เสรีไทยสีขาว
การเมือง,เสรีไทยสีขาว กบฏจริยธรรม อดีตผู้นำแพทย์ประจำบ้านผู้ช่วยเหลือประชาชน พค.ทมิฬ35,ผู้นำกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อประชาธิปไตยอหิงสามีนา49 ในฐานะข้าราชการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Permalink : http://www.oknation.net/blog/doctornursethailoyalty
วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
Posted by นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ , ผู้อ่าน : 5757 , 23:29:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 14 คน ดงละดอน , ลาดพร้าวซอยสิบสอง และอีก 12 คนโหวตเรื่องนี้

 

 

     

 

ประกาศ'3แพทย์ดีเด่น'ปี2557

 ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 00:00:43 .

เมื่อวันที่๓๑มกราคม๒๕๕๘ ในงานประชุมใหญ่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลยวิวรรธน์

นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี

การมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์ปี 2557

จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

 

 

 

  

     ด้านวิชาการ นพ.สวรรค์ กาญจนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญผู้อำนวยการ รพ.บางขัน

และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ทุ่งสง

ด้านบริหาร   รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ รพ.ชลบุรี 

ด้านบริการ นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

นอกจากนั้นยังมอบรางวัลสมเด็จพระวันรัตให้กับ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร

อดีตคณบดีสำนักแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

  

เกียรติคุณของนายแพทย์ดีเด่นทั้งสามคนนั้นเป็นที่ประจักษ์ เริ่มจาก นพ.สวรรค์  

จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มีคติในการดำเนินชีวิตคือ

ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่สำคัญที่สุด แม้จะอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน

นพ.สวรรค์มีความตั้งใจเพราะมีความเชื่อที่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำวิจัยได้

โดยมีผลงานด้านวิชาการ อาทิ ผลของการแพร่กระจายเชื้อ (viral shedding)

หลังการได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ในไข้หวัดใหญ่ 2009

 

 

ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกที่ทำให้เกิดปอดบวมในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009

ระบาดวิทยาของไข้หวัดใหญ่ในภาคใต้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

และมีการนำความรู้จากงานวิจัยนำไปอ้างอิงระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยได้ถูกนำเสนอในประเทศและต่างประเทศ

 
 

 

  

ได้รับรางวัลชมเชย Distinguished Member  Research Award

ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ ไทย เมื่อปี 2555

มีการนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ทางสื่อ หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ในประเทศไทย

เผยแพร่ผลงานทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกเป็นประโยชน์ต่อการรรักษาผู้ป่วย

และการนำไปต่อยอดการศึกษาวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานความสามารถแพทย์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

 

 

  ส่วน รศ.นพ.อัษฎานั้น เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ รพ.ชลบุรี เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออก

และพัฒนาจนเป็น Excellent Center

เป็นผู้ริเริ่มจัดทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และ

 

     น.โสภณ เป็นผู้ริเริ่มการรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือกแผนจีนโดยการฝังเข็ม

         และก่อตั้งโครงการหน่วยแพทย์จิตอาสาฝังเข็มเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

 

  

 สำหรับ ผศ.พญ.มยุรี ผลงานเด่น มีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

เป็นครูแพทย์ตัวอย่างด้านจริยธรรม

วางรากฐานในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"

สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น

ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.

 cr.  thaipost

http://www.ryt9.com/s/tpd/2085476

 

  

 

                             หลังการมอบรางวัลแวะคารวะแสดงมุทิตาจิตต่อ ศ.นพ.รัชตะ. รัชตะนาวิน.

                       ท่านอาจารย์เมตตากรุณามอบพระของที่ระลึกให้ร่วมแสดงความยินดี

 

   

                     ศ.นพ.รัชตะ    -  รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน  ครูแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดีกรุณามอบหนังสือ

                   พระประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้ นายสิปปกร กาญจนะ น้องตินติน

                     และแพทย์หญิง สุพรรณาคร กาญจนะ

 

 

 

 

                             หลังรับรางวัลแวะ คารวะ แสดงมุทิตาจิตต่อ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์. เวชชาชีวะ.

                          ท่านอาจารย์เมตตามอบหนังสือของที่ระลึกและอวยพรให้ 

 

                                         ศ.นพ.รณชัย   คงสกนธ์​​ เลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 

                       รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ แสดงความยินดีในนามสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

 

                   ทีม รพ.บางขันนำโดย พญ.นงศักดิ์ ชนะสุมน  รพ.บางขัน นครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดี

 

 

 

                                                                 ทีม รพ.ทุ่งสงและครอบครัว 

 

 

 

 

                  ทีมรพ.บางขัน นำโดยคุณหมอนงค์ศักดิ์. ชนะสุมน พญ.ฉันทนา.ผดุงทศ เพื่อน นบส.๓๑

                  อ.นพ.ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วยคณะบดีสำนักแพทย์ศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมแสดงความยินดี

 

                                        ได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศ และเงินรางวัล๕๐๐๐๐ บาท

 

                                       นพ.จรัส จันทร์ ตระกูล  ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 

                                     ทีม รพ.ทุ่งสง นำโดย นพ.จรัส จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.ทุ่งสง

 

                                                                   ศ.นพ.วชิระ คชการ

 

 

                                                                    ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                              รศ.สนั่น  ผศ.สุนิสภ์ เมืองวงษ์ 

