เสรีไทยสีขาว
การเมือง,เสรีไทยสีขาว กบฏจริยธรรม อดีตผู้นำแพทย์ประจำบ้านผู้ช่วยเหลือประชาชน พค.ทมิฬ35,ผู้นำกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อประชาธิปไตยอหิงสามีนา49 ในฐานะข้าราชการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Permalink : http://www.oknation.net/blog/doctornursethailoyalty
วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559
Posted by นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ , ผู้อ่าน : 4158 , 22:20:45 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน ลำชานบ้านบู , ลิงเขียว และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

เทิดทูนสถาบันจากพ่อสู่ลูก

 เหรียญเงินพระมหาชนก

 เหรียญทองรัชดาภิเษก

เหรียญทองรัชมังคลาภิเษก

 เหรียญทองกาญจนาภิเษก

เหรียญทรงยินดี

เหรียญมหาราชพระชนมายุครบสามรอบ

 เหรียญทองครองราชย์หกสิบพรรษา

 ในหลวงรัชกาลที่๙

เหรียญทองครองราชย์๗๐ปี

เหรียญทองขัดเงาพระชนมายู๘๐พรรษา

ประติมากร พระภูมิพลมหาราช ธ สถิตย์ในดวงใจ

เหรียญทองพระราชินีสามรอบ

เหรียญทองรัชกาลที่๑๐

เหรียญเงินรัชกาลที่๑๐

 เหรียญทองบารมีปกเกล้า

คุณค่าทางใจที่มอบให้ลูกหลาน

 

๑๘ ตุลาคม๒๕๕๙.

ปรกติไม่ได้สะสมอะไรหากแต่ต้องการ

 ให้ลูกชายสองคนได้เดินตามรอยเบื้อง

 พระยุคลบาทจึงเลือกที่จะมอบเหรียญ

 พร้อมคำสอนต้นแบบ

 เหรียญเงินพระมหาชนก.

 ความเพียรเหรียญนี้ข้าพเจ้าแขวนอยู่สม่ำเสมอเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง

โดยมีคำสอนของพระองค์เป็นแบบอย่าง

ด้านหน้า กลางเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขณะทรงงานตามโครงการ ผินพระพักตร์ด้านซ้าย ขอบเหรียญใต้พระบรมรูป

มีข้อความว่ามีคำว่าวิริยะ  perseveranceความเพียร

 ด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระมหาชนกในมหาสมุทร ขณะสนทนา ธรรมกับนางมณีเมขลา อันสื่อถึงการดำเนินชีวิตะต้องมีความเพียร

แม้พระมหาชนกว่ายน้ำอยู่กลางทะเลไม่เห็นฝั่ง ต้องมีความเพียรพยายามอย่าย่อท้อ

 

เหรียญทองคำในหลวงทรงครองราชย์ ครบ 25ปี

 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ

เป็นเหรียญเก่าถูกสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2514 น้ำหนักทอง 10 กรัมเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมาก

 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 23 มิลลิเมตร

ลักษณะเหรียญ : กลมแบน วงขอบนอกเฟือง

 ด้านหน้าเหรียญ : เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา

ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์ และฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เบื้องขวา

รอบริมขอบมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ครองราชย์ครบ ๒๕ ปี"

 

 ด้านหลังเหรียญ : เป็นพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" เปล่งรัศมีโดยรอบ

ประดิษฐานเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ใต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตร

เบื้องบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย ๙ มิ.ย.๒๕๑๔ " เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา

 ครั้งที่ทรงครองราชย์

 ในขณะนั้น รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทาน

จัดตั้งโรงเรียนพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสมหามงคลนี้

 โดยจัดตั้งโรงเรียนระดับสามัญศึกษา ขึ้น๙แห่ง

 และมีการสร้างถนนรัชดาภิเษก

 

 

                           เหรียญทองคำรัชดาภิเษก ๔๐๐ บาท และ ๘๐๐ บาท

                                                                                            

เหรียญนิเกิลรัชมังคลาภิเษก ๖ กรกฎาคม๒๕๓๑

 

 เหรีญทองรัชมังคลาภิเษก

 

 

                                                                                               

เหรียญที่ระลึกกาญจนาภิเษก

 

 

                      เหรียญทองและและเหรียญเงินกาญจนาภิเษก

 

 

เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน 2539

ด้านหน้า : กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบก

ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัดติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

