังต้องการอะไรอีก  เวลาที่เรารู้สึกว่าคนที่เรารักมีความสุข

เราจะยิ่งสุขขึ้นไปอีก  หลายครั้งที่เราถามตัวเอง แล้วตอบตัวเอง

เราเกิดมาเพื่อต้องการอะไร

มาฟัง ศ.นพ.วีรศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์ มาปาฐกถา หัวข้อ

๓๐ ปีทีสอง ชีวิตวิชาการ ในการปาฐกถา อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะครั้งที่๑๐

 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดีบ้านเก่า

คณบดี ศ นพ.รัชตะ รัชตะนาวินกล่าวแนะนำองค์ปาฐก

องค์ปาฐก ศ.นพ. วีรศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงค์

 ผมมีความประทับใจ รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเวลา๔๕นาที

ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

หัวข้อหลักๆที่อาจารย์กล่าวถึงคือ

 การพัฒนาทางวิชาการ จากการหาจุดยืน

สร้างผลงาน สร้างสถาบัน

การเป็นครูและพัฒนาระบบการศึกษาในสภาวะโลกาภิวัฒน์

และเรื่องงานที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับสามจังหวัดภาคใต้

สิ่งที่เห็นเรื่องของความเป็นครู วิธีคิด

 ขออนุญาตคัดลอกคำที่อาจารย์วีรศักดิ์ ยกมาประกอบ

"ผมชอบคำพูดของฝรั่งที่ว่า

 "to educate is to develop the innate capacity"

แปลว่าการศึกษา คือการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถในตัวมนุษย์"

นิยามแบบนี้เน้นที่จุดประสงค์ ไม่จำกัดขอบเขตและวิธีการ"

"ถ้าเป็นครูที่ดีต้องทำให้ศิษย์ได้พัฒนาศักยภาพภายใน

 ไม่ใช่แต่การถ่ายทอดจากครู"

ถ้าจะเป็นนักการศึกษาต้องจัดให้มวลประชา

มีการพัฒนาศักยภาพภายใน

รูปแบบวิธีการจัดการสำคัญน้อยกว่าปรัชญาและวัตถุประสงค์

ผมมาถึงบางอ้อและโดนใจเมื่ออาจารย์กล่าวถึง

เทคนิคของความเป็นครู

"ครูต้องเก่งไหม จึงจะสอนลูกศิษย์ได้ดี"

ผมคิดว่าอาจไม่ใช่ สิ่งที่ครูที่ดีมีคือ

"มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ เห็นความสำคัญและศักยภาพของศิษย์"

ผมคิดว่าการสอนเทคนิคไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือ

ครูต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์"

บางคนบอกว่าความสามารถของครูที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

"สำหรับผมคิดว่าแรงบันดาลใจต้องเริ่มจากความรัก

 ความเมตตา การเห็นความสำคัญ

สนับสนุนศิษย์ให้มีการเรียนรู้

ถ้าเราต้องอาศัยครูเก่งมาสร้างแบบอย่าง

เราต้องเร่งสร้างครูให้เก่งซึ่งสร้างยากมาก ได้จำนวนน้อย ผลกระทบน้อย

แต่ถ้าเราอาศัยครูที่มีเมตตาธรรม คนธรรมดาก็เป็นครูได้"

  

      

ผมเหลียวมองรอบข้างเห็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่มาร่วมรับฟัง

ทบทวนชีวิตตนเอง คิดว่าการได้มานั่งฟังอาจารย์พูด

เห็นผลงานที่อาจารย์ทำ

ว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่ง

 ยิ่งมีประโยคหนึ่งที่ได้รับถ่ายทอดมา

ยุทธศาสตร์ในการสร้างสถาบัน ที่นำมาจากเล่าจื๊อปรมาจารย์ลัทธิเต๋า

คือหลักรัฐศาสตร์อู๋เหวย

อู๋ แปลว่าปราศจาก เหวยแปลว่าเป้าหมาย

หลักการของอู๋เหวย คือผู้นำจะใช้วิธีนุ่มนวล

ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าไม่ถูกครอบงำ

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ผู้นำกำหนดขึ้น"

