อีสานบ้านเฮา
เป็นบล็อกเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานที่สืบทอดต่อกันมา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/esanbanhow
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560
Posted by ครูจอมบ้านดง , ผู้อ่าน : 704 , 07:53:19 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เซินกา" ทำให้ฝนตกหนักในวันที่ 25 ก.ค. 2560และตกต่อเนื่องวันที่ 27 - 29 ก.ค.60 ส่งผลกระทบในพื้นที่ 20 อำเภอ เขื่อนลำปาวต้องปล่อยน้ำออกวันละ 35 ล้าน ลบ.เมตรต่อวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีสุงขึ้น ชมรมศิษย์เก่า รุ่น 09 ร้อยเอ็ด ได้ออกให้การช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านใกล้ริมฝั่งแม่น้ำชี      ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555
Posted by ครูจอมบ้านดง , ผู้อ่าน : 2866 , 08:53:39 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

ตามที่ชุมชน บขส. โดยคุ้มซอยอาวรณ์ นายเสถียร  อาวรณ์ ประธานคุ้มซอยอาวรณ์ได้สมัครเข้ารับการประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554     ในการจัดกิจกรรมเพื่อรับการประเมิน คณะกรรมการคุ้มซอยอาวรณ์และสมาชิกในชุมชนได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 5 ด้าน ดังนี้          ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชน          ด้านที่ 2 ด้านวิศวกรรม          ด้านที่ 3 ด้านวินัยจราจร          ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by ครูจอมบ้านดง , ผู้อ่าน : 801 , 22:54:20 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันนี้เวลา 14.10 น. คณะกรรมการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง รอบที่ 2  ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม ที่ซอยอาวรณ์ คณะกรรมการชุมชนนำโดยอาจารย์สุวิทย์  งามสนิท ประธานคณะกรรมการชุมชน บขส. คณะอสม. คณะกรรมการคุ้มซอยอาวรณ์และชาวคุ้มซอยอาวรณ์มาร่วมต้อนรับ  ดำเนินการตามกำหนดต่อไปนี้ กำหนดการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามองคุ้มซอยอาวรณ์       ชุมชน บขส.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด29        กุมภาพันธ์  255513.30 น.  ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by ครูจอมบ้านดง , ผู้อ่าน : 913 , 08:07:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

สวัสดีครับ  ท่านที่ติดตามความคืบหน้าการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามองซึงชุมชน บขส.ส่งคุ้มซอยอาวรณ์เข้าประกวด ขอรายงานความคืบหน้า ดังนี้ครับ          1. สภาพโดยทั่วไปของชุมชนไม่มีปัญหา          2. ความสะอาดของถนนและความสวยงามของถนนและหน้าบ้าน                      - ขณะนี้บริเวณถนนตลอดสายมีปัญหาการเนื่องจากการประปาขุดถนนเพื่อเปลี่ยนท่อส่งน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนการประเมิน รอบ 2  จึงเป็นโอกาสดีที่เจ้า....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by ครูจอมบ้านดง , ผู้อ่าน : 1429 , 13:41:39 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

วันนี้ชาวคุ้มซอยอาวรณ์ต่างก็ดีใจที่ได้ร่วมทำบุญตักบาตรที่บ้านคุณตาเรือง  ไชยอุปละ  จ.ส.อ.วิชัย - คุณบุญช่วย คณะกรรมการคุ้มและชาวคุ้มร่วมงานกันอย่างหนาแน่น  นี่แหละครับความรักความสามัคคีเกิดขึ้นเสมอที่คุ้มซอยอาวรณ์  ทำบุญเสร็จร้องเพลงรำวงประจำคุ้มกันอย่างสนุกสนาน ....

อ่านต่อ


/4