สายสร้อยจุลจอมเกล้า

ด้านหลัง : กลางเหรียญมีสัญลักษณ์งานพระราชพิธีกาญจนาภิเษ

ก ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า

"ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙"

ด้านล่างมีข้อความว่า "๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙"

มีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความ ใต้สัญลักษณ์มีเครื่องหมายโรงกษาปณ์

 

  เหรียญทองธรรมดาหกสิบปีครองราชย์๒๕๔๙

             

 

 

 

 

 และขัดเงาฉลองครองราชย์๖๐พรรษา

 

 ด้านหน้า – กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์

ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายรูปเพชรร้อยเรียงกันจำนวน ๖๐ เม็ด
ด้านหลัง – กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙” 

 

                              ให้น้องตินตินและเตเต้คนละหนึ่งหรียญ เพื่อให้ลูกเก็บไว้รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

              

 ปีนั้นมีงาน พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

 พิธีทอดพระเนตรการเสด็จทางเรือ

 การเสด็จของกษัตริย์ทั่วโลกยี่สิบห้าประเทศ

 พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม

 ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล

 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

 พิธีพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และ ผู้แทนพระประมุข

 

เหรียญทรงยินดี


ออกแบบและผลิตโดยสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2549

ขนาดเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซ.ม. สร้างขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2550

ผ่านพิธีมังคลาภิเษกเมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2550 (เสาร์ 5)

โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปเป็นประธานในการจุดเทียนชัย 
นำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคนพิการทางสติปัญญา ถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

                                                          เหรียญทองขัดเงาพระชนมายู๘๐พรรษา

 

 

 

                                                                

 

                                                                             เหรียญทองครองราชย์๗๐ปี

 

 

 

 

                         

                                                                 เหรียญทรงยินดีพระพักตร์ด้านหน้าทองคำแท้

 

เหรียญมหาราชพระชนามายุครบสามรอบ

                         ๕ ธันวาคม๒๕๐๖ รับจากพระหัตถ์สมเด็จย่าปี๒๕๓๐ขณะที่เสด็จที่ท่งสงในหน่วยแพทย์พอสว.                                             

                       

 เหรียญเสมา (รูปอาร์มหรือโล่ห์) มีขนาด 1.8 X 1.6ซ.ม. เป็นเนื้ออัลปาก้า (เนื้อเงินและทองคำก็มี)
ผ่านพิธีปลุกเสกใหญ่ ณ อุโบสถวัดราชบพิธ 2 วาระด้วยกัน
1. ครั้งแรกวันที่ 29-30พ.ย.2506
2. และระหว่างวันที่ 5-6-7เมษายน 2507

รายนามพระคณาจารย์ที่ได้รับอาราธนามานั่งปรกบริกรรม วันที่ 29-30พฤศจิกายน 2506ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ (พิธีครั้งที่ 1)
1. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
2. หลวงพ่อพระครูโพธิสารประสาธน์ วัดโพธิสัมพันธ์ บางละมุง ชลบุรี
3. หลวงพ่อพระวรพจรน์ปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
4. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน แม่ทะ ลำปาง
5. หลวงพ่อพระราชหระสิทธิคุณ วัดราชธานี สุโขทัย
6. หลวงพ่อเงิน (พระราชธรรมาภรณ์ )วัดดอนยายหอม นครปฐม
7. หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม นครปฐม
8. พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ฉวาง นครศรีธรรมราช
9. พระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม) วัดช้างไห้ ปัตตานี

รายนามพระคณาจารย์ที่ปลุกเสกวันที่ 5 เมษายน 2507
1. พระสุเมธมุนี เจ้าคณะวัดบางหลวง ปทุมธานี
2. พระสุนทรศีลสมาจาร (หลวงพ่อผล) วัดหนัง ธนบุรี
3. พระครูปลัดบุญรอด วัดประดู่พัฒนาราม นครศรีธรรมราช
4. หลวงพ่อทบ วัดสว่างอรุณ ชนแดน เพชรบูรณ์
5. พระครูนนทกิจวิมล ( หลวงพ่อชื่น) วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี
6. หลวงพ่อบัว วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
7. พระครูพุทธมนต์วราจารย์ (พระปลัดสุพจน์) วัดสุทัศน์ พระนคร
8. พระครูบวรธรรมกิจ (หลวงปู่เทียน) วัดโบสถ์เชียงราก ปทุมธานี
9. หลวงพ่อหอม วัดขากหมาก ระยอง