พวกเขาจะมีพลังสร้างสรรค์ ความเจริญงอกงาม

ความเจริญงอกงามจะเกิดได้ดีกว่า

วิธีใช้อำนาจบีบบังคับให้คนทำงาน

 

  มอง ไปก็อาจเป็นช่วงเวลาของชีวิต ที่หันกลับมามองตัวเอง

  สังคมเราชื่นชมคนเก่ง เก่งแล้วหากมีการนำเสนอที่ดี ก็จะทำให้เกิด

การเลียนแบบ ยิ่งฟังนานๆไป มีอะไรดีๆ  ให้นำกลับเอาไปใช้ได้

เห็นงานที่อาจารย์วีรศักดิ์ ทำโดยเฉพาะมุมมอง ผลงานที่จับต้องได้

ความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิต ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน

หากเราไปท้อถอย ไม่ต่อสู้กับปัญหาปล่อยให้

โมหะ โทสะ อคติมาบทบังตัวเราโอกาศการพัฒนาก็น้อยลง

 กำลังใจยิ่งหึกเหิมขึ้นเมื่ออาจารย์ยกตัวอย่าง


"กลอนบทพาลีสอนน้อง ที่ว่า

"อย่ารู้มาก บากหนีแต่ที่ง่าย

ที่ไหนหนักหักกายเข้าหาบหาม"

"อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใส่ท้อง จับเนื้อกินเอง


 เราก็ติดมาอยู่กับคำว่าอำนาจ

หากแต่อำนาจที่ต้องแลกมาด้วย

การเสียความเป็นตัวของตัวเองนั้นเราจะมีความสุขจริงหรือ

สุดท้ายก็มาลงที่ ถ้าหากเรามีโอกาศนำ วันหนึ่งเราจะทำอย่างไร

ปัญหาเรื่องคน ปัญหาเรื่อง งาน ปัญหาเรื่องเงิน

อย่างน้อยครั้งนี้ก็ได้เห็นความคิด การกระทำอย่างหนึ่ง

ไม่ทราบว่าจะประยุกต์กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน..

อย่างน้อยที่สุดการพยายามที่จะเรียนรู้

จดจำสิ่งดีๆ ที่หลายคนนำเสนอก็เป็นสิ่งที่วิเศษสุด

 

 ความเป็นขบถที่อยู่ในใจยิ่งลุกโชน

เราสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ตลอดไปจริงหรือ 

ปรัชญาวิธีคิด ที่อาจารย์วีรศักดิ์เรียบเรียง

ฟังแล้วสนุกสนานกว่าหนังสือ เฮาทู ของฝรั่ง

 

เราก็หวังว่าวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ความคิดของเราได้
เป็นเรื่องยากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้

พอมาถึงอีกประโยค


"การบริหารแบบอู๋เหวย ทำให้อำนาจเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ

 การทำงานที่ท้าทายและยากลำบากเป็นการพัฒนาคุณค่าชีวิต

 ทำให้รู้ว่าจะอยู่เพื่อ

อะไรและจะเสี่ยงเพื่ออะไร"

การเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้ากับวัฒนะธรรมต่างๆ

เป็นสมรรถนะที่อยากให้น้องๆฝึกฝนไว้"

"ว่าไปแล้วการแข่งขัน

 เป็นการถูกกำหนดให้ต้องวิ่งหรือเคลื่อนไหวอยู่ในลู่

แต่การสร้างสรรค์มักต้องทำงานออกนอกลู่นอกทาง

วึ่งหลุดพ้นจากลู่แข่งขัน"


มีอย่างหนึ่งตอนที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือหนังสือที่อาจารย์อ่านก็คือ