 

                                   การมอบทุนงานวิจัย การศึกษาต่อต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

                                   รศ.นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัสอดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยที่สองจากซ้าย

 

 

                                   นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ศ.พญ.สมศรี   เผ่าสวัสดิ์


 

                         น้องตินตินนายสิปปกร กาญจนะถ่ายร่วมกับพ่อแม่สร้างแรงบันดาลใจ

                            ให้สำหรับเป็นพลเมืองดีของสังคม

 

                                    เพื่อน นบส.๓๑​นพ.โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์ พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

                                       ร่วมแสดงความยินดี

 

                               ครอบครัว ญาติมิตรวันนี้ เตเต้ลูกคนเล็กติดสอบโอเนตตินตินลูกชายคนโตเลยมาคนเดียว

 

                                     รับขวัญหลานชาย  น้อง ภาม prime กาญจนะ

                                                                           

 

                                                                                       

 

                                                  ภาพข่าวลงไทยรัฐ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

                                        เพื่อน นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่๓๑ ร่วมแสดงความยินดี

                                            ด.ช.ศิวภัทร  กาญจนะน้องเตเต้ ร่วมแสดงความยินดีกับป่าป๊า

        ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนที่สอนวิชาความรู้ให้ขอบคุณความรักพ่อและแม่ที่มอบให้

                            ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ครอบครัวที่ให้การสนับสนุน

 

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 24/02/2015 เวลา : 22.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@chaoying ขอบคุณมากครับพี่ เสียดายไม่ได้ไปร่วมต้อนรับ ติดงานเรียน นบส.อยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 24/02/2015 เวลา : 22.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@คนปทุมรักสุขภาพ ขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 24/02/2015 เวลา : 22.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@คุณอุ๋มขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 20 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 19/02/2015 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

ยินดีด้วยมากมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 16/02/2015 เวลา : 21.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งด้วยค่ะ หมอหวัน คนโอเค คนของประชาชน
คนเก่ง คนดี..คนที่ทำเพื่อสังคมและประเทศชาติ และความถูกต้องเป็นธรรม..เยี่ยมยอด..คนกล้า..ของเรา

ความคิดเห็นที่ 18 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 14/02/2015 เวลา : 05.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณหมอ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 22.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@feng sui ขอบคุณมากครับ blogger oknation รักกัน ส่งเสริมกัน

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@ณ เมืองลุง ขอบคุณครับเกิดมาต้องรับใช้แผ่นดินเกิดครับ ยังภูมิใจ ที่รับราชการมาไม่เคยทุจริต ได้ดีมาทุกวันนี้เพราะครูบาอาจารย์สั่งสอน

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
feng_shui วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ขอแสดงความยินดี จากจค่ะหมอหวัน

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ณ.เมืองลุง วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 20.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kongplod
ณ.เมืองลุง

ขอแสดงความยินดี. และชื่นชม ในความดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 13 ลำชานบ้านบู ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 18.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@ลำชานบ้านบูขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 12 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 17.24 น.

สวัสดีครับ
ขอแสดงความยินดี และประสบความโชคดี มีกำลังใจทำงานเพื่อประเทศชาติ ทดแทนบุญคุณแผ่นดินครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 14.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@แม่หมีขอบคุณครับ ขอให้แม่หมีมีกำลังกายใจที่ดีครับ
ให้ลูกหมีพ่อหมีมีความสุขครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 14.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@อาจารย์วัลลภ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@blue hillขอบคุณมากครับบก.ชาลี

ความคิดเห็นที่ 8 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 12.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ด้วยค่ะ

หมอหวานคนเก่งของโอเคเนชั่น

ความคิดเห็นที่ 7 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 11.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอแสดงความชื่นชม
ใน ความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ทั้ง ด้านวิชาการ สังคม และ ทุกๆ ด้าน ครับ
เรียนมาด้วยความเคารพ...

ความคิดเห็นที่ 6 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ , wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (2)
BlueHill วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 10.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ยินดีด้วยครับคุณหมอ บล็อกเกอร์โอเคเนชั่น สุดยอดจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@red ribb0n @ni-gul ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 4 wullopp , นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
redribbons07 วันที่ : 07/02/2015 เวลา : 09.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07


ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 3 wullopp , นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
ni_gul วันที่ : 06/02/2015 เวลา : 23.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 06/02/2015 เวลา : 23.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@mr taweesak ขอบคุณครับเพื่อนโอเคเนชั่น

ความคิดเห็นที่ 1 wullopp ถูกใจสิ่งนี้ (1)
mr_taweesak วันที่ : 06/02/2015 เวลา : 23.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrtaweesak
http://www.taweesak.in.th        บล๊อกของฉัน

ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมมากๆ ด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

อยากได้ยินว่ารักกัน

yak dai yin wa rak kan

View All
<< กุมภาพันธ์ 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28[ Add to my favorite ] [ X ]


เมื่อคุณแวะมาblog นี้คุณชอบอ่านแนวไหนมากที่สุด
การเมือง
53 คน
ประเด็นร้อน
3 คน
สุขภาพ หวัด2009 การแพทย์
7 คน
ศิลปะ วาดภาพ บทกลอน ความรัก
9 คน
ท่องเที่ยว อาหาร เรื่อยเปื่อย
5 คน

  โหวต 77 คน