รายนามพระคณาจารย์ที่ปลุกเสกวันที่ 6 เมษายน 2507
1. พระครูพิทักษ์วิการกิจ (หลวงพ่อสา) วัดราชนัดดา พระนคร
2. พระครูสถาพรพุทธมนต์(หลวงพ่อสำเนียง) วัดเวฬุวนาราม บางเลน นครปฐม
3. พระครูธรรมิตรนุรักษ์ วัดเขาหลัก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
4. พระครูรักขิตวันมุนี (หลวงพ่อถีร์) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
5. พระเทพสังวรวิมล (หลวงพ่อเจียง) วัดเจริญสุขาราม สมุทรสงคราม
6. หลวงพ่อสำเภา วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ ธนบุรี
7. พระครูบาวัง วัดบ้านเด่น จ.ตาก
8. พระมุจรินทร์โมลี (หลวงปู่ดำ) วัดมุจรินทร์ หนองจิก ปัตตานี

รายนามพระคณาจารย์ที่ปลุกเสกวันที่ 7 เมษายน 2507
1. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก บางไทร อยุธยา
2. พระครูโพธิสารประสาธน์ (อาจารย์บุญมี) วัดโพธิสัมพันธ์ ชลบุรี
3. พระวราพจน์ปัญญาจารย์ (หลวงพ่อวัดป่า) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
4. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน แม่ทะ ลำปาง
5. พระราชประสิทธิคุณ (หลวงพ่อทิม) วัดราชธานี สุโขทัย
6. พระราชธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม นครปฐม
7. หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม นครปฐม
8. พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดพระเชตุพน พระนคร
9. พระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม) วัดช้างไห้ โคกโพธิ์ ปัตตานี

 ประติมากร พระภูมิพลมหาราช ธ สถิตในดวงใจ

 

 

 

 

เหรียญทองพระราชินีสามรอบ

                                                                                                  

 เหรียญทองคำรัชกาลที่๑๐

 

เหรียญเงินรัชกาลที่๑๐

 

                                                                                         

                                                

       

 

เหรียญทองบารมีปกเกล้า

 

 

 

 เป็นพระจตุคามที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช๒๕๕๐ครานั้น

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครูของข้าพเจ้าเป็นประธานที่ปรึกษา

 ข้าพเจ้าเป็นประธานสร้าง

 คติ"ไม่ต้องกลัวถ้าเราทำความดี ความดีจะเป็นเกราะคุ้มครองเรา

 มวลสารมีดอกไม้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงบูชาพระ

น้ำมนต์วัดพระแก้วน้ำมนต์วัดบวรนิเวศน์วิหารมีพระอาจารย์นวลวัดไสหร้าเป็นประธานสงฆ์

   

     ที่กล่าวมาทั้งหมดเพียงแค่จะอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่า

เวลา ที่ผ่านไปมองหลังเหรียญทุกเหรียญ เราจะพบ

 ความรักความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย.

ทุกครั้งที่ครบรอบ 25ปีรัชดาภิเษก  50ปีกาญจนาภิเษก,60ปี ในการครองราชย์

มีพระราชกรณียกิจ เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

มูลค่าของวัตถุและเหรียญทองคำเป็นเพียงสิ่งที่บอกราคา

หากแต่เบื้องหลังของเหรียญพระมหาชนกเป็นคำสอนเช่นความเพียร

 เป็นความรักความผูกพันของประชาชนที่มีต่อสถาบัน

เป็นความตั้งใจที่ข้าพเจ้าส่งต่อไปให้ลูกชายจากพ่อสู่ลูกเทิดทูนสถาบันราชวงศ์จักรีสืบไป

 สวรรค์ กาญจนะ

 ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ๑๘ตุลาคม๒๕๕๙
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 13/11/2016 เวลา : 07.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@พี่ยั้งคิดขอบคุณครับพี่ นำความภูมิใจความงรักภักดีสู่ลูกหลาน

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 13/11/2016 เวลา : 07.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@ลำชานบ้านบูขอบคุณครับ ที่แวะมาเยี่ยม เหรียญเป็นคุณค่าทางใจที่สืบทอดความรู้สึกแนวทางที่นหลวงทำให้เป็นตัวอย่างมอบแด่ประชาชนของพระองค์

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 13/11/2016 เวลา : 07.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@วารีขอบคุณครับผมระหัสเข้า๒๔ครับยินดีที่ได้เจอรุ่นน้องมหิดลครับ
ขอให้ทำความดีเพื่อประเทศชาติส่วนรวมดังตั้งใจนะครับ

ความคิดเห็นที่ 14 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 31/10/2016 เวลา : 12.45 น.