วิธีชนะมิตรและจูงใจคนโดยเดล คาร์เนกี  

ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่หนึ่ง

 โดยข้อที่ว่า

เมื่อเราผิด เราต้องยอมรับโดยสงบ ขอโทษ

 และรับผิดชอบแก้ไข

ผนวกกับปรัชญาของเต๋าที่ว่าด้วยความอ่อนโยน

 ถ่อมตนเป็นยุทธวิธีในการควบคุมสถาณการณ์

ส่วนผมหัวเราะเบาๆ คิดในใจว่าอย่างน้อยผมก็เหมือนพี่วีรศักดิ์

ข้อหนึ่งคือได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่๔

ที่จำได้คือตอนที่กล่าวไว้ว่า

 ถ้าอยากได้น้ำผึ้งก็อย่าเตะรังผึ้ง อะไรทำนองนี้

อาจารย์เคยเข้าป่า หลังเหตุการณ์ ๖ ตค ๑๙ .

 การมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาว
มาสามารถทำให้ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและ

มีความสุข 

ผมได้มีโอกาศ ได้ฟังอาจารย์พูด ทำและปฏิบัติ

สิ่งที่เริ่มต้นด้วยอุดมการณ์ สร้างงาน และมีเงินเป็นปัจจัยหนุน

เมื่อมีเงินแล้วก็ต้องกลับมาหาอุดมการณ์อีก 

 ชีวิตของอาจารย์ที่ดำเนินมานี้จึงน่า

จะมีค่าเพียงพอต่อการนำมาขัดเกลาจิตใจเราให้เกิดแรงบันดาลใจ

   ชีวิตแต่ละคน เราต่างมีต้นทุนทางสังคมที่ไม่เท่ากัน

 บางคนอยากจะทำอะไร

หากแต่

อุปสรรคบางๆที่ขวางกั้นความรู้สึก โมหะ โทสะ

 การติดยึดกับอำนาจนิยมทำให้การขยับเข้าสู่ศูนย์แห่งอำนาจ

ผมดีใจที่ได้เห็น ผลงานของอาจารย์ที่นำมาเล่า

 ยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศ ยังมีความรู้สึกว่า

ประเทศเราต้องการคนที่มีแนวคิด

 และลงมือทำโดยไม่ยอมติดยึดกับอุปสรรคที่พาดผ่านตัวเรา

ผมมีโอกาศเจอพี่วีรศักดิ์หลังบรรยายจบ

"  ผมว่าแนวคิดเรื่องที่พี่ทำ ไม่ธรรมดาเลย
"เมื่อเทียบกับหัวโขนที่พี่มี ผมคิดในใจ

 ลึกๆในใจ ยังคิดว่าสิ่งที่พี่ทำยิ่งใหญ่กว่า

 ผลงานของนักการเมือง รัฐมนตรี
อีกหลายคน

 

ผมไม่แปลกใจ ในรางวัลนักวิจัย

 ผลงานการสร้างคน สร้างบุคลากร

ความใฝ่ฝันที่จะทำให้สามจังหวัดชายแดนใต้สงบ

ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

งานนี้ ผมได้เจอลูกศิษย์ท่านอาจารย์ หลายท่าน

ได้เจออาจารย์ที่ได้ประสาทวิชาความรู้ให้

ได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆที่ท่านอาจารย์ อรรถสิทธิ์ เล่าให้ฟัง

ได้เจอคุณหมอตุลย์  สิทธิสมวงค์ เพื่อนร่วมอุดมการณ์

 มีโอกาศได้บอกตุลย์ว่า สิ่งที่ตุลย์ทำ

หากคำพูดตุลย์มี impact ต่อสังคม

ก็ควรที่จะระมัดระวังในการแสดงออก


  

ระหว่างสไลด์ ที่ฉายประวัติ ท่านอาจารย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ผมเห็นอาจารย์นั่ง
ฟังอย่างมีความสุข
ความสุขในแววตา รอยยิ้มเสียงหัวเราะ ความรัก อบอวลทั่วไป

   ความสุขที่มาจากใจ รอยยิ้มที่มาจากความวาดหวัง

ผมยังเชื่อในบุญกุศล แต่เราทั้งหลายล้วนมีวิบากกรรม

ที่ต้องผ่านการทดสอบ

วันที่เรายังมีความหวัง  เรามาสร้างอุดมการณ์ ทำงานอย่างมีความสุข

เช่นเดิมงานนี้อาจารย์มีของที่ระลึก ผมโชคดีที่ได้รับหนังสือ

ความสุขของกะทิ ตอน

ในโลกใบเล็ก

พร้อมลายเซ็นต์ จากคุณ เจน  งามพรรณ เวชชาชีวะ 

 ผมร่ำลาอาจารย์ออกจากรามาด้วยรอยยิ้ม

    
    การได้ทำสิ่งที่ตัวเองรัก ทำอย่างมีความสุข

 เพื่อ ประเทศชาติ สร้างคนให้มีคุณค่า

ให้เป็นคนดี มีการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันความรักให้มนุษยชาติ

คำชื่นชมที่เราได้รับไม่อาจเท่ากับ  สิ่งที่เรากระทำไปจริงๆ

หากสิ่งที่เราทำไป กระทำด้วยความรัก สิ่งนั้นก็จะมีคุณค่าเหนือกว่า

เกียรติยศ ศักดิ์ศรีใดๆ
                                         

       ๑๔.๔๓น
                                            

   ๓๑ ตค ๕๓
                                            

 สวรรค์ กาญจนะ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
โคมทอง วันที่ : 02/12/2010 เวลา : 03.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

โล่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สวัสดีคับพี่หมอ...พี่หมอสบายดีนะค่ะ นานๆมาที....

ตอนนี้น้องดาวคิดถึงเมืองไทยมากมายค่ะ ทำอาหารก็มั่วไปเรื่อย...

พี่หมออัพบล็อกได้แล้วนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
chailasalle วันที่ : 29/11/2010 เวลา : 22.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

นานมาแล้วมีครูท่านหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้หนูน้อยที่ไ่ชอบงานศิลปะหันกลับมาชอบอย่างมากได้..

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
[email protected] วันที่ : 27/11/2010 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira

" เมื่อเราผิด เราต้องยอมรับโดยสงบ ขอโทษ
และรับผิดชอบแก้ไข "

ถ้าเพียงรู้ว่าตัวเองผิด ... และ ยอมรับเป็น
สังคมก็คงมีความสุขมากมายแล้วเนอะคะ

คนดี ... คนเก่ง ได้ด้วยตัวเอง ..... คงหายาก
เมื่อมีคุณครูช่วยผลักดัน ... คนที่มีพื้นที่ดีอยู่แล้ว
ก็จะยิ่งดีมากขึ้น คนที่เกือบ ๆ ดี ก็จะดีได้ทันที
และที่สำคัญที่สุด คือ คนที่เกือบเป็นคนไม่ดี
กลับมาเป็นคนดีได้ ... นี่คงเป็นผลงานของคุณครูทั้งนั้น


บรรยากาศอบอุ่นดีจังค่ะ


....

ปล. อ่านเม้นท์เก่า ๆ เหรอคะ .... อ่านคำนี้แล้วแปลกใจค่ะ
ไม่ซิ ดีใจมากกว่า ^^ ขอบคุณที่แวะไปทักทายอย่างกันเองเหมือนเดิมนะคะ :)

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 23/11/2010 เวลา : 16.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ท่านครับมาชวนไปวิเคราะห์สภาพจิตคนคนนี้หน่อย(ในเอ้นทรี่นี้ครับ) มิใช่เจ้าของบล้อกนะครับเอ้นทรี่หนะ อิอิ ตามไปดู

http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2010/11/23/entry-1

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 21/11/2010 เวลา : 19.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