สวัสดีครับ
กำลังใจทำงานเพื่อแผ่นดิน.

จำคุณหมอได้ จากเรื่องที่ได้อ่่านตอนทริปชาวโอเคฯ เดินทางไปตรังปีก่อนโน้น แล้วคุณหมอ มารอแจก ซาละเปา ตอนหัวรุ่งครับ...

ขออนุญาติ สวัสดีพี่กำหนัน มาตรงนี้ด้วยนะครับ.

ความคิดเห็นที่ 13 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
วารี วันที่ : 31/10/2016 เวลา : 11.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nsdiary

ชื่นชมมากค่ะคุณหมอ
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับบทกลอน จากฝีมือคนเขียนกลอนมือสมัครเล่น แต่ได้อาศัยความรัก ความร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ม.มหิดล ที่ช่วยกันระดมความคิดค่ะ
วารีก็จะพยายามทำหน้าที่ในกรอบหน้าที่ของตนเองเพื่อสานต่อพระปฏิธานของพ่อหลวงของเรา ตอบแทนความรักของพระองค์ที่มีให้เราเสมอมาค่ะ
กำลังคิดว่า คุณหมอน่าจะเป็นรุ่นพี่นะคะ เดาเอา
วารีจบศิริราช รหัสเข้า 2524 ยินดีที่ได้รู้จักรุ่นพี่ในบล็อก และรุ่นพี่มหิดล ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
วารี

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 30/10/2016 เวลา : 10.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@พี่ยั้งคิดเพื่อระลึกถึงสืบทอดพระปณิธานครับพี่
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 11 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 21/10/2016 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ขอบคุณที่คุณหมอนำรูปเหรียญสูงค่าและงดงามมาเผยแพร่ครับ

ความคิดเห็นที่ 10 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 20/10/2016 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

๑ลิงเขียวขอบคุณครับ เป็นคุณค่าทางใจครับพร้อมส่งความภักดีสู่ลูกหลาน

ความคิดเห็นที่ 9 ลำชานบ้านบู ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 20/10/2016 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

๑พี่กำหนันสบายดีครับ พี่สบายดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 8 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว วันที่ : 20/10/2016 เวลา : 19.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ


แต่ละเหรียญ ทรงคุณค่ามากๆ
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ขอบคุณภาพเล่าเรื่องค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 ลำชานบ้านบู , นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
กำหนัน from mobile วันที่ : 20/10/2016 เวลา : 08.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับน้องหมอสบายดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 19/10/2016 เวลา : 17.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@คุณสุ่ย สบายดีนะครับ. ส่งสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตพร้อมก้าวเดิน
ให้ลูกหลานและตนเอง

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 19/10/2016 เวลา : 17.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@พี่ลูกเสือ. เป็นความสุขความภูมิใจและกำลังใจ มงคลชีวิตครับพี่

ความคิดเห็นที่ 4 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui from mobile วันที่ : 19/10/2016 เวลา : 11.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

มงคล อย่างยิ่งขะ หมอหวัน

ความคิดเห็นที่ 3 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 19/10/2016 เวลา : 10.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

เป็นมงคลจริงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 19/10/2016 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

@พี่ภานุมาศสวัสดีครับ ถ่ายทอดความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกกลายเป็นมงคลชีวิตอย่างพี่ว่า สบายดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 19/10/2016 เวลา : 08.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

มงคลของชีวิตครับคุณหมอ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

อยากได้ยินว่ารักกัน

yak dai yin wa rak kan

View All
<< ตุลาคม 2016 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


เมื่อคุณแวะมาblog นี้คุณชอบอ่านแนวไหนมากที่สุด
การเมือง
53 คน
ประเด็นร้อน
3 คน
สุขภาพ หวัด2009 การแพทย์
7 คน
ศิลปะ วาดภาพ บทกลอน ความรัก
9 คน
ท่องเที่ยว อาหาร เรื่อยเปื่อย
5 คน

  โหวต 77 คน