โห ! หมอไปไหนมา เพิ่งจะโผล่มาซีนะครับ หากจะบอกว่ากำลังคิดถึงหมออยู่ 2 - 3 มาแล้ว หมอจะเชื่อหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
smile-andaman วันที่ : 20/11/2010 เวลา : 00.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smile-andaman
      เพียงมีมุมมองชีวิตที่งดงาม   ทุกทุกสิ่งรอบข้างคือ ร อ ย ยิ้ ม     

ห่างหายจากการทักทายกันมานาน
ดีใจทีได้ทักกันอีกครั้ง

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ครูทิบ วันที่ : 16/11/2010 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ku-tip
..Hope for the best and prepare for the worst...

......."ถ้าเราต้องอาศัยครูเก่งมาสร้างแบบอย่าง
เราต้องเร่งสร้างครูให้เก่ง ซึ่งสร้างยากมาก
ได้จำนวนน้อย ผลกระทบน้อย
แต่ถ้าเราอาศัยครูที่มีเมตตาธรรม
คนธรรมดาก็เป็นครูได้"..........
.........................

สวัสดีค่ะ...ถ้าเราได้ทั้งครูเก่ง และมีเมตตา
ก็นับเป็นโชคของคนเป็นศิษย์นะคะคุณหมอ...

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 11/11/2010 เวลา : 19.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

ไม่ได้ทักทายกันนานเลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับกำลังที่ส่งให้ค่ะ
ได้แต่หวังว่าจะเป็นเล่มได้จริง ๆ จัง ๆ เมื่อโอกาสมาถึงแล้ว

ขอบคุณสำหรับบทสรุปของการฟังคำบรรยายครั้งนี้นะคะ
ทำให้มองเห็นว่า "การเป็นครู" ไม่ต่างกับ "การเป็นผู้นำคน"
พื้นฐานต้องเริ่มมาจากความรักเป็นที่ตั้ง
เพราะถ้ามีความรักต่อศิษย์ ต่อวิชาชีพ ต่อหน้าที่ ต่อบทบาท เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ทำออกมาอย่างดีและมีประิิสิทธิภาพ

ครูไม่ต้องเก่งนั้นใช่...แต่ถ้าไม่ขวนขวาย...แย่ค่ะ

ครูที่ดี คือ ไม่ครอบงำอันนี้ถูกต้องมากค่ะ

ความสำเร็จของครู คือ ศิษย์ไปได้ไกลกว่าเขา...อันนี้ทำได้สุดยอดจริง ๆ ค่ะ

ขอบคุณสำหรับ Entry นี้นะคะ
ขอเป็นกำลังใจให้พี่หมอเป็นส่วนหนึ่งให้ภาคใต้ของเราสงบได้จริง ๆ ค่ะ...สู้ ๆ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 11/11/2010 เวลา : 16.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

สวัสดีบ่ายๆครับคุณหมอ
ผมขอขอบคุณครับที่แวะมาเมนต์ รายการแน่นอน
วันที่ 20 พ.ย. 53 เวลา 20.20 น ช่อง 11 หรือ NBt ครับ
แจ้งข่าว ออกอากาศรายการหลังข่าวพระราชสำนัก
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20.20 น.ช่อง 11
หรือ NBT คนช่างเล่า ออกรายการ ด้วยพระบารมีครับ
อย่าลืมเพื่อนพ้องน้องพี่แวะไปแล(ดู)กันนะขอขอบพระ
คุณทุกๆท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 07/11/2010 เวลา : 22.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด[email protected]

จ่าเอาบุญ..
มาฝากครับหมอ..
หมอสบายดีนะครับผม..

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 06/11/2010 เวลา : 08.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

อิจฉาคนได้ฟังข้อคิดดีจากระดับสุดยอด อิอิ โหวตครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 04/11/2010 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

นิลหมัย

เม้นท์ด้วยความรัก
สำลักน้ำท่วมใจ
ที่นี่จัดหน่วยแพทย์ออกไปช่วยสงขลาด้วย

กระดาษหมดแล้ว ใช่เปล่า

ทำงานให้มีความสุข

อยู่กับปัจจุบัน

รักใครสัก(หลายๆ) คน เอิ้ก

รักน้ำ รักปลา

รักซากุระ..อ้าว เพี้ยนไปแล้ว
ขอบคุณที่มาเม้นท์งามๆ เอารูปงามๆมาโพส

อะไรที่มีความสุข

ตัวเองไม่เดือดร้อน

ผู้อื่นไม่เดือดร้อน..

จริงไหม

แต่อย่าเสียความเป็นตัวของตัวเองนะเอย

เรืองความรักเนี่ย เขียนกี่ทีกี่ที ก็มีความสุข

จริงมั้ย นิลหมัย

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 04/11/2010 เวลา : 15.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

ขอบคุณ คุณครูแดง ครับ

สำหรับข้อคิดดีๆ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 04/11/2010 เวลา : 15.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

ขอบคุณสาวอิสานอินเตอร์

แถวโน้นน้ำลดแล้วหรือยัง บ่


ความคิดเห็นที่ 15 (0)
nilsamai วันที่ : 03/11/2010 เวลา : 19.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

แรงบันดาลใจต้องเริ่มจากความรัก..
(เอนทรี่นี้เต็มไปด้วยวรรคทอง)
เป็นเช่นที่กล่าวจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
nilsamai วันที่ : 03/11/2010 เวลา : 19.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

อ่านแล้วรู้สึกดีมากๆค่ะ
ยิ้มแป้นเชียว
โหวตสิคะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ครูแดง วันที่ : 03/11/2010 เวลา : 07.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

"ผมคิดว่าการสอนเทคนิคไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือ


ครูต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์"

...................................................................

-ถ้าครูไทยคิดได้ ทำได้เช่นนี้ เด็กไทยคงดี ประเทศไทยคงมีคนที่มีคุณภาพมาก...

.................................................................
-เคยฟังคนจบดอกเตอร์หลายคนบรรยาย เหมือนเห็น "วัวพันหลัก" ท่องมาพูด .............

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 03/11/2010 เวลา : 06.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

แวะมาเยี่ยมเยือน ค่ะ

สบายดีนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 02/11/2010 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

#8 ขอบคุณ หนิมกริด หนุ่มเซอร์ ฝีมือ ลายเส้นเป็นยอด

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 02/11/2010 เวลา : 13.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

ได้เลยเดี๋ยวส่งไปให้ ส่ง
ส่งสถานที่มาเลยน้าจะส่งไปให้จริงๆ
มีลายเซ็น ของคุณเจนด้วย

ลดการปลูกผักลงแอบไป ชิมทับทิมกวนจากเมืองหนาวมาแล้ว

ลำปางหนาวมาก

ลำพังหนาวที่สุด

แล้วน้องดาว หนาวหรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
โคมทอง วันที่ : 02/11/2010 เวลา : 02.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

อยากได้หนังสือเล่มนั้นค่ะพี่หมอ

นานๆมาที....ตกใจหมดเลยค่ะ แต่ดีใจค่ะ

พี่หมอเลิกปลูกผักได้แล้วค่ะ มาอัพบล็อกบ่อยดีกว่าค่ะ

ตอนนี้ลำปางหนาวมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 22.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit

ดีจังเลยครับ...คุณหมอ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

คุณไก่

ฝนข้างนอกยังตก
แต่ฝนในใจ ยังเย็นชุ่มฉ่ำ
ที่นี่ฝนตกทั้งวัน
เห็นใจคนที่น้ำท่วมนะครับ

ปลูกผักน้อยลงแล้วแอบไปดูภาพสีน้าที่คุณไก่วาดบ่อยๆ

ได้ขึ้นภาพแนะนำอีกด้วย อิอิ อิจฉา จริงๆนะ

เราวาดตั้งนานไม่เคยได้ขึ้นภาพแนะนำ อิอิอิ

ให้คุณไก่สร้างสรรค์ ภาพสวยๆ คมคำ

ทำงานให้มีความสุขเด้อๆ..


# ขอบคุณคุณจิกาครับที่แวะมาสมำเสมอ

ขอบคุณน้อง Luerat ศิษย์น้องมหิดล

สวัสดีครับคุณ NN1234

คุณหวาน หนาวไม่มา แต่น้ำมาแทน สบายดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Sea-Sand-n-Star วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sea-sand-n-star
บ้านหลังแรก "ก็เพราะหัวใจรักการเดินทาง จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเติมฝันให้นักเดินทางผู้ร่วมความฝันเดียวกัน" >>>ขอเชิญเยี่ยม>>> บ้านหลังใหม่ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง สังคมดี"   http://www.oknation.net/blog/ssns2

คุณหมอวีรศักดิ์พูดดีจริงๆ ค่ะ
ขอบคุณที่ถ่ายทอดให้ฟังค่ะ

เห็นด้วยค่ะว่า

"สิ่งที่ครูที่ดีมีคือ มีความรัก เมตตาต่อศิษย์ เห็นความสำคัญและศักยภาพของศิษย์"

โลกอยู่ได้ด้วยความเมตตา กรุณา ต่อกันและกันค่ะ

ตอนขึ้นบ้านใหม่ พระครูที่สวดทำพิธีให้ ก็ให้สติ และเขียนติดไว้ให้ที่หน้าบ้านว่า

ธรรมะของฆราวาส มีอยู่เท่านี้เอง
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

แม้ตัวหนังสือจะเลือนไป แต่คำพูดของครูบาอาจารย์ไม่เคยเลือน ยังเชื่อในคำสอน และระลึกถึงอยู่เสมอค่ะ

....

ได้ข่าวพายุจะเข้าภาคใต้คืนนี้ เตรียมรับน้ำท่วมหรือยังคะ
คริ..คริ...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พฤจิกา วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 13.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."


สวัสดีค่ะคุณหมอ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
luerat วันที่ : 01/11/2010 เวลา : 13.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hrd
เภสัชกรปริญญาผู้หันมาเอาดีทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเจ้าของผลงานหนังสือ Generation Yร้ายจริงหรือ? และ (ปัญ)ญาแผนปัจจุบันโดยเภสัชกรปริญญา-ประสบการณ์ด้านฝึกอบรมผู้จัดรายการ ธำรงธรรม ช่วงธรรมะแผนปัจจุบัน กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM 1422 kHz ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๖.๐๕-๖.๓๐ น.

ซาบซึ้งกับปรัชญาของการเป็นครูที่ดี และขอน้อมนำไปประพฤติครับ
พี่หมอสบายดีครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
NN1234 วันที่ : 31/10/2010 เวลา : 17.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234

สวัสดีครับ...คุณหมอ..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 31/10/2010 เวลา : 16.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

มาชื่นชมกิจกรรมดี ๆ ค่ะหมอ ชอบอากาศหนาวค่ะ หวังว่าปีนี้ความหนาวคงจะเผื่อแผ่มาถึงทางใต้บ้าง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 31/10/2010 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

ฝนตกพรำๆ บ่ายวันอาทิตย์ สวัสดีย่ามบ่าย
อากาศหนาวแต่ใจไม่หนาว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

อยากได้ยินว่ารักกัน

yak dai yin wa rak kan

View All
<< ตุลาคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


เมื่อคุณแวะมาblog นี้คุณชอบอ่านแนวไหนมากที่สุด
การเมือง
53 คน
ประเด็นร้อน
3 คน
สุขภาพ หวัด2009 การแพทย์
7 คน
ศิลปะ วาดภาพ บทกลอน ความรัก
9 คน
ท่องเที่ยว อาหาร เรื่อยเปื่อย
5 คน

  โหวต 77 คน